ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🔥 Nucu Haiducu: De ce nu se pocăiesc pseudo-episcopii români. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sf. Serafin Rose / citat ecumenism

 1. Pentru că ei au pornit strâmb, de la-nceput. Și nu pe drumul cel bun. Au urmat cu rigoare o traiectorie desenată de alții, de vrăjmașii Bisericii noastre. Începând cu recrutarea lor, încă din studenție. Au fost aleși cei mai buni, li s-au oferit avantaje materiale cu multă generozitate, li s-au promis burse de studii în străinătate, apoi scaune episcopale, dar să nu anticipăm.

 2. După ce i-au avut la mână, au urmat studiile în străinătate, de fapt îndoctrinarea lor cu ideile eretice ale ecumeniștilor, instruirea despre felul cum se conduce o episcopie cu mână de fier, cu dezvoltarea unei rețele de informatori aleși dintre preoți, pentru ca ierarhul să știe tot timpul ce se vorbește, cine ar fi potențialii nesupuși și cum pot fi ei aduși la ,,ordine’’ prin metode securiste. La rândul lor, pseudo-episcopii ar fi urmat să raporteze stăpânilor tot ceea ce ar fi de interes pentru un control total asupra Bisericii.

 3. Odată îndoctrinați, viitorii episcopi erau hirotoniți, întâi diaconi, apoi preoți. Urma călugăria, pentru că episcopii sunt aleși exclusiv dintre călugări. Unii dintre ei au apucat să viețuiască ani buni în mănăstiri, alții doar câteva zile, iar altora le-a fost suficient că au trecut și ei pe lângă câteva mănăstiri. Nici vorbă de o viață monahală autentică, trăită în toate asprimile ei.

 4. După ce a fost îndeplinită formal și cerința călugăriei, oamenii noștri au fost chemați la înalta treaptă a episcopatului. Nu de Biserică, precum glăsuiesc Sfintele Canoane, ci de puterea lumească, fapt ce le-ar atrage caterisirea neîntârziată. În condiții normale, firește. S-a căutat un scaun episcopal, sau s-a creat unul special nu pentru nevoile firești ale Bisericii, pentru plasarea omului lor la locul potrivit, ca o rampă de lansare spre viitoarele posturi bisericești mai înalte.

 5. Odată ajunși episcopi, oamenii noștri se aștern pe treabă și cântă cu exactitate partitura pe care le-o așează în față puterea lumească. Fără abatere, întocmai și la timp. Am văzut de multe ori această slugărnicie dezagreabilă, față de puternicii zilei. Am văzut această duplicitate în care slugarnicul pseudo-ierarh joacă rol de episcop ortodox, el fiind, de fapt, o biată marionetă ce atârnă de o sfoară, ținută la celălalt capăt de stăpânul lumesc. Cum să pretinzi acestor oameni să se pocăiască de erezia ecumenismului, de toate abuzurile și persecuțiile exercitate asupra Bisericii?

Sursa: https://www.facebook.com/photo?fbid=918492423316520&set=a.133410798491357


Citește : 🎯 SACCSIV - un articol pertinent: Aproape toti Ierarhii BOR au fost scoliti in occident, au trecut foarte scurta vreme prin monahism (strict cat sa figureze ca sunt monahi, caci Ierarhi pot fi doar calugarii), au functii in organismele ecumeniste din occident sau sunt participanti la intrunirile ecumeniste.

✝️ Sfântul Ioan Gură de Aur: "Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el."

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur

"Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă, pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă. Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte mântuire personală, cel care vrea să fie un adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al anatemei, care omoară sufletul şi trupul, acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul legilor bisericeşti şi să se supună în toate maicii sale – Biserica… După mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile şi mesele comune fără rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovnicească.Sfântul Ioan Gură de Aur

+ + +

"Învăţăturile dascălilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, încredinţat fiind că sunt înşelătoare. În materie de credinţă ortodoxă nu există compromis. Distrugerea credinţei obşteşti este pierzarea de obşte a tuturor. Chestiunile credinţei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodată nu s-au îndreptat cele bisericeşti prin soluţii de mijloc. Între lumină şi întuneric poate cineva să spună că există ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevăr şi minciună nu poate nimeni să gândească, oricât s-ar strădui. Mijloc de împăcare între adevăr şi minciună nu există! În problemele de credinţă nu încape pogorământul şi iconomia, deoarece pogorământul provoacă împuţinarea credinţei. Asta ar fi egal cu a spune: „Taie-ţi capul şi du-te unde vrei”." — Sfântul Marcu al Efesului

+ + +

"Să ne păzim cu toate puterile noastre să nu primim împărtăşire de la eretici, nici să le-o dăm acestora, ca să nu ne facem părtaşi relelor lor credinţe şi pentru a nu fi condamnaţi împreună cu ei. Auziţi popoare, seminţii, limbi, bărbaţi, femei şi copii, cei mai mari, cei mai tineri şi pruncii, sfântul neam al creştinilor! Dacă cineva vă învaţă, în afara acestora pe care le-a primit Sfânta Biserică Sobornicească, de la Sfinţii Apostoli, de la Părinţi şi de la Sinoade, să nu-l ascultaţi, nici să primiţi sfatul şarpelui, după cum l-a primit Eva şi a cules moarte. Şi chiar dacă v-ar învăţa un înger sau un împărat în afara acestora pe care le-aţi primit, astupaţi-vă urechile."Sfântul Ioan Damaschin

+ + +

"A tăinui cuvântul Adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetă aceleaşi despre buna credinţă ortodoxă. Şi este mai bine să ne războim, atunci când pacea lucrează conglăsuirea către rău. Eu nu doresc ca ereticii să pătimească, nici nu mă bucur de răul lor – ferească Dumnezeu! – ci mai degrabă mă bucur şi împreună mă veselesc de întoarcerea lor; căci ce e mai plăcut celor credincioşi, decât să vadă adunaţi împreună pe copiii cei risipiţi ai lui Dumnezeu? Nu scriu nici îndemnându-vă să puneţi asprimea înaintea iubirii de oameni – nu aş putea să fiu atât de sălbatic, – ci rugându-vă să faceţi şi să lucraţi cele bune pentru toţi oamenii. Numai un lucru îl voiesc de la voi: vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii eretice spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire."Sfântul Teodor Studitul

+ + +

"Vădita necredinţă a ereticilor ne vatămă puţin. Cu toate acestea, cei ce poartă piele de oaie şi se prezintă pe dinafară cu chip paşnic, sfâşie dinăuntru oile cele înţelegătoare ale lui Hristos şi vătăma mult, înşelându-i pe cei mai simpli. Aceştia sunt mai periculoşi şi greu se apără cineva de ei. Ce lucru îndrăzneţ nu au făcut aceşti înnoitori? Din această pricină, i-a despărţit Biserica şi s-au rupt de ortodocşi şi au făcut mincinoasă adunare… Totuşi, trebuie să cunoaşteţi că, prin harul lui Dumnezeu, nu sunteţi singuri, ci aveţi pe mulţi împreună cu voi care apără Ortodoxia Sfinţilor Părinţi, care au alcătuit la Niceea evlavioasele dogme ale Credinţei. Una este crimă care se pedepseşte acum cu asprime: nepăzirea Predaniilor Părinţilor. Să luptăm până la sfârşit … nu pentru bani, nu pentru slavă, ci pentru a dobândi de obşte comoară credinţei sănătoase şi să rămânem luptându-ne…"Sfântul Vasile cel Mare

+ + +

"„Iar câtiva dintre slujitorii Sfântului Altar din ziua de azi defaimă aceste sfinte canoane, numindu-le «bariere ruginite». Canoanele insuflate de Duhul Sfânt prin Sf. Apostoli si prin Sf. Parinti ai celor sapte Sfinte Soboare a Toată Lumea si zic: «Canoanele, de multa vechime pe care o au, au ruginit.» Nu zic ca ei de multa grasime si nefrica de Dumnezeu li s-a întunecat mintea si au napârlit, cazându-le si parul si barba si mustata, facându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului si al Sfintilor si cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfintilor ei le calca în picioare, dar predica sus si tare ca sunt ortodocsi”"Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ (+1960)

+ + +

Cui se supun cei care atacă la suprafaţă ecumenismul, secularizarea şi întreg tacîmul de erezii contemporane, continuînd în acelaşi timp să rămînă cuminciori sub ascultarea celor căzuţi în aceste eresuri şi crezînd (invocînd o mincinoasă iconomie) că Duhul Sfânt acoperă în continuare slujirea eresiarhilor ? Hristos, prin Sfinţii Săi – Stîlpi ai Ortodoxiei, adevereşte limpede şi fără ocolişuri: „Dacă cineva vă învaţă, în afara acestora pe care le-a primit Sfânta Biserică Sobornicească, de la Sfinţii Apostoli, de la Părinţi şi de la Sinoade [Sinoadele adunate în numele şi duhul lui Hristos, nu în numele lui Antihrist şi a duhului său ucigător de Adevăr], să nu-l ascultaţi, nici să primiţi sfatul şarpelui, după cum l-a primit Eva şi a cules moarte„ şi „vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti”.

