ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

☠️ Papa și crimele papistaşilor în Sfântul Munte Athos ✝️

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Între anii 1276 şi 1282, pe când Patriarh al Constantinopolului era Ioannis Vekkos al XI-lea, părinţii athoniţi au suferit mari prigoane din partea acestuia şi a latinilor (catolicilor), pentru că nu primeau unirea cu Roma şi împreună-slujirea cu papistaşii.

Patriarhul Vekkos, incitat de împăratul Bizanţului Mihail al VIII-lea Paleologul, care simpatiza cu latinii, a declarat că este de acord cu unirea celor două biserici, adică a Bisericii Ortodoxe cu Biserica Romano-Catolică, şi că va aşeza Biserica Ortodoxă sub puterea Papei. Îndată a izbucnit furtuna împotrivirilor în sânul Bisericii, aşa încât preoţii şi monahii l-au anatemizat pe Patriarh şi în aproape nici o biserică nu mai pomeneau numele lui. Patriarhul, ca să înăbuşe mişcarea clerului răzvrătit, s-a dus în Sfântul Munte însoţit de armată şi de clerici papistaşi. Acolo, pentru că nu a fost primit de aproape nici o mănăstire, pentru a teroriza comunitatea monahală, a poruncit soldaţilor să îi tortureze şi să îi omoare pe monahii care nu se supuneau poruncilor sale.

Astfel, trecând pe la Manastirea Zografu au ars într-un turn pe monahii care nu voiau să îl primească şi să accepte unirea cu Roma. La Manastirea Vatoped au spânzurat 12 monahi şi au înecat în mare pe stareţul lor legat în lanţuri, la Manastirea Iviron, de asemenea, i-au înecat pe monahi scufundându-i în mare cu corabia lor cu tot. Ajungând însă la Manastirea Marea Lavra, monahii de acolo i-au făcut o primire oficială în toată regula. A urmat împreună-liturghisirea în biserica centrală a mănăstirii, Patriarhul slujind sfânta liturghie ajutat de un ierodiacon al Lavrei şi de şapte monahi, precum şi de către preoţii latini care îl însoţeau. După izgonirea lui Ioannis Vekkos de pe tronul patriarhal la anul 1282 şi după ce s-au zădărnicit planurile acestuia de unire a celor două Biserici, cei şapte monahi şi ierodiaconul de la mănăstirea Marea Lavră care au slujit împreună cu Patriarhul şi cu latinii, au fost înlăturaţi din Sfântul Sinod al Sfântului Munte.

Ierodiaconul, la scurt timp, s-a îmbolnăvit şi, potrivit mărturiilor scrise ale mănăstirii Marea Lavră, s-a topit în câteva zile precum se topeşte o lumânare. Respectivii monahi, după ce au murit şi au fost îngropaţi în afara cimitirului mănăstirii, la dezgroparea lor, au fost găsiţi neputreziţi, având trupurile cu totul negre şi o înfăţişare înspăimântătoare, de neînchipuit pentru mintea umană. Trei dintre cele şapte trupuri de monahi au fost aduse în pronaosul bisericii Sfinţilor Apostoli a cimitirului mănăstirii, unde au şi rămas spre vederea tuturor până în secolul al XIX-lea. În ultimii ani ai şederii trupurilor lor acolo, un pelerin, zărindu-i, a păţit atac de cord şi a murit pe loc. Acesta a fost şi motivul pentru care au fost duşi într-o peşteră, pe plaja schitului românesc, unde, după ce i-au aşezat, au zidit intrarea cu pietre, ca să nu îi mai poată vedea nimeni. Restul de patru trupuri, care sunt şi cele mai înfricoşătoare, au fost transportate îndată după dezgroparea lor într-o peşteră greu accesibilă aproape de Mănăstirea Marii Lavre, unde se află până astăzi.

O întâlnire înfricoşătoare

Un frate auzise despre călugării afurisiţi de la Marea Lavră a Athonului, care l-au primit pe Ioannis Vekkos, Patriarhul latinofil al Constantinopolui, şi care au slujit cu el. Se îndoia însă că ar fi adevărate toate spusele astea şi cerceta neobosit şi întreba dacă se găseşte cineva care să fi văzut cu ochii lui trupurile călugărilor afurisiţi, vreun martor ocular, ca să se convingă şi să nu mai aibă îndoieli. Şi întrebând pe mulţi a aflat că Gavriil ieromonahul i-a văzut. Aşa a venit şi m-a întrebat dacă cunosc ceva şi dacă i-am văzut cu ochii. Şi l-am înştiinţat că eu i-am văzut şi că faptul este o certitudine. Eu am venit în Sfântul Munte la anul 1885, în vârstă de 20 de ani. După doi ani de la intrarea mea în Sfântul Munte, pentru că s-a întâmplat să mergem să luăm grâu de la Manastirea Constamonitu., am pornit pe mare cu barca noastră să îl aducem.

