ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

📜 Mihai Eminescu: "Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni"

Mihai Eminescu: "Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni"

Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni. Blândeţea caracteristică a poporului românesc dovedeşte că în trecut el a trăit economiceşte mulţămit, c-a avut ce-i trebuia.” — Mihai Eminescu


Începutul ţărilor acestora şi a neamului moldovenescu şi muntenescu şi cîţi sînt şi în Ţările Ungureşti cu acest nume, români şi pînă astăzi„(...)”Rumân înseamnă romanus şi unul când întreabă pe celălalt despre limbă, zice până în ziua de azi: ştii rumâneşte? ceea ce este aproape:”scis romanice?”, nu zice „moldoveneşte”.” — Miron Costin 1684


Românul păstrează neştirbit tot ceea ce i-au lăsat străbunii: portul, moravurile, limba şi mai cu seamă marele lor nume de romani! Nobleţe prea bine dovedită. Limba lor e întru totul latină.” — Jules Michelet


Din pacate, în secuime peste 60.000 de români întrebuinţează chiar şi în vatra familială… limba maghiară, ne mai având altă dovadă a naţionalităţii lor, decât religia lor ortodoxă”. — Carl F. Marienburg


Ungurii nu iubesc munţii; satele lor sunt situate, mai ales, la şes sau în ţinuturi puţin deluroase. Când ei locuiesc în regiuni muntoase, ei se aşează, mai ales, în văile largi. Numai secuii şi o parte din locuitorii Paloc-ului trăiesc în regiuni relativ mai ridicate” — Etienne Györffy


Maghiarii sunt un popor plin de îngâmfare care,locuind în mijlocul naţiunilor străine lor prin rasă, au pretins totdeauna şi pretind încă să le domine şi să le maghiarizeze şi asta într-un fel de care însăşi ştiinţa suferă. În recensăminte, de pildă, domneşte voinţa bine hotărâtă de a arăta maghiarii mai numeroşi decît sunt in realitate.” — Prof. Dr. Julius Jung, 1877


În ziua de azi, pentru a stăpâni cât mai mulţi oameni, nu se mai cuceresc teritorii, ci sufletele acelor oameni. Odată ce ai sufletul, ai omul; iar când ai omul, teritoriul vine de la sine.” — contele de Marenches


Istoria Neamului Românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut în vifor. Popor de frontieră, luptam şi muream pentru toţi. Muream, mai ales, plătind miopia si neghiobia altora.” — Mircea Eliade


Eu nu mă tem de moarte; am înfruntat moartea în mai multe rânduri. Mai înainte de a fi ridicat steagul spre a cere drepturile patriei mele, m-am îmbrăcat cu cămaşa morţii.” — Tudor Vladimirescu


Aceşti bieţi ţărani, cu mantălile şi căciulile lor cu pene de curcan pe cap, ei de care se râsese atâta, dovediră că ştiu să moară dacă nu să învingă şi că li curge în vine tot sângele vechilor daci.” — Kohn Abrest


Acest sentiment puternic de a trăi şi de a muri pentru naţionalitatea lor l-au exteriorizat şi l-au consfinţit cu numele de roman; şi unde este puterea care să le poată lua această naţionalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste?” — Ştefan Ludwig Roth, 1848


Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoţ lumii la vedere felul neamului, din ce izvor şi seminţie sîntu locuitorii tărîi noastre, Moldovei şi Ţărîi Munteneşti şi românii din Ţările Ungureşti, cum s-au pomenit mai sus, că toţi un neam şi o dată descălecaţi sîntu”. — Miron Costin


❌ Rezistența anticomunistă interzisă în învățământul românesc — Inspectoratul Școlar București promovează abuzul si cenzura!

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Rezistența anticomunistă interzisă în învățământul românesc. Inspectoratul Școlar București promovează abuzul si cenzura!

– Comunicat de presă –

Am primit cu surprindere și indignare recentele intervenții ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), prin care acesta a interzis organizarea oricăror activități educative în parteneriat cu organizații care cinstesc memoria luptei de rezistență împotriva comunismului. În această situație nemaiîntâlnită în perioada postrevoluționară, ne adresăm mass-mediei și publicului românesc, unităților de învățământ, cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora, făcând cunoscute următoarele.

