ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Sfântul Teofan Zăvorâtul: Vorbirea deșartă ascunde semințele tuturor patimilor

- Posted in Abecedarul credinței by

"În lume este așa de răspândit răul și păcatul este așa de obișnuit, încât multe păcate nu sunt socotite drept păcate, și mai ales osândirea.

Limba celui ce osândește este mai rea ca iadul, că iadul primește doar pe cei răi, iar limba mănâncă și pe cei răi, și pe cei buni.

Alungă departe de tine duhul multei grăiri, că în el sunt tăinuite seminţele tuturor patimilor: acolo e minciuna, acolo e obrăznicia, acolo sunt osândirea şi clevetirea, acolo e vorbirea spurcată şi nebunească.

Râvnește pentru curăția sufletului și a trupului, că necurăția alungă departe pe îngeri și cheamă roi de diavoli, care întunecă și trag totul spre necurăție din ce în ce mai mare.
"

— Sfântul Teofan Zăvorâtul


🚭Părintele Ilarion Argatu: "Mi s-a arătat cum se chinuiesc în iad celor ce le-au plăcut toată viaţa să fumeze"

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

De ce fumatul este un păcat? Citiți şi răspandiți aceste explicații foarte importante!

Mi s-a arătat cum se chinuiesc în iad celor ce le-au plăcut toată viaţa să fumeze, adică fumătorii.

Cei ce au fumat în viaţă vor avea parte dincolo de mult fum şi de multă duhoare a fumului. Se vor îneca în fum.

Unul dintre cele mai răspândite vicii este considerat păcat, potrivit dogmei creştine, în primul rând din cauza efectelor nocive pe care le are asupra corpului omenesc.

Fumatul, considerat o deprindere păcătoasă, este considerat o jignire adusă lui Dumnezeu (Creatorul Omului) şi este asociat cu sinuciderea. De-a lungul timpului, mai mulţi sfinţi sau apropiaţi ai Bisericii au scris despre păcatul fumatului.

Sfântul Ioan de Kronstadt scria despre fumul de ţigară, de exemplu, că îl tămăduieşte pe diavol.

Omul a pervertit plăcerile simţurilor. Pentru miros şi gust a descoperit şi trage în piept aproape tot timpul un fum acru şi puturos, tămăindu-l astfel mereu pe diavol, cu acest fum strică aerul din locuinţa sa şi din afara ei, şi mai întâi de toate se îmbibă cu această putoare el însuşi: fumul înghiţit mereu acţionează nu doar asupra sănătăţii fizice, ci şi asupra subţirimii simţirii inimii, împărtaşindu-i caracterul trupesc, grosolania, împătimirea simţurilor, spunea Sfântul Ioan de Kronstadt.

Unul dintre cei mai iubiţi monarhi români, Ilarion Argat, a inclus în scrierile sale obiceiul fumatului:

Mi s-a arătat cum se chinuiesc în iad celor ce le-au plăcut toată viaţa să fumeze, adică fumătorii. Cei ce au fumat în viaţă vor avea parte dincolo de mult fum şi de multă duhoare a fumului. Se vor îneca în fum. Acelora care fumează, de când aprind ţigara şi până aruncă chiştocul stă un drăcuşor şi le strânge tot fumul, apoi culege chiştoacele pe care le aruncă. Cu toate acestea: fumul şi capetele de ţigări, diavolii ce stăpânesc păcatul fumatului, îi vor chinui pe cei ce au fumat. Am văzut o cameră mare fără limite şi cu pereţi de negură şi plină de întuneric şi de o pâclă de fum insuportabilă, nu puteai să respiri de fum şi de o duhoare de nesuportat. Pe jos erau munţi de capete de ţigări. O forfotă de mulţime de oameni, bărbaţi şi femei, care aveau câte un drăcuşor în spate şi cu furca îi sileau să mănânce capetele de ţigări până ce le termina, apoi erau învăluiţi în tot fumul pe care l-au fumat cât erau în viaţă. După ce terminau de mâncat capetele de ţigări şi inspirau tot fumul de ţigară se făcea linişte şi răsuflau uşuraţi că au terminat acel chin groaznic. Nu dura prea mult, doar câteva secunde sau un minut şi, iar veneau drăcuşorii cu furcile, se umplea camera de fum, de duhoare şi capete de ţigări şi se repeta chinul. Atunci tânărul care m-a însoţit la acel loc de chin îmi spune: Vezi! Aşa se vor chinui în veci, cei ce le-au plăcut fumul şi din cauza lui şi-au scurtat zilele date de Dumnezeu. Le-au plăcut fumul, de fum vor avea parte."Arhim. Ilarion Argatu

