ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

📜 Pr. Matei Vulcănescu: Biserica Ortodoxă este universală (catholică)! →

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

 • Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!

 • Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe?

 • Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

În acest scurt și cuprinzător studiu, pr Matei Vulcănescu concentrează într-un mod limpede și inteligibil nucleul învățăturii despre mântuire al Bisericii noastre. Adică arată faptul că mântuirea omului poate exista doar în cadrul Bisericii Ortodoxe și aceasta întrucât Biserica Ortodoxă este realmente singura "Biserică Catolică" din lume, în înțelesul primordial al cuvântului "catolic". Cu alte cuvinte, doar ea este purtătoarea plinătății Adevărului, care îl eliberează ontologic pe om din întreita captivitate și robie – a diavolului, a păcatului și a morții – și îl face părtaș al Învierii, adică părtaș al vieții veșnice prin experiența personală și prin trăire efectivă, ca o arvună și pregustare a vieții viitoare în prezentul istoric, in interiorul Bisericii. În final, studiul demonstrează caracterul mântuitor al Bisricii din punct de vedere al Sfintei Scripturi și al Sfintelor Canoane și, în același timp, corelează în chip magistral ecumenismul de azi cu pelagianismul în privința învățăturii lor despre mântuirea omului.Prof. Dimitrios I. Tselenghidis

Scopul viețuirii pe pământ este mântuirea sufletului. Aceasta se poate realiza numai în Biserica Ortodoxă. Există mântuire în afara Bisericii Ortodoxe? Sunt martirii eterodocșilor martiri adevărați pentru Hristos?

Aceasta este o întrebare care macină pe mulți dintre cei care doresc mântuirea fraților întru umanitate.

Și este dovadă de altruism și dragoste să dorești ca toți să se mântuiască, asemănându-te lui Dumnezeu care ”vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină”.

De aceea, mântuirea fraților întru umanitate, dar neortodocși, trebuie să rămână o neliniște în sufletul nostru.

Sfântul Ioan Hrisostom spune: ”Cum vom putea fi atât de lași încât să ne mulțumim cu mântuirea noastră, dat fiind că ne primejduim propria noastră mântuire, dacă nu ne îngrijim de cea a celorlalți?

Astfel, într-o luptă, cine nu se gândește decât să scape fugind, se pierde pe el însuși înainte de a-i pierde pe ai săi; dar cine luptă cu vitejie pentru a-și scoate tovarășii din primejdie, se salvează pe sine însuși, scăpându-i pe alții.

Viața aceasta e un război necontenit și suntem mereu în prezența dușmanilor, să luptăm așa cum ne poruncește împăratul și căpetenia noastră”.

Continuă Sfântul Ioan Hrisostom: ”Ascultați cuvintele pe care le spune în numele Domnului (profetul Ieremia); e ca și cum Dumnezeu ar spune: «Cine face cunoscut adevărul aproapelui său, cine îl aduce de la răutate la virtute, Mă imită atât cât e cu putință firii omenești.»”.

Din acest cuvânt al Sfântului Ioan Hrisostom vedem că această neliniște pentru mântuirea fraților, atât creștini dreptcredincioși, cât și necreștini sau rău credincioși (sub erezii, atei sau păgâni) este neliniștea cea bună.

Citește în continuare (PDF): Biserica Ortodoxă este universală (catholică)!

✝️ Părintele Claudiu Buză despre Protoprezbiterul Matei Vulcănescu: "Cum poți să fii râvnitor fără discernământ!" →

- Posted in Ortodoxia în România by

PROTOPREZBITER MATEI VULCĂNESCU SAU "CUM POȚI SĂ FII RÂVNITOR FĂRĂ DISCERNĂMÂNT!"

