ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Cuvânt la troița cu hramul “Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena”. 21 Mai 2024 - Săvinești

- Posted in România Profundă by

Adevărul este că îmi face plăcere să vorbesc unor oameni care înțeleg. Eu tocmai vin de la școală și acolo nu prea se înțelege. Nu se mai înțelege.

Dar am să rog prin intermediul dumneavoastră, bunici și părinți, să încerce, să potolească marea dezbinare din școli.

Învățați-vă copiii să respecte adulții. Învățați-vă copiii că școala este folositoare pentru viitorul lor.

Învățați-vă copiii că nu este jenant să spui săru'mâna sau bună ziua.

Învățați-vă copiii că, cuvântul mulțumesc are cea mai înaltă vibrație, ca și cuvântul iartă-mă.

Învățați-vă copiii fără nicio jenă, că nu tot ce vine din Europa este neapărat bun.

Învățați-vă copiii că edificarea în spirit e o faptă a singurătății - așa zice Constantin Noica, unul dintre cei mai mari filosofi ai României - iar dacă e o faptă a singurătății, Dumneavoastră, sunteți obligați, dacă i-ați făcut și i-ați crescut, să-i urmăriți cum stau ei frumos în singurătatea lor cu cartea, care cred că este cea mai sfântă faptă a singurătății, și cum citesc pentru ei, nu pentru profesori, nu pentru Dumneavoastră.

Nu există societate dezvoltată, fără știutori de carte. Eu cred cu adevărat, și așa le spun și lor, că Europa ne vrea bolnavi și proști, pentru că forța de muncă ieftină este în avantajul lor.

Spuneți-le, cine nu poate fi stăpân în țara lui, nu poate fi stăpâni nici în Europa. Ca să fii stăpân în țara ta, trebuie să înveți carte.

Să ții minte că prin tradiția poporului român, Ortodoxia a învins, a învins toate războaiele, a învins toate popoarele migratoare.

Iar acum suntem într-o cumpănă europeană și universală. Nu cred că ne putem salva decât prîn rugăciune și prin credința adevărată.

Salvați-vă nepoții și copiii. Învățați-i să facă cruce. Învățați-i să spună Maica Domnului ajută-ne. Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul.

Nu este nicio jenă să spui asta. Rugăciunea te întărește și-ți ridică vibrația și te face sănătos.

Iisus zice îndrăzniți și-i răsplătește pe cei curajoși. Deci cu Dumnezeu înainte indiferent câte bombe cad în Marea Neagră. Dacă noi ne rugăm, nu o să ne atingă.

Să încercăm să ne păzim neamul și țara și tradiția. Fără tradiții nu suntem nimic. Suntem ca un pom fără rădăcină. Nicio plantă nu trăiești fără rădăcină. Mai devreme sau mai târziu se usucă.

Pe mine m-a speriat conferența de presa a ministrului de externe a Rusiei, care întrebat fiind ce părere are despre faptul că poporul român cedează Patriot, a zis: Care popor? Poporul român - a zis ziaristul. Poporul român nu există, este o formă de viață. Deci vă dați seama cam ce mici suntem în fața imperiului rus... vă dați seama cam ce mici suntem în fața Europei - din punctul lor de vedere.

Dar cine îl are pe Dumnezeu în suflet, cine are credință și își păstrează tradiția va învinge.

Să dea Dumnezeu ca în această țară să fie pace, noi să fim sănătoși, să ne bucurăm de prezența Părintelui Petrică Munteanu și la anu' în același loc și cu aceeași ocazie - și nu doar cu această ocazie.

Vă mulțumim Părinte, să trăiți!

— Hristos a înviat!

— Adevărat a înviat!Occidentul psihopat are grijă să ne corupă copiii de mici...

Occidentul psihopat are grijă să ne corupă copiii de mici

☑️ Biserica Ortodoxă - trecut și prezent - să avem nădejde!

- Posted in Gânduri și Cugetări Ortodoxe by

enter image description here

Comentariul Ortodoxia.RO:

În ceea ce privește viitorul Ortodoxiei - ca să păstrăm și să ducem mai departe Ortodoxia - ceea ce trebuie să facem și depinde de fiecare dintre noi, este să fim ancorați statornic și adânc în cunoștința și învățătura creștin ortodoxă, în tradiția ortodoxă, astfel încât prin pilda vieții noastre și prin trăirea noastră autentic ortodoxă să o transmitem celor de lângă noi și tot astfel și generațiilor viitoare.

Provocările care vor veni sunt aceleași pe care le-au avut și sfinții primelor veacuri ale creștinismului - dacă ei au putut să trăiască Ortodoxia și să biruiască amăgirile și relele celui viclean, ne sunt nouă pildă și ajutor.

☦️ Ieromonah Serafim Rose - Perspectiva ortodoxă asupra lumii: „ORTODOXIA ESTE VIAȚĂ” / Ortodoxia este viață. Dacă nu trăim Ortodoxia, atunci, pur și simplu, nu suntem ortodocși, indiferent de credința noastră formală.

✝️ Părintele Serafim Rose: Cineva ori este ortodox tot timpul, în fiecare zi, în fiecare moment al vieții – ori nu este nicidecum cu adevărat ortodox. / Ortodoxia se vădește nu doar în vederile noastre strict religioase, ci în tot ceea ce facem și spunem. Mulți dintre noi suntem extrem de necunoscători asupra responsabilității creștine, religioase pe care o avem pentru partea aparent lumească a vieților noastre. Cel cu o adevărată perspectivă ortodoxă asupra lumii, trăiește toate părțile vieții sale ca un Ortodox. Deci să întrebăm acum: Cum putem alimenta și susține această perspectivă ortodoxă asupra lumii în viața noastră cotidiană? Primul și cel mai evident fel este de a fi în legătură permanentă cu sursele de hrană creștină, cu tot ceea ce Biserica ne dă spre luminare și mântuire: slujbele Bisericii și Sfintele Taine, Sfânta Scriptură, Viețile Sfinților, scrierile Sfinților Părinți. Trebuie citite, desigur, cărțile potrivite nivelului de înțelegere al fiecăruia, și aplicată învățătura Bisericii la propriile circumstanțe de viață; atunci ele pot fi rodnice în a ne călăuzi și a ne schimba într-un mod creștin. Dar deseori aceste surse creștine fundamentale nu au efect deplin asupra noastră, sau nu ne influențează cu adevărat, deoarece nu avem atitudinea creștină corectă asupra lor si asupra vieții creștine pe care ele ar trebui sa ne-o inspire. — Părintele Serafim Rose — aparut în „The Orthodox Word”, Vol. 18, Nr. 4 (105) iulie-august, 1982

✝️ Părintele Serafim Rose: Dumnezeu ne dă tărie să urmăm calea răstignirii; nu există altă cale de a fi creștin. / "Lumea aceasta îl poate primi doar pe Antihrist, acum sau în oricare alta vreme. (...) Nu-i de mirare, atunci, că este dificil să fii creștin - nu este dificil, este imposibil. Nimeni nu poate accepta cu bună-știință un mod de viață care, cu cât este trăit mai autentic, cu atât mai mult duce spre autodistrugere. Și din această cauză ne răzvrătim mereu, încercam să ne ușurăm viața, încercam să fim creștini pe jumătate, încercam să dobândim ce-i mai bun din ambele lumi. Până la urmă trebuie să alegem - fericirea noastră stă într-una dintre cele două lumi, nu în amândouă. (...) Dumnezeu ne da tărie să urmăm calea răstignirii; nu exista altă cale de a fi creștin." — Ieromonah Serafim Rose

🔖 Părintele Serafim Rose: Nu te descuraja / "Nu te descuraja, văzând o revoltă împotriva ta. Ar fi mai rău dacă toți te-ar iubi: asta înseamnă că esti un om ales. Hristos a fost și el urât, a fost răstignit. Așadar, de ce te-ai aștepta la dragoste universală, dacă calci pe urmele Lui Hristos? Asigură-te că ai conștiința curată, iar nu te teme de ura umană, ci de ura în propriul tău suflet." — Părintele Serafim Rose

✝️ Părintele Serafim Rose: "... Toată lumea îi judecă pe aceşti copii, se feresc pe stradă de ei" din cauza frizurilor ciudate, din cauza hainelor colorate și rupte, din cauza cerceilor, din cauza tatuajelor, le strigă că sunt satanişti și drogaţi! Este teribil ce se întâmplă cu aceşti copii, trăiesc în iad şi nimeni nu le întinde o mână de ajutor. Eu atât vă spun vouă: din rândurile lor se vor ridica viitori mucenici ai lui Hristos. — Părintele Serafim Rose, 1934-1982

✝️ Părintele Serafim Rose: pentru a rezista acestor încercărilor din vremurile din urmă ... trebuie să trăim nelumește / Încercările psihologice ale celor ce vor trăi în vremurile din urmă vor egala încercările fizice ale mucenicilor. Dar, pentru a rezista acestor încercări, trebuie să trăim nelumește.

