ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Protest – Mărturisire a unor ortodocși din BOR împotriva rugăciunilor în comun cu ereticii

CĂTRE PĂRINTELE PATRIARH DANIEL ȘI SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Părinte Patriarh și Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Noi, un număr mare de creștini ortodocși din toate regiunile țării, ca mădulare ale Bisericii Ortodoxe, vă rugăm să anulați rugăciunea și slujirea în comun cu celelalte confesiuni, program pe care l-ați hotărât pentru săptămâna 18-25 ianuarie 2024, întrucât încălcați Sfintele Canoane al Bisericii Ortodoxe.

Biserica noastră ortodoxă, așa cum se exprimă și prin învățătura unanimă a părinților, a canoniștilor și teologilor și în primul rând prin Sfintele Canoane Apostolice, Sfintele Sinoade Ecumenice și locale, încuviințează fără nici o rezerva că papismul, ca și toți neoprotestanții ( celelalte confesiuni) sunt în erezie.

Biserica Ortodoxă are ca temelie Sfintele Canoane Apostolice, și Canoanele Sfintelor Sinoade Ecumenice și locale, de la care nici un slujitor nu trebuie să se abată. Biserica Ortodoxă nu functionează pe regulament de ordine interioară politic.

Niciodată Biserica Ortodoxă nu s-a amestecat cu politicul, ea a fost și este stavilă împotriva tuturor amenințărilor, mai ales din punct de vedere eretic, care se împotrivesc Evangheliei, Sfintelor Sinoade și care îi tăgăduiește pe Sfinții și Fericiții Părinți.

De peste 100 de ani, slujitorii noștri ortodocși, au tot încercat întâlniri în privat, prin conferințe, cu reprezentați de la alte confesiuni, motivând întoarcerea acestora la dreapta credință, din păcate nu s-a întors niciunul, dimpotrivă s-au pierdut cei ortodocși.

Vă rugăm, anulați orice rugăciune și slujire în comun cu celelalte confesiuni, niciodată în istoria Bisericii Ortodoxe Sfinții Părinți n-au slujit împreună cu cei de alte confesiuni decât dacă aceștia au primit Botezul creștin ortodox. Sfinții Părinți n-au mers în lăcașurile lor ca să slujească și să se roage cu ei.

Vă rugăm NU batjocoriți dreapta credință, NU pângăriti Biserica Ortodoxă, NU încălcați Sfintele Canoane, NU creați sminteală pentru un popor care, din pacate, de peste 100 de ani este necatehizat.

Ați folosit ca motto în acest program, cuvântul Domnului din Evanghelia după Sfântul Apostol Luca 10/27: "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți".

A iubi înseamnă să spuneți adevărul, iar adevărul nu poate fi rupt de iubire, atunci este o pseudoiubire, un fariseism. Mântuitorul spunea adevărul în față, asta înseamnă să iubești cu adevărat. Dacă îi iubiți sincer pe cei de la alte confesiuni, spuneți-le adevărul de credință, să nu rămână în erezia lor, să vină la Ortodoxie ca să se poată mântui. Domnul este Calea, Adevărul și Viața, El este Calea pe care pășind, nu vom rătăci niciodată, El este Adevărul ce ne face liberi, limpezind orice colț al rațiunii noastre, fără relativism! El este Viața care ne mântuiește dacă rămânem în Adevărul Lui, dacă ne rugăm mereu și ne împărtașim cât mai des cu Harul Dumnezeiesc, revărsat în Biserică prin Sfintele Taine. Să credem și să mărturisim cu toată puterea Adevărul de credintă, să păstrăm și să cultivăm relația noastră cu Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu.

În conformitate cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, vă aducem la cunoștință, abaterile pe care le faceți din punct de vedere canonic, practicând rugăciunea în comun cu celelalte confesiuni. Reglementările canonice sunt clare, absolute și categorice, în interzicerea participării la rugăciune comună cu ereticii sau schsmaticii.

Biserica ramâne credincioasă reglementărilor canonice, revine și reformulează aceleași interdicții.

Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ca și Părinți Ierarhi ai Sfântului Sinod, ne rugăm pentru Sfințiile Voastre, ca Domnul să Se milostivească, să vă lumineze, să vă dăruiască putere, să îndreptați greșelile, să nu uitați că toti vom da răspuns în fața Domnului, pentru fiecare cuget, cuvânt și faptă, că timpurile pe care le trăim sunt hotărâtoare pentru mântuirea noastră, și cel mai cutremurător, că Domnul ne va cere socoteală pentru ce am știut, ce puteam să facem și n-am înfăptuit. Nădăjduim că veți da curs rugăminților noastre și că veți îndrepta greșelile. Doamne, ajută!

Sfinte Canoane ale Sfinților Apostoli, conform cu Pidalion original, 1871:

 • CANONUL 11 Dacă cineva cleric fiind, cu caterisit cleric împreună s-ar ruga, să se caterisească şi el. [Apostolic, can. 28; Antiohia, can. 4; Cartagina, can. 10]

 • CANONUL 10 Dacă cineva cu cel scos de la împărtăşire (achinonitos) măcar, în casă de s-ar împreună ruga, acesta să se afurisească. [Apostolic, can. 11, 12; Antiohia, can. 2; Cartagina, can. 9]

 • CANONUL 45 Episcopul, sau prezbiterul, sau diaconul, împreună cu ereticii rugându-se, numai să se afurisească. Iar de au dat lor voie, ca unor clerici a lucra ceva, să se caterisească. [Apostolic, can. 65; Sinod 3,can. 2, 4; Laodiceea, can. 6, 9, 32, 33, 34, 37; Timotei, can. 9]

 • CANONUL 46 Episcopul, sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu necredinciosul? [Apostolic, can. 47, 68; Sinod 2, can. 7; Sinod 6, can. 95; Cartagina, can. 1, 6, 15; Vasilie, can. 1, 20, 47, 2]

 • CANONUL 65 Dacă vreun cleric, sau mirean va intra în sinagoga iudeilor, sau a ereticilor, spre a se ruga, să se şi caterisească, şi să se afurisească. [Apostolic, can. 7, 45, 71; Sinod 6, can. 11; Antiohia, can. 1; Laodiceea, can. 6, 32, 33, 37, 38]

 • CANONUL 71 Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor, sau în sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, sau lumânări ar aprinde, să se afurisească. [Apostolic, can. 7, 65, 70; Sinod 6, can. 11; Antiohia, can. 1; Laodiceea, can. 29, 37, 38; Cartagina, can. 59, 82, 123]

 • Canoanele Sinodului din Laodiceea, conform cu Pidalion original, 1871:

 • CANONUL 6 Să nu fie iertat ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu, stăruind ei în eres. [Apostolic, can. 45, 65]

 • CANONUL 32 Nu se cuvine a lua binecuvântările ereticilor, care mai mult sunt necuvântări, decât bine cuvântări. [Apostolic, can. 45]

 • CANONUL 33 Nu se cuvine cu ereticii, sau cu schismaticii a se ruga împreună.

🚜 Protest cu sute de tractoare şi camioane în Bucureşti. Fermierii români blochează Capitala | "Ieșiți din casă, dacă vă pasă!"

- Posted in Politică și Guvernare by

enter image description here
Ultima oră: Protest spontan cu 122 de camioane și 70 de tractoare care vor porni în coloană spre București

Foto: https://agrointel.ro/wp-content/uploads/2024/01/protest-cu-tractoare-fermieri.jpg

Mii de fermieri şi de transportatori din ţară vor protesta, în această dimineaţă, în faţa Guvernului, unde vor ajunge cu tot cu utilaje agricole. Ei sunt nemulţumiţi că taxele de drum sunt prea prea mari, carburanţii foarte scumpi şi că nu-şi mai permit nici măcar să-şi asigure maşinile, după scumpirea RCA.


ACTUALIZARE: 11-01-2024

enter image description here
Foto: https://media.dcnews.ro/image/202401/w670/scandal-intre-fermieri-si-jandarmi-la-intrarea-in-capitala_39386800.jpg

Transportatorii și fermierii merg în coloană cu utilaje agricole, TIR-uri și camioane.

Ei au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna.