Pe cine urmăm? Cui facem ascultare? Cui slujim?

„CUVÂNTUL VOSTRU SĂ FIE: CEEA CE ESTE DA, DA; ŞI CEEA CE ESTE NU, NU; IAR CE E MAI MULT DECÂT ACESTEA, DE LA CEL RĂU ESTE.” (Matei 5:37)

Erezia este hrană otrăvitoare pentru suflet, este falsificarea leacurilor mântuitoare; este jefuirea sfintelor bunuri, falsificatoarea monezilor adevărului; este măsluitoarea lucrului desăvârșit; este abatere de la linia dreaptă pe care o trasează cuvântul lui Dumnezeu. Erezia este primirea ideilor religioase pe care Biserica le osîndeşte ca mincinoase şi potrivnice dreptei credințe. Erezia este atentat împotriva autorității și autenticităţii Bisericii, pe care a întemeiat-o Hristos, ca stîlp şi temelie a Adevărului. Dar lumea de astăzi nu dă importantă gravei primejdii, care provine din erezie. Şi acesta este unul din semnele vremii. O, lume! Ia aminte la cele mici! Ia aminte ca laptele pe care-l bei să fie curat, hrana să-şi fie proaspătă şi vitaminizată, medicamentele să-ţi fie eficace, monedele şi bancnotele să nu fie false, monumentele tale arheologice să nu sufere nici cea mai mică stricăciune, mijloacele comune cu care călătoresti să nu se abată de la traseul lor. La toate eşti atent, în afară de una: de credinţa ortodoxă. Aceasta nu te interesează. Vai de tine lume, cu concepţiile pe care le ai si cu indiferenţa ta. Căci, dezinteresîndu-te de cele mari şi înalte, ai căzut în prăpastia raţionalismului, a materialismului, a necredinţei şi a ateismului şi, poate, acum vei înţelege ce este Ortodoxia pe care o dispreţuieşti. Dar voi, suflete credincioase, cîte aţi mai rămas în veacul nostru, nu vă luaţi după curentele moderne ale lumii, nu vă speriaţi de mulţimea duşmanilor care vă înconjoară, ci rămîneţi statornici în toată credinţa tradiţională a sfinţilor şi fiţi gata să luptaţi lupta cea bună. Trăieşte Ortodoxia şi vei avea parte de sfîrşitul biruitor al ei.Cuviosul Augustin Kantiotis

✝️Toți marii sfinți ortodocși ai zilelor noastre, niciodată nu ne-au învățat că trebuie să ne rugăm cu catolicii și cu celelalte secte

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Toți marii sfinți ortodocși ai zilelor noastre, niciodată nu ne-au învățat că trebuie să ne rugăm cu catolicii și cu celelalte secte în numele iubirii, să mergem la ei, să ne unim cu ei, să ascultăm predicile lor. Niciodată!

Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş” – Sfîntul Teodor Studitul

Ce mai spune Sfîntul Teodor Studitul despre părtăşia (comuniunea) cu erezia şi ereticii:

 

Ştiind că este erezie, să fugi de erezie, încât nici să te împărtăşeşti cu ei, nici să‑i pomeneşti la dumnezeiasca liturghie

 

Dar cât timp este în erezie, prin faptul că pomeneşte un eretic la liturghie, […] cei pe care i‑a hirotonit nu sunt cu adevărat liturghisitori ai lui Dumnezeu.

 

Căci împărtăşire şi părtăşie este acelaşi lucru


Scrisoarea 340 / Către fiul său duhovnicesc Taleu

Fiului Taleleu

Bine ai făcut că mi‑ai scris, fiule iubit. Căci ai arătat prin aceasta credinţa şi dragostea ta. Dar pentru ce îmi cânţi laude de care nu am parte nicidecum? Nu ştii că sunt păcătos şi simplu în cuvânt? Dar dragostea este foar­te hoaţă, atribuind celor doriţi, din partea prietenilor, cele ce nu există. Aşadar, lăsând la o parte laudele, mai de­gra­bă roagă‑te, fiule, să mă întăresc în Domnul şi să mă izbă­vesc în tot chipul de cel rău.

Neputinţa ta trupească să o duci cu mulţumire către Dum­nezeu şi nu te întrista pentru chipul în care a venit. Ştie Domnul să dea cele de folos fiecăruia, însă eu nu ştiu de unde ţi‑a venit[1]. Hula să fie dispreţuită şi [atunci ea] va tre­ce mai repede, dar dacă înfricoşează, mai degrabă va ră­mâne, de care să fii izbăvit cu puterea lui Dumnezeu.[2] Chiar dacă se face multă asuprire din partea prigonitori­lor, însă premiul este ceresc. Aşadar, dacă împreună pă­ti­mim, vom fi şi slăviţi împreună. Căci nu e vreme de dul­ce pătimire, ci de mucenicie.

În problema cu preotul care pare ortodox, dar care mă­nân­că cu episcopul[3], după cum am zis, dacă încetează de la o astfel de mâncare împreună, primind şi epitimia opri­rii de a sluji cele sfinte până la o vreme, şi dacă nu mai ca­de în aceeaşi greşeală, are vindecare ca să slujească [la vre­mea potrivită] lui Dumnezeu. Dar dacă este indiferent, nu îi va fi izbăvire bărbatului propria bogăţie încât prin da­rea ei [ca milostenie] să scape şi de părtăşia eretică, şi de altă faptă păcătoasă; că nu se dă în schimb binele ca să se primească răul, după cum nu se dă lumina şi să se pri­meas­­că întunericul. Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş. Dar ce zic de părtăşie[4]? Chiar dacă ar face com­­promis cu ereticii în mâncare şi băutură şi priete­nie, este vinovat. Hotărârea este a lui Gură de Aur[5], însă este şi a fiecărui sfânt.[6] Şi cum este [faptă] fără de vo­ie, iar nu lucru [de voie], ca cel ce pare că cugetă or­to­­dox să se împărtăşească deopotrivă cu erezia? Fără vo­ie este când cineva cască cu sila gura unui ortodox şi îi toar­nă împărtăşanie eretică, ceea ce au făcut ereticii de odi­­nioară şi fac, precum am aflat, cei ce luptă acum îm­po­­triva lui Hristos. Iar a se împărtăşi de la sine este de bu­nă voie. Iar dacă o face fiindcă se teme (căci aceasta e în­tre­barea), nici aşa nu va avea apărare. Căci auzim: „Nu vă fie frică de cei ce ucid trupul, ci de Dumnezeu Care le tri­mi­te pe amândouă în gheena focului veşnic”(cf. Mt 10, 28). Cu adevărat, lumea întreagă nu este vrednică de un sin­gur suflet care se păzeşte pe sine nepărtaş de părtăşia [îm­părtăşania] eretică şi de orice rău. Iar cei ce se îm­păr­tăşesc de amândouă [de erezie şi de păcat moral] sunt de aceeaşi cinste cu iarba, cu lemnele şi trestia pe care le va arde focul cercării judecăţii şi pe făptuitorii lor îi va pă­zi arzând în veşnicie, fără să se topească.