Eram în vârstă de 22 de ani pe atunci şi era luna lui Septembrie, la două zile de la Înălţarea Sfintei Cruci. Am mers şi pe seara am ajuns la Marea Lavră unde am şi rămas peste noapte, de unde a doua zi de dimineaţă ne-am continuat călătoria. La scurt timp însă după ce am părăsit Marea Lavră, îl aud pe Bătrânul meu, monahul Meletie, spunând:

„Fiul meu, Gavriil, aici în faţă se află afurisiţii, cei care i-au primit pe latinofili în Marea Lavră şi au slujit împreună cu Ioannis Vekkos şi cu ai lui, pe care eu i-am văzut şi altădată, dar pentru că eşti tânăr şi e posibil ca vreodată să se vorbească despre asta şi să spună unii că sunt minciuni toate astea şi că nu există nimic, nici afurisiţi, nici trupurile lor neputrezite, ci că se spun spre înspăimântarea oamenilor, de aceea să mergem şi să îi vezi cu ochii tăi, ca să nu crezi ce îţi va spune unul şi altul mai apoi, pentru că spune şi Sfânta Scriptură că ochiul e mai de crezut decât auzul”.

Şi spunând Bătrânul acestea, am ajuns la o râpă abruptă, pe care numai să o vadă omul se sperie, şi îmi spune: „Aici este”. Eu eram curios să îi văd şi îi spun:

„Îţi râzi de mine?”. El însă a zâmbit şi mi-a spus:

„Ce crezi, că e vreo cruce sau vreo icoană la locul unde au fost puşi, ca să le vadă oamenii şi să-şi facă semnul crucii trecând pe aici? Ei au luat chipul diavolului, vei vedea şi atunci vei crede…”.

Atunci, dară, ne-am apropiat de acea vale abruptă şi după mult efort, am ieşit afară şi, „cu 20 de unghii”, cum spune vorba, am urcat 4-5 metri şi apoi am văzut o peşteră şi am intrat şi văd acolo o privelişte vrednică de tânguire:

Trei oameni sprijiniţi de stâncă, drepţi, cu hainele pe ei, cu rasele şi cu centurile, cu ochii deschişi, părul şi barba, la toţi trei, lungi şi albe, chipurile lor însă de culoarea funinginei (negre), la fel şi mâinile lor, cu degetele întoarse către interior, unghiile mâinilor mari de vreo 2-4 centimetri, picioarele nu li se vedeau, pentru că erau acoperite de ciorapi şi pantofi… Am vrut să îi ating să văd dacă într-adevăr trupul era moale sau doar piele uscată şi oase, dar nu m-a lăsat Bătrânul, care mi-a spus: „Nu băga tu mâna peste urgia lui Dumnezeu…”

În toate celelalte însă am fost foarte atent, doar mâna nu am pus. Şi atunci deloc nu m-am speriat, acum însă, când îmi aduc aminte, mi se tulbură sufletul şi nu pot să dorm zi şi noapte, nici să mănânc 2-3 zile la rând, câtă vreme atunci când i-am văzut nici nu am băgat de seamă…

Am scris prezenta, cu mâna mea, pe 2 martie 1964 la Sfânta Manastire Xenofont, Gavriil Ieromonahul şi Duhovnicul, de la Chilia Ivirită „Naşterea Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan”.

Traducere: Mihail Ilie

☦️ Părintele Iustin Pârvu: "Prigoana este buletinul nostru spre Rai ❗"

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Prigoana este buletinul nostru spre Rai!

Ieșirea din sistem, înseamnă o cruce grea pentru creștinii din vremurile de pe urmă.

"– Şi dacă va fi prigoană cum să rezistăm, părinte?

– Păi rezistăm, uite aşa. Ai văzut cum mai sunt nişte trăistari din ăştia aşa pe ici pe acolo? Să fii fericit dacă ai să ajungi aşa, şi să te mântuieşti. Sau o să-ţi laşi serviciul de director şi de mare, mă rog, ştiu eu ce, şi să iei un colţ de ogor acolo, să lucrezi aşa la milimetru, să scoţi de acolo şi sfecla şi porumbul şi fasolea şi să trăieşti într-un bordeiaş, unde să faci acolo rânduiala ta, mergi duminică la o Biserica, s-ar putea să mergi la cine ştie al câtelea sat, ca să găseşti o Biserica sau un preot care mai face o liturghie curată. Şi o să vină vremea când o să te prigonească chiar ai tăi. „Mă, tu eşti nebun, nu vezi că tot satul merge aşa, şi tu acum ce ai, îi fi tu mai sfânt decât celălalt?” Şi atuncea ai tăi din casă, că aşa spune Mântuitorul, când vor fi vremurile acestea când vă vor da în judecăţi, vă vor da celor mari, vă vor judeca: copii, părinţi, tată, mamă, fii, fiică. Şi lucrurile acestea trebuie şi ele să se împlinească, trebuie să le împlinească cineva. Creştinismul nostru a mers aşa, cam într-o permanentă persecuţie, aşa a fost.

– Dar dacă s-ar putea să nu putem să răbdăm prigoana din cauză că atunci, la momentul respectiv, vom fi prea slăbiţi duhovniceşte?

– Dumnezeu te întăreşte numai să vrei oleacă să te ţii, că Dumnezeu te întăreşte. Fiii lui Brâncoveanu au mers unul câte unul, ia aşa până la cel mai mititel…. Şi câţi alţii în istoria asta a vieţii nu au mai fost!…în toate temniţele.