În ziua de 19.01.2024, la Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”, urma să aibă loc o întâlnire a elevilor cu Zoe Rădulescu, fost deținut politic, născută în detenție, fiica unui luptător în Rezistență, căzut, în 1949, în luptă cu organele represive ale regimului comunist. În preziua evenimentului, ISMB a intervenit, cerând contramandarea activității, iar ulterior a transmis la Liceul Pallady o adresă în care se spunea: “vă interzicem organizarea de întâlniri cu elevii la care să participle reprezentanții Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei și ai Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, cunoscute pentru promovarea unor activități și mesaje specifice ideologiei de extremă dreapta”.

Luni 22.01.2024, ISMB a transmis o nouă adresă, de astă dată inspectoratelor școlare de sector și tuturor unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, în care, invocând din nou solicitarea Instituției Prefectului – Municipiul București Nr. 923 / 18.01.2024, “privind participarea elevilor la seminarii și activități care au ca tematică ideologia de extremă dreaptă în cadrul activităților desfășurate în Școala Altfel și nu numai”, solicită “interzicerea organizării de întâlniri cu elevii la care să participe reprezentanții Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei și Fundației Ion Gavrilă Ogoranu”, motivând că acestea ar fi “cunoscute pentru promovarea unor activități și mesaje specifice ideologiei de extremă dreapta”.

Pe lângă că aceste intervenții sunt abuzive și promovează cenzura în spațiul public, readucând în actualitate teme specifice propagandei oficiale ale regimului comunist dinainte de 1989, ele se află în flagrantă contradicție cu un document oficial al statului român, respectiv Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care consideră că “abandonată de Occident, ocupată de trupele sovietice şi cu un odios regim represiv la putere, România a găsit forţa de a organiza cea mai numeroasă şi mai activă Rezistenţă anticomunistă din toate ţările est-europene. O categorie specială o reprezintă rezistenţa din munţii României unde, între anii 1945-1965, au luptat cu arma în mână mii de patrioţi, cei mai mulţi dintre ei căzând în timpul luptelor” De asemenea, documentul de stat sus menționat confirmă că “Rezistenţa armată anticomunistă a fost o luptă pentru libertate, dar şi o luptă pentru supravieţuire, într-o vreme în care libertatea şi demnitatea indivizilor, dar şi a naţiunii române erau călcate în picioare de sovietici şi de executanţii lor fideli din interior, comuniştii. (…) Partizanii anticomunişti au încercat să prezerve sau să recâştige măcar o parte din demnitatea României. (…) Rezistenţa armată anticomunistă face parte, chiar dacă nu integral, chiar dacă nu fără rezerve, din acel restrâns trecut recent recuperabil şi utilizabil pentru memoria colectivă românească, pentru memoria unei naţiuni care are puţine momente şi fenomene în care să se regăsească după cel mai devastator experiment politic, social şi cultural din istoria sa, comunismul.”

Menționăm că Fundația “Ion Gavrilă Ogoranu” a desfășurat, de-a lungul anilor, numeroase activități în unități de învățământ gimnazial, liceal si universitar, punctual sau în cadrul unor parteneriate, acțiuni care s-au bucurat de deosebita apreciere a cadrelor didactice, elevilor și părinților lor, neexistând nici un fel de reproșuri din partea acestora. De asemenea, doamna Zoe Rădulescu, fost deținut politic, profesor timp de 30 de ani, inspector în Corpul de Control al Ministerului Educației (1997) și ofițer pe probleme de învățământ în Ministerul de Interne în timpul ministrului Gavril Dejeu, având gradul de locotenent-colonel (r), a fost de multe ori oaspetele unor licee din București.

Fundația “Ion Gavrilă Ogoranu” și Asociația “Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” își desfășoară activitatea în mod legal, fiind înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din cadrul Ministerului Justiției, nefiind niciodată sancționate legal pentru încălcarea legilor României.

Nu există nici un motiv întemeiat pentru ca ONG-urilor înființate în memoria unor personalități ale Rezistenței anticomuniste să le fie îngreunată misiunea de a facilita tinerelor generații, în speță elevilor de liceu, accesul la istoria recentă și la memoria luptei poporului român pentru libertate. Considerăm că intervențiile abuzive, excesive și nefondate de genul celor două adrese oficiale emise în ultimile zile de Instituția Prefectului – Municipiul București și respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sunt calomnioase, de natură a ne aduce grave prejudicii de imagine și de a ne obstrucționa în îndeplinirea scopului așa cum este el stipulat în Statut, respectiv “cinstirea și păstrarea vie a memoriei luptătorilor pentru libertatea și demnitatea națiunii române în decursul deceniilor de respresiune prin care a trecut România în ultimul secol.”