 • [1] Boala e spre pocăinţă, dar felul ei ţine de specificul şi folosul per­­­soanei căreia i‑o îngăduie Dumnezeu. Ea ţine cont de felul păca­te­lor ce trebuie tămăduite.

 • [2] Propoziţia în legătură cu hula se poate referi fie la boală, fie la pri­­goana despre care se vorbeşte în continuare. Dacă se referă la boa­lă, atunci, în general, boala aduce cârtire şi hulirea proniei dum­ne­ze­ieşti. Dacă cel bolnav dispreţuieşte aceste gânduri, ele pleacă în­dată, dar dacă se lasă învăluit de ele, îl vor vlăgui şi lăuntric şi atunci boala îşi pierde caracterul mântuitor şi devine pricină de pierzanie. Dacă însă se referă la prigoană, atunci ea indică hulirea adusă de pri­go­ni­tori, de care nu trebuie să ţină seama ortodocşii.

 • [3] Probabil e vorba de un episcop eretic sau filoeretic.

 • [4] Se referă la părtăşia în Sfintele Taine sau rugăciune.

 • [5] Despre proorocii mincinoşi, PG 59, 558.

 • [6] Este vorba aici de „consensus patrum” în ceea ce priveşte ere­zia.

Sursa: “Dreapta credinţă în scrierile Sfinţilor Părinţi”

📛 Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolianul (+1779): Pe Papa să-l blestemați, fiindcă el este cauza …

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

ACEȘTIA SUNT CEI CE NETEZESC CALEA PENTRU ANTIHRIST.

ANATEMA! ANATEMA! ANATEMA!

ecumenism-erezie-schisma-tradare

Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolianul (+1779):

Pe Papa sa-l blestemați, fiindcă el este cauza… Noi avem o poruncă ce spune să anatemizăm pe oricine adaugă sau nu crede in ceva mic din cele pe care le-au legiuit Părintii Bisericii noastre

*

Sinodul de la Constantinopol din anul 1724

Cei care vor dezerta de la Ortodoxie și vor părăsi părinteștile și dreptele dogme ale credinței și Predaniile obstești ale Bisericii și vor decădea si se vor îndepărta cu inovații și cu credințe absurde și cu obiceiuri eterodoxe și vor falsifica și vor măslui adevărul Ortodoxiei, aceștia nici nu mai sunt, nici nu se mai numesc creștini cu adevărat, ci se taie și se despart de totalitatea mădularelor Bisericii și a creștinilor, ca niște eterodocși și inovatori și se izgonesc afară din sfântul staul ca niște oi râioase și mădulare putrede.

*

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073)

Acela care îl pomenește pe papa ca arhiereu ortodox este vinovat și latino-cugetătorul trebuie considerat ca un trădator al credinței. Prin urmare, fugiți de ei, fraților, ca și de împărtășirea cu ei, pentru ca unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni. Nu este altceva de mirare dacă și ispititorii lui Satana se preschimbă în îngeri ai dreptății, al căror sfârșit va fi dupa faptele lor.

*

Sfântul Marcu al Efesului: Să fugiți de catolici precum fuge cineva de șarpe


📜 Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe care condamnă ecumenismul ca erezie

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

 • Canonul 6 al Sinodului din Laodiceea
  Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres.

 • Canonul 10 al Sfinților Apostoli
  Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.

 • Canonul 33 al Sinodului din Laodiceea
  Nu se cuvine cu ereticii sau cu schismaticii a se ruga împreună.

 • Canonul 45 al Sfinților Apostoli
  Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârșească ceva ca și clerici să se caterisească.

 • Canonul 46 Apostolic
  Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtășire (înțelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul? (II Corinteni 6, 15).

 • Canonul 65 Apostolic
  Dacă vreun cleric sau mirean va intra în sinagoga iudeilor sau a ereticilor, spre a se ruga să se și caterisească și să se afurisească.

 • Sfântul Serafim de Sarov (19.07.1759 - ✝️ 14.01.1833)
  Să nu legi prietenie și să nu ai legătură cu vrăjmașii Bisericii Lui Hristos, cu ereticii și cu schismaticii. Trebuie să fugi de acei oameni care nu se tem de Dumnezeu și nu-L cinstesc.

 • Sfântul Ioan Gură de Aur (347 - ✝️ 407)
  Preotul care nu predică tot ceea ce trebuie, și uneori se ferește de anumite subiecte pentru ca să nu deranjeze pe ascultătorii săi, să nu-i supere sau să nu-și creeze dușmani, sau poate din ignoranță îi scapă anumite subiecte importante la un moment dat, pe care să le spună, este ucigaș de sufletele ascultătorilor săi, credincioșilor săi.

 • Sfântul Vasile cel Mare (330 - ✝️ 01.01.379)
  De cei care arată că mărturisesc Credința Orthodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire de aceea trebuie, nu numai să te desparți, dar nici frați nu se cuvine să-i mai numești. Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor care sunt învățați cu Scripturile, să cerce cu dreaptă socoteală acele care le zic dascălii și arhiereii, și câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede și despre aceia care rămân întru învățăturile străine să se întoarcă dinspre ei.

 • Sfântul Ioan din Kronstadt (31.10.1829 - ✝️ 02.01.1909)
  Papii și-au închipuit că erau capii Bisericii și ai temeiurilor ei, și chiar vicari ai lui Hristos, ceea ce este ridicol și întrutotul nepotrivit. Iar așa este toată mândria papilor romani și vechea lor pretenție de primat și conducere samavolnică asupra întregii Biserici catolicești (papistășești). [Aici Sfântul se referă în primul rând la pretențiile de dinainte de ruperea papilor de Biserica cea una și Sobornicească, pretenții care au dus și la păstrarea denumirii de catolică/universală pentru comunitatea eretică ai căror capi au rămas - n. tr.]
  Așa sunt toate trucurile pe care papii le-au adus în "biserica" lor papistă, diferitele dogme false (dogmas) care duc la falsitate în credință și în viață. Aceasta este o "biserică" cu totul eretică.

 • Sfântul Teodosie Kievo Pecerski
  Cu credința latină să nu vă asociați, nu aderați la obiceiurile lor, de împărtăşirea cu ei fugiți, și de orice învățătură a lor feriți-vă, și de năravurile lor scârbiți-vă. Dacă cineva își va mântui sufletul, atunci aceasta se poate face numai trăind în credința Ortodoxă, deoarece nu există nicio altă credință mai bună decât curata și sfânta noastră credință Ortodoxă. Iar aceia care trăiesc într-o altă credință - cea romano-catolică (papistașă) sau musulmană sau armeană - nu vor vedea viața veșnică. Nu se cuvine una ca aceasta, fiule, să lauzi credința străină. Cine laudă credința străină, fără discernere, astfel o hulește pe cea proprie. Dacă cineva începe să o laude și pe a sa proprie și pe cea străină, acela e dublu credincios, aproape de erezie. Iar tu, fiule, păzește-te de acestea și fără încetare laudă-ți propria credință.

 • Sfântul Ioan Gură de Aur (347 - ✝️ 407)
  Păgânătatea iudeilor și a păgânilor este la fel și iarăși, demonii sălășluiesc în sufletele iudeilor și în locurile în care se adună ei, oare după aceste cuvinte este cu putință ca Orthodocșii să fie uniți cu iudeii? Fără respingerea creștinismului? Constatăm cu tristețe că la ecumeniști aceasta este cu putință. Cum aveți îndrăzneala voi cei care lucrați iudaizarea, după ce jucați cu demonii să vă întoarceți la adunarea Apostolilor? După ce v-ați îndepărtat și v-ați alăturat celor care au vărsat Sângele lui Hristos? Cum nu vă cutremurați să vă întoarceți și să luați parte la ospățul Lui Sfânt, să vă împărtășiți cu Sângele Lui de mare preț? Nu vă cutremurați? Nu vă temeți când săvârșiți asemenea încălcări?
  Canonul 71 Apostolic spune despre acestea: "Dacă vreun Creștin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor sau lumânări ar aprinde, să se afurisească.
  Și nu a spus dacă vor propovădui ceva potrivnic sau tăgădui toate, ci chiar dacă ceva puțin însemnat vor binevesti ce nu se potrivește cu ce am binevestit noi, să fie ANATHEMA.