☦️ Părintele Serafim Rose: Prin simpla participare la întruniri ecumenice pierdem Harul lui Dumnezeu / "Prin simpla participare la întruniri ecumenice pierdem Harul lui Dumnezeu. Creștinismul autentic s-a pierdut (în formele oficiale, care practică ecumenismul - n.n.). Pentru prea mulți Ortodoxia a devenit o chestiune de afiliere la o parohie sau organizație bisericească și de îndeplinire „corectă” a unui ritualism exterior. Antihrist îi va reuni sub mâna sa pe toți acei care resping sau pervertesc învățătura Bisericii Ortodoxe. Trăim vremurile de pe urmă". — Părintele Serafim Rose

☦️ Ecumeniștii, vor ține si ei o ortodoxie, dar una după placul lumii acesteia care o va transforma într-o sectă! / "Tot cel ce se pronunță împotriva celor hotărâte, chiar dacă ar fi vrednic de crezare, chiar dacă ar posti, chiar dacă ar trăi în feciorie, chiar dacă ar face minuni, să-ți fie lup în piele de oaie, care lucrează stricarea oilor!" - Sfântul Ignatie al Antiohiei / Epistola către Sf. Policarp al Smirnei / "Ecumeniștii, vor ține si ei o ortodoxie, dar una după placul lumii acesteia care o va transforma într-o sectă!" - Părintele Serafim Rose

☦️ Părintele Serafim Rose, Perspectiva ortodoxă asupra lumii - Puternici vor fi cei cărora educația ortodoxă le-a dat să simtă ce este cu adevărat creștin, cei a căror Ortodoxie este în inimă și poate atinge inimile celorlalți. / Hrana duhovnicească creștină, prin natura sa, este ceva viu și ziditor; dacă atitudinea noastră în ce o privește este doar una academică și cărturărească, nu vom izbuti să ne folosim cu adevărat de ea. Așadar, dacă citim cărți ortodoxe sau suntem interesați de Ortodoxie doar pentru a ști sau pentru a ne etala cunoașterea în fața altora, n-am înțeles nimic; dacă învățăm poruncile lui Dumnezeu și rânduielile Bisericii Sale doar pentru a fi „corecți” și pentru a judeca „incorectitudinea” celorlalți, n-am înțeles nimic. Toate aceste lucruri nu trebuie să ne influențeze doar gândirea, ci și să ne înrâurească viața și să o schimbe. În orice perioadă de criză a lucrărilor omenești – așa cum sunt vremurile ce se aștern înaintea noastră, aici, în lumea liberă – cei ce se vor încrede în cunoașterea exterioară, în legi, în canoane și-n „corectitudine” nu vor putea rezista. Puternici vor fi cei cărora educația ortodoxă le-a dat să simtă ce este cu adevărat creștin, cei a căror Ortodoxie este în inimă și poate atinge inimile celorlalți. — Părintele Serafim Rose, Perspectiva ortodoxă asupra lumii.

✝️ Ieromonah Serafim Rose — Aforisme duhovniceşti despre suferinţă, credinţă şi Ortodoxie

☦️ Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia și Religia Viitorului - extratereștrii sunt demoni

✝️ Părintele Justin Pârvu despre menirea şi răspunderea jurnaliștilor 📰

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Părintele Justin Pârvu despre menirea şi răspunderea jurnaliștilor

Un gazetar… este omul de luptă, fără temere. Pe el nu-l interesează repercursiunile pe plan personal de pe urma scrisului lui. El luptă pentru adevăr! E un soldat al cuvântului.

Sunt şi ziarişti care tălmăcesc aşa compact, istoric, diferite foi. Dar nu spun nimic în acelaşi timp. Au grijă de două-trei coloane, să umple spaţiul. Ca să-i ameţească pe toţi, o învârt şi nu spun nimic. Şi alţii… într-o frază pot să te facă să iei foc.

Ziarist, neziarist, trebuie însă să ţină cont de cuvântul „răspundere”. Să răspundă cu tot curajul de ce-o scris azi. Dacă îl întreabă cineva mâine, el trebuie să menţină ferm ceea ce o scris. Şi-atunci vedem: dacă riscă. Pentru că vin unii şi te ameninţă - nu mai ai voie să scrii, te-am eliminat din breaslă, că-ţi taie salariul şi altele, să te sperie. Nu trebuie cedat nici un milimetru din linia întâi a adevarului. Dar dacă presa este în mâna străinilor şi nu este în mâna noastră proprie, ce să mai zici? Şi interesul acestor neromâni este să distrugă Ortodoxia.

De exemplu, s-au apucat ei, unii, să trateze problemele Bisericii, când ei habar n-au de rânduielile bisericeşti. Au fost într-adevăr mulţi dintre oamenii Bisericii care au mai căzut. Măi, oamenii aceştia au căzut, dar harul lui Dumnezeu a lucrat şi lucrează prin ei, pentru că nu se amestecă păcatul cu harul lui Dumnezeu.

Preoţia este un dar mare de la Dumnezeu pe care l-a lăsat omului. Acum nu înseamnă că dacă harul lui Dumnezeu nu se amestecă cu păcatul omului, de-acuma să ne permitem orice. Dar unii urmăresc doar defăimarea aceluia, nu vor îndreptarea lui şi aşa se reuşeşte să se facă o sminteală a creştinismului ortodox, în primul rând.

Au greşit şi alţii… S-a greşit şi la budişti, s-a greşit şi la mahomedani, s-a greşit şi la evrei şi la catolici, s-a greşit peste tot! Dar vezi prea bine că nu se leagă nimeni de ei, se leagă numai de noi, ortodocşii, asta fac, ca să poată lovi cât mai mult în ţara şi credinţa noastră.

Aşa îi şi recunoşti… Deşi mai sunt şi unii printre noi care-şi pun haina de oaie peste blană şi fac pe ortodocşii… Parcă există un front, un duh, străin şi duşman, anti-Ortodoxie!

Însă, în pofida tuturor greutăţilor, ziaristul trebuie să izbândească. Gazetarul cu conştiinţă ortodoxă, care pune cuvânt bun pentru Biserica lui Hristos, poate fi mai mare în faţa lui Dumnezeu decât mulţi dintre clericii de azi.

Să luaţi aminte!

La Petru Vodă, de Adormirea Sfintei Ana, Cuv. Olimpiada şi Eupraxia, 2008

✝️ Este vremea muceniciei! După părerea mea, ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. / "Românul a ieşit din comunism cu o frică şi cu un conformism care îl face să cadă rapid în condiţia de slugă. O spun cu durere, să mă ierte cei care se simt jigniţi. Este vremea muceniciei! După părerea mea, ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viaţă. Creştinii care au înţeles gravitatea momentului acţionează fiecare acolo unde este. Salvarea nu este la grămadă, salvarea este individuală, deşi lucrarea este mai la îndemână când este colectivă. Să lucreze fiecare cu pruncul său, cu fratele său, cu prietenul, cu vecinul, ca să ne ajutăm să nu cădem. Aceasta este una dintre marile virtuţi ale creştinului, că-l ajută pe cel din preajmă." — Părintele Justin Pârvu

✝️ Arhimandritul Iustin Pârvu (1919-2013) despre buletinul electronic: / "Ce creştin adevărat poate să se însemneze cu pecetea înaintemergătorului lui antihrist? Creştinul adevărat ştie că la cea mai mică lepădare îl părăseşte harul lui Dumnezeu, şi cu cât este mai sporit, cu atât simte această părăsire pe pielea lui. Mă minunez când aud despre preoți şi monahi sihaştri, spunând că nu reprezintă niciun pericol acest cip. Mai bine ar tăcea. Călugării, mai cu seamă, sunt aceia care renunță la toate cele lumeşti şi acced spre cea mai înaltă treaptă a desăvârşirii. Călugărilor, ca asceți trezvitori, nu li se permite să facă nici măcar compromisuri mici, dar astfel de devieri? Avem o responsabilitate mare, pentru că lumea ne vede pe noi, monahii, ca pe nişte modele, vase alese ale Duhului Sfânt. Dar tot aşa şi creştinii au datoria de a lumina prin viețuirea lor popoarele neortodoxe. Altceva este să accepte cipul cineva care nu a trăit într-un mediu ortodox, ci a fost crescut într-o mentalitate occidentală sau needucat defel, şi altfel i se socoteşte unuia care cunoaşte prorociile şi a fost crescut în Tradiția Ortodoxă. Dacă noi, creştinii, nu vom lupta împotriva compromisurilor, ceilalți nici atât. Şi atunci nu ne facem vinovați pentru generațiile viitoare pentru că nu le-am lăsat un model de rezistență? Dacă noi primim acum cipul, ceilalți de după noi vor primi liniștiți pecetea." — Părintele Iustin Pârvu