Mișcarea “Oastea Domnului”, “Visarioniștii”, “Nil Dorobanțiștii”, “Arsenic Bociștii”, “Anti cipiștii fanatici”, chiar dacă ar fi nepomenitori, etc sunt tot în înșelarea satanei! (Protopresbiter Matei Vulcănescu)

Neîndoielnic, cea mai bună și completă mărturisire ortodoxă, în spațiul românesc, împotriva sinodului tâlhăresc din Creta o are, în ultima vreme, protoprezbiterul Matei Vulcănescu. Nu ai cum să-l combați teologic în această problematică, fiindcă este foarte bine informat și folosește surse oficiale credibile, argumentarea împotriva ereziei ecumenismului legiferat sinodal la Creta fiind ireproșabilă din punct de vedere teologic. Ceea ce este un lucru foarte bun și lăudabil!

Apreciez enorm de mult lucrarea sfinției sale pe câmp misionar, însă nu pot să nu mă întreb de ce, în contextul acestei frumoase și ziditoarei mărturisiri, s-a mandatat pe sine ca "străjer al Ortodoxiei românești", pentru a face curățenie în BOR de toți cei pe care îi numește: ,,Mișcarea Oastea Domnului", "Visarioniști", "Nil Dorobanțiști", "Arsenic Bociști", "Anticipiști fanatici", pe care îi consideră ca fiind în înșelarea satanei, chiar dacă ar fi nepomenitori.

De ce este nevoie să amintească, aproape la fiecare intervenție a sfinției sale, de această "măturătură" a Patriarhiei, minimalizând și chiar decuplând atenția de pe importanța mărturisirii împotriva ecumenismului și a minciuno-sinodului din Creta?

Este adevărat că sunt unele persoane în Biserică care au o abordare pietistă a credinței și o manifestare gherontolatră minimalistă care, desigur, pot fi deconspirate în duhul păcii și al dragostei, pentru a nu păgubi pliroma cu o falsă evlavie. Însă râvna fără discernământ care așează efectiv la "stâlpul infamiei" pe cei care nu se supun cerințelor elitiste ale păr. Matei, se aseamănă mai degrabă cu o cruciadă a unui "Don Quijote de la Antiohia", decât cu mărturisirea adevărului în "agora ecumenistă".

Așadar, deși nu fac parte din nicio tabără a "damnaților" listei "mateite", nu pot să nu mă întreb: cui folosește această dezbinare în focul unei mărturisiri împotriva ecumenismului și a minciuno-sinodului din Creta? Ce interes are respectatul cleric să producă această neliniște care minimalizează până la anulare mărturisirea împotriva sinodului tâlhăresc din Creta? Oare nu își dă seama de consecințe?! Grea boală sufletească: râvna fără discernământ!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0kD4T1h2A6TvNw8aQMCjCoVH4h8Z88VDQgp3nghtE8kpYSUtfqrFbyAsFzpqCq3Vzl


Comentariul Ortodoxia.RO:

Râvna pentru Hristos și Ortodoxie făcută uneori fără pricepere și/sau discernământ face pe unii creștini să fie uneori mai "catolici decât papa". Să nu uităm că Hristos se socotește cu fiecare om în parte - vezi parabola lucrătorilor viei - și numai El cunoaște cu adevărat sufletul, dragostea, credința, nădejdea și păcatele fiecăruia, dacă are sau nu haina de nuntă. Exagerările Părintelui Matei Vulcănescu le-am pus la început pe seama nebuniei în Hristos dar prezenta postare a Părintelui Claudiu Buză lămurește direcția greșită - intenționată sau nu - a Sfinției Sale pe această temă. Site-ul Ortodoxia.RO continuă să promoveze resursele online de pe rețelele sociale ale Părintelui Matei Vulcănescu (youtube și facebook) precum și articole din site-ul ORTODOXIA CATHOLICA pe care Sfinția Sa îl administrează. Nădăjduim și cerem lui Hristos să ne dea tuturor duhul bunătății, al blândeții și al discernerii ... iar acest duh al dezbinării să nu-și facă cuib în sufletele noastre. Doamne miluiește! Doamne ajută!