Rugăciune pentru ajutor în lăsarea de fumat

Doamne, Numele Tău este Iubire; nu mă respinge din cauza păcatelor mele. Numele Tău este Putere; întărește-mă să nu cad în răutate. Numele Tău este Pace; îmblânzește sufletul meu cel tulburat. Numele Tău este Milă; nu înceta să mă ierți.Sfântul Ioan de Kronstadt

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce m-ai făcut, îndură-Te de mine, păcătosul/păcătoasa, care mult greşesc în faţă Ta, nerespectând Legile Tale, lăsându-mă pradă viciului. Vezi neputinţa mea, vezi lipsa mea de voinţă, din care cauza nu reuşesc să lupt şi să înving duhul cel rău al fumatului, care a pus stăpânire pe mine. De aceea mă rog Ție, din tot sufletul, să vii în ajutorul meu/nostru şi să-mi dai puterea de a mă abţine de la fumat şi să biruiesc acest viciu, care-mi pângăreşte sufletul şi trupul. Fii pavăză biruitoare şi ajutătoare mie şi trimite-mi un înger vindecător, care să mă ajute în stăruinţa mea de a învinge această patimă ce mi-a năpădit fiinţa. Pentru acest ajutor, Doamne, Îţi mulţumesc, Te cant, Te laud, fiindu-Ți veşnic recunoscător, pentru că vrei să mă ajuţi să scap de focul veşnic al gheenei, unde ar trebui să ajung pentru acest păcat. Iartă-mă! Iartă-mă! Iartă-mă, şi ajută-mă, după mila şi îndurarea Ta! Amin.

❌ Un tânăr, care deseori batjocorea Biserica şi credinţa creştină, a venit la un preot şi l-a întrebat în derâdere:

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

— Aţi putea să-mi spuneţi cât de greu este un păcat? Are cumva 10-15-20 kg ? Vă întreb, căci eu fac mereu păcate, dar nu simt nicio greutate ...

Preotul l-a privit şi apoi i-a răspuns tot printr-o întrebare:

— Dacă pui o greutate de 100 kg peste un mort, spune-mi, va simţi el oare ceva?

— Nimic, bineînţeles, pentru că e mort, a răspuns tânărul.

— Tot aşa nici tu nu simţi nimic pentru că sufleteşte eşti mort!

Tânărul nu s-a aşteptat la o asemenea replică înţeleaptă, care l-a pus serios pe gânduri. Din acel moment conştiinţa sa a început să se trezească, să se problematizeze, să lucreze, să mediteze mai adânc la Legile lui Dumnezeu.

păcatul

Sunt trei pricini mari ale patimilor, pe care le pomeneşte Sfântul Marcul Ascetul în Epistola către Nicolae Monahul: Înaintea a tot păcatul merg cei trei uriaşi care sunt neştiinţa, uitarea şi nepăsarea.

Dumnezeu să ne ferească de tot ce e rău și să ne dăruiască în toate râvnă sfântă și dorință spre împlinirea a tot lucrul bun!

⛔️ Părintele Daniil Sandu Tudor — ucis prin tortură de catre securitatea comunistă la Aiud: Ereziile s-au născut dintr-un zel exagerat și orb, mânjit de păcat

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

"Fiecare exagerează partea de adevăr pe care o înțelege.

De aici toate ereziile. Ereziile s-au născut nu din rea credință, ci din prea mult zel, însă zel orb, zel mânjit de păcat, zel profanat.

Un creștin oricât de zelos ar fi, nu încetează de a fi un om de păcat. El e pe drumul mântuirii, nu e însă un mântuit. Omul schimbă în cădere avântul; zelul orbește și el. Există o grozavă cădere din prea mare râvnă.

Pentru că râvna necumpănită lăuntric cu liniștea în Hristos, duce la îngâmfare, la orgoliul zelatorului. Zelatorul condamnă pe cel ce nu-i poate înțelege exagerarea sa și de aici îl tăgăduiește pe acesta, se desparte de acesta și îl ucide în sufletul său. De aici erezia, care e crima lăuntrică.


