ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🛐 Limonariu sau Livada duhovnicească: Viaţa fratelui Teofan, minunata lui vedenie şi despre părtăşenia cu ereticii

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Un bătrîn cu numele Chiriac trăia în lavra Calamon din apropierea sfîntului rîu Iordan. Şi era bătrînul îmbunătăţit în fapte dumnezeieşti.

La el a venit un frate străin din ținutul Dara cu numele Teofan, ca să-l întrebe pe bătrîn despre gîndul curviei. Bătrînul a început să-l sfătuiască cu felurite cuvinte de înţelepciune și viață curată. Folosindu-se mult fratele din cuvintele bătrînului, i-a spus:

— Eu, avvă, am părtăşanie în țara mea cu nestorienii. Din această pricină nu mai pot rămîne cu ei şi vreau să locuiesc împreună cu tine.

Cînd a auzit bătrînul numele lui Nestorie s-a întristat de pierderea fratelui şi l-a sfătuit şi l-a îndemnat să se despartă de această erezie vătămătoare şi să vină la sfînta sobornică şi apostolică Biserică. Şi i-a spus:

  • Nu este altă mîntuire decît numai în a cugeta drept şi a crede că Sfînta Fecioară Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

  • Intr-adevăr, avvo, a răspuns fratele, toți ereticii aşa spun: dacă nu eşti cu noi, nu te mîntui. Sărmanul de mine nu ştiu ce să fac. Roagă-te deci Domnului ca Domnul să mă încredințeze, prin faptă, care este credinţa cea adevărată.

Bătrînul a primit cu bucurie cuvînul fratelui şi i-a spus:

  • Şezi în chilia mea şi am nădejde în Dumnezeu că bunătatea lui îți va descoperi adevărul!

Lăsîndu-l pe fratele în peşteră s-a dus la ţărmul Mării Moarte și s-a rugat pentru el. Şi iată cam pe la ceasul trei după amiază în ziua următoare, vede fratele pe cineva înfricoşător la vedere, stînd în fața lui şi-i spune:

  • Vino şi vezi adevărul!

Şi luîndu-l, l-a dus într-un loc întunecos, cu miros urît și cu foc şi-i arată în mijlocul focului pe Nestorie şi Teodor, pe Eutihie şi Apolinarie, pe Evagrie și pe Didim, pe Dioscur şi pe Sever, pe Arie și pe Origen și pe alţi cîțiva.

  • Iată, îi spune acela ce i s-a arătat, acesta-i locul pregătit ereticilor şi celor care hulesc pe Sfînta Născătoare de Dumnezeu şi celor ce urmează învăţăturile lor. Dacă-ți place locul, rămîi în credința ta! Dar dacă nu vrei să încerci chinul acesta, vino la Biserica cea sfîntă și sobornică, aşa cum ți-a spus bătrînul. Căci îți spun: chiar dacă ai săvîrşit toate virtuțile, ajungi în locul acesta dacă n-ai dreaptă credință.

La cuvîntul acesta fratele şi-a venit în sine. Cînd a venit bătrînul, i-a povestit toate cele întîmplate aşa cum le-a văzut şi a trecut la sfînta sobornică şi apostolică Biserică. Și a rămas împreună cu bătrînul în Calamon. După ce a stat mulți ani cu el, a adormit în pace.

(Pag. 42 - Limonariu sau Livada duhovnicească - Ioan Moshu)