 • Sfântul Nifon al Constanțianei (Secolul IV)
  (...) Până la sfârșitul lumii, fiule, nu vor lipsi Proorocii Domnului Dumnezeu, după cum nici lucrătorii satanei nu vor lipsi. În zilele cele mai de pe urmă însă, adevărații slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni. Și chiar dacă nu vor face semne și minuni ca astăzi, vor călători necontenit pe calea cea strâmtă, cu toată smerenia. Aceștia vor fi în împărăţia lui Dumnezeu mai mari decât Părinții purtători de semne, deoarece în vremea lor nu va fi cineva care să facă semne minunate și pe care, vănzându-i, să se înțelepțească în luptele duhovnicești.
  Deoarece, cei ce vor ședea pe scaunele bisericești din toată lumea, vor fi cu totul străini și nici idee nu vor avea despre virtute. Dar și conducătorii monahilor vor fi la fel. Vor fi robii pântecelui și ai slavei deșarte, încât vor fi mai degrabă sminteală pentru oameni decât pildă de virtute, deoarece virtutea va lâncezi. Va domni peste tot iubirea de argint. Dar vai de monahii care se vor desfăta cu banii. Că aceștia vor fi urâciune înaintea lui Dumnezeu și nu vor vedea fața Domnului. Monahii și mirenii vor da bani cu camătă și nu vor vrea să-i înmulțească în Dumnezeu, prin milostenie la săraci. De aceea, dacă nu se lasă de această lăcomie, vor fi aruncați în tartar. Deci atunci, cum am zis mai înainte, cei mai mulți se vor rătăci din neștiință din calea cea largă a pierzării. (...)
  Viața și învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei, editura Mănăstirea Sihăstria 2013, pag. 164 - 165.

 • Sfântul Teofan Zăvorâtul (10.01.1815 - ✝️ 06.01.1891)
  Sensul ANATHEMEI este acela că cel căzut sub Anathemă este excomunicat din Biserică și aflându-se în afara ei, nu numai că se lipsește de Harul ei, dar se și supune tuturor fără de harurilor din afara ei. Acela este lepădat de Dumnezeu și mânia Lui este asupra aceluia. Fie se pronunță, fie nu se pronunță asupra învățăturii și numelui tău ANATHEMA tu ești deja căzut sub ea atunci când cugeți cele potrivnice Bisericii și stărui în această cugetare.

 • Sfântul Patriarh Mucenic Tihon
  Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugați-vă singuri în casele voastre, fără preoți, fiindcă ei sunt lupi în piele de oaie. Singuri îngropați morții, singuri botezați copiii. Iar căsătoriile să le blagoslovească tata și mama cu Sfintele Icoane. Rugați-vă fiecare după cum știe și după cum poate, țineți toate Posturile, cinstiți Sfintele Sărbători, păziți Credința Pravoslavnică până la sfârșit.

 • Canonul Ortodoxiei, Pag. 762

  • 8 Dacă nu e cu putinţă să veniţi la biserică din pricina necredincioşilor, să faci adunări în case, episcope, ca să nu intre un drept-credincios într-o adunare de necredincioşi [Ps 25, 2]; căci nu locul sfinţeşte pe om, ci omul sfinţeşte locul.
  • 9 Iar dacă necredincioşii ocupă locul acela, trebuie să fugi din el, pentru că a fost profanat de ei; căci aşa cum preoţii cuvioşi sfinţesc, tot aşa cei spurcaţi întinează.
  • 10 Iar dacă nu e cu putinţă să vă adunaţi nici în casă, nici în biserică, fiecare să spună psalmii, să citească şi să se roage la sine, ori împreună cu doi sau trei; căci zice Domnul: „Unde vor fi doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo voi fi şi Eu în mijlocul lor” [Mt 18, 20].
  • 11 Un credincios să nu se roage cu un catehumen nici măcar în casă, căci nu este drept ca cel iniţiat să se întineze împreună cu cel neiniţiat.
  • 12 Un drept-credincios să nu se roage împreună cu un eretic nici măcar în casă; „căci comuniune este între lumină şi întuneric?” [2 Соr 6, 14].

⚠️ Semnal de alarmă: Efectele vizibile ale ecumenismului - acum se începe cu ziua recunoștinței 🍇 iar în curând va fi și halloween-ul?!!! 🎃

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Comunitatea ortodoxă românească din Sardinia a sărbătorit Ziua Recunoștinței

Comunitatea ortodoxă din Sardinia condusă de părintele Marian Găină a sărbătorit Ziua Recunoștinței, o sărbătoare importantă care are loc în fiecare an în luna octombrie. Piața noii biserici ortodoxe din via Marie Curie a fost acoperită cu numeroase daruri, roade ale pământului și munca numeroșilor credincioși ai parohiei care, sub protecția sfinților ocrotitori San Giovanni Battista și Sant’Efisio, a devenit un punct de referință pentru mii de familii ortodoxe din Sardinia, relatează Olbiapunto.it.

Citește tot articolul pe OrtodoxInfo: Comunitatea ortodoxă românească din Sardinia a sărbătorit Ziua Recunoștinței


Comentariul Ortodoxia.RO:

Să ne așteptăm în curând ca preoții ortodocși din diaspora să importe și să sărbătorească și halloween-ul?!!!

🔥 Teofil Creangă: Mesaj către IPS Calinic, protopopii și clerul cu funcții de conducere a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Schismă și ecumenism în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ?

Înalt Preasfințiți Părinți și cler ecumenist din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, încotro păstoriți turma încredințată de Arhiereul ceresc?

O bogată și pompoasă activitate ecumenistă prinde contur sub oblăduirea și îndrumarea sfințiilor voastre.

Când vă închinați sfântului și marelui mucenic Ioan cel Nou, nu vă întrebați ,,este bine ce facem?" ?!

Nu vedeți că o mare superficialitate și nepriceperea teologică și dogmatică înveșmântată în haina mândriei transpare din colocviile, conferințele, întâlnirile, proiectele, hramurile, taberele și activitățile pe care le organizați?

Din păcate, ecumenismul este în floare!

În afară de slujbele în care se coboară harul dumnezeiesc, restul, cam apă de ploaie, activități fără consistență duhovnicească.

Pare că cinstiți pe sfinți, dar învățătura lor și sfintele canoane le călcați în picioare.

Iar căderea pornește de la relativizarea sfintelor canoane și merge până la încălcarea lor, deși ați făgăduit la hirotonie să le respectați.

Sub înșelătoare cuvinte și cu ,,binecuvântare" ați implicat recent (16 - 19 august a.c.) Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în dialogul cu ereticii catolici ai Universității pontificale din Chile.

Ba vă mai și mândriți cu participarea sectorului cultural la astfel de conferințe, pe care le numiți, ,,conferințe internaționale de studii patristice", unde de fapt, în două cuvinte, vă vindeți credința.

Oare ce ar zice Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou despre această activitate cu ereticii catolici ?

Pentru că faceți contrar celor făcute de el.

El i-a demonstrat ereticului Reiz (catolic) că a sa credință este greșită, iar voi, de bunăvoie, trădați ortodoxia și pe sfinții noștri la aceste întâlniri.

Apoi, postați public aceste trădări ca mari succese ale arhiepiscopiei.

Astfel, sfințiile voastre, nu mai aveți credința curat ortodoxă, ci o corcitură între ortodoxie și erezie.

Iar la finalul acestor întâlniri cu ereticii îi poftiți cu amabilitate să ne viziteze și ei.