— Părintele Daniil Sandu Tudor — ucis prin tortură de catre securitatea comunistă la Aiud

  • ✝️ 17 Noiembrie – 61 de ani de la nașterea în Ceruri a Cuviosului Părinte Daniil Sandu Tudor, mucenic al Aiudului. Mitropolitul Antonie Plămădeală, în monografia Rugul Aprins, își încheie prelegea cu următoarea concluzie: părintele Daniil Sandu Tudor „poate fi canonizat! (...) El a murit în închisoare la Aiud, unde a fost închis pentru Rugul Aprins, pentru credința lui. (...) El a murit în închisoare pentru credința lui! El ar putea intra foarte bine într-un catalog al martirilor creștini, pe care ar trebui să-l alcătuim noi astăzi, ar trebui să intre printre cei dintâi în acest catalog cu nume sau fără nume, martiri morți în închisori pentru credință, sfinți, cum sunt cei 40 de martiri din istoria creștinismului, și printre aceștia ar intra, fără îndoială, și Daniil Sandu Tudor”.

  • ✝️ Părintele Adrian Făgețeanu: Când am fost arestat, anchetatorul mi-a smuls crucea de la gât şi a aruncat-o în lada de gunoi. Eu am luat-o de acolo. El m-a bătut crâncen şi a aruncat din nou crucea la gunoi. Eu nu m-am lăsat. În februarie 1947, după absolvirea Teologiei, pleacă la Bucureşti să studieze filosofia. În iunie primeşte acceptul stareţului de la Antim, Vasile Vasilache, să locuiască la această mănăstire. Aici va avea ocazia să asiste la celebrele conferinţe ale „Rugului Aprins”, să-l cunoască pe Sandu Tudor, animatorul mişcării, care va exercita asupra lui o influenţă covârşitoare. În 1947 monahul Adrian se retrage împreună la mănăstirea Govora şi renunţă la facultate. La Govora stă în preajma marelui stareţ Gherasim Bica, până în martie 1950 când răspunde chemării lui Sandu Tudor de a veni la schitul Crasna. Securitatea însă îl arestează pe Sandu Tudor în iulie 1950, iar pe el în decembrie. Trece pe la Făgăraş, apoi la Jilava. Condamnat la 31 martie 1952, la 8 ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică. Va fi dus în mai 1952 la Canal. În 1953 este transferat la Aiud, în iunie 1954 revine la Făgăraş, din nou la Jilava, de unde este eliberat pe 28 sept. 1956.

✝️ Sfântul Iosif Isihastul: PĂCATUL MIROASE URÂT.

Sfântul Iosif Isihastul, Arhimandrit Iosif Isihastul, Gheron Iosif Isihastul

Am văzut cu ochii noștri de multe ori că Starețul avea darul înaintea vederii.

Odată, pe când încă trăia în schitul Sfântului Vasile, a mers la biserică pentru a-l vedea pe părintele Gherasim. Era acolo un om lumesc. Starețul s-a apropiat de el și i-a spus:

— Aveți un păcat pe suflet, și este grav.

— Ce păcat? - a întrebat omul.

— Acest lucru nu-l știu, i-a răspuns Starețul, știu doar că acest păcat este foarte grav.

— Nu puteți să-l aflați?

— Nu acum, în timpul zilei. Dacă doriți, veniți la mine la noapte.

— Bine, voi fi acolo după miezul nopții, Părinte.

— Urmează cărarea asta și vei ajunge la coliba mea.

La miezul nopții, bărbatul a venit la Stareț. Au început o conversație. Și ce au aflat în final? Acest om, deși era absolvent de teologie, scrisese o întreagă carte în apărarea teoriei lui Darwin. Iar Starețul i-a spus:

"Ascultă, dacă prezinți o teorie, de ce nu citezi hotărârile teologilor ortodocși, ale Sfinților Părinți, ci citezi părerile altora: ale evreilor, masonilor și ale altora asemenea lor? De ce nu vă întoarceți la Sfinții Părinți? Orice întrebare își va afla răspuns la ei. Dacă urmezi sfatul Sfinților Părinți sau al Sfintei Scripturi, atunci decizia ta este validă. Teologul a fost de acord că s-a înșelat în privința acestei teorii și i-a cerut Starețului să-i dezvăluie cum a aflat despre ea. Starețul i-a răspuns:

— Ieri, când m-am apropiat de tine, ieșea din tine o anumită duhoare, un miros atât de urât, așa că mi-am dat seama că pe sufletul tău era un anumit păcat.

În același mod și Părintele Efraim Katunaki mergea odată în spatele unui om lumesc și de la el ieșea o duhoare și o putoare. Părintele Efraim s-a dus la Starețul Iosif și i-a povestit despre aceasta iar Starețul i-a răspuns: "Așa este, copilul meu, oamenii lumești miros urât, păcatul miroase. Miroase în funcție de ce fel de păcat este și de gravitatea lui.