Şi eu, slavă Domnului, am fost într-o marginalizare permanentă, până astăzi. Nu-mi pasă mie de ei… ei cu ale lor, eu cu ale mele. Că zice, mă ocup de nu ştiu ce mentalitate, tulbur lucrurile normale, …dar ei cu-a lor, eu cu-a mele, fiecare cum poate. Şi slavă Domnului, mă chinui aşa cu bătrâneţile mele. Şi pot spune orice despre mine. Eu mă gândesc la Domnul care a zis – nu vă gândiţi ce veţi răspunde celor mai mari că Duhul lui Dumnezeu vă va da cuvânt. Aşa e şi aicea, noi suntem cu harul lui Hristos care ne întăreşte. Păi, ce, mergeau uriaşi în faţa lui Diocleţian? Nişte prăpădiţi de creştini îi întorceau în cuvânt, de nu le putea sta nimeni împotrivă. „Îi fi tu împărat, dar eu am pe împăratul Hristos, care-i şi peste tine“. Şi până la urmă îl convingeau şi pe el.

– Dar dacă noi nu avem credinţa lor, ce facem?

– Ţi-o dă Dumnezeu. Să ne-o întărim.

– Dar ce să facem să ne întărim credinţa?

– Pune mâna pe Biblie, ia vieţile sfinţilor model. Prin cei slabi, măi, se dovedeşte puterea harului lui Dumnezeu, nu prin cei tari. Aşa că stai liniştit, nu te teme. Creştinul n-are de ce să se teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân şi Împărat şi mergi cu El înainte şi nu vă temeţi de ce vă vor spune vouă, nu vă temeţi deloc. Al Domnului este pământul şi stăpânirea lui. Şi noi suntem creştini, a noastră-i toată împărăţia şi asta de pe pământ şi cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă. Cum spune psalmistul: „Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi”. Dacă El mă paşte, ce mă mai tem eu că n-o să am de mâncare mâine? Dă Dumnezeu la fiecare.

– Oricum, vin foarte multe ştiri tulburătoare peste noi…

– Intenţia lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la îndoială, şi în felul acesta ne prăbuşim. În fine, trebuie să ne pregătim de orice, că e omul Bisericii, că e în afara Bisericii, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să ne ţinem aşa cât mai aproape unul de altul, să putem rezista aşa mai uşor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm, …să nu ne batjocorim, într-un cuvânt. Să putem înfrunta primejdia cu o oarecare seninătate. Când vezi că-i băga la îngheţ pe cei patruzeci mucenici! Nu-ţi poţi imagina cum să stai acolo şi să vezi, cum te prinde frigul, cum te cuprinde ca nişte menghini, aşa, din toate părţile. Vezi, din 40 a ieşit unul totuşi! S-a lăsat ispitit şi a căzut. I-a luat coroana altul care i-a luat locul.

– Aţi spus că şi casnicii noştri pot fi duşmani, spre mântuirea noastră. Cum trebuie să procedăm, să-i aducem pe calea cea bună sau să ne îndepărtăm de ei?

– Să-i aducem pe calea cea bună, prin rugăciuni, prin tot efortul nostru, să-i dobândim pentru că nu ei sunt cei care devin vrăjmaşii noştri, ci diavolii din ei care-i stăpânesc. Noi suntem datori să-i scoatem, să desatanizăm duhul acesta, să-l transformăm din demonul care este în înger; să transformăm omul din rău cum e în bun”.

Părintele Iustin Pârvu

❗Preotul trimis de Mitropolia Moldovei și Bucovinei l-a bătut pe Părintele Ioan Ungureanu de la Schit Orășeni

- Posted in Ortodoxia în România by

Preotul trimis de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Constantin-Ionuț Andrei, l-a bătut pe Părintele Ioan Ungureanu


☦️ M-a întrebat zilele acestea un om: "Părinte, de ce îi așa de mare răutate pe pământ?"/ 26.05.2024

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

În timp de o noapte cu excavatoare au distrus o Mănăstire - Mitropolitul Longhin / 26.05.2024

🟥 Mașina Mitropolitului Longin a fost oprită în satul Bănceni — data de 22.04.24 / VIDE⭕

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

În data de 22.04.2024, după o înfățișare în fața justiției care a fost amânată, la întoarcerea acasă — la un punct de control mobil din satul Bănceni, raionul Herța, regiunea Cernăuți — mașina Mitropolitului Longhin de la Bănceni a fost oprită.

După prezentarea actelor de identitate și o inspecție superficială a autovehiculului, mașina deținută de Mitropolitul Longhin a fost reținută ilegal la postul de poliție pentru mai bine de jumătate de oră, iar polițiștii nu au răspuns la cererea Mitropolitului Longhin de a-i da drumul pentru că nu se simțea deloc bine datorită operației la inimă.

Depășind limitele autorității lor oficiale, angajații serviciului de frontieră al Ucrainei au refuzat să-și prezinte actele de identitate oficiale și să furnizeze documente care să le permită să oprească vehiculele și să verifice actele de identitate.

Polițiștii au fost sesizați prin numărul de urgență „102” despre faptul că angajații serviciilor de frontieră și-au depășit autoritatea oficială (refuzul de a prezenta acte de identitate și documente ale persoanelor autorizate).💥 Robert Amsterdam: Distrugerea BOUkr este o politică a SUA →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Pompeo și patriarhul Bartolomeu se întâlnesc la Fanar. Imagine: site-ul arhonților de la FanarPompeo și patriarhul Bartolomeu se întâlnesc la Fanar

Avocatul american a spus că Bartolomeu, Poroșenko și Pompeo au negociat între ei pentru a schimba viața bisericească în Ucraina.