Și astfel faceți din mănăstirile Putna, Voroneț, Sf Ioan etc. adevărate oaze ecumeniste.

Totul e o distracție și o voie bună pe meleagurile însorite ale Moldovei, cu serbărele și filmări, care să îngroașe portofoliul sectorului cultural.

Și, desigur, vor urma rugăciunile în comun cu ereticii, așa cum se obișnuiește în alte părți.

Poate aveți în plan, după modelul mai marelui vostru, mitropolitul Teofan, să-l primiți și pe Papa (căpetenia ereticilor - ferească Dumnezeu !!!) cu pupături și îmbrățișări în centrul Sucevei spurcând spațiul moldav ?!

Acest mitropolit Teofan este renumit pentru trădările sale ecumeniste și pentru prigonirea credincioșilor ortodocși, în special de la Schit Orășeni, care nu-l pomenesc din pricina semnării ereziei la sinodul tâlhăresc din Creta.

Acești credincioși au mers canonic cu întreruperea pomenirii, dar sunt prigoniți la sânge de acest mitropolit care uzează inclusiv de autoritățile statului.

Mai nou, ați primit cu fast, o delegație din Grecia în frunte cu Mitropolitul Ignatie al Demetriadei.

Nu știți că Biserica Greciei a recunoscut oficial, în 2019, biserica schismatică din Ucraina, și astfel, conform sfintelor canoane, a devenit schismatică ?

Bineînțeles, în afară de puținii ierarhi care s-au opus.

Canoanele 10 apostolic și 11 apostolic interzic cu strictețe comuniunea cu schismaticii, în special comuniunea de rugăciune sau cea liturgică.

În afara Bisericii sunt și vor fi cei care se află în comuniune cu schisma ucraineană.

Și nu se poate face o pomenire liturgică a acelor ierarhi care recunosc această ,,biserica" autocefală și schismatică a Ucrainei.

Or voi ați primit cu mult fast această delegație schismatică, ba au și participat la slujbe, au ținut predici, antrenând în aceste activități schismatice mulțime de popor și pe unii reprezentanți ai autorităților.

De asemenea, mitropolitul Ignatie al Demetriadei, este cunoscut și pentru abateri eretice, cum ar fi teologia post-patristică (vezi Academia teologică de la Volos a Sfintei Mitropolii a Demetriadei), care a produs mare sminteală și tulburare în biserica Greciei prin 2011, când s-a propus și caterisirea acestui mitropolit.

Atunci au luat poziție împotriva sa mai mulți mitropoliți, printre care și Serafim de Pireu care l-a criticat, de asemenea, pe acest Ignatie și pentru poziția sa pro papistașă.

Or în conștiința istorică a Bisericii Ortodoxe, Papismul este o erezie înfricoșătoare cu mai multe capete, adeverită de mai multe sinoade ortodoxe.

Nu mai intru în detalii.

Trendul în care ați început să vă înscrieți cei din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este unul schismatic și pro papistaș.

Lucrurile sunt clare:

 1. Fanarul, în frunte cu patriarhul eretic Bartolomeu (un Arie al zilelor noastre și care se vrea și papă peste Răsărit) a făcut intruziune în teritoriul canonic al Bisericii ruse, rupând o parte din ea și creând schisma ucraineană;

 2. Apoi, a atras de partea sa, în schismă, bisericile Greciei, Ciprului și Alexandriei, făcându-le și pe acestea să recunoască schisma din Ucraina;

 3. Ca urmare (corect canonic), Biserica Rusiei a întrerupt comuniunea cu toții arhiereii acestor biserici care au acceptat schisma ucraineană;

 4. Și așa cum Patriarhia Constantinopolului a invadat spațiul canonic al Bisericii ruse, tot așa și Patriarhia română a făcut în Moldova, creând o structură schismatică care este ,,mitropolia Basarabiei";

 5. Fanarul își continuă activitatea persistentă și activă de promovare a schismei ucrainene negociind cu bulgarii și macedonenii;

 6. Fanarioții fac presiuni și asupra BOR de a recunoaște schisma ucraineană.

 7. Prețul acestei recunoașteri este Moldova, adică procesul de transferare a Bisericii Moldovei la ,,Mitropolia Basarabiei".

 8. Lumea ortodoxă este ruptă în două; pe de o parte Biserica rusă (cea mai mare ca mărime), iar pe cealaltă parte Patriarhia Constantinopolului care este schismatică, atrage de partea ei și alte biserici și se îndreaptă cu pași repezi spre erezie, spre unire cu Vaticanul.

Și, din păcate, noi românii, conduși de arhieriile voastre, ne-am poziționat greșit, alături de cine nu trebuie, de Constantinopol, lucru care, dacă nu vă treziți, ne va duce mai întâi în schismă, iar mai apoi în erezie.

Să nu fie !!!

Activitățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se înscriu pe această linie schismatică și eretică arătată mai sus.

De ce nu realizați activități împreună cu Biserica Rusiei sau a Bulgariei sau a Georgiei sau a Bisericii Canonice a Ucrainei.

De ce nu luați exemplu Bisericilor Georgiei și Bulgariei care au ieșit din CMB?

De ce luați numai ce este rău de la alții și vă împrieteniți cu vrăjmașii lui Hristos?

Voi luați lumină de la apus, de unde vin toate răutățile, ereziile, depravările și sodomiile.

Apus care are tot interesul să-l sprijine pe Bartolomeu și Fanarul, pentru a lovi în Rusia și în Biserica ortodoxă rusă.

Apus care vine cu chipul binelui spre a vă înșela.

Acel Apus care întreține și războiul din Ucraina, schisma din Ucraina, mândria Fanarului și ruperea ortodoxiei.

Ce ușor sunteți de înșelat!

Pățiți exact cum au pățit regii păcătoși din Vechiul Testament care erau înșelați de prorocii mincinoși.

Schisma din Ucraina nu va învinge.

Recent, la 24 august 2023, de Ziua Independenței, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a rugat pentru pace în Catedrala Sfânta Sofia din Kiev împreună cu șefii schismaticilor și BGCU, catolici, evrei, musulmani și protestanți.

Cărui dumnezeu s-au rugat ei?

S-au rugat exact așa cum s-au rugat și prorocii mincinoși din timpul Sfântului Ilie.

Și de asta, nu va trece mult timp și Dumnezeu îi va pierde.

Despre acestea a prorocit Sfântul Lavrentie de Cernigov:

„Aşa precum nu poate fi despărţită Preasfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, care este Unul Dumnezeu, la fel nu pot fi despărţite Rusia, Ucraina şi Bielarusia.

Împreună ele constitue Sfânta Rusie.

Să ştiţi aceasta, ţineţi minte şi nu uitaţi!

În oraşul Kiev niciodată nu a existat Patriarh."

El mai spunea:

”Când va apărea puţină libertate, bisericile, mănăstirile se vor deschide şi vor fi restaurate, atunci toate învăţăturile înşelătoare vor ieşi la suprafaţă împreună cu dracii şi ateiştii tainici (catolicii, uniaţii, ucrainenii-de sine sfinţiţi şi alţii) şi în Ucraina, cu mare îndârjire, se vor năpusti asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unităţii şi sobornicităţii ei.

Aceşti eretici vor fi sprijiniţi de puterea cea fără de Dumnezeu, iar apoi vor lua cu de-a sila de la ortodocşi bisericile şi-i vor bate pe cei credincioşi.

Atunci Mitropolitul Kievului (nu este vrednic de acest nume) împreună cu adepţii săi – arhiereii şi iereii – foarte puternic vor zdruncina Biserica Rusă.

Lumea întreagă se va uimi de nelegiuirea lui şi se va înspăimânta. El se va duce în veşnica pierzare, precum Iuda.

Însă toate aceste defăimări şi învăţături înşelătoare vor dispărea din Rusia şi va fi Una singură Biserică Ortodoxă Rusă”.

Părintele Lavrentie vorbea insistent şi cu severitate:

,,Rusia Kieveană a fost dintotdeauna împreună cu Marea Rusie.