De aceea, cerem celor două instituții să-și reconsidere public afirmațiile la adresa organizațiilor noastre, cerându-și scuze, în caz contrat fiind nevoiți să ne adresăm Justiției.

Nu încheiem înainte de a asigura pe toți prietenii noștri, pe urmașii luptătorilor anticomuniști, pe profesori, părinți și elevi, precum și pe toți cetățenii României, că nu ne vom lăsa intimidați de aceste abuzuri și obstrucții, continuând să promovăm, inclusiv în relația cu unitățile de învățământ, memoria celor ce s-au sacrificat pentru libertatea și demnitatea națiunii române.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Fundatia „Ion Gavrila Ogoranu”

Președinte: Coriolan Grigore Baciu (urmaș de deținuți politici) Asociatia „Gogu Puiu si Haiducii Dobrogei”

Președinte de onoare: Zoe Rădulescu (născută în detenție, fiica luptătorului Gogu Puiu, mort în Rezistență)

Anexam cele doua adrese ale ISMB

ISMB

ISMB


OrtodoxINFO: Rezistența anticomunistă, interzisă! Conferință, sâmbătă, 27 ianuarie, în București

Sâmbătă, 27 ianuarie, în București, va avea loc o conferință pe tema recentului scandal creat de decizia Inspectoratului Școlar București de a interzice, în toate școlile din Capitală, accesul unor organizații care cinstesc memoria luptei de rezistență împotriva comunismului.

Este vorba despre Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu” și de Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”.

Conferința va avea loc începând cu ora 16.00, la sediul Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu” din București, str. Veseliei nr. 21, Sector 5.

„Chemăm toți cetățenii țării să ni se alăture în această luptă. Dar mai ales așteptăm profesorii și elevii, alături de părinții lor. Ei trebuie să ia atitudine împotriva programului de introducere în școli a istoriei falsificate, concomitent cu interzicerea adevărului istoric.

Se repetă ceea ce se întâmpla în anii 1950: falsificarea brutală a istoriei românilor, amputarea memoriei demnității românești. Roller-ii de astăzi, de multe ori urmași direcți ai celor veniți atunci pe tancurile sovietice, au același scop ca atunci: spălarea creierelor tinerelor generații, pentru anihilarea instinctului de conservare a acestei națiuni”, anunță organizatorii.

enter image description here
La eveniment participă doamna Zoe Rădulescu, născută în închisoare, fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, căzut în 1949 în luptă cu batalioanele Securității.


– Comunicat de presă –

Frăția Ortodoxă "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruință" și Asociația “Calea Neamului” protestează împotriva agresiunii politico-ideologice comisă de Prefectura București, Ministerul Educației și Inspectoratului Școlar al Municipiului București împotriva memoriei rezistenței românești anticomuniste, a martirilor și luptătorilor anticomuniști care s-au opus cu arma în mână instaurării regimului de ocupație bolșevic, dar și împotriva urmașilor acestora și a unor organizații care promovează cinstirea trecutului de luptă al eroilor anticomuniști. Faptul că Institutul „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian, urmașul ideologului comunist Radu Florian, se pare că este inspiratorul acestor decizii care aduc atingere libertății de expresie și memoriei naționale, nu exonerează de răspundere cozile de topor care s-au executat în fața urmașilor bolșevici, care îi interzic, asemenea părinților lor, ca în anii ‘50, pe urmașii luptătorilor anticomuniști. Atât timp cât Guvernul României nu desființează acest institut guvernamental este complice la acest atentat la adresa rezistenței, libertății, onoarei și demnității românești. Cine uită și desconsideră trecutul, riscă să-l repete.