Avocatul american Robert Amsterdam a declarat într-un interviu acordat canalului de YouTube al lui Alexander Șelest că procesele de distrugere ale Bisericii Ortodoxe Ucrainene au fost inițiate de autoritățile americane în timpul mandatului președintelui Trump.

"Am aflat săptămâna trecută de la Robert Destro, secretarul de stat adjunct în timpul mandatului lui Donald Trump, că SUA a urmat o politică de distrugere a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, de reducere a influenței și rolului său în Ucraina", a spus Amsterdam.

Potrivit avocatului, acest lucru explică cantitatea uriașă de PR negru care a fost răspândită în jurul Bisericii.

Amsterdam spune că toate acestea au fost posibile datorită poziției Patriarhului Bartolomeu, care "și-a permis să fie un instrument al politicii SUA". La întrebarea cum este privit de americani conducătorul Fanarului, avocatul a răspuns: "Nimeni în SUA nu-l cunoaște pe patriarhul Bartolomeu, cu excepția oamenilor din Departamentul de Stat".

El a afirmat că patriarhul Bartolomeu, fostul președinte Poroșenko și secretarul de stat Pompeo au negociat schimbările dramatice din viața Bisericii din Ucraina.

"Și au fost criticați pentru aceasta" a spus Amsterdam, subliniind că statul trebuie să rămână în afara Bisericii, iar un astfel de comportament este ilegal pentru reprezentanții Americii și contrar Constituției Ucrainei.

UJO a informat mai devreme că Amsterdam intenționează să se întâlnească la Kiev cu membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Ucrainene și cu guvernul.

Sursa: https://spzh.media/ro/news/78756-unichtozhenie-upts-eto-politika-ssha-amsterdam


❌ Rezistența anticomunistă interzisă în învățământul românesc — Inspectoratul Școlar București promovează abuzul si cenzura!

- Posted in Sfinții Închisorilor by

Rezistența anticomunistă interzisă în învățământul românesc. Inspectoratul Școlar București promovează abuzul si cenzura!

– Comunicat de presă –

Am primit cu surprindere și indignare recentele intervenții ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), prin care acesta a interzis organizarea oricăror activități educative în parteneriat cu organizații care cinstesc memoria luptei de rezistență împotriva comunismului. În această situație nemaiîntâlnită în perioada postrevoluționară, ne adresăm mass-mediei și publicului românesc, unităților de învățământ, cadrelor didactice, elevilor și părinților acestora, făcând cunoscute următoarele.

În ziua de 19.01.2024, la Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”, urma să aibă loc o întâlnire a elevilor cu Zoe Rădulescu, fost deținut politic, născută în detenție, fiica unui luptător în Rezistență, căzut, în 1949, în luptă cu organele represive ale regimului comunist. În preziua evenimentului, ISMB a intervenit, cerând contramandarea activității, iar ulterior a transmis la Liceul Pallady o adresă în care se spunea: “vă interzicem organizarea de întâlniri cu elevii la care să participle reprezentanții Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei și ai Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, cunoscute pentru promovarea unor activități și mesaje specifice ideologiei de extremă dreapta”.

Luni 22.01.2024, ISMB a transmis o nouă adresă, de astă dată inspectoratelor școlare de sector și tuturor unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, în care, invocând din nou solicitarea Instituției Prefectului – Municipiul București Nr. 923 / 18.01.2024, “privind participarea elevilor la seminarii și activități care au ca tematică ideologia de extremă dreaptă în cadrul activităților desfășurate în Școala Altfel și nu numai”, solicită “interzicerea organizării de întâlniri cu elevii la care să participe reprezentanții Asociației Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei și Fundației Ion Gavrilă Ogoranu”, motivând că acestea ar fi “cunoscute pentru promovarea unor activități și mesaje specifice ideologiei de extremă dreapta”.

Pe lângă că aceste intervenții sunt abuzive și promovează cenzura în spațiul public, readucând în actualitate teme specifice propagandei oficiale ale regimului comunist dinainte de 1989, ele se află în flagrantă contradicție cu un document oficial al statului român, respectiv Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care consideră că “abandonată de Occident, ocupată de trupele sovietice şi cu un odios regim represiv la putere, România a găsit forţa de a organiza cea mai numeroasă şi mai activă Rezistenţă anticomunistă din toate ţările est-europene. O categorie specială o reprezintă rezistenţa din munţii României unde, între anii 1945-1965, au luptat cu arma în mână mii de patrioţi, cei mai mulţi dintre ei căzând în timpul luptelor” De asemenea, documentul de stat sus menționat confirmă că “Rezistenţa armată anticomunistă a fost o luptă pentru libertate, dar şi o luptă pentru supravieţuire, într-o vreme în care libertatea şi demnitatea indivizilor, dar şi a naţiunii române erau călcate în picioare de sovietici şi de executanţii lor fideli din interior, comuniştii. (…) Partizanii anticomunişti au încercat să prezerve sau să recâştige măcar o parte din demnitatea României. (…) Rezistenţa armată anticomunistă face parte, chiar dacă nu integral, chiar dacă nu fără rezerve, din acel restrâns trecut recent recuperabil şi utilizabil pentru memoria colectivă românească, pentru memoria unei naţiuni care are puţine momente şi fenomene în care să se regăsească după cel mai devastator experiment politic, social şi cultural din istoria sa, comunismul.”