📰 Dinu Popescu @ Anonimus.ro: Încrederea publicului în mass-media a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie → / În lumea asta a presei de azi, mai e loc doar pentru „jurnaliștii” cu epoleți, cei care primesc pe mail articole gata scrise sau le preiau de pe bine-cunoscutele site-uri de propagandă, pentru „jurnaliștii” executanți, care nu trebuie să aibă păreri, ci doar o coloană vertebrală cât mai pliabilă și o limbă lungă, lungă, să ajungă adânc, cât mai adânc în anusurile potrivite, dar și pentru „jurnaliștii” care sunt suficient de capabili încât să dea „translate” la un articol de pe un site străin și să-l posteze pe site-ul la care lucrează, dar care uită să verifice dacă textul este tradus corect.

🔴 Ortodoxia în India: Activitatea Misionară →

- Posted in Ortodoxia în Lume by

De Preot Clement Nehamaiyah (Neemia), 27 Martie 2024, Orthodox Christianity

Cuvânt ținut de Preotul Clement Nehamaiyah, rectorul parohiei Sfânta Treime a Bisericii Ortodoxe Ruse din Chandrapur (India), în cadrul conferinței ‘Misiunea externă a Bisericii Ortodoxe Ruse și potențialul misionar al culturii’, la cea de-a XXXII-a ediție a Lecturii Internaționale a Nașterii Domnului, 2024.

Preotul Clement Nehamaiyah
Preotul Clement Nehamaiyah

„Binecuvântat ești Tu, Hristoase Dumnezeul nostru, Care i-ai descoperit pe pescari ca fiind cei mai înțelepți, trimițând peste ei Duhul Sfânt. Prin ei ai atras lumea în plasa Ta. Iubitorule de oameni, slavă Ție!”, cântăm în troparul la sărbătoarea Cincizecimii. Hristos i-a transformat pe pescarii obișnuiți în pescari de oameni și le-a poruncit acestora, care sunt însăși temelia Bisericii:

„Drept aceea, mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v’am poruncit Eu vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20, Biblia versiunea Anania)

Astfel, Sfântul Toma, unul dintre cei doisprezece Apostoli, a venit în India pentru a aduce alte oi, despre care vorbea Hristos, la Dumnezeul cel adevărat (cf. Ioan 10, 16). Astfel a început istoria creștinismului în India, sfințită cu sângele Sfântului Apostol.

Citește în continuare pe Blogul SACCSIV: https://saccsiv.wordpress.com/2024/03/30/ortodoxia-in-india/#more-110232

💥Ecumenismul este planul satanic de distrugere a Ortodoxiei

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Ecumenismul este planul satanic de distrugere a Ortodoxiei

💥De ce se infiltrează spiritul papismului în Ortodoxie, sub ochii noștri? De ce tac Bisericile Locale? →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Comportamentul Patriarhului Bartolomeu dezvăluie tot mai multe ambiții papale. În calitate de patriarh, Bartolomeu, susține că este în cele din urmă adevărul, ceea ce este periculos pentru ortodocșii din Ucraina și pentru cei din întreaga lume. În istoria Bisericii Ortodoxe din Ucraina o confuzie este înlocuită de o altă confuzie. Anterior, toată lumea se întreba: cum a putut pronunța Constantinopolul o astfel de nelegiuire? Recunoaște schismaticii ca fiind canonici doar pentru că Petro Poroșenko a cerut acest lucru și ia toate eparhiile ucrainene numai pentru că ierarhii fanarioți le-au dorit atât de mult? Mulți oameni se întreabă: de ce tac Bisericile Locale? De ce nu arată Fanarului încălcarea evidentă a poruncilor Evangheliei și a canoanelor Bisericii? De ce nu se opun Fanarului care uzurpă puterea, care îi aparține numai lui Hristos în Biserică?

papism
Citește articolul în continuare pe siteul aparatorul.md:
https://www.aparatorul.md/de-ce-se-infiltreaza-spiritul-papismului-in-ortodoxie-sub-ochii-nostri-de-ce-tac-bisericile-locale/


📛 Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolianul (+1779): Pe Papa să-l blestemați, fiindcă el este cauza …

🟥 Protest antiecumenist la Mănăstirea Cașin din București (25 Ianuarie 2024)

- Posted in Lupta cea bună by

enter image description here

Astăzi - 25 Ianuarie 2024 - la Mănăstirea Cașin din București, unde a avut loc întrunirea ierarhilor ecumeniști ce s-au rugat împreună cu ereticii papistași, monofiziți, protestanți, evrei si toată adunarea de secte/erezii - acest lucru este interzis de canoanele Bisericii Ortodoxe.

enter image description here

"În materie de credință ortodoxă nu poate exista compromis!"Sfântul Marcu al Efesului


Comentariul Ortodoxia.RO:

Cinste acestor creștini ortodocși care mărturisesc în faptă lupta lor duhovnicească împotriva ecumenismului și a ereziilor. AXIOS!

Pentru ei Canoanele sunt învechite, demodate și trebuie adaptate la vremurile conducătorului lor.

Canonul 6 al Sinodului din Laodiceea
Să nu fie iertat ereticilor Să între în casa lui Dum­nezeu, stăruind ei în eres.

Canonul 10 al Sfinților Apostoli
Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă cu cel afurisit (scos din comuniune) acela să se afurisească.

Canonul 33 al Sinodului din Laodiceea
Nu se cuvine cu ereticii sau cu schismaticii a se ruga împreună.

Canonul 45 al Sfinților Apostolic
Episcopul, presbiterul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a permis acestora să săvârșească ceva ca și clerici, să se caterisească.

Sfântul Kiril al Alexandriei (412 - ✝️ 27.06.444)
Canonul 1: ... nu era vrednic a sta înaintea Dumnezeiescului Altar, nici cu însuși numirea Episcopiei a se cinsti...

Tâlcuire
... ori de nu era vrednic a avea Episcopia și Arhieria, nici cu numele Episcopului să se cinstească, precum tu îl numești... a nu se zice Episcop, dacă nu are Episcopia (Pidalion 1844, pag. 698-699).

Sfântul Ipatie de Rufinian
Cum am aflat că "Patriarhul" Nestorie (Daniel în cazul nostru și oricare alt episcot) spune erezii despre Dumnezeu, am încetat orice comuniune cu el și nu-i mai pomenesc numele, pentru că nu este episcop (e pseudo-episcop / minciuno-episcop).

Sfântul Grigorie Palama (1296 - ✝️ 14.11.1359)
Din cauza cugetelor eretice ale Patriarhului Ioannis Kelekas, a întrerupt pomenirea acesuia înainte de judecata lui sinodală.

Sfântul Ignatie Briancianinov (15.02.1807 - ✝️ 30.04.1867)
Biserica Universală (Orthodoxă) a recunoscut întotdeauna erezia ca un păcat de moarte, a recunoscut întotdeauna ca omul molipsit de boala groaznică a ereziei e mort sufletește, străin de har și de mântuire, fiind în comuniune cu diavolul și cu pieirea lui.

Sfântul Iosif Volotki (14.11.1439/40 - ✝️ 09.09.1515)
Să fie pentru tine demn oricine, afară de cei care învață erezia. Dacă va fi eretic vom stărui să nu primim de la ei învățătura, nici Împărtăşania și nu numai că nu ne vom Împărtăși la el, ci îl vom da pe față ca să nu devenim părtași pierii lui.

Sfântul Ciprian al Cartaginei (~200 - ✝️ 14.09.258)
Dacă episcopul care este pomenit în Biserică este eretic, dar oamenii nu-l consideră astfel, atunci o astfel de rugăciune îl insultă pe Hristos Domnul, care nu poate fi parte din minciună. Oricine se împărtășește într-o Biserică unde este pomenit un episcop eretic, chiar dacă preotul acelei Biserici învață ortodox, o astfel de împărtășire nu rămâne fără urmări. Acel om va avea parte la Judecata de Apoi cu episcopul eretic, în fundul iadului.