Vor să ajungă la Guvern, pentru a protesta față de subvențiile insuficiente, prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și a taxelor de drum.

Strigătul de disperare al fermierilor este strigătul fiecărui cetățean falimentat de politicile dezastruoase ale guvernului - mărturiile fermierilor sunt dramatice:

Fermierul Ștefan Muscă: "Ni se pune pumnul în gură. Suntem considerați ca niște mari infractori. Se vede clar ce face politicul cu noi. Noi am ieșit să ne cerem drepturile. Să își ia mâna de pe Ucraina, să se întoarcă către fermierul din România. Această clasă politică iresponsabilă mi-a îndatorat nepoții mei. Se împrumută de la o zi la alta. Nu vom permite! Mergem acum la o negociere la Prefectură. Dacă nu sunt condiții favorabile, nu vom pleca de aici, indiferent ce se va întâmpla! Sunt drepturile noastre! Această țară nu aparține numai politicienilor, ci tuturor românilor. Noi oprim cele 240 de companii care vor să ne socată la vânzare în secunda unu. Acele resurse naturale aparțin tuturor românilor. Ne-am săturat să fim sclavi în propria țară! Ne-am săturat să ne amanetăm copiii și nepoții ca să plătească datoriile pe care le fac acești oameni."


Comentariul Ortodoxia.RO:

Distrugerea economiei și a agriculturii în special, proiectează în viitorul apropiat o criză care se va concretiza în foamete și sărăcie - păpușarii știu de ce iar pionii și păpușile din guvern, politică și aparatul represiv (servicii de informații, poliție, jandarmerie, interlopi) se execută.

Citește: ☦️ Egumenul Guriy (Cezlov) din Rusia — despre foamete: Antrenați-vă dinainte prin post

⭕️ Vineri, 17 Noiembrie 2023, ora 11 - Protest la Ambasada Ucrainei, la Statuia Aviatorilor →

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Vineri, 17 Noiembrie 2023, ora 11 - Protest la Ambasada Ucrainei, la Statuia Aviatorilor

Din toată România noastră dragă veniți VINERI, 17.11.2023, ORA 11.00, LA BUCUREȘTI IN FAȚA AMBASADEI UCRAINEI, la Statuia Aviatorilor, unde vom face un protest pașnic pentru susținerea VLĂDICĂI LONGHIN, Mitropolitul de la Mănăstirea Bănceni, Ucraina și pentru apărarea drepturilor tuturor românilor prigoniți și asupriți din Ucraina-Bucovina!

Dragostea și iubirea pentru Dumnezeu și Măicuța Lui, despre care Vlădica Longhin ne vorbește în fiecare predică să vă fie sfătuitori acum ,în aceste momente și să vă îndrume pașii spre București!

Inițiator al acestui protest pașnic este doamna Alexandra Păcuraru de la Realitatea TV.

BUNUL DUMNEZEU SĂ NE AJUTE!

Mănăstire românească din Cernăuți, acaparată de militari ucraineni. Au făcut percheziții și nu au dat nicio explicație

enter image description here
Mănăstire românească din Cernăuți, acaparată de militarii ucraineni.

Este scandal la o mănăstire românească din Cernăuți. Preoții și credincioșii se opun militarilor ucraineni care au venit să facă percheziții și să verifice persoanele care sunt îngrijite la biserică.

Zeci de forțe de securitate ucrainene au încercat să intre fără vreun document sau hârtii care să le permită controlul. Mitropolitul s-a opus, iar credincioșii au înconjurat biserica.

Preoții și credincioșii s-au opus intrării militarilor ucraineni pe teritoriul lăcașului de cult. Forțele de ordine nu au prezentat niciun document care să le permită percheziții în biserică, însă tot au controlat mai multe zone, spune mitropolitul.

Enoriașii mănăstirii Bănceni s-au simțit amenințați de prezența militarilor ucraineni înarmați. Coordonatorul acestora ar fi refuzat să răspundă nedumeririi Preasfințitului Longhin.

Biserica ortodoxă Bănceni din Cernăuți are grijă de peste 400 de oameni fără adăpost. Cei mai mulți dintre aceștia au dizabilități sau suferă de boli grave. Cei mai mulți credincioși care vin la mănăstirea Bănceni sunt vorbitori de limba română.