Menționăm că Fundația “Ion Gavrilă Ogoranu” a desfășurat, de-a lungul anilor, numeroase activități în unități de învățământ gimnazial, liceal si universitar, punctual sau în cadrul unor parteneriate, acțiuni care s-au bucurat de deosebita apreciere a cadrelor didactice, elevilor și părinților lor, neexistând nici un fel de reproșuri din partea acestora. De asemenea, doamna Zoe Rădulescu, fost deținut politic, profesor timp de 30 de ani, inspector în Corpul de Control al Ministerului Educației (1997) și ofițer pe probleme de învățământ în Ministerul de Interne în timpul ministrului Gavril Dejeu, având gradul de locotenent-colonel (r), a fost de multe ori oaspetele unor licee din București.

Fundația “Ion Gavrilă Ogoranu” și Asociația “Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei” își desfășoară activitatea în mod legal, fiind înregistrate în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din cadrul Ministerului Justiției, nefiind niciodată sancționate legal pentru încălcarea legilor României.

Nu există nici un motiv întemeiat pentru ca ONG-urilor înființate în memoria unor personalități ale Rezistenței anticomuniste să le fie îngreunată misiunea de a facilita tinerelor generații, în speță elevilor de liceu, accesul la istoria recentă și la memoria luptei poporului român pentru libertate. Considerăm că intervențiile abuzive, excesive și nefondate de genul celor două adrese oficiale emise în ultimile zile de Instituția Prefectului – Municipiul București și respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sunt calomnioase, de natură a ne aduce grave prejudicii de imagine și de a ne obstrucționa în îndeplinirea scopului așa cum este el stipulat în Statut, respectiv “cinstirea și păstrarea vie a memoriei luptătorilor pentru libertatea și demnitatea națiunii române în decursul deceniilor de respresiune prin care a trecut România în ultimul secol.”

De aceea, cerem celor două instituții să-și reconsidere public afirmațiile la adresa organizațiilor noastre, cerându-și scuze, în caz contrat fiind nevoiți să ne adresăm Justiției.

Nu încheiem înainte de a asigura pe toți prietenii noștri, pe urmașii luptătorilor anticomuniști, pe profesori, părinți și elevi, precum și pe toți cetățenii României, că nu ne vom lăsa intimidați de aceste abuzuri și obstrucții, continuând să promovăm, inclusiv în relația cu unitățile de învățământ, memoria celor ce s-au sacrificat pentru libertatea și demnitatea națiunii române.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Fundatia „Ion Gavrila Ogoranu”

Președinte: Coriolan Grigore Baciu (urmaș de deținuți politici) Asociatia „Gogu Puiu si Haiducii Dobrogei”

Președinte de onoare: Zoe Rădulescu (născută în detenție, fiica luptătorului Gogu Puiu, mort în Rezistență)

Anexam cele doua adrese ale ISMB

ISMB

ISMB


OrtodoxINFO: Rezistența anticomunistă, interzisă! Conferință, sâmbătă, 27 ianuarie, în București

Sâmbătă, 27 ianuarie, în București, va avea loc o conferință pe tema recentului scandal creat de decizia Inspectoratului Școlar București de a interzice, în toate școlile din Capitală, accesul unor organizații care cinstesc memoria luptei de rezistență împotriva comunismului.

Este vorba despre Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu” și de Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”.

Conferința va avea loc începând cu ora 16.00, la sediul Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu” din București, str. Veseliei nr. 21, Sector 5.

„Chemăm toți cetățenii țării să ni se alăture în această luptă. Dar mai ales așteptăm profesorii și elevii, alături de părinții lor. Ei trebuie să ia atitudine împotriva programului de introducere în școli a istoriei falsificate, concomitent cu interzicerea adevărului istoric.

Se repetă ceea ce se întâmpla în anii 1950: falsificarea brutală a istoriei românilor, amputarea memoriei demnității românești. Roller-ii de astăzi, de multe ori urmași direcți ai celor veniți atunci pe tancurile sovietice, au același scop ca atunci: spălarea creierelor tinerelor generații, pentru anihilarea instinctului de conservare a acestei națiuni”, anunță organizatorii.

enter image description here
La eveniment participă doamna Zoe Rădulescu, născută în închisoare, fiica luptătorului anticomunist Gogu Puiu, căzut în 1949 în luptă cu batalioanele Securității.


– Comunicat de presă –

Frăția Ortodoxă "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruință" și Asociația “Calea Neamului” protestează împotriva agresiunii politico-ideologice comisă de Prefectura București, Ministerul Educației și Inspectoratului Școlar al Municipiului București împotriva memoriei rezistenței românești anticomuniste, a martirilor și luptătorilor anticomuniști care s-au opus cu arma în mână instaurării regimului de ocupație bolșevic, dar și împotriva urmașilor acestora și a unor organizații care promovează cinstirea trecutului de luptă al eroilor anticomuniști. Faptul că Institutul „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian, urmașul ideologului comunist Radu Florian, se pare că este inspiratorul acestor decizii care aduc atingere libertății de expresie și memoriei naționale, nu exonerează de răspundere cozile de topor care s-au executat în fața urmașilor bolșevici, care îi interzic, asemenea părinților lor, ca în anii ‘50, pe urmașii luptătorilor anticomuniști. Atât timp cât Guvernul României nu desființează acest institut guvernamental este complice la acest atentat la adresa rezistenței, libertății, onoarei și demnității românești. Cine uită și desconsideră trecutul, riscă să-l repete.