Sfântul Maxim Mărturisitorul (580 - ✝️ 13.08.662)
Orice pomenire a unui patriarh eretic, înseamnă autoexcluderea din Biserica Sobornicească și din comuniunea cu ea. (Mediator între răsărit și apus, pag. 184).

Sfântul Ignatie Teoforul (Secolul I - ✝️ 107)
În scrisoarea sa către cei din Filadelfia: Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioșii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce il pomenesc pe el, să primească darurile sau binecuvântările lui, atunci vor cădea cu toții în afara Bisericii. Întinare are împărtășirea din singurul fapt că îl pomenește [pe ereziarh] chiar dacă "ortodox" ar fi cel ce face Sfânta Liturghie.

Sfântul Teodor Studitul (759 - ✝️ 826)
Cine se împărtășește unde sunt pomeniți pseudo-episcopii, este vrăjmaș al Lui Dumnezeu, chiar dacă e vorba de jertfa propriu-zisă a lui Hris­tos, săvârșită de ereticii necondamnați.

Sfântul Grigorie de Nissa (335 - ✝️ 395)
Când credincioșii și Preoții pomenesc un episcop eretic, ei nu se adresează Tatălui Ceresc, ci lui satan însuși.

Sfântul Vasile cel Mare (330 - ✝️ 01.01.379)
Comuniunea cu ereticii este de neîngăduit, întrucât prin ruperea lor de Mărturisirea de Credință Ortodoxă, fie cu totul fie în parte, ei înșiși se așează de la sine în afara Bisericii, la fel și cei ce păstrează comuniunea cu ei.

Sfântul Vasile cel Mare (330 - ✝️ 01.01.379)
Cei care se prefac că mărturisesc Credința Ortodoxă sănătoasă, însă au comuniune bisericească cu ereticii, dacă după mustrare nu se îndepărtează de aceștia, atunci nu numai să nu mai aveți comuniune cu ei, dar nici să nu îi mai numiți frați.

Sfântul Iustin Pârvu (10.02.1919 - ✝️ 16.06.2013)
Avem dato­ria de a vădi rătăcirile conducătorilor bisericești, pentru a evita fatala unire cu papistașii sau alte comunități bisericești care sunt căzute din har, nu mai au succesiune apostolică și nu mai păstrează adevărul întreg al Bisericii Sobornicești, stabilit prin cele 7 Sinoade Ecumenice. Să ne ferească Dumnezeu de o astfel de unire necanonică.

Sfântul Marcu al Efesului (1392 - ✝️ 1444)
Să fugiți de catolici precum fuge cineva e șarpe.

Sfântul Efrem Sirul (... - ✝️ 09.06.373)
Cu omul eretic să nu vorbești, în casă să nu-l primești, la masă să nu stai cu dânsul, bună ziua să nu-i dai.

✝️ Sfântul Ioan Gură de Aur: "Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el."

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur

"Dacă cineva contraface măcar o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel şi în credinţa cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puţin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă, pe de o parte, dogma este răstălmăcită, şi înger de ar fi, să nu-l credeţi. Nimic nu foloseşte viaţa virtuoasă, dacă credinţa nu este sănătoasă. Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinţei, atunci fugi şi leapădă-te de el. Cel care doreşte mântuire personală, cel care vrea să fie un adevărat fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caută la corabia lui Noe scăpare de potop. Cel care are teamă de trăsnetul straşnic al anatemei, care omoară sufletul şi trupul, acela să ia asupra-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, să-şi îmblânzească îndărătnicia cugetului său, cu ajutorul legilor bisericeşti şi să se supună în toate maicii sale – Biserica… După mine, pacea nu este aceea care se ţine pe saluturile şi mesele comune fără rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care vine de la unirea duhovnicească.Sfântul Ioan Gură de Aur

+ + +

"Învăţăturile dascălilor apuseni nici nu le cunosc, nici nu le primesc, încredinţat fiind că sunt înşelătoare. În materie de credinţă ortodoxă nu există compromis. Distrugerea credinţei obşteşti este pierzarea de obşte a tuturor. Chestiunile credinţei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodată nu s-au îndreptat cele bisericeşti prin soluţii de mijloc. Între lumină şi întuneric poate cineva să spună că există ceva de mijloc, numit înserare sau amurg; dar intermediere între adevăr şi minciună nu poate nimeni să gândească, oricât s-ar strădui. Mijloc de împăcare între adevăr şi minciună nu există! În problemele de credinţă nu încape pogorământul şi iconomia, deoarece pogorământul provoacă împuţinarea credinţei. Asta ar fi egal cu a spune: „Taie-ţi capul şi du-te unde vrei”." — Sfântul Marcu al Efesului

+ + +

"Să ne păzim cu toate puterile noastre să nu primim împărtăşire de la eretici, nici să le-o dăm acestora, ca să nu ne facem părtaşi relelor lor credinţe şi pentru a nu fi condamnaţi împreună cu ei. Auziţi popoare, seminţii, limbi, bărbaţi, femei şi copii, cei mai mari, cei mai tineri şi pruncii, sfântul neam al creştinilor! Dacă cineva vă învaţă, în afara acestora pe care le-a primit Sfânta Biserică Sobornicească, de la Sfinţii Apostoli, de la Părinţi şi de la Sinoade, să nu-l ascultaţi, nici să primiţi sfatul şarpelui, după cum l-a primit Eva şi a cules moarte. Şi chiar dacă v-ar învăţa un înger sau un împărat în afara acestora pe care le-aţi primit, astupaţi-vă urechile."Sfântul Ioan Damaschin

+ + +

"A tăinui cuvântul Adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetă aceleaşi despre buna credinţă ortodoxă. Şi este mai bine să ne războim, atunci când pacea lucrează conglăsuirea către rău. Eu nu doresc ca ereticii să pătimească, nici nu mă bucur de răul lor – ferească Dumnezeu! – ci mai degrabă mă bucur şi împreună mă veselesc de întoarcerea lor; căci ce e mai plăcut celor credincioşi, decât să vadă adunaţi împreună pe copiii cei risipiţi ai lui Dumnezeu? Nu scriu nici îndemnându-vă să puneţi asprimea înaintea iubirii de oameni – nu aş putea să fiu atât de sălbatic, – ci rugându-vă să faceţi şi să lucraţi cele bune pentru toţi oamenii. Numai un lucru îl voiesc de la voi: vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii eretice spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire."Sfântul Teodor Studitul

+ + +

"Vădita necredinţă a ereticilor ne vatămă puţin. Cu toate acestea, cei ce poartă piele de oaie şi se prezintă pe dinafară cu chip paşnic, sfâşie dinăuntru oile cele înţelegătoare ale lui Hristos şi vătăma mult, înşelându-i pe cei mai simpli. Aceştia sunt mai periculoşi şi greu se apără cineva de ei. Ce lucru îndrăzneţ nu au făcut aceşti înnoitori? Din această pricină, i-a despărţit Biserica şi s-au rupt de ortodocşi şi au făcut mincinoasă adunare… Totuşi, trebuie să cunoaşteţi că, prin harul lui Dumnezeu, nu sunteţi singuri, ci aveţi pe mulţi împreună cu voi care apără Ortodoxia Sfinţilor Părinţi, care au alcătuit la Niceea evlavioasele dogme ale Credinţei. Una este crimă care se pedepseşte acum cu asprime: nepăzirea Predaniilor Părinţilor. Să luptăm până la sfârşit … nu pentru bani, nu pentru slavă, ci pentru a dobândi de obşte comoară credinţei sănătoase şi să rămânem luptându-ne…"Sfântul Vasile cel Mare

+ + +

"„Iar câtiva dintre slujitorii Sfântului Altar din ziua de azi defaimă aceste sfinte canoane, numindu-le «bariere ruginite». Canoanele insuflate de Duhul Sfânt prin Sf. Apostoli si prin Sf. Parinti ai celor sapte Sfinte Soboare a Toată Lumea si zic: «Canoanele, de multa vechime pe care o au, au ruginit.» Nu zic ca ei de multa grasime si nefrica de Dumnezeu li s-a întunecat mintea si au napârlit, cazându-le si parul si barba si mustata, facându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului si al Sfintilor si cum e chipul lor? De aceea, Sfintele Canoane ale Sfintilor ei le calca în picioare, dar predica sus si tare ca sunt ortodocsi”"Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ (+1960)

+ + +

Cui se supun cei care atacă la suprafaţă ecumenismul, secularizarea şi întreg tacîmul de erezii contemporane, continuînd în acelaşi timp să rămînă cuminciori sub ascultarea celor căzuţi în aceste eresuri şi crezînd (invocînd o mincinoasă iconomie) că Duhul Sfânt acoperă în continuare slujirea eresiarhilor ? Hristos, prin Sfinţii Săi – Stîlpi ai Ortodoxiei, adevereşte limpede şi fără ocolişuri: „Dacă cineva vă învaţă, în afara acestora pe care le-a primit Sfânta Biserică Sobornicească, de la Sfinţii Apostoli, de la Părinţi şi de la Sinoade [Sinoadele adunate în numele şi duhul lui Hristos, nu în numele lui Antihrist şi a duhului său ucigător de Adevăr], să nu-l ascultaţi, nici să primiţi sfatul şarpelui, după cum l-a primit Eva şi a cules moarte„ şi „vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti”.