Kievul fără Marea Rusie şi separat de Rusia este de neînchipuit în nici o situaţie şi în nici un caz."

Părintele a prevăzut ,,că sfârşitul lor va fi rușinos şi adepții lor vor primi pedeapsa cerească de la Domnul Împăratul puterilor”.

El îi preîntâmpina pe ucenicii săi să rămână credincioşi Patriarhiei Moscovei şi în nici un caz să nu adere la nici un fel de dezbinare.

Deci, atenție mare Înalt Preasfințiile Voastre, în ce tabăra vă situați și ce faceți cu acest popor și unde îl duceți !

Cu Fanarul, Grecia, Cipru, Alexandria, schismaticii ucraineni și Vaticanul, sprijiniți și împinși în prăpastia iadului de occidentul satanizat sau cu bisericile care urmează tradiția patristică?

Răspunderea sfințiilor voastre este înfricoșătoare.

Sursa: https://www.facebook.com/100022675903641/posts/pfbid02HrkeZC5UEiKzbUXKC2YMRoMAJfNaBzLGkNc2vES9tkxAbriCt58f9LWPvn4zRHKDl/

❗ Sfântul Arsenie Capadocianul: Credința noastră nu este de vânzare

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

☦️ ,,Dușmani ai Lui Hristos sunt nu numai ereticii,ci și cei aflați în comuniune cu ei." - Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

☦️ ,,Cercetați Episcopii voștri într-o singură privință. Aflați dacă sunt ortodocși, nu învață dogmele potrivnice credinței adevărate si nu slujesc oare cu ereticii și cu schismaticii?" - Sfântul Ghenadie Scolarul

Dragi Ierarhi

☦️ ,,Credința noastră nu este de vânzare." - Sfântul Arsenie Capadocianul

enter image description here

Păcatul personal este o încălcare a Legii pe care Dumnezeu îl poate şterge, dar erezia este o schimbare a Legii care face imposibilă orice comuniune cu Dumnezeu.” — Sfântul Nicodim Aghioritul


Ascultarea de Păstori se face până la EREZIE❗

Ecumenismul este erezie❗

Ecumenismul este război religios❗

✝️ Mitropolitul Augustin de Florina: Erezia este fărădelegea împotriva autorității și prestigiului Bisericii pe care Hristos a întemeiat-o ca stâlp și temelie a adevărului.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Mitropolitul Augustin de Florina: Lumea isi doreste un crestinism moderat si caldicel

Erezia este hrană otrăvitoare de suflet, este mistificarea leacurilor mântuitoare, este denaturarea testamentului sfânt, este falsificarea valorilor adevărului, este contrafacerea a ceea ce este desăvârșit, este abaterea de la calea cea dreaptă pe care ne-a arătat-o Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Erezia este acceptarea ideilor religioase pe care Biserica le condamnă ca fiind mincinoase și potrivnice credinței ei drepte. Erezia este fărădelegea împotriva autorității și prestigiului Bisericii pe care Hristos a întemeiat-o ca stâlp și temelie a adevărului.

 

Însă astăzi lumea nu mai acordă nici o importanță gravității pericolului care vine prin și din erezie. Este și acesta un semn al vremurilor din urmă.

 

O, lume! Porți de grijă de cele neînsemnate. Ai grija ca laptele tău să fie curat, mâncarea ta să fie pură și plină de vitamine, medicamentele tale să fie eficiente, banii și bancnotele tale să nu fie falsificate, monumentele tale arheologice să nu fie supuse nici la cea mai mică degradare, mijloacele de comunicație"

Mitropolitul Augustin de Florina

✝️ Părintele Iustin Pârvu: „Să nu risipim turma! Cum să nu fie risipite oile când păstorii sunt bătuţi şi pironiţi de propria lor frică şi laşitate”?

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

„Să nu risipim turma! Cum să nu fie risipite oile când păstorii sunt bătuţi şi pironiţi de propria lor frică şi laşitate”?

Parintele Justin - 9 feb 2013

Părinte, știți foarte bine că a fost acest miting împotriva actelor cu microcip, la care am participat și noi. Mulți spun că atmosfera de acolo a fost una de rugăciune şi un protest paşnic prin care s-a cerut alternativă simplă la cardurile de sănătate electronice. Din păcate majoritatea reprezentanţilor mass-mediei au prezentat manifestația în defavoarea noastră, încercând să ridiculizeze prezența noastră acolo, intervievând mai mult bătrâni sau cerșetori care se aciuaseră pe lângă manifestanți și banalizând evenimentul. Credeți că a avut vreun efect pozitiv acest miting?

Bineînțeles că cei care au fost prezenți acolo și-au făcut datoria față de societatea în care trăiesc, față de neamul din care se trag, față de generația de mâine. Acești oameni au riscat atât imaginea și poziţia lor socială, cât poate și pâinea de la gură. Aceștia sunt modele și repere pentru generația de mâine și sunt dovada existenței unei rezistențe de luptă împotriva abuzurilor acestui sistem ce se impune din ce în ce mai dictatorial. Acest sistem de control total la un moment dat se va întoarce împotriva noastră, a cetățenilor şi abia atunci vor înţelege cei care au ridiculizat și nu au înțeles jertfa acestor oameni.

Dar mai presus de acestea, pentru mine acest miting a fost mai mult ca un examen pentru societatea ortodoxă românească. Un examen cu rezultate foarte slabe pentru cinul preoţesc în general, pentru că ei trebuiau să fie primii, în fruntea poporului și în număr cât mai mare ca să fie exemplu de jertfă pentru credincioși. Dar ei au fost de fapt ultimii. De aceea sunt şi foarte dezamăgit, pentru că dacă preoţii nu au răspuns la apelul acesta, la strigătul disperat al turmei pentru ajutor, înseamnă că noi nu mai avem preoţie. Nu mai are cine propovădui cuvântul adevărului în faţa credincioşilor. Care adevăr îl propovăduiesc ei? Degeaba vorbești cuvinte frumoase pentru Evanghelie dacă nu vezi că Hristos este în aproapele, în aceștia mai mici ai tăi. Deci pentru ce mai stăm noi în altar şi apărem în faţa bieţilor oameni? Ei vor să audă ceva de la noi, să spunem ceva turmei acesteia, să înveţe ceva de la noi. Nu mai are însă de la cine, cum spune psalmistul: „toţi netrebnici ne-am făcut”. Sunt foarte deprimat când văd un preot că îmi trece pragul acestei chilii şi nici nu pot să îl mai privesc, că e ţepos în convingerea lui şi se face că nu ştie despre ce este vorba. Nu este o atitudine creştină. Nu ştiu ce spun ei credincioşilor din faţa altarului. Ce atitudine au ei faţă de pericolele ce ne înconjoară? Post şi rugăciune – e uşor de zis, când şi aşa biata mamă nu mai are ce pune copiilor ei pe masă. Nu prezintă realitatea vieţii în care trăim, se tem să spună un adevăr. Se pierd oamenii cu grămada, cu naţiunile, nu numai câţiva, nu doar ca indivizi. Şi ei stau liniştiţi. E o situaţie foarte grea, pentru că am ajuns la cuvântul Scripturii: „bate-voi păstorul şi se vor risipi oile”. Să nu risipim turma! Cum să nu fi risipite oile când păstorii sunt bătuţi şi pironiţi de propria lor frică şi laşitate?

Asta poate şi datorită faptului că unii nu înţeleg pericolul acestor cipuri şi chiar ne acuză pe noi că facem dezbinare în Biserică pentru o problemă care nu este așa de semnificativă şi capitală în mântuirea noastră.

