ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🛐 Mircea George Popandron: Cât timp va accepta erezia ecumenismului... omul nu poate ieși din hipnoza întunericului.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

ecumenism,pseudo-sinodul din Creta,Kolymbari,CMB

"Anatema ereziilor eclesiologice pecetluite la Creta 16.06.2016 (6-6-6) ... pe baza declarațiilor eretice ale CMB (Consiliului Mondial al Bisericilor) și, în special, a blasfemiilor Declarației de la Toronto din 1950 (care e noua “evanghelie” impusă samavolnic întregii Biserici, în mediul academic teologic), prin care se atacă, se neagă și se desființează Unicitatea Bisericii Ortodoxe, Soteriologia Ei și Metodologia isihasmului ascetic-sacramental - trei dogme fundamentale ale Ei.

În afara Bisericii Ortodoxe ca Trup Unic al lui Hristos, în afara granițelor Ei, omul creat nu se poate uni cu Dumnezeul Treimic prin intermediul harului necreat.

Concret, la Creta s-a negat direct și indirect faptul că Biserica lui Hristos cea Una este doar Biserica Ortodoxă... pentru că se afirmă pe față că Declarația de la Toronto este fundamentală pentru sinodali și, implicit, nu s-a mărturisit clar și răspicat, așa cum a învățat Biserica până la începutul secolului 20, că restul grupărilor desprinse de Biserica Ortodoxă de-a lungul veacurilor sunt erezii ce despart ontologic pe om de Hristos, Dumnezeu-Omul întrupat în istorie.

În schimb, s-a acordat caracter eclesiologic ereziilor, numindu-se "biserici", în loc să se dea anatemei fără frică, arătând întregii lumi calea spre Hristos doar prin Biserica Ortodoxă.

Astfel, întregul mapamond a fost lipsit de cunoașterea Adevărului!!! Au avut ocazia să atragă toate popoarele lumii la înțelegerea faptului că, doar prin încorporarea prin Botez în Trupul lui Hristos (Biserica Ortodoxă), ele își pot salva veșnicia.

Încă nu s-a înțeles adâncimea vinovăției trădării din Creta. Banii iudeo-masoneriei au fost mai importanți decât sângele apostolilor, mucenicilor și tuturor mărturisitorilor Bisericii Ortodoxe. Să rămână trădătorii cu banii și slava trecătoare în continuare…

BISERICA ORTODOXĂ SUNT CEI CARE ÎNȚELEG ȘI TRĂIESC ÎN ȘI PRIN ADEVĂR… adică Dogma, Ethosul și Metodologia, toate ortodoxe. Nu forma exterioară ne face ortodocși, ci si cugetarea, adică conștiința dogmatică și făptuirea (metodologia isihastă ascetic-sacramentală), ambele ortodoxe.

Ereticii ecumeniști anti-isihaști sunt în afara Bisericii, chiar dacă dețin temporar frâiele administrative și pedepsesc pe cei care vor doar să își păstreze credința ortodoxă. Vă pupați cu toți ereticii, vă rugați împreună cu ei, iar pe ortodocși îi prigoniți, caterisiți și alungați din biserică.

Faptele trădătorilor ecumeniști chiar nu le mai poate nimeni nega, ele fiind la vedere și declarate public.

Anatema ecumenismului sincretist inter-creștin și inter-religios!

Anatema CMB-ului și anatema "noii lui evanghelii", adică Declarația de la Toronto din 1950.

CMB, această organizație iudeo-masonică, sinagoga satanei, cu nume de cod Consiliul Mondial al "Bisericilor".

Nu puteți fi în două locuri deodată, adică în Biserica Ortodoxă și în CMB.

Niciodată! Ori cu Hristos, ori cu urmașii lui Iuda… că de judecata finală a istoriei nu scapă nimeni.