„Astăzi la noi au venit, nici nu știu cine erau, ca am cerut să îmi dea un document ceva. Trebuia să aibe o hârtie la mână. Nu mi-au arătat nimic, au venit asupra noastră cu automatele, sute de soldați înarmați. Au venit asupra mănăstirii, asupra copiilor, ne-au înconjurat tot locul, au făcut percheziții, au controlat pașapoarte, dar nu au avut dreptul, nu au avut nici o hârtie la mână nimic. Cine sunt acestia, nu stim. Poate că sunt din vrăjmașii care vor să distrugă țara asta.

Acum ar vrea să știe. Noi nu mai putem sa suferim atata. daca ne vo chinui asa intr-una, noi avem biserica noastra, traim in tara asta, avem dreptul la credinta libera. E o bataie de joc care nu a mai existat niciodata. Si nu are cine sa ne apere in tara asta. Nici Constituția, nici drepturile omului, nici legile de stat, nimic. Suntem aruncati ca in drum Isi bat joc, isi sterg picioarele de noi, noi nu avem liniste ca sa putem creste un copil, sa muncim. De cand a inceput necazul asta in Ucraina, 1500 de ani de productie noi am dat din manastire pentru armata, pentru orasele, satele unde au suferit, am ajutat cu ce am putut, am primit oamenii refugiati, copii orfani am primit ca sa vina. Noi nu putem trai linistit, nu putem dormi noapte linistit. E asa o bataie de joc” a spus starețul bisericii.

Întrebările Preasfinţitului Longhin au rămas, din păcate, fără răspuns. Starețului i s-ar fi spus doar că desfăşurarea de forţe este pentru protecţia mânăstirii.

Sursa: https://www.realitatea.net/stiri/actual/manastire-romaneasca-din-cernauti-acaparata-de-militarii-ucraineni-au-facut-perchezitii-si-nu-au-dat-nicio-explicatie_654e0defe7036d61c51c2c82

💥Proteste violente în Bulgaria împotriva bazelor militare NATO: 'Vrem să fim o țară neutră' / S-a cerut demisia Guvernului →

- Posted in Politică și Guvernare by

„Vrem să fim o țară neutră”

enter image description here

"Bulgarii nu vor să participe la războiul dintre Rusia şi Ucraina, noi vrem să fim o ţară neutră", a spus Neli Tiulekova, 60 de ani, femeie de afaceri. Ea a adăugat că bulgarii s-au opus trimiterii de arme în Ucraina, o măsură "care incită la război în continuare". Unii protestatari purtau pancarte pe care scria "Bazele americane afară! Bulgaria este o zonă de pace", referindu-se la deschiderea unei noi baze militare pe teritoriul acestui membru al NATO. "Ultimele instrucţiuni venite de la stăpânii Bulgariei, din SUA, este ca Bulgaria să facă o nouă bază militară", a spus Kostadin Kostadinov, liderul Renaşterii, în faţa mulţimii care striga "NATO Out!"


La Sofia s-au produs joi ciocniri între poliţia bulgară şi susţinători ai partidului ultranaţionalist Văzrajdane (Renaştere) care protestau împotriva politicilor guvernului prooccidental, cerând cabinetului să demisioneze şi închiderea bazelor militare ale NATO, informează Reuters, conform AGERPRES.

Sute de protestatari care se opun sprijinului Bulgariei pentru Ucraina în războiul cu Rusia s-au adunat în faţa clădirii parlamentului, fluturând steaguri naţionale bulgare şi ruse, fluierând şi cerând alegeri anticipate în ţara care a trecut deja prin cinci scrutine în ultimii doi ani. Mulţi au strigat "Demisia", în timp ce forţe de intervenţie complet echipate protejau clădirile guvernamentale, inclusiv Ministerul Apărării în care unii protestatari au aruncat cu ouă.