❗Preot Matei Vulcănescu: La Sinodul din Creta a fost introdusă o noua dogmă

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sunt voci ca cea a Patriarhului Daniel care spun că la Creta nu s-a schimbat nimic.

Adevărul este cu totul diferit față de ceea ce spun aceste voci.

La Creta, textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" introduce o dogmă nouă, schimbând Crezul în mod viclean.

În acest filmuleț veți afla noua dogmă eretică.

Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=XIyOdWL3WX0

☦️ Părintele Matei Vulcănescu despre Biserica lui Hristos

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

📜 Pr. Matei Vulcănescu: Documentul datorită căruia a ieșit Biserica Georgiei din “Consiliul Mondial al Bisericilor” →

- Posted in Ortodoxia în Lume by

Iubitorii de Hristos din Biserica Georgiei nu s-au mulţumit să se vaite că fac parte dintr-o Biserică aflată în ghearele apostaziei, ci au luat atitudine. Datorită lor, Biserica Georgiei a rupt legăturile cu monstruosul trup al Consiliului Mondial al Bisericilor. E de dorit ca şi în România să existe o luptă similară, întrucât adevărul este acelaşi – şi în Georgia, şi în România, ba chiar şi la Constantinopol… (Nota mea – D.V.)

Ilia al Georgiei

Scrisoare deschisă către Patriarhului Ilia al Georgiei

de la Obştea Mănăstirii Sfântul Shio din Mghvime

Hristos Domnul a numit acea Biserică care păstrează mărturisirea cea adevărata şi mântuitoare Biserica Sobornicească. Pentru această mărturisire l-a numit pe Petru binecuvântat, când a declarat că «pe această piatră [adică, a dreptei credinţe] voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui» (Mat. 16, 18)” – Sfântul Maxim Mărturisitorul (Migne PG 90, 132A)

Am ajuns orfani, fără de tată” – Plângerile lui Ieremia

Cine citeşte să înţeleagă” – Mat. 24,15

În vechea Sodomă trăia dreptul Lot cu familia sa. Dumnezeul cel îndelung-răbdător, aşteptând convertirea, schimbarea inimilor sodomiţilor, le-a dăruit tot ceea ce aveau de trebuinţă: apă, aer, hrană…viaţa însăşi. Lot era pentru ei o pildă de virtute, un model de îndreptare. Dar în zadar. Măsura fărădelegii şi a păcatului era dincolo de orice limită; Domnul a scos afară familia lui Lot şi a distrus cetatea prin foc, luând acea viaţă pe care le-o dăruise. Ca şi Sodoma se preface acea Biserică în care grozăvia învăţăturilor eretice îşi află un loc de cinste. Îndelung-răbdător şi mult-milostiv este Domnul şi, precum distrugerea Sodomei a fost întârziată de dragul dreptului Lot, la fel, de dragul drepţilor Săi slujitori din vremea aceasta, El nu îşi va îndepărta harul Sfântului Duh de la Biserica aceea care a rătăcit spre bezna ereziei, care Îi este atât de vrăjmaşă. Dar pentru câtă vreme? Unde este limita dincolo de care fărădelegea întrece îndelung-răbdarea şi milostivirea Sa? Dacă vremea pentru un exod precum cel al lui Lot a venit, atunci această vreme înseamnă sfârşitul perioadei [îngăduită pentru pocăinţă], este vremea pentru îndeplinirea judecăţii lui Dumnezeu, vremea pentru mânia cea dreaptă, vremea pentru luarea de la noi chiar a Sfântului Duh. Plecarea din mijlocul păcatului a adevăraţilor fii ai Bisericii slujeşte drept semn al morţii duhovniceşti a ierarhiei Bisericii Locale. Şi doar atunci când Domnul îi va chema la El pe toţi cei credincioşi Lui – adevărata Sa Biserică – harul Sfântului Său Duh va părăsi cu desăvârşire adunarea acelora care vor rămâne în urmă.

Lot i-a avertizat pe ginerii lui asupra judecăţii lui ce avea să vină în curând, însă aceştia au râs de el. Şi ginerii săi au ars împreună cu sodomiţii.

Avem şi exemplul ninivitenilor. Ninivitenii s-au pocăit şi judecata lui Dumnezeu nu s-a mai arătat. Dar cel al Sodomei? Era Sodoma în stare să se schimbe? Sodoma, în care nu exista nici măcar conştientizarea nevoii de îndreptare?

Ecumenismul este erezie! Aceasta este limpede. Mai mult decât atât, este erezia ereziilor. Dintre toate erorile aşa-numitului „ecumenism”, eroarea fundamentală şi cea mai profundă este cea referitoare la natura Bisericii înseşi. Aceasta este o erezie ecleziologică. Este contrară mărturisirii de credinţă niceo-constantinopolitane, căci susţine că nu există vreo „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”

Aşa-numitul „Consiliu Mondial al Bisericilor” chiar în denumirea sa conţine o contradicţie a doctrinei creştin-ortodoxe referitoare la Biserică. Şi în a sa „Teorie a Ramurilor” respinge într-un mod desăvârşit această dogmă. Iar „Consiliul” se străduieşte să împlinească această respingere fundamentală prin practica sa militantă a „pluralismului religios”.

Biserica Ortodoxă, participând la activităţile mai sus numitului „Consiliu Mondial al Bisericilor”, îşi declară consimţământul faţă de toate învăţăturile şi activităţile sale [ale CMB]. Chiar prin acest mijloc ea devine parte a minciunii şi a tuturor greşelilor Consiliului. Ea devine eretică în măsura în care Consiliul însuşi este eretic.

Această erezie pătrunde şi mai adânc în trupul Bisericii prin participarea ierarhiei în diverse forme de împreună-celebrări liturgice oficiate de instituţiile Consiliului în decursul activităţilor ei obişnuite. Biserica Ortodoxă Georgiană (BOG) a fost un membru activ al CMB un răstimp destul de îndelungat (din 1962). Această participare intensă, manifestată în activităţile ierarhilor din treptele superioare, este calea de cădere în erezie sau, mai degrabă, este în fond deja în erezie. Atât în numeroasele apariţii publice, cât şi ex cathedra, ierarhii din treptele superioare ale BOG s-au arătat a fi apologeţi şi propovăduitori ai ereziei ecumenismului. La Sinodul Local din 1995 participarea în această mişcare a fost înregistrată în documentele oficiale şi confirmată de autoritatea ecleziastică. Prin acest mijloc, erezia a fost clar inserată în trupul Bisericii Locale Georgiene

Când Biserica începe în orice grad să accepte învăţături eretice, atunci harul mântuitor slăbeşte întru ea. Odată ce Biserica, luată în întregime, acceptă erezia, atunci harul mântuitor părăseşte comunitatea, deoarece mântuirea pentru membrii ei devine imposibilă, chiar dacă ei şi-ar da vieţile pentru convingerile lor.

Există doar două căi de scăpare din situaţia care a apărut în BOG: fie Biserica renunţă la greşeala sa, fie cei care îşi doresc mântuirea părăsesc adunarea celor necredincioşi Respingerea de către Biserică a ereziei ecumenismului trebuie să fie exprimată prin plecare sa din CMB. Nu există altă cale.

Aceasta poate fi făcută doar de către ierarhii din treptele superioare ale BOG – acesta este prerogativa lor. Însă ierarhii refuză să facă astfel.

Unii dintre ierarhi consideră că un asemenea pas ar fi discordant faţă de progresele contemporane de integrare globală. În propriile lor concepţii subordonând viaţa Bisericii simplelor legi prin care funcţionează societatea, ei îi ameninţă pe creştini cu dificultăţi economice, politice, religioase, cu izolare culturală şi o multitudine asemănătoare de orori imaginare.

Un asemenea mod de gândire se bazează pe lipsa de credinţă în purtarea de grijă dumnezeiască a Creatorului şi Întemeietorului Bisericii pentru aceasta. Ceea ce este necredinţă, este veritabil ateism, ce captivează mintea şi conştiinţa. Ei nu îşi dau seama că Domnul nu îi părăseşte pe adevăraţii Săi slujitori. Ochiul Său nu doarme; şi puternică este mâna Sa cea dreaptă. Alţi ierarhi, neavând o conştiinţă creştină adevărată şi nedorind să înţeleagă însăşi esenţa dogmelor Bisericii lui Hristos, socotesc că a fi membru al CMB nu este un păcat atât de mare. Unii ca aceştia caută prin diverse compromisuri să înşele şi pe Dumnezeu, şi pe ei înşişi.

Aşa că ce îi rămâne de făcut unui creştin ortodox care îşi caută mântuirea, care este sigur că această mântuire nu este posibilă fără o adevărată credinţă, liberă de monstruozitatea ereziei? „…iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară”. ( Fapte 5, 41)

„…Cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.” (Canonul al XV-lea al Primul/al Doilea Sinod local de la Constantinopol)

În comentariul său asupra Canonului al XIV-lea al Celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic, Zonara scrie: „Sunt de asemenea eretici şi cei care chiar şi numai parţial sunt în dezacord cu învăţătura Bisericii sau care doar o distorsionează uşor”.

Mănăstirea Dreptului nostru Părinte Shio din Mghvime (cel ce s-a nevoit într-o peşteră) rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii, din cauza ereziei ecumenismului.

 • Arhimandritul Gheorghe, Stareţul Mănăstirii
 • Arhimandritul Ioan
 • Ieromonahul Nicolae
 • Monahul Chiril
 • Fratele Visarion
 • Fratele Guram

14/27 aprilie 1997 Mănăstirea Betania rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea Catholicos al Întregii Georgii din cauza ereziei ecumenismului.

 • Stareţul Mănăstirii, Ieromonahul Agheu
 • Monahul Eutihie
 • Monahul Gavriil

18 aprilie / 1 mai 1997 Stareţul Mănăstirii Zarzma, Arhimandritul Gheorghe, rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii şi cu Episcopul Serghie de Akhaltsikhe din cauza faptului că au căzut în erezia ecumenismului

 • Arhimandritul Gheorghe

2/15 mai 1997

Către Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii, şi Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe Georgiene

Preafericirea Voastră, Preasfinţiţi Episcopi,

Cu smerenie vă aducem la cunoştinţă că având binecuvântarea episcopului în funcţie al Eparhiei de Shemokmedi, Episcopul Iosif, o întrunire a clerului din Guria a fost ţinută pe data de 6/19 mai, anul curent. La această întrunire am discutat despre situaţia care a apărut în sânul Bisericii Mamă, mai cu seamă declaraţiile obştilor Mănăstirilor Sfântul Shio din Mghvime, Betania, Sfântul David din Garedzhe. Cu smerenie vă rugăm să nu sfâşiaţi cămaşa Bisericii lui Hristos prin schismă.

În numele dragostei, hotărâţi-vă să părăsiţi Consiliul Mondial al Bisericilor.

În caz contrar, vom subscrie deciziei obştilor mai sus menţionate şi vom rupe comuniunea cu Sfinţiile Voastre.

1 ) Stareţul Mănăstirii Sfântul Nicolae din Shemokmedi, Arhimandritul Nicolae 2) Părintele duhovnic al Mănăstirii Dzhikheti, Arhimandritul Andrei 3) Preotul paroh al Catedralei din Shemokmedi, Protopopul Vasile 4) Preotul paroh al Bisericii Sfinţii Iulita şi Chiric, Preotul Matei 5) Preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din Dvabchu, Preotul Constantin 6) Diaconul Catedralei din Shemokmedi, Pr. Chiriac


Sursa: https://ortodoxiacatholica.com/blog/2013/09/18/documentul-datorita-caruia-a-iesit-biserica-georgiei-din-consiliul-mondial-al-bisericilor/