V-ați jucat destul de-a Ortodoxia și ați mințit destul poporul român!
"


Mircea George Popandron

💥Ecumenismul este planul satanic de distrugere a Ortodoxiei

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Ecumenismul este planul satanic de distrugere a Ortodoxiei

✝️ Încă un părinte mărturisitor din Episcopia Caransebeș îi cere episcopului să renunțe la erezia ecumenistă

- Posted in Ortodoxia în România by

Preasfințite Părinte Episcop,

Subsemnatul, Protosinghel Nectarie Cîșlariu, stareț al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din Băile Herculane, văzând activitatea pastoral-misionară a Preasfinției Voastre de doi ani încoace, am constatat că, deși nu ați semnat hotărârile eretice ale sinodului din Creta, sunteți pro-ecumenist, încercând mai cu zel decât episcopii semnatari ai acelor erezii ecleziologice, care se transpun practic prin ecumenism, să le implementați în eparhia noastră. Nu intru în amănunte spre a descrie toate acțiunile pe care le-ați întreprins public și pe față în acești doi ani și care vă califică a fi pe calea apostaziei, trădând adevărul de credință.

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă este supusă unui asalt din interior, ca să nu mai vorbim de atacurile din afara ei, asalt dat prin instituționalizarea din ce în ce mai mult și normatizarea ei, ajungându-se ca litera, semnătura și ștampila să prigonească trăirea autentică și manifestarea Harului Duhului Sfânt. Aceasta se întâmplă prin episcopii noștri, care s-au rătăcit în învățăturile de tot felul, preluate de la universitățile catolice și protestante din Occident, unde au studiat și au venit de acolo cu acest duh renovaționist ecumenic, duh identic celui care străbate hotărârile nefastului sinod din Creta, care urmărește împlinirea directivelor consiliului mondial al „bisericilor” (CMB), organizație antihristică ce impune membrilor ei relativizarea adevărului de credință și minimalismul dogmatic.

Astfel, mărturisesc că, în conformitate cu hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice și cu învățăturile Sfinților Părinți, Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a adevărului de credință deplin și mântuitor, celelalte așa-zise „biserici” fiind înșelătoare și eretice, și, ca atare, mă dezic și nu primesc sinodul din Creta și învățăturile lui eretizante și resping panerezia vremurilor noastre, ecumenismul, și toate formele lui de manifestare.

Sunt un om păcătos care am fost smerit mult de Dumnezeu pentru răutățile mele, totuși, în milostivirea și dragostea Sa, nu m-a lăsat pe mine, nevrednicul, să cad în această formă de apostazie. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, mă încredințez în mâinile lui Dumnezeu și vreau să rămân în sfântă voia Lui, trăind și mărturisind credința cea adevărat ortodoxă.

Cu smerenie și cu durere vă rog să reflectați la cele de mai sus și să mă iertați, dar aceasta este ceea ce simt și cred.

Protos. Nectarie Cîșlariu

Protos. Nectarie Cîșlariu

✝️ Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa: Sunt împotriva ecumenismului, o socot ce-a mai mare erezie a secolului nostru!

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Am sperat că România va fi următoarea Țară care va ieşi din ecumenism ... din CMB (Consiliul Mondial al Bisericilor). Sunt împotriva ecumenismului, o socot ce-a mai mare erezie a secolului nostru!" — Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa


🛐 Părintele Claudiu Buză pune o întrebare la care trebuie să reflectăm: Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ 🏳️‍🌈, ați fi de acord? ... →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ, ați fi de acord?

Dar că sunteți membrii ai CMB, împotriva voinței voastre, nu vă deranjează?!

CMB - LGBTQ

Sursa postării: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0wrpC5YXpvUyv1m9iYkB2VcUAE4aGTSDsKCQT9T2PuB7jYwhCWLpYKe9w42uwpN2Ml


Comentariu Ortodoxia.RO:

După ce răspundem la această întrebare trebuie să și acționăm:

 • să facem tot ce putem să avem o viață plăcută lui Dumnezeu după învățătura Creștin Ortodoxă autentică;

 • să ne disociem de ierarhii și preoții ecumeniști - vezi site-ul: Mărturisirea Ortodoxă > Lupta antiecumenistă;

 • să cerem Sinodului BOR ieșirea din CMB și condamnarea și retragerea semnăturilor documentelor adoptate la sinodul tâlhăresc din Creta - Kolymbari din 2016.

enter image description here

🛐 Părintele Claudiu Buză: Pot fi numite MANIFESTĂRILE ECUMENISTE "propovăduire cu capul descoperit a ereziei" și trădare a Ortodoxiei? →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Care sunt consecințele acestei apostazii în masă pentru viața duhovnicească a credincioșilor BOR? Ce trebuie să facă ierarhii, preoții, monahii și mirenii atunci când erezia pătrunde în Biserică? Sunt ierarhii BOR "Străjeri ai Ortodoxiei" pentru ca noi să fim liniștiți în legătură cu erezia ecumenistă care se propagă cu atâta putere, ușurință și rapiditate în mass-media bisericească, institutele teologice, cursurile de grad ale preoților, dialogurile și rugăciunile în comun cu ereticii?