Deciziile abuzive ale instituțiilor mai sus pomenite au ca efect privarea elevilor români de cunoașterea unui capitol major al istoriei românilor. Aceste nelegiuiri survin în contextul în care disciplina “Istoria românilor” a fost exclusă din școlile românești. De asemenea, astfel de decizii sunt făcute în disprețul faptului că statul roman a condamnat comunismul ca fiind un regim ilegitim și criminal, că au fost instituite zile naționale de cinstire a foștilor deținuți politic și a martirilor din temnițele comuniste (9 martie și 14 mai) și că anul 2017 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Ne adresăm profesorilor de istorie, făcând apel la conștiința lor, să respingă aceste imixtiuni ideologice în învățământul românesc, asemănătoare celor din timpul regimului comunist, indiferent de presiunile la care sunt supuși. Tăcerea și plecarea capului au făcut ca disciplina pe care o predați să fie o cenușăreasă în cadrul învățământului din România. Astfel, numărul de ore alocat istoriei a fost redus, iar istoria românilor, majoritari în această țară, este înlocuită în mod inadmisibil cu istoria altor popoare, fapt care se întâmplă numai în cazul țărilor în care nu mai prevalează interesul național. De asemenea, ne adresăm elevilor: Apărați istoria neamului vostru, trecutul de luptă al înaintașilor voștri, memoria eroilor, sfinților și martirilor români. Atacul împotriva istoriei românilor vizează ștergerea conștiinței identității voastre de români, iar ruperea de modelele exemplare ale românilor vizează ștergerea surselor de putere ale națiunii, prin tentativa de reeducare pe care o exercită factori străini de educația, cultura, civilizația și tradițiile românești. Consecințele acestui tip de acțiuni sunt ruperea continuității între generațiile românești și anihilarea rezervorului strategic al națiunii, tineretul român. Organizațiile semnatare ale comunicatului sunt solidare cu organizațiile interzise, Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu” și Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”, și vor milita pentru redarea istoriei reale a românilor, cerând solidarizarizarea și a altor organizații românești, în particular, și a românilor, în general, pentru a restabili normalitatea și legalitatea în sistemul de învățământ.

Opriți atacul asupra României!

Români, o țară nu cade singură ci apărarea ei este doborâtă din interior de către dușmanii ei travestiți în buni cetățeni și apărători ai acesteia și mai ales de trădătorii infiltrați în structurile de conducere și administrative. De foarte mulți ani, instituții din cadrul Guvernului României si ONG-uri au declanșat un atac furibund asupra statului român și a valorilor istorice care au susținut acest popor și daca instituțiile de drept nu iau nicio masură, este datoria noastră sa spunem AJUNGE!

De la inființarea lui, Institutul Ellie Wiesel, parte a Guvernului României, finanțat din taxele și impozitele românilor a dus o lupta neobosită împotriva României. Cum altfel putem interpreta activitatea acestui institut care atacă, denigrează și manipulează istoria României și mai ales obsesia împotriva martirilor români care și-au dat viața în lupta împotriva comunismului? În 1989, românii au ieșit la luptă să se elibereze de sub acel sistem criminal care a ucis sute de mii de români care s-au jerfit pentru credință, libertate, respectarea drepturilor si a proprietăților. Cum putem numi o organizatie care practic apără instaurarea sistemului comunist și crimele lui prin condamnarea din nou a celor uciși si persecutați și a urmașilor acestora?

Prin urmare, solicităm prin prezenta, Guvernului și Parlamentului României desfințarea Institutului Ellie Wiesel pentru activitatea lui împotriva României precum și anularea tuturor actelor normative emise la propunerea acestuia prin care s-a continuat activitatea începută de regimul bolșevic în 1945, anume de a condamna (încă o dată) pe patrioții români care au luptat împotriva comunismului precum și pe urmașii acestora.

Nu putem încheia decât cu cuvintele Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, un demn apărător al credinței în fața iadului comunist: "O să se bată cu noi şi morţi, iar noi o să fim alături de voi ca să ne apăraţi. Şi morţi vom izbândi!"

— Șeful Frăției Ortodoxe, Dan Ciprian Grăjdeanu

— Președintele Asociației Calea Neamului Mihai Tirnoveanu

🔴 Graţie jertfelor "Balcanicilor" şi ale slavilor din răsărit, civilizaţia occidentală a putut să se continuie în Europa occidentală

DOROBANȚI

"Ceea ce interesează istoria europeană este rezistenţa faţă de turci a grecilor, sîrbilor, a ungurilor, a valahilor, a moldovenilor şi în sfârşit, a ruşilor, din secolul al XIII-lea pînă în secolul al XVI-lea. Graţie jertfelor "Balcanicilor" şi ale slavilor din răsărit, civilizaţia occidentală a putut să se continuie în Europa occidentală şi de acest fapt germanii, italienii, francezii etc., nu îşi dau destul seama." (Ferdinand Lot, "Revue historique")

🔔 Părintele Efrem din Arizona: Luptați-vă, copiii mei ...

- Posted in Lupta cea bună by

Părintele Efrem din Arizona

"Luptați-vă, copiii mei; îngerii țes coroane cu flori ale paradisului. Hristosul nostru consideră lupta ca pe un martiriu - ce este mai excelent decât să fii un martir pentru Hristos!" - Starețul Efrem din Arizona

* * *

"Struggle, my children; the angels are weaving crowns with flowers of paradise. Our Christ regards the struggle as a martyrdom - what is more excellent than to be a martyr for Christ!"