Pe cine urmăm? Cui facem ascultare? Cui slujim?

„CUVÂNTUL VOSTRU SĂ FIE: CEEA CE ESTE DA, DA; ŞI CEEA CE ESTE NU, NU; IAR CE E MAI MULT DECÂT ACESTEA, DE LA CEL RĂU ESTE.” (Matei 5:37)

Erezia este hrană otrăvitoare pentru suflet, este falsificarea leacurilor mântuitoare; este jefuirea sfintelor bunuri, falsificatoarea monezilor adevărului; este măsluitoarea lucrului desăvârșit; este abatere de la linia dreaptă pe care o trasează cuvântul lui Dumnezeu. Erezia este primirea ideilor religioase pe care Biserica le osîndeşte ca mincinoase şi potrivnice dreptei credințe. Erezia este atentat împotriva autorității și autenticităţii Bisericii, pe care a întemeiat-o Hristos, ca stîlp şi temelie a Adevărului. Dar lumea de astăzi nu dă importantă gravei primejdii, care provine din erezie. Şi acesta este unul din semnele vremii. O, lume! Ia aminte la cele mici! Ia aminte ca laptele pe care-l bei să fie curat, hrana să-şi fie proaspătă şi vitaminizată, medicamentele să-ţi fie eficace, monedele şi bancnotele să nu fie false, monumentele tale arheologice să nu sufere nici cea mai mică stricăciune, mijloacele comune cu care călătoresti să nu se abată de la traseul lor. La toate eşti atent, în afară de una: de credinţa ortodoxă. Aceasta nu te interesează. Vai de tine lume, cu concepţiile pe care le ai si cu indiferenţa ta. Căci, dezinteresîndu-te de cele mari şi înalte, ai căzut în prăpastia raţionalismului, a materialismului, a necredinţei şi a ateismului şi, poate, acum vei înţelege ce este Ortodoxia pe care o dispreţuieşti. Dar voi, suflete credincioase, cîte aţi mai rămas în veacul nostru, nu vă luaţi după curentele moderne ale lumii, nu vă speriaţi de mulţimea duşmanilor care vă înconjoară, ci rămîneţi statornici în toată credinţa tradiţională a sfinţilor şi fiţi gata să luptaţi lupta cea bună. Trăieşte Ortodoxia şi vei avea parte de sfîrşitul biruitor al ei.Cuviosul Augustin Kantiotis

📅 3 Ianuarie: Viața Sfintei Genoveva, ocrotitoarea Parisului

Cuvioasa Genoveva s-a născut în jurul anului 422 în Nanterre, la câțiva kilometri vest de Paris, din părinții Severus și Geroncia, oameni cu bună stare materială și credincioși. Copil fiind, Genoveva păștea oile părinților ei pe malurile împădurite ale râului Senna.

enter image description here

La vârsta de opt ani, Dumnezeu a chemat-o pe Genoveva să-I urmeze. Lucrurile s-au petrecut în felul următor: un sinod local din Gallia a hotărât să trimită în Bretania doi episcopi misionari pentru a combate erezia pelagienilor. Era vorba de doi părinți cu viață aleasă, Gherman și Lup.

În timpul călătoriei lor, cei doi au trecut și prin Nanterre, unde au fost întâmpinați de credincioși, care i-au rugat să rămână și să slujească vecernia.

Sfântul Gherman, în timp ce-i binecuvânta pe credincioși, a văzut un chip binecuvântat și, luminat de Duhul Sfânt, a proorocit, spre surprinderea părinților fetei, că acea copilă ,,va fi mare înaintea Lui Dumnezeu și mulți își vor găsi mântuirea prin ea”. Apoi a întrebat-o pe Genoveva: ,,Fiica mea, dorești să te afierosești mireasă neprihănită lui Hristos?”. Sfânta a răspuns: ,,Sfințite stăpâne, tocmai aceasta este dorința inimii mele, mă rog ca Dumnezeu să o plinească”.

Sfântul episcop și-a ținut mâinile sale pe capul copilei cât timp a ținut vecernia, iar la sfârșit le-a spus părinților Genovevei ca a doua zi să vină dis-de-dimineață cu ea la biserică.

☦️ Starețul Rafail Berestov: ... va fi un răsărit al Ortodoxiei!

- Posted in Profeții și Proorocii by

"Ortodoxia este atât de puternică, atât de victorioasă, atât de arzătoare! Va fi încă un răsărit al Ortodoxiei! Va veni un Țar în Rusia și în alte țări, și va exista o uniune a țarilor ortodoxe, și va fi un răsărit al Ortodoxiei!"

Starețul Rafail Berestov

Cuvânt pentru Ortodocșii Români și toți Creștinii Ortodocși despre globalizare și ecumenism, scris la rugămintea monahului român Timotei

Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi!

Scopul masonilor-sataniști este să conducă omenirea prin globalizare, să-i transforme pe toți în robii antihristului, iar prin ecumenism să creeze o „biserică” unită și religia lui antihrist.

În Rusia globalizarea a început prin buletinul de identitate al Federației Ruse, CNP și polița medicală cu cod individual (SNILS). În buletinul sunt multe ornamente. Printre ele este și ornamentul celor trei de șase, despre care în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul se spune că este numele numeric al lui antihrist.

Creștinii Ortodocși nu trebuie să ia și să aibă un astfel de pașaport! Chiar dacă cei trei de șase nu se află pe trupul omului, totuși primirea lor, semnând chiar cu propria mână un astfel de document, este un mare păcat. Toată greutatea acestui păcat astăzi îl cunoaște doar Dumnezeu și conștiința Ortodoxă vie a Creștinului.

În Rusia acesta e CNP, SNILS, УНЗР (în Ucraina), УНП – numărul contabil al contribuabilului (în Belarus), codul numeric personal (în România), матични број (în Serbia), პირადინომერი (în Georgia), προσωπικός αριθμός (în Grecia), ЕГН (în Bulgaria), rodné číslo (în Slovacia), osobisty numer (în Polonia), personal number (în SUA) etc. Dar toate acestea sunt denumirile numelui numeric unic, pe care slugile antihristului îl atribuie omului în calculatorul global numit „fiara”.

  1. Voința liberă a omului și acordul său personal pentru primirea semnului, astfel încât să poată vinde și cumpăra în continuare. Aceasta poate fi semnătura personală în cardul electronic sau în pașaportul biometric, acordul de a oferi date biometrice personale, acordul la colectarea și prelucrare datelor cu caracter personal.
  2. Primirea numelui numeric al fiarei – al antihristului – 666. Aceasta poate fi primirea codului de bare, codului QR sau a unui semn-tatuaj „invizibil” făcut cu laser.
  3. Primirea numelui numeric al omului. Aceasta poate fi primirea codului numeric personal.
  4. La preluarea biometriei cea mai importantă informație dintre toate datele biometrice despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului uman.

Toate aceste componente luate la un loc vor alcătui semnul fiarei (cf. Apoc. 13:16-18).

Sataniștii-masoni încearcă treptat și progresiv, prin diferite rețele globale, să prindă și să înghită omenirea, să-i aducă pe oameni la satanism și să îi conducă precum pe niște bioroboți.

Globalizatorii introduc astăzi tot felul de cipuri peste tot: în dispozitive electronice, în electrocasnice, în haine, în mâncare, dar de asemenea ei le introduc și în carduri electronice și în pașapoarte biometrice. În multe țări ale lumii cipurile sunt introduse deja în implanturile de dinți, în articulațiile artificiale, în cardiostimulatori, în mâinile și trupul oamenilor. Oamenii primesc tatuaje laser – semne pe frunte sau pe mână, care și este acel semn al fiarei despre care Domnul ne avertizează în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul (cf. Apoc. 13:16-18). Slugile lui antihrist – guvernul mondial – impun prin globalizare tuturor statelor să accepte și să introducă un standard unic de documente pentru întreaga omenire.