CMB, Chambesy, Balamand, Porto Alegre, Busan, Havana, Creta nu sunt suficiente exemple de trădare a Ortodoxiei care să ne trezească la realitate pentru a înțelege ce se întâmplă sub ochii noștri? Tăcerea nu este complicitate la apostazie? Nu pe diversiunea lor și tăcerea noastră și-au construit ecumeniștii edificiul nelegiuirii, sacrificând Adevărul pe altarul minciunii pentru unitatea în diversitate și diluarea credinței celei adevărate în "varietăți ale expresiei evanghelice care îmbogățesc viața comună"?!

📜 Pr. Matei Vulcănescu: Documentul datorită căruia a ieșit Biserica Georgiei din “Consiliul Mondial al Bisericilor” →

- Posted in Ortodoxia în Lume by

Iubitorii de Hristos din Biserica Georgiei nu s-au mulţumit să se vaite că fac parte dintr-o Biserică aflată în ghearele apostaziei, ci au luat atitudine. Datorită lor, Biserica Georgiei a rupt legăturile cu monstruosul trup al Consiliului Mondial al Bisericilor. E de dorit ca şi în România să existe o luptă similară, întrucât adevărul este acelaşi – şi în Georgia, şi în România, ba chiar şi la Constantinopol… (Nota mea – D.V.)

Ilia al Georgiei

Scrisoare deschisă către Patriarhului Ilia al Georgiei

de la Obştea Mănăstirii Sfântul Shio din Mghvime

Hristos Domnul a numit acea Biserică care păstrează mărturisirea cea adevărata şi mântuitoare Biserica Sobornicească. Pentru această mărturisire l-a numit pe Petru binecuvântat, când a declarat că «pe această piatră [adică, a dreptei credinţe] voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui» (Mat. 16, 18)” – Sfântul Maxim Mărturisitorul (Migne PG 90, 132A)

Am ajuns orfani, fără de tată” – Plângerile lui Ieremia

Cine citeşte să înţeleagă” – Mat. 24,15

În vechea Sodomă trăia dreptul Lot cu familia sa. Dumnezeul cel îndelung-răbdător, aşteptând convertirea, schimbarea inimilor sodomiţilor, le-a dăruit tot ceea ce aveau de trebuinţă: apă, aer, hrană…viaţa însăşi. Lot era pentru ei o pildă de virtute, un model de îndreptare. Dar în zadar. Măsura fărădelegii şi a păcatului era dincolo de orice limită; Domnul a scos afară familia lui Lot şi a distrus cetatea prin foc, luând acea viaţă pe care le-o dăruise. Ca şi Sodoma se preface acea Biserică în care grozăvia învăţăturilor eretice îşi află un loc de cinste. Îndelung-răbdător şi mult-milostiv este Domnul şi, precum distrugerea Sodomei a fost întârziată de dragul dreptului Lot, la fel, de dragul drepţilor Săi slujitori din vremea aceasta, El nu îşi va îndepărta harul Sfântului Duh de la Biserica aceea care a rătăcit spre bezna ereziei, care Îi este atât de vrăjmaşă. Dar pentru câtă vreme? Unde este limita dincolo de care fărădelegea întrece îndelung-răbdarea şi milostivirea Sa? Dacă vremea pentru un exod precum cel al lui Lot a venit, atunci această vreme înseamnă sfârşitul perioadei [îngăduită pentru pocăinţă], este vremea pentru îndeplinirea judecăţii lui Dumnezeu, vremea pentru mânia cea dreaptă, vremea pentru luarea de la noi chiar a Sfântului Duh. Plecarea din mijlocul păcatului a adevăraţilor fii ai Bisericii slujeşte drept semn al morţii duhovniceşti a ierarhiei Bisericii Locale. Şi doar atunci când Domnul îi va chema la El pe toţi cei credincioşi Lui – adevărata Sa Biserică – harul Sfântului Său Duh va părăsi cu desăvârşire adunarea acelora care vor rămâne în urmă.