🔥 După o sută de ani de la revoluţia lui Avram Iancu, trei strănepoţi ai luptătorului din armata Iancului, 1848-1849, Gheorghe Berda Berzescu, se găseau cu arma în mână, luptând pentru credinţă şi neam împotriva comunismului

- Posted in Sfinții Închisorilor by

enter image description here

"Petru Berda Berzescu, Ion Berda Berzescu, fraţi, şi Atanasie Berda Berzescu, nepot de frate, făceau legătura cu străbunicul lor, moş Gheorghe, ostaş al Iancului, aflaţi la datorie, apărând fiinţa neamului românesc. Pe vremea aceea, 1848-1849, moş Gheorghe făcea parte ca ostaş în termen din compania de grăniceri de la Teregova a regimentului de grăniceri din garnizoana Caransebeş. Toţi locuitorii comunelor din raza Comunităţii de Avere se bucurau de multă libertate prin faptul că erau constituiţi în unităţi militare, înfiinţate de Maria Tereza pentru apărarea graniţelor imperiului, Aşa se face că străbunicul meu, moş Gheorghe Berda se afla pe vremea aceea, a revoluţiei lui Avram Iancu, ostaş al Regimentului de Graniţă din Caransebeş. După adunarea poporului român de pe Câmpia Libertăţii din Lugoj, 15-17 iunie 1848, prezidată de Eftimie Murgu, Regimentul de grăniceri, o parte din el, s-a dus în armata lui Avram Iancu, în Munţii Apuseni. În această unitate se aflau douăzeci de tineri din comuna Teregova. Printre ei se afla şi moş Gheorghe Berda Berzescu. Această frumoasă istorie de familie este înregistrată de mine, strănepotul lui moş Gheorghe, de la moş Simion Leican, unchiul bunicii mele după tată, Elena Berzescu. Eu cu Ion, unchiul meu, copii fiind, păşteam oile pe dealul Poieni, unde aveam pământul nostru. Eram vecini cu moş Simion Leican. Fiind nepoţii lui, ne povestea multe lucruri. Printre altele ne spune şi această legendă:

— “Măi copii, să ştiţi că voi, din neamul vostru, al lui Berda, aţi avut un străbunic care a luptat în armata lui Avram Iancu. Pe vremea aceea, când el era bătrân, eu eram copil mai mărişor şi-l ţin bine minte. Era un om mai mult mic de statură, dar bine legat, îndesat şi brunet. Datoria voastră este să nu-l uitaţi. Să mergeţi pe urmele lui, în apărarea poporului nostru românesc. Vedeţi voi, că şi acum toţi vor să ne sară în cap şi să ne sfâşie.”

Iată deci, un mesaj al lui moş Gheorghe pentru noi cei de azi. Cuvintele de atunci, ale lui moş Simion Leican, au dospit în sufletele noastre. În adâncul fiinţei noastre, ele şi-au găsit loc, aşteptând clipa de a ţâşni. Au ţâşnit din fiinţa noastră exact după o sută de ani de la lupta Iancului. În arc peste timp, lupta Iancului de atunci se lega cu lupta vremurilor noastre, pe viaţă şi pe moarte împotriva comunismului. Parcă era ca acum. Mă văd cu pistolul în mână păşind în sus, pe coasta dealului Tomnacica, alături de uica Pătru şi uica Ion, fraţii tatălui meu. Mă conduceau spre Slatina-Timiş, împreună cu Martin Moatăr şi Martin Copăceanu, prietenii şi camarazii mei. Fusesem la o întâlnire cu Spiru Blănaru şi Petru Domăşneanu. Ore întregi am discutat cu ei despre ceea ce trebuia să facem în lupta noastră de apărare. Era 23 ianuarie 1949. Neaua era mare şi frig. Păşind la vale prin omăt, ne-am înfrăţit cu duhul lui moş Gheorghe Berda, ostaşul Iancului din 1848. Unitu-s-au atunci Duhul Iancului cu Duhul Codreanului, punte de legătură, Duhul neamului lui Berda Berzescu. De aici şi credinţa că neamul nostru românesc, poporul nostru are o misiune de la Dumnezeu. În măsura în care-şi îndeplineşte misiunea, în măsura aceea îşi va găsi un loc în faţa divinităţii. Un lucru am învăţat din tot zbuciumul acesta de luptător de o viaţă:

— “Dacă în tot ceea ce faci nu eşti curat ca lacrima, atunci totul este cenuşă."