Bulgaria, care a trimis arme în Ucraina, a ridicat săptămâna trecută interdicţia asupra cerealelor ucrainene. „Vrem să fim o țară neutră”

"Bulgarii nu vor să participe la războiul dintre Rusia şi Ucraina, noi vrem să fim o ţară neutră", a spus Neli Tiulekova, 60 de ani, femeie de afaceri. Ea a adăugat că bulgarii s-au opus trimiterii de arme în Ucraina, o măsură "care incită la război în continuare".

Unii protestatari purtau pancarte pe care scria "Bazele americane afară! Bulgaria este o zonă de pace", referindu-se la deschiderea unei noi baze militare pe teritoriul acestui membru al NATO.

"Ultimele instrucţiuni venite de la stăpânii Bulgariei, din SUA, este ca Bulgaria să facă o nouă bază militară", a spus Kostadin Kostadinov, liderul Renaşterii, în faţa mulţimii care striga "NATO Out!"

Protestatarii şi-au încheiat acţiunea în faţa unui monument al armatei sovietice şi s-au ciocnit cu poliţia care încerca să-i împiedice să se apropie de monument, care a fost înconjurat cu schele din motive de securitate.

Guvernul a decis să desfiinţeze monumentul.

Neli Balabanska, 51 de ani, inginer electronist, a spus că speră că protestele vor forţa guvernul să plece.

Separat joi, Bulgaria a expulzat un cetăţean rus şi doi belaruşi şi le-a interzis intrarea în Bulgaria în următorii cinci ani din ordinul Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională (SANS), a informat presa locală.

Sursa: https://www.stiripesurse.ro/proteste-violente-in-bulgaria-impotriva-bazelor-militare-nato-vrem-sa-fim-o-tara-neutra-s-a-cerut-demisia-guvernului_3076663.html

🔥 Aurelian Popa: SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CRITICII PROTESTULUI DIN 17 AUGUST 2023 →

- Posted in Societatea Civilă din România by

enter image description here

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CRITICII PROTESTULUI DIN 17 AUGUST 2023

Dragă criticule de serviciu al protestelor civice la care oricine e binevenit,

Dragă conformistule care nu crezi că există intenție malefică din partea autorităților românești de a impune vaccinarea obligatorie,

Dragă pretențiosule de tip haștag care crezi că în stradă, la proteste, ajung să participe doar imaculații, virginii și perfecții fără de pată,

Dragă analfabetule funcțional care una citești și alta înțelegi,

Nu pot sa cred că ținta stabilită de 95% acoperire vaccinală pentru toată populația României, inclusiv adultă, cu repetare la fiecare 10 ani, deci pe viață, specificată în nota de fundamentare a proiectului HG-ului cu strategia națională de vaccinare 2023-30, pentru tine, nu înseamnă obligativitate DE FACTO!

https://www.ms.ro/media/documents/NOT%C4%82_DE_FUNDAMENTARE_-_HG_STRATEGIA_NATIONALA_DE_VACCINARE.docx

Nu pot să cred că ți-a scăpat următoarea declarație a Gabrielei Firea (colegă de PSD cu Rafila) din mai 2023:

“Ar trebui, ca de aici înainte, pe această prezumare a unei VINOVĂȚII, să vină Ministerul Sănătății cu o STRATEGIE și cu o LEGE care sa creeze OBLIGATIVITATEA VACCINĂRII.”

https://www.tiktok.com/@aurelianr0/video/7233825622617804058

Nu pot să cred că nu ai auzit de OM comun MS-MEC nr. 2.508/4.493/2023 care include și dascălul, și personalul auxiliar și clerul, atât în propaganda explicită și părtinitoare provax cât și în atribuțiile provax.

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273425

Nu pot să cred că nu ai aflat - ÎNCĂ - de inițiativa PL-x 399/2017, care a fost APROBATĂ de Senat, și care a ajuns în C. Deputaților, nefiind RESPINSĂ, în care se specifică negru pe alb că se consideră PREZUMAT consimțământul și că vaccinarea ESTE OBLIGATORIE.

“În cazul VACCINĂRII OBLIGATORII, CONSIMȚĂMÂNTUL pentru vaccinare se PREZUMĂ ca fiind dat, iar refuzul […] se face în scris.”