Lot i-a avertizat pe ginerii lui asupra judecăţii lui ce avea să vină în curând, însă aceştia au râs de el. Şi ginerii săi au ars împreună cu sodomiţii.

Avem şi exemplul ninivitenilor. Ninivitenii s-au pocăit şi judecata lui Dumnezeu nu s-a mai arătat. Dar cel al Sodomei? Era Sodoma în stare să se schimbe? Sodoma, în care nu exista nici măcar conştientizarea nevoii de îndreptare?

Ecumenismul este erezie! Aceasta este limpede. Mai mult decât atât, este erezia ereziilor. Dintre toate erorile aşa-numitului „ecumenism”, eroarea fundamentală şi cea mai profundă este cea referitoare la natura Bisericii înseşi. Aceasta este o erezie ecleziologică. Este contrară mărturisirii de credinţă niceo-constantinopolitane, căci susţine că nu există vreo „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”

Aşa-numitul „Consiliu Mondial al Bisericilor” chiar în denumirea sa conţine o contradicţie a doctrinei creştin-ortodoxe referitoare la Biserică. Şi în a sa „Teorie a Ramurilor” respinge într-un mod desăvârşit această dogmă. Iar „Consiliul” se străduieşte să împlinească această respingere fundamentală prin practica sa militantă a „pluralismului religios”.

Biserica Ortodoxă, participând la activităţile mai sus numitului „Consiliu Mondial al Bisericilor”, îşi declară consimţământul faţă de toate învăţăturile şi activităţile sale [ale CMB]. Chiar prin acest mijloc ea devine parte a minciunii şi a tuturor greşelilor Consiliului. Ea devine eretică în măsura în care Consiliul însuşi este eretic.

Această erezie pătrunde şi mai adânc în trupul Bisericii prin participarea ierarhiei în diverse forme de împreună-celebrări liturgice oficiate de instituţiile Consiliului în decursul activităţilor ei obişnuite. Biserica Ortodoxă Georgiană (BOG) a fost un membru activ al CMB un răstimp destul de îndelungat (din 1962). Această participare intensă, manifestată în activităţile ierarhilor din treptele superioare, este calea de cădere în erezie sau, mai degrabă, este în fond deja în erezie. Atât în numeroasele apariţii publice, cât şi ex cathedra, ierarhii din treptele superioare ale BOG s-au arătat a fi apologeţi şi propovăduitori ai ereziei ecumenismului. La Sinodul Local din 1995 participarea în această mişcare a fost înregistrată în documentele oficiale şi confirmată de autoritatea ecleziastică. Prin acest mijloc, erezia a fost clar inserată în trupul Bisericii Locale Georgiene

Când Biserica începe în orice grad să accepte învăţături eretice, atunci harul mântuitor slăbeşte întru ea. Odată ce Biserica, luată în întregime, acceptă erezia, atunci harul mântuitor părăseşte comunitatea, deoarece mântuirea pentru membrii ei devine imposibilă, chiar dacă ei şi-ar da vieţile pentru convingerile lor.

Există doar două căi de scăpare din situaţia care a apărut în BOG: fie Biserica renunţă la greşeala sa, fie cei care îşi doresc mântuirea părăsesc adunarea celor necredincioşi Respingerea de către Biserică a ereziei ecumenismului trebuie să fie exprimată prin plecare sa din CMB. Nu există altă cale.

Aceasta poate fi făcută doar de către ierarhii din treptele superioare ale BOG – acesta este prerogativa lor. Însă ierarhii refuză să facă astfel.

Unii dintre ierarhi consideră că un asemenea pas ar fi discordant faţă de progresele contemporane de integrare globală. În propriile lor concepţii subordonând viaţa Bisericii simplelor legi prin care funcţionează societatea, ei îi ameninţă pe creştini cu dificultăţi economice, politice, religioase, cu izolare culturală şi o multitudine asemănătoare de orori imaginare.