Deciziile abuzive ale instituțiilor mai sus pomenite au ca efect privarea elevilor români de cunoașterea unui capitol major al istoriei românilor. Aceste nelegiuiri survin în contextul în care disciplina “Istoria românilor” a fost exclusă din școlile românești. De asemenea, astfel de decizii sunt făcute în disprețul faptului că statul roman a condamnat comunismul ca fiind un regim ilegitim și criminal, că au fost instituite zile naționale de cinstire a foștilor deținuți politic și a martirilor din temnițele comuniste (9 martie și 14 mai) și că anul 2017 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Ne adresăm profesorilor de istorie, făcând apel la conștiința lor, să respingă aceste imixtiuni ideologice în învățământul românesc, asemănătoare celor din timpul regimului comunist, indiferent de presiunile la care sunt supuși. Tăcerea și plecarea capului au făcut ca disciplina pe care o predați să fie o cenușăreasă în cadrul învățământului din România. Astfel, numărul de ore alocat istoriei a fost redus, iar istoria românilor, majoritari în această țară, este înlocuită în mod inadmisibil cu istoria altor popoare, fapt care se întâmplă numai în cazul țărilor în care nu mai prevalează interesul național. De asemenea, ne adresăm elevilor: Apărați istoria neamului vostru, trecutul de luptă al înaintașilor voștri, memoria eroilor, sfinților și martirilor români. Atacul împotriva istoriei românilor vizează ștergerea conștiinței identității voastre de români, iar ruperea de modelele exemplare ale românilor vizează ștergerea surselor de putere ale națiunii, prin tentativa de reeducare pe care o exercită factori străini de educația, cultura, civilizația și tradițiile românești. Consecințele acestui tip de acțiuni sunt ruperea continuității între generațiile românești și anihilarea rezervorului strategic al națiunii, tineretul român. Organizațiile semnatare ale comunicatului sunt solidare cu organizațiile interzise, Fundația „Ion Gavrilă Ogoranu” și Asociația „Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei”, și vor milita pentru redarea istoriei reale a românilor, cerând solidarizarizarea și a altor organizații românești, în particular, și a românilor, în general, pentru a restabili normalitatea și legalitatea în sistemul de învățământ.

Opriți atacul asupra României!

Români, o țară nu cade singură ci apărarea ei este doborâtă din interior de către dușmanii ei travestiți în buni cetățeni și apărători ai acesteia și mai ales de trădătorii infiltrați în structurile de conducere și administrative. De foarte mulți ani, instituții din cadrul Guvernului României si ONG-uri au declanșat un atac furibund asupra statului român și a valorilor istorice care au susținut acest popor și daca instituțiile de drept nu iau nicio masură, este datoria noastră sa spunem AJUNGE!

De la inființarea lui, Institutul Ellie Wiesel, parte a Guvernului României, finanțat din taxele și impozitele românilor a dus o lupta neobosită împotriva României. Cum altfel putem interpreta activitatea acestui institut care atacă, denigrează și manipulează istoria României și mai ales obsesia împotriva martirilor români care și-au dat viața în lupta împotriva comunismului? În 1989, românii au ieșit la luptă să se elibereze de sub acel sistem criminal care a ucis sute de mii de români care s-au jerfit pentru credință, libertate, respectarea drepturilor si a proprietăților. Cum putem numi o organizatie care practic apără instaurarea sistemului comunist și crimele lui prin condamnarea din nou a celor uciși si persecutați și a urmașilor acestora?

Prin urmare, solicităm prin prezenta, Guvernului și Parlamentului României desfințarea Institutului Ellie Wiesel pentru activitatea lui împotriva României precum și anularea tuturor actelor normative emise la propunerea acestuia prin care s-a continuat activitatea începută de regimul bolșevic în 1945, anume de a condamna (încă o dată) pe patrioții români care au luptat împotriva comunismului precum și pe urmașii acestora.

Nu putem încheia decât cu cuvintele Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa, un demn apărător al credinței în fața iadului comunist: "O să se bată cu noi şi morţi, iar noi o să fim alături de voi ca să ne apăraţi. Şi morţi vom izbândi!"

— Șeful Frăției Ortodoxe, Dan Ciprian Grăjdeanu

— Președintele Asociației Calea Neamului Mihai Tirnoveanu

☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox: [...] astăzi trăim într-o lume care se supune cu totul diavolului, iar Iisus este batjocorit pentru că El este Dumnezeu. →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

V-ați întrebat vreodată de ce nu auzim sau nu vedem pe nimeni care să-i batjocorească și să-i ridiculizeze pe Zoroastru, Buddha, Krishna, Shiva, Brahma, Vishnu, Allah sau Mohamed, Dalai Lama și alte figuri religioase?

În schimb, se observă o prezență tot mai frecventă a batjocurii, urii și disprețului față de Iisus Hristos, manifestată în reclame, emisiuni și comentarii ale multor celebrități și lista poate continua... Sau v-ați întrebat de ce toți dezaxații demonizați, deghizați în așa-ziși “maeștri” spirituali, încearcă să vă învețe orice altceva decât adevărul Bisericii lui Iisus Hristos și chiar să vă îndepărteze de preoți și de Biserica Ortodoxă?

Patimile-Domnului-nostru-Iisus-Hristos.jpg

Oameni de nimic, care la început pentru a seduce mulțimile, afișează o falsă bunătate, o falsă iubire și o falsă pace, exact așa cum face tatăl lor, adică tatăl minciunii, care nu este altul decât diavolul, ca mai târziu să vă distrugă sufletul cu totul.

Răspunsul este unul foarte simplu, și anume că astăzi trăim într-o lume care se supune cu totul diavolului, iar Iisus este batjocorit pentru că El este Dumnezeu.

Este cât se poate de evident că Adevărul deranjează, și Adevărul nu poate să fie decât Unul singur, nu mai multe, la fel cum există și un singur Dumnezeu, nu mai mulți. De fapt, atunci când spunem Adevăr, spunem de fapt Dumnezeu. După cum spune Dumnezeu despre Sine Însuși: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” - (Ioan 14, 6).

Dumnezeul Cel adevărat, Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, a fost urât de lume și de Diavol în mod constant încă de când a luat trup și a respirat pentru prima dată aerul acestei lumi, pe care El însuși a creat-o.

A fost urât în timpul creșterii Sale, a fost urât cât timp a stat pe Cruce, a fost urât cât timp a fost mort, a fost urât și după ce a Înviat, și încă este urât și astăzi, după ce s-a înălțat la ceruri. Dumnezeu este urât de lume și de satana cu o ură neobosită, care nu se va stinge până la momentul judecății finale, care va fi definitivă și irevocabilă.

Diavolul a creat zeci de mii de secte și religii false doar pentru a obstrucționa Adevărul. Nu-l deranjează falsurile și tovarășii lui din legiune, așa că nu are sens să-i ridiculizeze pe ai săi. Nici nu are cum pentru ca dacă Satana s-ar dezbina pe sine și pe ai săi, atunci împărăția lui nu va putea dăinui, conform Matei 12, 26.

Din păcate, mulți oameni nu reușesc să facă distincția între bine și rău. Ei nu înțeleg că adversarul nostru este cel mai abil și pervers dintre toți, iar una dintre tacticile lui cele mai eficiente este aceea de a disimula răul sub aspectul binelui.

Satana acționează exact așa cum ne-a lăsat scris Sfântul Efrem Sirul, și anume: "va arunca vălul strălucitor al binelui și adevărului peste taina fărădelegii.”

La fel cum pescarul îmbracă cârligul cu o râmă ca peștele să poată fi momit de o aparență apetisantă, tot astfel Satana îmbracă minciuna în nenumărate sofisme care par inofensive și plăcute la auz și care chiar par să aibă logică la prima vedere.

Ajunge peștele lângă acea râmă, o miroase, o vede, o simte, gustă puțin din ea și își spune: deci este cât se poate de clar că este bună, este o râmă reală, ce poate să fie altceva?

Păstrați credința ortodoxă autentică și evitați să vă lăsați seduși de nenumăratele sisteme spirituale oculte, care nu vor face altceva decât să vă conducă către pierderea mântuirii.

☦️ Ambasadorul Creștin Ortodox

Sursa: https://www.facebook.com/citestebibliaortodoxa/posts/pfbid02oZBHJXxteEy1hUD3vHbFWg4D2GLjacGCXXWJSeGA5S8xngLadCybN2ufpAizpzXgl

☦️ Vești îngrozitoare despre Părintele Longhin Jar: Azi dimineață a fost incendiată casa părintelui, din fericire a scăpat teafăr!

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Vești îngrozitoare despre Părintele Longhin Jar:

Vești îngrozitoare despre Părintele Longhin Jar: Azi dimineață a fost incendiată casa părintelui, din fericire a scăpat teafăr!

Azi, la ora patru dimineața, a fost incendiată casa părintelui - casa și proprietatea au fost distruse complet de incendiu. Din fericire, Părintele a scăpat teafăr!

Până unde poate merge NEMERNICIA oamenilor satanici, împotriva Părintelui Longhin Jar!

Părintele Longhin Jar

Bunul Dumnezeu să-l apere și să-l ocrotească pe Părinte!

Doamne ajută!

Știre via @Alexandru Cuculescu


💥 Cititi cu atentie: Rusia a ridicat secretul de stat asupra documentelor din Arhivele de Război — Ucraina stat nazist.

☦️ Starețul Amfilohie Belotserkovsky: "Mergeți la Biserică nu le dați la schismatici"

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here

Starețul Amfilohie (Belotserkovsky) a spus:

"Eu nu voi trăi până atunci, dar tu vei trăi. Veți vedea agitație în Biserică - dar nu va dura mult timp. Mergeți la Biserică, nu le dați schismaticilor. Stați în Biserică. Nu părăsiți Bisericile sub nicio formă. Biserica este a lui Hristos! Mergeți mai des, împărtășiți-vă. Dumnezeu va fi cu voi. Dar dacă cineva va sluji în limba ucraineană, nu mai puteți merge la astfel de Biserici".

Din amintirile fiicelor duhovnicești Raisa și Olga acum călugărițe.

✝️ Părintele Eftimie Mitra: Cauze și efecte - intervenția militară de la mănăstirea Bănceni. Românii din Ucraina persecutați de Statul Ucrainean.

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Bhsk9tswa3I

Persecuțiile Statului Ucrainean asupra Bisericii Ortodoxe canonice se înmulțesc. Astfel se fac tot mai simțite și la românii din Ucraina care sunt presați să treacă la structura unei false biserici întemeiate pe criterii politice. Această falsă „Biserică” este condusă de schismaticul Epifanie Dumenco.