Noi vedem că toate planurile și cerințele sataniștilor sunt înfăptuite și totul se petrece în fața ochilor noștri. Puteți lua de sine stătător pașapoartele sau cardurile electronice din diferite țări ale lumii pentru a le compara. Ele au un model comun. Pentru a-i înșela și a-i liniști pe oameni totul se oferă într-un ambalaj frumos, rapid și comod. Dar nu uitați: caşcavalul e gratis doar în cursa de şoareci!

Mulți Creștini Ortodocși nu cunosc asta, căci ei nu sunt avertizați de arhipăstorii și păstorii lor despre marea primejdie pe care o ascunde globalizarea și, în particular, primirea actelor biometrice cu cip. Astăzi mulți Ortodocși se bucură că au posibilitatea să călătorească peste hotare, că ei nu mai au nevoie de viză pentru călătorie, că noul pașaport este valabil nu 5 ani, ci 10.

Dar foarte puțini cunosc că în timpul fotografierii și preluării datelor biometrice ale omului există metode pentru aplicarea semnului-peceții laser pe frunte. Majoritatea Creștinilor Ortodocși nu știu că scanarea biometrică laser și primirea acestui semn-pecete este pierzătoare de suflet. Ei nu cunosc acestea pentru că lor nu le explică nimeni și nici măcar nu se vorbește despre asta. Sau, și mai rău, neștiind ei înșiși toate acestea, păstorii neinformați despre această problemă pur și simplu îi adorm pe oameni.

Ei le spun: „nu e nimic grav”, „aceasta e doar o necesitate tehnică a timpului nostru”, „globalizarea și preluarea biometriei e o etapă a progresului tehnic al omenirii”, „asta e foarte comod și accelerează lucrul vameșilor și a altor servicii care verifică documentele personale”, „acestea sunt necesare pentru lupta împotriva terorismului și a criminalității în lume” ș.a.m.d.

Aplicarea semnului laser, a tatuajului laser se face la distanță, nu este dureroasă și însuși semnul rămâne invizibil pentru ochiul liber. Semnul se poate citi doar printr-o scanare specială cu laser. Spre exemplu în unele aeroporturi deja sunt astfel de cabine speciale în care are loc scanarea laser a feței omului și citirea semnului „invizibil” pentru ochiul liber. Astfel de dispozitive, scanere, sunt în toate secțiile în care se face „fotografierea” pentru pașaportul biometric, iar de fapt acolo are loc aplicarea semnului fiarei și identificarea algoritmului individual al funcțiilor creierului omului pentru influența și înrobirea ulterioară a omului însuși.

Orificiul rotund mai mare din partea de jos este cameră foto, iar cel mai mic de sus este pentru laser.

Oamenilor care au primit semnul sau cipul și la care a fost identificat algoritmul individual al funcțiilor creierului, li se poate introduce un program informatic, le pot fi influențate emoțiile, simțurile, gândurile și voința. Astfel majoritatea oamenilor nu discern când diavolul îi ispitește prin gânduri, căci oamenii acceptă gândurile vrăjmașului ca și cum ar fi ale lor proprii. Asemenea și în cazul influenței prin calculator. Pentru majoritatea oamenilor această manipulare tehnică a omenirii rămâne ascunsă – taina fărădelegii. Principalul scop al influenței tehnice asupra conștiinței și voinței omului este de a face din el un biorobot lipsit de voință pentru vicleanul antihrist ce va să vină.

Înșelările globaliste sunt foarte diverse, dar pentru oameni ele sunt foarte atractive, comode și profitabile. Astfel prin polița medicală, în care este folosit numărul SNILS – numele numeric personal, care în calculator se citește prin trei de șase, numele antihristului – oamenii beneficiază de ajutor medical. Prin cardurile electronice, pașapoarte biometrice, pașapoarte cu trei de șase – numele antihristului, poți cumpăra și vinde, poți să iei bani din bancă, să călătorești în diferite țări, să vorbești la telefon la un tarif convenabil etc.

În genere în curând globaliștii-sataniști vor scoate din circuit banii obișnuiți, iar toate vânzările și cumpărările se vor face prin cipuri și carduri cu numele lui antihrist – 666.

Oamenii neîmbisericiți și cei neduhovnicești pot spune: „Și ce? E o nimica toată, numele numeric al lui antihrist, mie chiar mi-e foarte comod și convenabil să trăiesc cu aceste documente electronice”.

Dar oamenii care cred și îl iubesc pe Dumnezeu gândesc așa: „Eu nu pot să primesc aceste documente drăcești. Nu pot să fiu un vânzător și un trădător de Hristos”. Omul ortodox ține minte cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos spuse în Apocalipsa Sf. Ap. Ioan Teologul: Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii” (Apoc. 2:10). Iar soarta vânzătorilor și trădătorilor este focul veșnic.

Nouă, ortodocșilor, ne e foarte neconvenabil să fim cu antihrist.

Nouă, ortodocșilor, ne este chiar foarte convenabil să fim cu Hristos și să nu-l primim pe antihrist, să nu nimerim în cursele globale antihristice, în închisoarea globalistă, în focul veșnic.

În timpul apropiat sataniștii masoni vor să îi numeroteze și să le implanteze cip tuturor oamenilor, să-i pecetluiască pe toți cu semnul fiarei. Dacă unele suflete după primirea semnului sau cipului se vor ruga cu osârdie și se vor împotrivi inoculărilor făcute prin calculator și cip, atunci astfel de oameni vor fi pur și simplu „deconectați” din societate. Culegând numele numeric al acelui om, slugile lui antihrist vor putea să-l omoare, transmițând un semnal către cipul său sau, cunoscând algoritmul individual al funcțiilor creierului acestui om, îi vor opri inima sau îi vor face hemoragie cerebrală.

Foarte important!!! Principala informație biometrică despre om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor, principala informație biometrică despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului. În timpul așa-numitei preluări a datelor biometrice are loc aplicarea unui semn laser și identificarea acestui algoritm al funcțiilor creierului care este unic pentru fiecare om.

După asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicescă a libretății omului, omul nimerește în cursele magiei tehnotronice, se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe nume „fiara”, un astfel de om va deveni un bioobiect lipsit de voință – rob al lui antihrist.

Creștini Ortodocși, nu primiti codurile personale, nu dați datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice și alte carduri și documente electronice, nu luați cipuri!

Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă sufletele!

Ortodocși, auziți încă și încă o dată: nu luați codurile personale, nu dați acordul pentru preluarea datelor biometrice, nu luați actele biometrice! Nu schimbați veșnicia fericită pe o lingură de terci drăcesc! Aceasta e calea spre veșnica pierzanie a sufletului vostru nemuritor! Acesta e un mijloc pentru a vă prinde în cursele satanice și a vă despărți de Domnul Iisus Hristos!

Astăzi Ortodocșii trebuie să înceteze orice călătorii dacă plata pentru aceste călătorii este primirea pașaportului biometric, a vizei biometrice, a permisului de conducere biometric, primirea numărului și semnului fiarei, adică necredința și trădarea de Hristos!

Astăzi Ortodocșii care vor să-și păstreze sufletele pentru Hristos nu mai pot merge nici în Athos, nici în Ierusalim. Pentru a merge în Sfântul Munte este nevoie de pașaport cu trei de șase, viză biometrică sau pașaport biometric, trebuie primit diamonitirionul cu trei de șase. Pentru a merge în Țara Sfântă e suficient un pașaport simplu, dar pentru a ieși din Israel deja se solicită datele biometrice. Atenție, capcana se închide!

Astăzi e mai bine ca Ortodocșii să stea locului, să trăiască și să lucreze în sate, să se roage și să fie cu Dumnezeul cel Viu – să se mântuiască pentru Împărăția Cerurilor, decât să călătorească, să cumpere și să vândă, dar să-și piardă sufletul și să ardă veșnic în gheenă cu satana!

Globalizarea este legată nemijlocit cu ecumenismul. Globalizarea și ecumenismul sunt cele două coarne ale lui antihrist, două pârghii ale puterii lui satana!