Un asemenea mod de gândire se bazează pe lipsa de credinţă în purtarea de grijă dumnezeiască a Creatorului şi Întemeietorului Bisericii pentru aceasta. Ceea ce este necredinţă, este veritabil ateism, ce captivează mintea şi conştiinţa. Ei nu îşi dau seama că Domnul nu îi părăseşte pe adevăraţii Săi slujitori. Ochiul Său nu doarme; şi puternică este mâna Sa cea dreaptă. Alţi ierarhi, neavând o conştiinţă creştină adevărată şi nedorind să înţeleagă însăşi esenţa dogmelor Bisericii lui Hristos, socotesc că a fi membru al CMB nu este un păcat atât de mare. Unii ca aceştia caută prin diverse compromisuri să înşele şi pe Dumnezeu, şi pe ei înşişi.

Aşa că ce îi rămâne de făcut unui creştin ortodox care îşi caută mântuirea, care este sigur că această mântuire nu este posibilă fără o adevărată credinţă, liberă de monstruozitatea ereziei? „…iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară”. ( Fapte 5, 41)

„…Cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.” (Canonul al XV-lea al Primul/al Doilea Sinod local de la Constantinopol)

În comentariul său asupra Canonului al XIV-lea al Celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic, Zonara scrie: „Sunt de asemenea eretici şi cei care chiar şi numai parţial sunt în dezacord cu învăţătura Bisericii sau care doar o distorsionează uşor”.

Mănăstirea Dreptului nostru Părinte Shio din Mghvime (cel ce s-a nevoit într-o peşteră) rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii, din cauza ereziei ecumenismului.

 • Arhimandritul Gheorghe, Stareţul Mănăstirii
 • Arhimandritul Ioan
 • Ieromonahul Nicolae
 • Monahul Chiril
 • Fratele Visarion
 • Fratele Guram

14/27 aprilie 1997 Mănăstirea Betania rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea Catholicos al Întregii Georgii din cauza ereziei ecumenismului.

 • Stareţul Mănăstirii, Ieromonahul Agheu
 • Monahul Eutihie
 • Monahul Gavriil

18 aprilie / 1 mai 1997 Stareţul Mănăstirii Zarzma, Arhimandritul Gheorghe, rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii şi cu Episcopul Serghie de Akhaltsikhe din cauza faptului că au căzut în erezia ecumenismului

 • Arhimandritul Gheorghe

2/15 mai 1997

Către Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii, şi Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe Georgiene

Preafericirea Voastră, Preasfinţiţi Episcopi,

Cu smerenie vă aducem la cunoştinţă că având binecuvântarea episcopului în funcţie al Eparhiei de Shemokmedi, Episcopul Iosif, o întrunire a clerului din Guria a fost ţinută pe data de 6/19 mai, anul curent. La această întrunire am discutat despre situaţia care a apărut în sânul Bisericii Mamă, mai cu seamă declaraţiile obştilor Mănăstirilor Sfântul Shio din Mghvime, Betania, Sfântul David din Garedzhe. Cu smerenie vă rugăm să nu sfâşiaţi cămaşa Bisericii lui Hristos prin schismă.

În numele dragostei, hotărâţi-vă să părăsiţi Consiliul Mondial al Bisericilor.

În caz contrar, vom subscrie deciziei obştilor mai sus menţionate şi vom rupe comuniunea cu Sfinţiile Voastre.

1 ) Stareţul Mănăstirii Sfântul Nicolae din Shemokmedi, Arhimandritul Nicolae 2) Părintele duhovnic al Mănăstirii Dzhikheti, Arhimandritul Andrei 3) Preotul paroh al Catedralei din Shemokmedi, Protopopul Vasile 4) Preotul paroh al Bisericii Sfinţii Iulita şi Chiric, Preotul Matei 5) Preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din Dvabchu, Preotul Constantin 6) Diaconul Catedralei din Shemokmedi, Pr. Chiriac


Sursa: https://ortodoxiacatholica.com/blog/2013/09/18/documentul-datorita-caruia-a-iesit-biserica-georgiei-din-consiliul-mondial-al-bisericilor/

Părintele Claudiu Buză: Doar un sinod panortodox poate anula deciziile "sinodului" din Creta! →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Părintele Claudiu Buză: Doar un sinod panortodox poate anula deciziile "sinodului" din Creta!

Pentru ca un sinod tâlhăresc să nu aibă autoritate și deciziile luate să nu aibă aplicabilitate în Biserică, trebuie ca atât "Sinodul" cât și hotărârile luate să fie condamnate de un viitor Sinod Ortodox. Așa a fost mereu în istoria Bisericii. Altfel, hotărârile unui minciunosinod devin izvor de drept bisericesc pentru Bisericile Locale care îl acceptă.

