ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

📜 Prof. Ioan-Aurel Pop: Această credință în Dumnezeu, în forma în care am avut-o noi, pe noi ne-a salvat în istorie!

Prof. Ioan-Aurel Pop

Prof. Ioan-Aurel Pop: Istoria Bisericii Ortodoxe făcută acuma de un istoric austriac ne învață din vârful buzelor că ortodoxia nu e bună... Ne învață pentru că încă suntem considerați popor periferic, de la marginile imperiului. Această credință în Dumnezeu, în forma în care am avut-o noi, pe noi ne-a salvat în istorie!

Date importante din Istoria Bisericii Ortodoxe Române

- Posted in Abecedarul credinței by
 • Sec. I = epoca apostolică - propovăduirea în Dobrogea de către Sf. Ap. Andrei, a ucenicilor lui și a Sf. Ap. Filip a ideilor creștine.
 • Sec. III-IV - s-au organizat centre episcopale în marile cetăți dunărene. Din acea perioadă sunt primii martiri creștini din Dacia.
 • În 1359 toate formațiunile bisericești de la nordul Dunării (din Țara Românească) se unesc și formează Mitropolia Țării Românești sau a Ungrovlahiei. Reședința este la Curtea de Argeș iar primul mitropolit este Iachint de Vicina.
 • În 1401 este recunoscută de către Patriarhia Ecumenică Mitropolia Moldovei. Primul mitropolit este Iosif Mușat. Nu se cunoaște înființarea primei episcopii/mitropolii în Transilvania; se cunoaște numele primului arhiepiscop: Ghelasie (1377).
 • 1642 - Sinodul de la Iași în care Petru Movilă a făcut cunoscută Mărturisirea sa de credință.
 • 1698-1701 - unirea unei părți a ortodocșilor din Transilvania cu Biserica Romei (cu romano-catolicii) și constituirea Bisericii Române Unite cu Roma (Biserica Greco-Catolică).
 • 1885 - Biserica din România devine Autocefală.
 • 1925 - BOR (Biserica Ortodoxă Română) este ridicată la rang de Patriarhie. De când BOR a devenit patriarhie, a avut (are) 6 patriarhi:

  • Miron Cristea (1925 – 1939)
  • Nicodim Munteanu (1939 – 1948)
  • Justinian Marina (1948 – 1977)
  • Justin Moisescu (1977 – 1986)
  • Teoctist Arăpașu (1986 – 2007)
  • Daniel Ciobotea (2007 - prezent)

  • Din 1961 BOR este membră în Consiliul Ecumenic al Bisericilor. De asemeni, este membră și a Conferinței Bisericilor Europene.

  • În prezent BOR este considerată a doua mare Biserică ortodoxă din lume.

IMPORTANT:

 • BOR (Biserica Ortodoxă Română) este condusă de Sfântul Sinod. Din Sf. Sinod fac parte:
 • Patriarhul României
 • Mitropoliții României (al Munteniei și Dobrogei, al Moldovei, al Olteniei, al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, al Ardealului, al Banatului) și ai Diasporei (al Basarabiei, al Europei Occidentale și Meridionale, al Germaniei, Europei Centrale și de Nord).
 • Toți arhiepiscopii, episcopii, episcopii vicari, arhiereii vicari.
 • Sinodul a luat ființă în 1925 ca Sinod Patriarhal.
 • Sinodul ia hotărâri dogmatice, canonice și bisericești de orice natură, nu patriarhul!
 • Întâistătătorul BOR este Patriarhul României, Prea Fericitul Daniel, care face parte din Sf. Sinod.