Masonii îmbrăcați în rasă aflați în funcții înalte au primit comandă de la masonii-sataniști să creeze o religie unică și „biserica” lui antihrist. Dogma pseudo-bisericii și pseudo-religiei lui antihrist este aceasta: un singur „dumnezeu” pentru toate religiile și popoarele, pentru „ortodocși” și alți „creștini”, pentru iudei, musulmani, buddiști, hinduiști, șamani și tot felul de vrăjitori. Anume asta propovăduiesc astăzi papa de la Roma, papa de la Moscova și papa de la Istanbul.

Anume cu acest scop ereticii-ecumeniști au „adoptat sobornicește” ecumenismul ca învățătură a Bisericii Ortodoxe la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 și la pseudo-sinodul din Creta din 17-26 iunie 2016. Panerezia ecumenistă deschide ușa pentru toate ereziile osândite de Biserica noastră și pentru satanism, care astăzi este mărturisit în taină de Vatican și papa Romei.

În sec. XX flecarii ecumeniști ne spuneau cum că Biserica lui Hristos s-a împărțit în multe ramuri și că scopul ecumenismului este să refacă Biserica prin unirea tuturor confesiunilor și religiilor. Asta e erezie! E minciună și hulă!

Domnul nostru Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Iar ereticii ecumeniști Îl hulesc pe Domnul, de parcă Dumnezeu a spus un neadevăr.

Iar starea lucrurilor de fapt este aceasta: timp de două milenii mulți eretici diavolești s-au ridicat la luptă pentru a vătăma și a distruge Biserica lui Hristos, dar întotdeauna se ridicau râvnitorii pentru curăția Ortodoxiei și la cele Șapte Soboare Ecumenice Sfinții Părinți au apărat curăția învățăturii Bisericii. Și câte au trebuit să îndure?! Mărturisitorii Ortodoxiei erau bătuți, chinuiți, li se tăia limba și mâinile, erau întemnițați, surghiuniți, înfometați și executați. Dar Ortodoxia a biruit și va și birui!

Astăzi Ortodocșii au slăbit duhovnicește, Ortodocșii pierd sarea. Însă „Dumnezeu nu Se lasă batjocorit” (Gal. 6:7)! Domnul Iisus Hristos a spus: „Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Prin mila lui Dumnezeu sunt și astăzi mărturisitori și râvnitori Ortodocși! Curăția Ortodoxiei va birui și astăzi! Iar fiara-antihrist cu coarnele rupte ale ecumenismului și globalismului împreună cu satana vor fi aruncați de vii în iezerul de foc (cf. Apoc. 20:10).

Ereticii-reformatori ai Bisericii aflați în funcții înalte, adică distrugătorii Bisericii, acționează cu curaj și îndrăzneală, iar episcopii care sunt chemați și puși de Dumnezeu să păzească Biserica și să păstorească oile lui Hristos, au căzut într-o frică mută. Preoții sunt nedumeriți: unii deschid ochii și devin mărturisitori și nu pomenesc pe ereticii-ecumeniști conform canonului 15 al Sinodului I-II din Constantinopol și canonului 3 al Soborului III Ecumenic; alții nu numai că nu calcă pe calea mărturisirii, ci chiar devin prigonitori ai mărturisitorilor Ortodocși; alții continuă să fie în nedumerire și continuă să aștepte ceva.

Mulți preoți care au tăcut și nu s-au împotrivit episcopilor ce s-au depărtat de Ortodoxie, episcopii care au „adoptat sobornicește” panerezia ecumenistă, astăzi pierd frica de Dumnezeu și evlavia, iar în bisericile lui Dumnezeu organizează concerte blasfemiatoare, spectacole, dansuri și prezentări acrobatice, arată filme și desene animate. Noi vedem cum roadele amare, otrăvitoare și întristătoare ale apostaziei – trădarea Credinței, ereziile, biruința duhului celui viclean, cuprind ca niște buruieni, ciulini și spini pe preoțimea care tace în fața apostaților ecumeniști.

Sărmanul popor ortodox la fel a obosit și e derutat, încercând să înțeleagă cine are dreptate și cine nu. Acei mireni ortodocși care s-au lămurit deja și înțeleg bine totul, se întreabă: unde să mergem? Unde și cum putem găsi un preot ce nu pomenește pe eretici?

Dragi frați și surori întru Hristos, uniți-vă întru Hristos, creați comunități Ortodoxe, rugați-vă sobornicește și căutați un preot credincios. Astfel de preoți există și ei vor deveni tot mai mulți și mai mulți. Rugați-vă cu osârdie către Dumnezeu și Maica Domnului, răbdați totul cu rugăciune, Domnul vă va trimite ajutor și mângâiere, vă va trimite un păstor Ortodox, Dumnezeu și Împărăteasa Cerurilor niciodată nu vă vor lăsa pentru credința voastră.

Răbdați, căci aveți pentru ce să răbdați. În curând situația se va schimba radical în întreaga lume. Va veni un Țar Ortodox Rus, care va zdrobi noua ordine mondială antihristică și va distruge globalizarea.Va veni un Țar Ortodox Rus care va face ordine în Biserica Ortodoxă, ecumenismul, globalismul, masoneria, satanismul și toate ereziile și apostaziile contemporane vor fi osândite, ereticii ecumeniști și pseudo-păstorii care tac vor fi înlăturați din catedrale arhierești și din parohii.

Ortodoxia va birui cu o putere mare și plină de har! La slujirea Bisericii lui Hristos vor fi puși Arhipăstori și păstori noi, adevărați, credincioși lui Dumnezeu și iubitori de Hristos. Va avea loc ultima propovăduire a Evangheliei lui Hristos în duhul Sfintei Ortodoxii în întreaga lume! Se va face o uniune a popoarelor frățești Ortodoxe! Ortodocși din toate țările, uniți-vă întru Hristos!

✝️ Părintele Iustin Pârvu - Sfaturi duhovnicești: "Să știți că numai Hristos este salvarea. Și la Hristos nu se ajunge decât prin ortodoxie."

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Părintele Iustin Pârvu

"Să știți că numai Hristos este salvarea. Și la Hristos nu se ajunge decât prin ortodoxie.

Nu va lăsați amăgiți de toate nebuniile lumii, care dau navală peste noi prin televizor, ziare, politicieni, și chiar prin unii slujitori ai altarului, care au rătăcit drumul cel drept. Fiți cu mare băgare de seamă, căci vă primejduiți viața veșnică.

Diavolul trage cu plugul și grapa peste întreaga lume, s-o desțelenească din firesc și s-o netezească, s-o uniformizeze, voind s-o amestece pană ce nu va mai exista credința adevărată. Iar fără Adevăr, ar ieși biruitor tatăl minciunii, necuratul. Dar noi știm că asta nu se va întâmpla, căci Biserica nu va fi dărâmată nici de porțile iadului. Deci, vor cădea doar cei înșelați, cei care cred ca ecumenismul este bun, cei care se leapădă de credința ortodoxă, de neamul lor, de Tradiție… se smulg din rădăcinile lor dumnezeiești și se aruncă într-un basm, într-o nălucire.

Fiți atenți, căci nu numai preotul trebuie să vă poarte de grijă. Și preotul se poate înșela. Deosebiți duhurile, fraților!"

Părintele Iustin Pârvu - Sfaturi duhovnicești

📜 Un dialog care ne învață cum trebuie să procedăm în sitația în care ne abordează voluntarii și propagandiștii eretici

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here
Mă abordează o martoră a lui Iehova :

— Vreți să-l cunoașteți pe Iehova?

— Desigur! Unde dau de el?

— Mă refer la Domnul!

— Domnul Iehova?

— Nuu! La Tatăl Ceresc.

— Înseamnă că vreți să-mi prezentați o persoană care are numele Iehova si porecla Tatăl Ceresc.

— Glumiți cu noi!

— Câtuși de puțin 😊 Dumneavoastră sunteți inconsecventă în ce afirmați.

— Mă refeream la Dumnezeu.

— Păi așa spuneți doamnă. Acum veniți de acasă.

— Am un citat în Biblie pe care vreau să -l citiți.

— Un moment.

— Da!

— Sunt convins că m-ați reperat de la distanță.

— Da!

— Acum uitați -vă la mine!

— Da!

— Par coborât din pom?

— Nu!

— Stiți în ce țară ne aflăm?

— România!

— Exact doamnă! Țara creștină. Acum deschideți Biblia la Romani Cap. 15 versetele 20-21.

— De ce?

— Vă rog să citiți!

Citește cu glas scăzut...

Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris: "Acei cărora nu li se propovăduiesc despre El Îl vor vedea si cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaște."