După cum spun și Sfinții Părinți, mai bine o biserică împărţită decât una rătăcită. Cum să nu fie o problemă majoră lucrarea masoneriei azi în lume, că până la urmă aici ajungem, aceasta este în spatele acestui sistem? Cipul nu este altceva decât lucrarea masoneriei și cel mai bun mijloc de a subjuga Biserica şi fiinţa umană, de a o depărta, uşor, uşor, pe nesimţite de Creatorul său. Dacă noi ne facem că nu există acest rău luciferic, masoneria, înseamnă că nu avem răspuns la niciuna din problemele şi necazurile oamenilor de azi. Înseamnă că ne facem că nu vedem nimic rău. Cipul este propaganda masoneriei şi acceptându-l dăm curs şi putere acestei organizaţii dubioase care vrea să îl instaleze pe antihrist ca lider mondial. Dacă oamenii nu conştientizează că sunt societăţi secrete care conduc din umbră, nu vor înţelege nimic. Răul și fărădelegea nu se mai lucrează la lumină, se lucrează în ascuns. Nu mai sunt închisori şi prigoană ca pe vremea comunismului, au altă metodă, de a ne obişnui şi a îndrăgi tehnica şi cipul, care deocamdată par folositoare, ca ei să ne subjuge şi să ne controleze permanent ca într-o închisoare invizibilă, dar cu mult mai puternică.

Cum să nu se descurajeze creştinul simplu când vede că nu mai are susţinere duhovnicească din partea păstorilor duhovniceşti?

Oamenii nu au de ce să se descurajeze, pentru că cei care au fost acolo sunt bine documentaţi şi informaţi şi ştiu ce pericole ne pândesc, aceştia ştiu mai bine decât păstorii lor ce să facă. Și la protest au fost majoritatea intelectuali cu o poziție în societate, medici, profesori, ingineri, și nu doar analfabeți așa cum a vrut să prezinte mass-media. Mă doare sufletul pentru cei care din neştiinţă cad în capcanele şi mrejele acestui sistem antihristic. Sunt sigur că oameni ar fi fost mai mulţi dornici să vină la acest miting, în număr mult mai mare (pentru că, să nu uităm, au fost 1 milion de semnatari împotriva actelor biometrice), dar foarte mulţi dintre aceștia nu au avut un ban să plătească drumul până la Bucureşti, sau poate au avut serviciu sau nu au știut. Şi cine a vrut să fie la datorie a riscat. În împrejurări grele creştinul trebuie să aibă o limpezire a lucrurilor, o catehizare din partea preotului care nu a existat. Și poate că mulți nu au știut.

Ce părere aveţi despre ierarhii ortodocşi care, în frunte cu Patriarhul ecumenic, au participat la întronizarea papei dând chiar sărutarea păcii la liturghia lor catolică?

Este o situaţie cum nu se poate mai vitregă, foarte primejdioasă pentru noi, creştinii ortodocşi, şi nu doar pentru ortodocşi, ci şi pentru lumea catolică de altfel care nu cred că are ceva în comun cu evreii şi budiştii şi musulmanii, care au fost invitaţi la întronizarea Papei. Cum să mai ajuţi tu prin dialog ecumenic, să îndrepţi un catolic la adevărata credinţă a Sfinţilor Părinţi când tu însuţi, ca şef al ortodocşilor, te pupi cu papistaşii şi cu evreii, pe care îi consideri fraţi cu tine de credinţă? Doar pentru că suntem creaturi ale lui Dumnezeu??? Ei vor să niveleze toate religiile într-una şi nu mai cântăresc diferenţele majore, ci doar micile asemănări, pentru aşa-zisa pace falsă. Nici catolicii nu cred că sunt împăcaţi aşa deplin cu situaţia aceasta de vânzare a creştinismului, încât să te aliezi şi cu musulmanul. Este o demonizare a lumii. Iar ierarhii noştri ortodocşi nu fac altceva decât să joace un teatru care dă bine şi pe care sunt obligaţi să îl dea cât mai bine, la ordinele stăpânilor lumii. De altfel în adâncul lor nici ei nu au o convingere solidă despre acest ecumenism, dar nu au curajul să se opună acestui curent, să se opună masoneriei care le impune acest ecumenism şi nivelare a credinţelor. Sunt nişte păpuşi care însă au pierdut harul adevărului, care doar mimează adevărul. Dar nu îl mai deţin. Se sărută cu ereticii, dar duc pe umerii lor răspunderea căderii unui neam, a unei biserici în apostazie. Îi întreb şi eu pe aceşti ierarhi dacă îi îndreptăţeşte vreun canon să fie eretici?

Iar acest papă, Dumnezeu să îl ierte, are un rol malefic nemaiîntâlnit pentru creştinătate, pentru omenitate, pentru neamurile creştine.

Da, aţi văzut că şi acest părinte grec Elpidie, care face misiune în Africa, a profeţit înainte cu trei luni ca papa să îşi dea demisia, că acest papă va fi înlocuit cu alt papă care va veni ca unul din profeţii mincinoşi înainte mergători ai antihristului.

Da, îl apreciez foarte mult pe acest părinte. Şi am rămas impresionat de dragostea lui pentru lumea aceea uitată din Africa şi cum copiii aceia negri, neajutoraţi, roiau în jurul lui ca în jurul lui Hristos. Daca aş fi fost cu 20 de ani mai tânăr, în Africa m-aş fi dus şi eu, acolo unde civilizaţia aceasta dezvoltată lipseşte. Acest părinte Elpidie este un far călăuzitor pentru creştinătatea de azi.

Cum vedeţi această mediatizare intensă a papei şi imaginea de aureolă pe care i-o creează mass-media? Acest papă este filmat adesea spălând picioarele bolnavilor, deținuților şi alte fapte de milostenie cu care se afişează.

E uşor şi plăcut să faci pe milostivul în faţa presei ca toată lumea să te laude. Nu asta e milostenie. Milostenia este să nu ştie stânga ce face dreapta şi de altfel ar trebui să stea în mijlocul necăjiţilor tot timpul, nu doar când vin presa şi televiziunea.

Asta e o falsificare, bombonele pentru copii. El dictează şi programează dinainte câţi săraci să vină şi ce oameni bolnavi ca să dea mai bine în ochii lumii. Asta e un fel de praf în ochi pentru creştini, nicio realitate de altfel.

Credeţi că va cuceri lumea cu astfel de atitudine?

Nu sub nicio formă. Nu va face decât o zarvă mare în lumea creştină încât o să fie huiduit şi de ai lui.

Cum vedeți urgentarea sinodului panortodox, care a fost anunţat pentru luna iunie?

O să facă ei, dar va fi ce s-a întâmplat cu sinodul de la Ferrara-Florenţa. Tot aşa va fi şi acum, vor fi aceleaşi dispute dogmatice şi, slavă Domnului, vom mai avea nişte ierarhi care cred eu că nu vor ceda Ortodoxia. Şi doi, trei dacă sunt, e suficient. Avem datoria însă să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să îi păzească pe ierarhii ortodocşi în dreapta credinţă, pentru că altă salvare nu mai avem decât în mila lui Dumnezeu. Dacă ne vom ruga, vom îndupleca milostivirea Sa. În cea mai mare măsură, masoneria şi-a atins scopul, de aceea şi iese la iveală să îşi finalizeze planurile.

Dar am credinţa că Dumnezeu va lumina sufletele acestea tinere, şi va aduce câte o lumânare în întunericul acestui veac. Mila lui Dumnezeu şi harul de sus, acestea au condus Biserica purtată pe aripile Duhului Sfânt. Preoţii de azi care tac, se vor convinge ei înşişi de aceste pericole şi se vor îndrepta.

Cum catalogaţi gestul maicii stareţe de la mănăstirea Văratec, care a penalizat maicile pentru faptul că au înaintat Casei Naţionale de asigurări refuzul cardului electronic de sănătate? Iar în urma multelor ameninţări, maicile au cedat şi au fost obligate să îşi ceară iertare pentru gestul lor, semnând chiar un document prin care se deziceau de atitudinea lor.