(Atanasie Berzescu - Lacrimi și sânge, Rezistența anticomunistă din Munții Banatului, Editura Marineasa Timișoara, 1999)

❤️ Părintele Arsenie Papacioc - pe 19 iulie, 12 ani de la nașterea în ceruri a părintelui sfânt.

- Posted in Părintele Arsenie Papacioc by

enter image description here

"NU a ZICE, CI a MIȘCA înseamnă a AJUNGE!

Te-ai oprit, s-a oprit și harul.

Nu vă jucați cu adevărul.

Că avem impresia că murim, dar nu murim.

Nu vă temeți, tată.

Dar să știți că nu poți să aperi Adevărul dacă nu te-ai îmbrăcat în haina morții întâi.

Acum sunt semne de sfârșit de veac și dracul vrea să schimbe adevărul.

Și mi se pare mie că sunt mai mulți mireni decât călugări care îmbracă haina morții.

Și haina morții înseamnă să mori pentru Adevăr.

În momentul când aperi Adevărul deja ești pe tine cu haina morții.

Să știm să murim și să înviem în fiecare zi.

Nimic nu este pierdut atât timp cât credința este în picioare, cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou."

Părintele Arsenie, Bătrân al Neamului lipit inimii.

✝️ Executat în lanțuri: Spiru Blănaru, comandantul luptătorilor anticomuniști din Munții Banatului (16 iulie 1949)

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Spiru Blănaru here

Ultimele cuvinte adresate fratelui său de luptă Atanasie Berzescu sunt un adevărat testament:

„Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru românesc. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le lăsăm moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea creştină”.

„a) – De când stau aici în grup cu aceşti oameni, hotărâţi să lupte până la unul, am observat un lucru extrem de important în felul lor de comportare. Deşi suntem, ca apartenenţă politică, diferiţi, ne înţelegem ca fraţii. Nu facem diferenţă între noi. Aici, după cum ştii, sunt mulţi legionari, ţărănişti, liberali şi militari. Suntem de atâta timp la un loc, nu i-am auzit o dată să facă deosebire între ei după apartenenţă politică. Toţi suntem români şi trebuie să fim uniţi în faţa duşmanului. Deşi cel mai mare păcat al românilor este lipsa de unitate, noi aici am reuşit să realizăm, în ciuda păcatului, unitatea între noi. b) – În faţa primejdiei, noi ne-am adus aminte de Dumnezeu. Cu toţii ne rugăm ca să scăpăm din drăceasca încleştare între bine şi rău. S-a realizat o prietenie, liantul fără de care nu va fi niciodată biruinţă. c) – Aş dori ca, la momentul potrivit, să ştie şi ai mei, de acasă, familia mea, prin ce am trecut şi care au fost condiţiile de viaţă şi şansele de biruinţă asupra comunismului. Ne-am împăcat cu gândul că va trebui să murim până la urmă. Eu, frateTase, am certitudinea că voi muri şi-ţi încredinţez ţie aceste gânduri ale mele, nu ca pe un mesaj, ci ca unele frământări ale mele ca om. Fiul meu, dacă va mai apuca să scape cu viaţă, la fel şi soţia mea, aş vrea să cunoască prin ce am trecut. d) – Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru românesc. Aş dori ca odată să fie liber, mare şi unit. Dumnezeusă fie cu el. Dezmembrările de partid să dispară. Poporul român s-a născut creştin. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le lăsăm moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea creştină. Fă acest lucru, fratele meu, şi este de-ajuns pentru mine. Cei care vin după noi să ştie ce-am făcut şi ce-am gândit şi noi, în “toiul beznelor adânci”.

✝️ Părintele Iustin Pârvu: "Cel care luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu şi Neamul său ..."

- Posted in Părintele Iustin Pârvu byPărintele Iustin Pârvu:
NOI, ROMÂNII, VOM AVEA ACEASTĂ SOARTĂ A UNUI POPOR DE JERTFĂ

"Cel care luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu şi Neamul său, pentru părinţii, moşii şi strămoşii săi ca şi pentru urmaşi, nu va fi învins niciodată, chiar de va muri pentru cauza cea dreaptă. Câteodată, pe această linie a neamului se ridică numai indivizi izolaţi, părăsiţi de generaţiile lor. În momentul acela, ei sunt neamul. Ei vorbesc în numele lui." - Părintele Iustin Pârvu