— Ați înțeles doamnă? Vă aflați într-o țară unde Hristos este vestit. Asta înseamnă ori că zidiți pe temelia altuia, ori că vestiți cu Biblia în mână un alt Hristos. O zi bună! Și am plecat.

Nimeni nu poate semăna acolo unde deja altcineva a seamănat!

Fiți puternici dragilor și nu va lăsați mințiți de un "dumnezeu în culori" prezentat de martorii rătăciți!


Comentariu Ortodoxia.RO:

Părinții duhovnicești recomandă să nu se vorbească sau să se intre în vreun dialog cu sectarii, deoarece, pe de o parte, te poți sminti de cele zise de ei sau ei nu pot primi învățăturile creștin ortodoxe conform textului din Evanghelie care spune:

"Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi." (Matei, 7:6)

☦️ Sfântul Grigorie de Nyssa:

“Atunci când discuți cu ereticii, nu pleca de la premisa că poți să-i convingi să-și schimbe convingerile, căci nu stai în fața unor oameni, ci dialoghezi cu Satana, care nu se lasă convins de nimic, ci se eschivează continuu, nebăgând în seamă nici un argument.”

☦️ Starețul Partenie de la Pacerska

“Răul se transmite atât de uşor, precum o boală contagioasă. Dacă te întovărăşeşti cu oameni care vorbesc lucruri deşarte, care clevetesc, care iubesc lucrurile lumeşti, atunci şi tu fără să îţi dai seama vei cădea în aceleaşi patimi negreșit. Şi dimpotrivă, dacă te întovărăşeşti cu oameni duhovniceşti şi prieteni ai rugăciunii, ai postului și ai Adevărului, atunci virtuţile lor ţi se vor transmite şi ţie.”

📖 Să citim și să luăm aminte la istorioara de mai jos: Părintele Arsenie Boca și o adventistă.

La Mănăstire la Sâmbăta a venit o femeie care era adventistă.

Părintele o cunoştea şi i-a spus să-şi facă cruce.

Ea a început o rafală de cuvinte la adresa Sfintei Cruci.

Părintele i-a spus din nou să-şi facă cruce.

Dar ea mai vehement vorbea cuvinte de hulă împotriva Sfintei Cruci.

Atunci Părintele a luat crucea şi a lovit-o peste gură, spunând: „Arză-te Sfânta Cruce!“.

În acel moment femeia a căzut jos ca leşinată.

După câteva momente s-a ridicat.

În acest timp s-a văzut o dihanie care a trecut pe lângă ea şi a dispărut.

Toţi au rămas încremeniţi.

Părintele a zis: „Vedeţi cine a oprit-o pe femeie să-şi facă Sfânta Cruce?“.

Primul lucru pe care l-a făcut femeia după ce s-a ridicat a fost Sfânta Cruce.

📜 Citiți și aceste postări legat de acest subiect:

☦️ Păziți-vă de cei cu credința strâmbă! Mărturisiți Ortodoxia!

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

,,Păzeşte-te, fiule, de cei cu credinţa strâmbă şi de toate discuţiile lor, căci şi pământul nostru s-a umplut de ei! Numai cel ce trăieşte în Credinţa Ortodoxă îşi va mântui sufletul. Fiindcă nu există o altă credinţă mai bună, decât curata şi sfânta noastră Credinţă Ortodoxă… De asemenea, fiule, nu se cade să lauzi o credinţă străină. Cine laudă o credinţă străină face la fel ca şi cel care-şi huleşte propria credinţă. Cine laudă credinţa sa şi pe cea străină e un făţarnic şi apropiat de erezie … Dacă cineva îţi spune: ‘Credinţa noastră şi a voastră este de la Dumnezeu,’ atunci, fiule, răspunde-i aşa: ‘Făţarnicule! Cum pot fi amândouă de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singura Credinţă, un singur Botez. (Efeseni 4, 5) Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna apară-ţi credinţa ta! Nu te înfrăţi cu ei, ci fugi de ei şi întăreşte-te în credinţa ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacă va trebui să mori pentru credinţa ta sfântă, du-te cu îndrăzneală la moarte! Aşa au murit şi sfinţii pentru Credinţă, iar acum vieţuiesc întru Hristos".

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073), Patericul peşterilor de la Kiev, 1806.

📜 Pr. Matei Vulcănescu: Biserica Ortodoxă este universală (catholică)! →

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

  • Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!

  • Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe?

  • Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

În acest scurt și cuprinzător studiu, pr Matei Vulcănescu concentrează într-un mod limpede și inteligibil nucleul învățăturii despre mântuire al Bisericii noastre. Adică arată faptul că mântuirea omului poate exista doar în cadrul Bisericii Ortodoxe și aceasta întrucât Biserica Ortodoxă este realmente singura "Biserică Catolică" din lume, în înțelesul primordial al cuvântului "catolic". Cu alte cuvinte, doar ea este purtătoarea plinătății Adevărului, care îl eliberează ontologic pe om din întreita captivitate și robie – a diavolului, a păcatului și a morții – și îl face părtaș al Învierii, adică părtaș al vieții veșnice prin experiența personală și prin trăire efectivă, ca o arvună și pregustare a vieții viitoare în prezentul istoric, in interiorul Bisericii. În final, studiul demonstrează caracterul mântuitor al Bisricii din punct de vedere al Sfintei Scripturi și al Sfintelor Canoane și, în același timp, corelează în chip magistral ecumenismul de azi cu pelagianismul în privința învățăturii lor despre mântuirea omului.Prof. Dimitrios I. Tselenghidis

Scopul viețuirii pe pământ este mântuirea sufletului. Aceasta se poate realiza numai în Biserica Ortodoxă. Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe? Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

Aceasta este o întrebare care macină pe mulți dintre cei care doresc mântuirea fraților întru umanitate.

Și este dovadă de altruism și dragoste să dorești ca toți să se mântuiască, asemănându-te lui Dumnezeu care ”vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină”.

De aceea, mântuirea fraților întru umanitate, dar neortodocși, trebuie să rămână o neliniște în sufletul nostru.

Sfântul Ioan Hrisostom spune: ”Cum vom putea fi atât de lași încât să ne mulțumim cu mântuirea noastră, dat fiind că ne primejduim propria noastră mântuire, dacă nu ne îngrijim de cea a celorlalți?

Astfel, într-o luptă, cine nu se gândește decât să scape fugind, se pierde pe el însuși înainte de a-i pierde pe ai săi; dar cine luptă cu vitejie pentru a-și scoate tovarășii din primejdie, se salvează pe sine însuși, scăpându-i pe alții.

Viața aceasta e un război necontenit și suntem mereu în prezența dușmanilor, să luptăm așa cum ne poruncește împăratul și căpetenia noastră”.

Continuă Sfântul Ioan Hrisostom: ”Ascultați cuvintele pe care le spune în numele Domnului (profetul Ieremia); e ca și cum Dumnezeu ar spune: «Cine face cunoscut adevărul aproapelui său, cine îl aduce de la răutate la virtute, Mă imită atât cât e cu putință firii omenești.»”.

Din acest cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom vedem că această neliniște pentru mântuirea fraților, atât creștini dreptcredincioși, cât și necreștini sau rău credincioși (sub erezii, atei sau păgâni) este neliniștea cea bună.

Citește în continuare (PDF): Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!


Comentariul [Ortodoxia.RO][2] - 8 Mai 2024:

În urma mai multor derapaje dogmatice ale Părintelui Matei Vulcănescu

am hotărât să nu mai promovăm cuvântul, articolele și resursele online ale sfinției sale deoarece ORTODOXIA are de suferit.

✝️ Aceasta este biserica descoperită anii trecuţi la Apulum, viitoarea Alba Iulia. E din anii nouă sute şi ceva, contemporană cu Voievodul Gelu. E de rit bizantin →

- Posted in Ortodoxia în România by

enter image description here

Aceasta este biserica descoperită anii trecuţi la Apulum, viitoarea Alba Iulia. E din anii nouă sute şi ceva, contemporană cu Voievodul Gelu. E de rit bizantin (încă nu se făcuse schisma), dovadă de neclintit nu doar că aici erau autohtoni creştini ci şi că aceştia deţineau atâta putere că erau în stare să ridice o catedrală de asemenea dimensiuni. N-aveţi cum o vedea. A fost imediat îngropată în pământ. Dar o veţi auzi. Pietrele vor striga.

Sursa: https://www.facebook.com/aparatorul/posts/pfbid02k5RKQLc5bKgngm9JLLWTT9bviL4txKtzDSfWCqqi9FS1mCDNCgf7fpop2RYsHoLwl

 


 

Page 1 of 3