ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Arhimandritul Athanasie Mytilineos, Tainele cărții cu șapte peceți - Cine a creat microbii?

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

Acestea sunt microorganisme pe care Dumnezeu le-a ținut pentru pedepsirea apostaților și a călcătorilor legii lui...

Iubiții mei, înainte de toate, să știm că fiarele sunt trimise în cazul apostaziei (cf. Levitic 26, 22), și este o plagă faptul că se întorc împotriva omului, deși ele au fost rânduite să-i slujească omului.

Însă cine a creat microbii? Microbii, iubiții mei, nu au fost făcuți acum; microbii au fost făcuți în epoca în care Dumnezeu a creat făpturile. Acestea sunt microorganisme pe care Dumnezeu le-a ținut pentru pedepsirea apostaților și a călcătorilor legii Lui...

Bineînțeles că microbii au fost făcuți de Dumnezeu, dar nu aveau poruncă să-i vateme pe oameni. Acum, Dumnezeu Își trimite fiarele (fiarele pământului, cf. Apoc. 6, 8, n.n.) cu numele de microbi, ca să-l vateme pe om, ca să-l pedepsească. Și vom vedea microbi pe care ochiul nostru nu i-a sesizat mai înainte, aceia pe care astăzi îi numim viruși și din cauza cărora vom face viroze, infecții - care vin acum și ne atacă. Și mai rău este că acestea pe care nu le vedem ne doboară la pământ pe noi, care ne-am ridicat pe vârfuri și ne-am înălțat grumazul să-i spunem Cerului: ,,Nu există Dumnezeu!" Ce ironie... omul cel mândru să cadă la pământ mort din pricina unei fiare nevăzute, care se numește microb, care se numește virus!

Arhimandritul Athanasie Mytilineos, Tainele cărții cu șapte peceți, pp.150-151.

,,Şi m-am uitat şi iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat lor putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele de pe pământ" (Apocalipsa 6, 8)


Postare preluată de la adresa https://www.facebook.com/photo/?fbid=1385202932268435&set=a.163994461055961