Aici ai comunicatul inițiatorului PLx-ului, Guvernul, cu vârful de lance obligativistă, Tudose-SRI:

https://www.gov.ro/ro/media/comunicate/comunicat-de-presa-edinta-de-guvern-proiectul-de-lege-privind-organizarea-si-finantarea-activitatii-de-vaccinare-a-populatiei-in-romania-adoptat-de-guvern

În fine, nu pot să cred că ai uitat deja de greenpass-ul ilegal și NEconstituțioal din starea de alertă (2020-2022), greenpass impus prin Legea 55, lege aflată încă in vigoare și care indirect a generat diverse “obligativități”, timp de trei ani.

CONCLUZIE: Multă superficialitate în analize și nedreptate în judecarea protestatarilor care au organizat cu adevărat acest protest: Bratu, Diplan, Grăjdeanu, Tîrnoveanu, Hagimă, Nițulescu, Alexandru, Aciu, etc.

PS. Explicații pe larg aici: https://aurelian.ro/de-ce-e-foarte-periculos-hg-ul-propus-de-rafila/

— Aurelian Popa (Aurelian.RO)


Sursa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid09X46t6To8KC6sdNFeycUJZyEgPBdLXr7T2T8ise5vtMwyXivoEa1Fp6DvWLMvtmul&id=100085495329227

✝️ Protestul masiv împotriva propagandei LGBTQ+ din Georgia a oprit Tbilisi Pride care a fost anulată datorită uriașului protest

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Protestele violente anti LGBTQ+ i-au obligat pe organizatorii festivalului Tbilisi Pride să anuleze evenimentul

 • Poliția georgiană a intrat în conflict cu protestatarii conservatori și anti-LGBTQ în Lisi Wonderland (locul de desfășurare a evenimentelor și care se află în afara capitalei Tbilisi).

 • Organizatorii festivalului Tbilisi Pride au declarat că au anulat festivalul din cauza manifestațiilor masive anti-LGBTQ+ și au evacuat locul de desfășurare a festivalului.

 • Ministerul de Interne din Georgia a declarat că întreprinde măsuri adecvate pentru a asigura desfășurarea evenimentului.

 • ONU a condamnat „violențele și atacurile asupra Tbilisi Pride” solicitând autorităților georgiene să denunțe acest incident îngrijorător și să protejeze drepturile la întrunire pașnică și la exprimare ale persoanelor LGBTQ+ din Georgia.

 • Ambasada SUA la Tbilisi a condamnat, de asemenea, acțiunile unei mulțimi necontrolate care amenința cu violența, menționând că aceștia au negat dreptul cetățenilor georgieni de a se aduna în mod pașnic.

 • Biserica Ortodoxă Georgiană, care reprezintă aproximativ 85% din populația Georgiei, a emis o declarație la începutul săptămânii în care a condamnat încercările de a introduce un stil de viață pervers în Georgia. Propaganda LGBT este inadmisibilă și inacceptabilă și reprezintă o violență împotriva conștiinței tinerilor, a declarat Biserica Ortodoxă a Georgiei.


Comentariu Ortodoxia.RO:

📣 Mihai-Silviu Chirilă: Cei din pretinsa opozitie fata de sistem nu au suflat o vorbulita pe siteurile lor despre faptul ca in Piatra Neamț o mana de oameni fac ce ar trebui sa faca un puhoi de oameni in tara intreaga. →

- Posted in Mărturisirea Ortodoxă by

Nu pot sa nu observ ca protestul nostru de trei saptamani incepe sa ii cam plictiseasca pe facebookisti, care ar dori ceva mai antrenant. Gata, au vazut asta cu Piatra Neamt, stiu despre ce e vorba, vor ceva mai cu adrenalina.

Mihai-Silviu Chirilă Foto: www.ziarpiatraneamt.ro

Cei din pretinsa opozitie fata de sistem nu au suflat o vorbulita pe siteurile lor despre faptul ca in Piatra Neamț o mana de oameni fac ce ar trebui sa faca un puhoi de oameni in tara intreaga.

Nu, ei bat campii, despica firul in patru, rotesc pe siteuri miliarde de ore si de metri cubi de informatii, dupa care stau plictisiti si intreaba: Oare mai e ceva nou?