În ciuda represaliilor statului ucrainean, românii din țara vecină rezistă adunați în jurul mitropolitului Longhin Jar. Mănăstirea Bănceni este unul dintre cemtrele de rezistență ortodoxă din țara vecină. Amenințările, șantajele, arestările sunt duse la extrem. Doi dintre avocați au avut de pătimit, unul fiind arestat, iar altul otrăvit. Jurnaliști care relatează despre subiect sunt amenințați, iar clasa politică românească este redusă la tăcere. Mai multe Biserici Ortodoxe Locale au trimis scrisori de solidarizare față de credincioșii ortodocși persecutați. BOR, prin vocea lui Vasile Bănescu spune că nu se implică.

Bisericile ortodoxe sunt presate politic la nivel mondial să recunoască noua structură religioasă necanonică din Ucraina. Unii au cedat, iar alții încă rezistă.

Intervenția armatei ucrainene, din zilele trecute, de la Bănceni sunt parte integrantă a încercării de trecere forțată de la Biserica Ortodoxă canonică spre secta condusă de Epifanie Dumenco. Tomusul oferit de Patriarhul Bartolomeu este lovit de nulitate deoarece nu este oferit conform învățăturii și regulilor Bisericii Ortodoxe, acesta fiind dat pe criterii politico-economice.

Despre același subiect am mai relatat aici:


Comentariu Eftimie Mitra:

Am văzut că unii creează falsa opinie prin care se induce ideea ca PS Longhin ar fi susținătorul patriarhului Kiril. Este o diversiune, deoarece PS Longhin a criticat dur pe patriarhul Moscovei a cărei comuniune a intrerupt-o din anul 2016, înainte cu mult de a începe războiul. Menționez ca PS Longhin a criticat abaterile grave a ambilor patriarhi: Kiril de la Moscova și Bartolomeu de la Cconstantinopol. Vedeți aici criticile aduse lui Kiril: https://bucpress.eu/mitropolitul-longhin-de-banceni-critici-dure-la-adresa-patriarhului-kiril-al-rusiei-video/


Citește: ⭕️ Vineri, 17 Noiembrie 2023, ora 11 - Protest la Ambasada Ucrainei, la Statuia Aviatorilor

📋 Serviciul Securități din Ucraina (SBU) fabrică dovezi împotriva unui ierarh BOUkr - Biserca Ortodoxă din Ucraina (canonică) →

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Reprezentanți Serviciului Securități al Ucrainei (SBU) în casa mitropolitului Ionatan
Reprezentanți Serviciului Securități al Ucrainei (SBU) în casa mitropolitului Ionatan. Imagine: screenshot t.me/dozor_kozak1

În timpul perchezițiilor în casa arhiereului, un ofițer SBU a plasat mai multe broșuri care ulterior au servit în instanță drept "dovadă" a vinovăției mitropolitului.

Pe internet a fost postat un videoclip care oferă dovezi despre modul în care Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a falsificat dosarul împotriva mitropolitului Ionatan de Tulcin și Brațlav, plasând broșuri cu conținut compromițător în timpul unei descinderi.

Avocatul ÎPS Ionatan, Ihor Ciudovski, a dat explicații că în timpul descinderii, un ofițer SBU a plasat mai multe broșuri care ulterior au servit drept "dovadă" a vinovăției ierarhului în instanță.

Pe înregistrarea video pe care Ciudovski a analizat-o în detaliu, se vede cum un colaborator al SBU a pus un teanc de documente pe un scaun de plastic în camera în care se afla mitropolitul Ionatan. Câteva minute mai târziu, scaunul a fost mutat mai aproape de ierarh, iar materialele plasate de ofițerul SBU au început să fie examinate de securiști. Printre hârtiile, erau broșuri, inclusiv o "rugaciune pentru Președintele Rusiei", care au fost încriminate mitropolitului Ionatan în timpul procesului.

Ciudovski a subliniat că textul broșurilor "descoperite" în casa ierarhului a apărut pe calculatorul său peste patru zile după percheziție.

UJO a informat mai devreme că potrivit avocatului mitropolitului Ionatan, "dovada" vinovăției ierarhului a fost creată în mod artificial.

Sursa: https://spzh.news/ro/news/76815-v-seti-pokazali-kak-sbu-falsifitsiruet-delo-protiv-ierarkha-upts

☦️ Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) din Russia: Întregul pământ este acoperit cu puroi de la copiii uciși în pântece. Iar aerul este plin de blasfemie.

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) din Russia

"Întregul pământ este acoperit cu puroi de la copiii uciși în pântece. Iar aerul este plin de blasfemie. De aceea, înainte era mai ușor să te rogi - erau mai puține blasfemii. Iar acum demonul aproape că intră în altar, iar când Preotul face proscomidie, se aruncă pe el ca să-l doboare, ca să nu pomenească pe nimeni. Sau cel puțin să-i ia memoria."

Pe vremea aceea, când încă nu era permisă rugăciunea deschisă, ne coboram în pivniță ca să cântăm. Voiam să cântăm, dar ne era frică. O întrebam: "Maică, când se va termina?!" Iar ea spunea: "Nu fiți amărâți. Când va veni vremea, vor deschide biserici și mănăstiri. Îi vor convinge chiar să se roage lui Dumnezeu, iar toată lumea își va pune cruci. Dar pentru o vreme - și atunci nu va fi mai puțină persecuție decât acum." (P.S. a spus probabil înainte de 1948)

— Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) Russia

 


 

Page 1 of 2