Altă dată, părintele Efrem a primit o scrisoare de la nepoata sa care îi cerea rugăciunile. I-a arătat-o Starețului dar de îndată ce a luat scrisoarea, a simțit un miros urât, scrisoarea mirosea.

— Nepoata ta fie a făcut vreo curvie, fie vrăjitorie, a spus Starețul Iosif

Părintele Efrem a confirmat mai apoi că așa a fost, făcuse vrăjitorie

🩸 Cutov Cristian-Ionuț: Sângele avortului apasă pe neamurile tuturor celor indiferenți! →

- Posted in Cultura Vieții by

Asociația Iubim Toți Oamenii - Galați

Eu, Cutov Cristian-Ionuț, rog în genunchi mamele care sunt în situația de avort să mă contacteze urgent la nr de telefon 0768389591. Am și WatsApp, telegram. Încerc să ofer un ajutor minim de 400 RON lunar în schimbul păstrării sarcinii. Ajutorul va fi oferit pe perioada sarcinii și o perioadă după naștere.

Contactați-mă la nr de telefon 0768389591. Am și WatsApp, Telegram!

Știu că e greu să nu ai pe nimeni alături de ține pentru a păstra copilul.

Știu și că nici o femeie nu vrea să facă avort de bunăvoie, ci situația o împinge.

Știu că orice femeie are împlinirea cea mai MARE prin naștere de prunci.

Nu e o rușine că ne ajutăm unii pe alții. Mâine pot fi eu la milă lui Dumnezeu.

Acceptă ajutorul și dialogul. Toată discuția va fi în taină!

Când soarele vieții va apune, ai să vezi că ești împlinită că cineva va cere cu LACRIMI binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața primită în dar! Acel copil va fi avocatul tău și al nostru în față lui Dumnezeu! Sângele lui scăpat de a fi vărsat de la avort ne va răscumpăra păcatele. Generații peste generații vor ieși numai de la un copilaș scăpat de la avort!

Pagină mea de Facebook Cutov Cristian-Ionuț e o dovadă clară că nu urmăresc să înșel pe nimeni. Încerc să culeg binecuvântarea Lui Dumnezeu în viață și să dea roade mersul meu la Sfânta Liturghie ca ORTODOX!! Degeaba sunt creștin dacă doar mă rog, dar fapte zero. Asta nu e ORTODOXIE!

ORTODOXIA ÎNSEAMNĂ DE 9 ORI FAPTA ȘI O DATĂ CUVÂNT!

VA RUGĂM DISTRIBUIȚI

Sursa: https://www.facebook.com/cutov.cristian/posts/pfbid06p6rxDgXe7p2Bt39Knr4hpFBYsmfFbERwwMU6NMHB4qewqmPSPkZLaKouF6FdAzJl

✝️ Sfântul Paisie Aghioritul: Scopul omului este şi să urce duhovniceşte, nu numai să nu păcătuiască.

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Paisie Aghioritul

Lumea vrea să păcătuiască, dar Îl vrea şi pe Dumnezeu să fie bun. El să ne ierte, iar noi să păcătuim. Noi adică să facem orice vrem, iar Acela să ne ierte. Să ne ierte mereu, iar noi să ne vedem de treaba noastră.

Dacă oamenii nu se vor pocăi, dacă nu se vor întoarce la Dumnezeu, vor pierde viaţa cea veşnică.

Omul trebuie ajutat să priceapă sensul cel mai profund al vieţii, să-şi revină, ca să simtă mângâierea dumnezeiască.

Scopul omului este şi să urce duhovniceşte, nu numai să nu păcătuiască.

  • Sf. Paisie Aghioritul

🧩 Părintele Arsenie Papacioc: Autocunoașterea este lungul drum spre tine însuți!

- Posted in Părintele Arsenie Papacioc by

"De obicei omul fuge de sine, se ferește să se uite în sufletul său ca să nu vadă cum este. Trăiește nepăsător și nu își dă seama de fiara pe care o hrănește în adâncul său. Adică fiara omenească modelată după chipul păcatului. Cauza suferinței umane este înstrăinarea de sine și de semeni. Autocunoașterea este lungul drum spre tine însuți! Am auzit de atâtea ori oameni văicărindu-se: ce să mă fac cu tine? – dar niciodată: ce să mă fac cu mine?! Nu este nici o scăpare, nici un liman decât în umilință. Și să zicem: Doamne, nu urgisi inima înfrântă și smerită!" - Părintele Arsenie Papacioc

🩸 Cutov Cristian-Ionut: Păcat de generația pierdută prin avort. Toți o vom trage.

- Posted in Cultura Vieții by