Acest episod seamănă cu un episod de la puşcărie, din viaţa puşcăriaşilor din lagărele comuniste. Aşa sunt şi unele mănăstiri acum – lagăre comuniste. Este ceea ce am trăit şi eu în lagărul de la Baia Sprie. La o perioadă regulată de vreo 2- 3 ani, securitatea făcea nişte sondaje printre deţinuţii politici. Şi ne chema anchetatorul la birou, ademenindu-ne cu vorbe dulci: „Uite ai atâţia ani de puşcărie şi încă mai ai… nu e păcat să îţi iroseşti tinereţea aici in închisoare? Nu te impresionează faptul că ai rămas un om de nimic în societate şi viaţa ta este ratată?…” Dar noi nu ne lăsam impresionaţi de această bunătate falsă, care era un şiretlic. Şi îşi continua cântarea: „Iată, dacă vrei să ai o bucurie a libertăţii şi să îţi putem uşura situaţia asta grea, uite noi întindem o mână de ajutor şi dacă poţi ia oleacă de hârtie, treci în biroul celălalt şi semnează că îţi pare rău pentru ce ai făcut”.

Şi ajunge şi la mine anchetatorul şi își spune cântarea lui de partid. Şi la urmă mă întreabă: „Ce impresie ai?”

„Domnule, nu am absolut nicio impresie”, îi răspund. „Doar că mai am încă 9 ani de puşcărie şi cred că oi termina”.

Şi el insista: „Dar chiar aşa îţi arunci viaţa şi tinereţea pe nimic?” „Nicio problemă, i-am răspuns, eu am aruncat-o încă de copil de 18 ani când am intrat în mănăstire, să mor pentru Hristos”. Nu le convenea: „Măi, banditule, când m-oi ridica de pe scaun şi ţi-oi arăta eu pentru ce mai ai de trăit…” Şi te lua şi te zgâlțâia oleacă, important era să nu ne lovim la cap.

Ei bine, aceste anchete ademenitoare se întâmplau din doi în doi ani. Dar noi aveam deja o experienţă de temniţă şi nu dobândeau nicio informaţie de la noi. Securistul ieşea cu un dosar gol goluţ afară. Trebuia să defaimi pe cineva, să dai măcar un nume, nu scăpai doar cu o desolidarizare, lepădare de convingerile tale şi să accepţi reeducarea de către Partidul comunist. Sigur, la un deţinut mai cu renume, veneau câte trei securişti deodată, nu doar unul. Veneau cu planuri, proiecte să te convingă de realizările Partidului. „Uite, domnule, Lacul Bicaz, uite ce realizare!…” şi îmi arăta poze. „Da, domnule, Lacul Bicaz, dar ştii dumneata ce era sub acest lac? Trei biserici, patru şcoli, o casă de copii, un spital şi locuinţele oamenilor. Unde sunt toate acestea acum? Întreabă-mă pe mine că eu sunt de acolo”. Rămâneau şi ei uimiţi la ce le spuneam. „Pot să vă spun şi cine erau directorii la aceste şcoli, dar nu vreau să vă încarc memoria”…

Cam acelaşi lucru s-a petrecut şi cu maicile noastre de la Văratec. Ele, sărmanele, de frică să nu le ia rangul, scofia (de parcă ar fi mare slavă), au semnat, ademenite că vor fi reabilitate acolo, că le pare rău şi au promis că data viitoare vor fi ascultătoare. Şi–or fi primit ele scofiile înapoi dar s-au dezbrăcat de slava lui Hristos, pentru că nu au suferit puţină batjocură pentru lumea aceasta trecătoare. De aceea, un novice trebuie să fie cu mare atenţie în ce mănăstire intră. La vedere, sunt flori frumoase, icoane pictate care mai de care şi veşminte preoţeşti împodobite frumos, dar esenţa, viaţa duhovnicească, este putredă de tot. În astfel de mănăstiri găseşti de fapt un sistem securist, un stat poliţienesc. Bineînţeles că nu este aşa peste tot.

Acest spirit poliţienesc este în firea lor, a stareţilor, pentru că atunci când s-a închegat dinastia asta a stareţilor prin mănăstiri s-a stabilit tot pe acest criteriu de devotament către Partid. Sinaxele stareților nu erau altceva decât nişte şedinţe de partid. Se aşezau cu burţile pe scaune şi cu bastoanele în față aşteptau să se termine şedinţa şi să meargă la o a doua ediţie de petreceri…, ce ştiau ei despre problemele Bisericii şi ale societăţii? Habar nu aveau ce substraturi aveau aceste şedinţe şi care era rădăcina acestor şedinţe, aşa de neputincioşi şi slabi erau. Dar nici nu puneau stareţi buni inteligenţi şi cuvioşi la conducere, nu cumva să se împotrivească vreunul. Aşa e şi acum. Care se supune mai uşor la ordin şi care dă tributul mai uşor… dacă era vorba să îl întrebi pe unul din aceşti stareţi dacă se desolidarizează de partid şi de crimele pe care le comitea, se făcea că nu ştie nimic. Cum să se dezică el de partid care îi dădea un salariu foarte mare pentru acea vreme, ca al directorilor?

Era şi mândria şi poziţia asta a lor de stareţ. Vai de mine, să dai afară un stareţ! Era cea mai mare crimă şi ruşine să renunţi la demnitatea asta de lux în societatea românească! Dar comportamentul multora din aceşti stareţi era mai nedisciplinat şi bădăran ca al unei ţărănci. O mână de săraci ţărani simpli a făcut mult mai mult decât o mână de aşa-zişi stăreţoi.

Suntem printre primii europeni care introducem acest card, numit inteligent, în sistemul de sănătate? Ce mai putem face să îl stopăm?

În ce constă inteligenţa şi genialitatea acestui sistem? Că vor şti mai multe informaţii despre noi? Est inteligent pentru ei, dar noi rămânem întârziaţi. Tot Marx, Engels, Lenin au rămas. Acum nu vine să te mai întrebe ca la anchete, acum îţi dai de bună voie acordul să fii anchetat permanent. Nu trebuie cedată lupta aceasta şi avem datoria de a continua, fiecare după puterile sale, unii prin conferinţe, alţii prin demersuri legislative, unii prin cuvânt, fiecare să îşi facă datoria în faţa lui Dumnezeu şi aşa, cu inimile smerite, vom primi şi ajutorul şi harul din Lumina Sa.

Interviu cu Părintele Justin Pârvu, realizat de Monahia Fotini, 3 aprilie 2013, apărut în numărul 28 al revistei ATITUDINI

✝️ Protopresbiter Theodoros Zisis: Biserica nu rătăceste!

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

Biserica nu rătăceste

Părintele Theodoros Zisis, despre fabulaţiile ecumeniştilor

De ceva vreme circulă în cercurile bisericești și teologice o teză primejdioasă pentru mântuirea oamenilor, necunoscută în Sfânta Scriptură și în tradiția patristică. Ecumeniștii și sincretiștii sunt în dificultate să ducă în pliroma Bisericii învățăturile lor antievanghelice și antipatristice, cu toate că au destule reușite la nivel înalt. Acest lucru s-a arătat la Pseudo-Sinodul din Creta (2016), în pseudo-autocefalia Ucrainei (2018) și acum, sub pretextul coronavirusului, în închiderea bisericilor și în clevetirea celei mai sfinte și mai înalte Taine a dumnezeieștii Euharistii.

Conștiințele credincioșilor ortodocși sunt un vulcan care fierbe când văd că este trădată credința și instituțiile Bisericii de către ierarhi fricoși și nevrednici. Greu găsesc cei din urmă argumente convingătoare. Deci unii scapă la validarea Sfinților Părinți și spun credincioșilor: Nu reacționați și nu vă scandalizați! Nu vă gândiți la îngrădiri și la întreruperea pomenirii față de episcopi! Chiar și dacă sunt corecte cele ce spuneți și dacă voi învățați drept cuvântul adevărului și Biserica este în rătăcire, este mai bine să fiți împreună cu Biserica rătăcită chiar dacă învățați drept și sunteți în afara ei. Atribuie, mai ales, această opinie Sfântului Ioan Gură de Aur, răstălmăcind și deformând ceva ce a fost spus cu altă coerență.

Protopresbiter Theodoros Zisis