Hai sa le dam ceva cu adrenalina celor ce vor adrenalina.

In Parlament exista deja un plx care prevede eliminarea achitarii salariilor cu bani cash si interdictia platii catre comercianti cu cash.

Nu imi dau seama exact daca se vor interzice cu totul platile cash in toate tranzactiile comerciale, dar daca va fi asa, atunci PRACTIC IN ROMANIA ESTE ELIMINATA MONEDA FIZICA, ceea ce este finalul libertatilor si drepturilor cetatenesti.

Populatia doarme, pe facebook se plictisesc cei ghiftuiti cu informatii inutile, cu care oricum nu fac nimic, le proceseaza din pura curiozitate, deoarece, o informatie, oricat de valoroasa e in sine, e inutila, daca nu faci ceva in privinta ei, opozitia controlata spune ca nu e inca timpul, ca inca nu a aparut antihrist etc.

Problema e ca atunci cand va veni momentul sa va treziti din acest somn de moarte o veti face doar pentru a va intoarce pe partea cealalta, intrucat nu veti mai putea face nimic.

Iar daca va inchipuiti ca cu astfel de atitudine veti sta in fata antihristului si veti face mari acte de bravura duhovniceasca, zic sa va mai ganditi.

Protestele de la Piatra vor continua pana cand Primaria va tine seama de obligatia ei de a informa si consulta prin referendum vointa cetatenilor intr-o problema de viata si de moarte cum e inchisoarea digitala de 20 de minute.

La Piatra vom protesta si contra plx-ului criminal prin care se doreste eliminarea treptata a banilor cash, pentru ca e inacceptabil ca statul sa devina proprietar direct pe banii nostri si sa ne dea acces la ei cand vrea, cum vrea, pentru ce vrea si sa ni-i conditioneze de acceptarea identitatii digitale, a cipului digital, a vaccinurilor etc.

Protestele de la Piatra vor continua indiferent cat de mult sau de putin vor avea ecou in mediile pretins suveraniste si conservatoare, pentru ca noi intelegem ca legile astea sunt mana in mana, iar cand menghina se va inchide se va vedea ca cine nu va accepta banii digitali nu va mai putea avea dreptul sa isi creasca copiii, pentru ca va fi sarac si plx 145 a spus ca saracii nu pot creste copii, cine nu va accepta banii digitali nu va putea intra si locui si cumpara si vinde in orasul de 15 minute, ca cine nu va lua cipuri subcutanate, identitate digitala, vaccinuri nu va avea acces la banii digitali, si va fi in afara sistemului si nu va avea acces la propriii copii si tot asa.

E deprimant sa vezi cat de profunda a fost imbecilizarea prin intermediul tembeliziunilor, cum un popor intreg asteapta macelarul sa il transeze, fara a face absolut nimic.

Dar chiar si asa, protestele de la Piatra vor continua. Daca va pasa cat de cat de propriul destin, faceti proteste similare unde sunteti. Daca nu, scufundati-va in tot felul de doctrine apocaliptiste, imbarbatandu-va ca va protejati pentru ziua in care veti da marea batalie cu antihrist si ii veti arata dumneavoastra lui. S-ar putea insa ca cei ce vor avea o sansa sa il infrunte si pe antihrist, daca se vor intalni cu el, sa fie cei ce sunt deja in prima linie a luptei contra celor care doresc transformarea noastra a tuturor in sclavi.

Sursa postării: https://www.facebook.com/100000268225511/posts/pfbid02rshDRkimBLjSwDKZ7ZyvXfJBVSpq22TG3M2nT9kDEYc2jQMFgJvTi1evTYPgW7Vkl/


Comentariu Ortodoxia.RO:

🔺 Protest Piatra-Neamț: Spunem NU separării arbitrare a copiilor din familii și orașelor de 15 minute

- Posted in Societatea Civilă din România by

Mihai-Silviu Chirilă @ Mărturisirea Ortodoxă:

Protest Piatra-Neamț: Spunem NU separării arbitrare a copiilor din familii și orașelor de 15 minute


Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=-JVVksVVl1w


Comentariu Ortodoxia.RO: