ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Gândurile Sfântului Teofan Zăvorâtul la Intrarea Domnului în Ierusalim

- Posted in Sfinți și învățături by

Florii

Cine n-a fost să îl întâmpine pe Domnul atunci când a intrat în Ierusalim ca un împărat şi cine n-a strigat atunci: „Osana, Fiul lui David”?!

Dar n-au trecut decât patru zile și acelaşi popor, cu aceeaşi limbă, striga: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L”! Uimitoare prefacere! Dar ce să ne minunăm?

Nu facem și noi acelaşi lucru atunci când după primirea Sfintelor Taine Trupul şi Sângele Domnului, îndată ce ieşim din biserică uităm tot, și evlavia noastră, şi milostivirea lui Dumnezeu faţă de noi, şi ne lăsăm, ca şi mai înainte, în voia faptelor iubirii de sine: la început „neînsemnate”, apoi mai mari, şi poate că, mai înainte chiar de a trece patru zile, măcar că nu vom striga altuia: „Răstigneşte-L!”, îl vom răstigni pe Domnul în noi înşine. Și toate acestea Domnul le vede şi le rabdă!

Slavă îndelungii Tale răbdări, Doamne!

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an

Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor)

- Posted in Sfânta Scriptură by

Intrarea Domnului în Ierusalim

Sfânta Evanghelie după Ioan, Capitolul 12:

  1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi.
  1. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă.
  1. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului.
  1. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis:
  1. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor?
  1. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea.
  1. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat.
  1. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
  1. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi.
  1. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare.
  1. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus.
  1. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim,
  1. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!
  1. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris:
  1. “Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei”.
  1. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui.
  1. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi.
  1. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.