Așadar, nu trebuie să ne amăgim că la Kolymbari a fost doar o întâlnire între Întâistătători, ci a fost un "Sinod" cu pretenția de a fi "Mare și Sfânt", cu efecte legislative reale în viața bisericească. Singura putere legislativ-bisericească în măsură să anuleze deciziile minciunosinodului din Creta, pentru a nu rămâne în vigoare hotărârile eretice luate în 2016, este un Sinod Panortodox!

Dacă nu va fi un Sinod Panortodox care să condamne ecumenismul, CMB-ul și toate hotărârile eretice potrivnice Ortodoxiei, vom rămână cu grave probleme ce pot periclita mântuirea membrilor Bisericii lui Hristos. De aceea sunt importante atât îngrădirea de erezie, cât și mărturisirea publică!


Sursa: https://www.facebook.com/photo?fbid=1350678519054210&set=a.119992032122871

BOR nu are ce căuta în CMB! Fragment din textul documentului citit în cadrul Sinaxei de la Botoșani, 1 mai 2019. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Cei care consideră „sinodul” din Creta ca fiind inofensiv, pentru că acesta, spun ei, nu a produs nicio schimbare în viața Bisericii noastre, pierd din vedere că zeci de ani de ecumenism au produs deja schimbări majore în viața bisericească, pe care cei mai mulți nici nu le mai observă măcar:

 1. „Ecumenismul local”, numit de Sfântul Sinod „ecumenism lucid” a produs o ștergere a conștiinței religioase ortodoxe, mai ales în zone în care populația trăiește în comunități multiconfesionale.

 2. Același efect l-a produs și practicarea la scară largă a căsătoriilor mixte, permise și lăsate la decizia Bisericilor locale de către „sinodul” din Creta.

 3. Readucerea greco-catolicilor în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, în 1948, prin decret de stat, fără nicio rebotezare și catehizare a celor admiși în Biserică a produs o infuzie de greco-catolicism în Trupul eclesial ortodox, cu efecte devastatoare pentru conștiința ortodoxă a membrilor de drept ai Bisericii noastre și pentru sufletele celor care au rămas în BOR de fapt greco-catolici, chiar și după 1990, când unii dintre ei au reînființat cultul lor.

 4. S-au editat calendare comune, fiind elogiați în ele „sfinții” catolici.

 5. S-au modificat cărțile de cult în așa fel încât unele cântări și rugăciuni să nu mai jeneze, prin adevărurile pe care le rostesc, pe partenerii de dialog ecumenist.

 6. S-a eliminat citirea Sinodiconului în Duminica Ortodoxiei, pentru ca ortodocșii să nu mai poată vedea bariera clară impusă de către acesta între Ortodoxie și erezie.

 7. S-au eliminat predicile cu caracter apologetic, pe motiv că ele ar întreține „ura interconfesională”, lăsând poporul în incapacitatea de a ști adevărul despre eretici și erezii.

 8. S-au eliminat lepădările din slujbele de reprimire la Ortodoxie a ereticilor și necreștinilor, lăsându-i pe aceștia în legătură cu idolii și demonii din grupările de care aparțineau.

 9. Școlile teologice sunt pepiniere de cadre ale ecumenismului, din cursurile teologice eliminându-se progresiv disciplinele apologetice care să ofere viitorilor preoți arme eficiente contra ereziilor.

 10. Mentalitatea ecumenistă s-a înrădăcinat atât de puternic, încât urme ale ei le vedem chiar și în operele marilor teologi români, altfel geniali prin gândirea lor.

 11. S-au instituit rugăciunile în comun și chemările la aceste rugăciuni, în care se folosește frecvent distincția „Biserici și confesiuni”, care conferă statut eclesial unor erezii.

 12. S-au transformat multe dintre vetrele monahale din focare ale spiritualității ortodoxe în muzee ale UNESCO în care se pot admira vestigiile unei vieți bisericești ortodoxe de mult apuse.


Fragment din textul documentului citit în cadrul Sinaxei de la Botoșani, 1 mai 2019.

Sursa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1350680349054027&set=a.119992032122871