ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🟥 Fraților, mai mult ca niciodată, acum este nevoie de multă rugăciune deoarece există foarte mult rău care nu poate fi oprit sau înlăturat decât prin mila lui Dumnezeu doar în măsura în care este chemat în ajutor prin rugăciune.

- Posted in România Profundă by
De aceea există acum atâtea mijloace de distragere a minții de la rugăciune prin atâtea rețele sociale ca să nu mai socializăm real unii cu alții, să nu mai vorbim cu Dumnezeu în rugăciune.

Rugăciunea este acel mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să ne folosim de acestă bogăție ... dar să și ajutăm și noi la rândul nostru.

Suntem distrași cu multe griji si plăceri care ne iau mințile si ne fac dependenți si cu greu ne mai putem revenii - doar cu Mila Domnului prin spovedanie, slujbe, post și citirea Sfintei Scripturi, a Psaltirii și a Cărților Sfinte.

La miezul nopţii trezeşte-te şi laudă pe Domnul Dumnezeul tău.

În ceasul acesta a înviat Domnul nostru şi a lăudat pe Tatăl, drept aceea şi nouă ni s-a poruncit a lăuda pe Domnul la această vreme.

După ce te scoli, mai întâi spune stihul acesta: În miezul nopţii m-am sculat să mă mărturisesc Ţie spre judecăţile dreptăţii Tale” (Ps. 118, 61); după aceea, tăcând puţin, spune psalmul 50 întreg, până la capăt.

Psalmi să citeşti atâţia câţi poţi citi stând în picioare. După fiecare psalm fă rugăciune de taină şi metanie, mărturisind Domnului cu lacrimi păcatele tale şi rugându-L să ţi le lase; iar după fiecare trei psalmi să spui: „Aliluia”.

Spre dimineaţă să citeşti psalmul: "Dumnezeule, Dumnezeul meu, către Tine mânec, însetat-a de Tine sufletul meu" (Ps. 62, 1-2), iar în zori: "Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul (Cântarea celor trei tineri, 34)", şi: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bunăvoire! Lâudâmu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ţie"... şi celelalte.

Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 132-133

📕 Marea putere a Psaltirii - caz real

- Posted in Taine și Minuni by

PSALTIREA

Într-o zi, domnul Pandelis mergea cu trenul spre Salonic și, pentru a înveseli călătoria lungă, a scos Psaltirea din geantă. Dar de îndată ce a început să citească, ceva ciudat a început să se întâmple în vagon. O fată care stătea la trei sau patru locuri depărtare de el a început să țipe sălbatic și să înjure obscen, privind în direcția lui.

La început nu i-a trecut prin cap că, comportamentul ei urât, ar putea avea ceva de-a face cu el. Cu toate acestea, după câteva minute l-a văzut pe conductor îndreptându-se spre el.

— Domnule! ai putea să nu mai citești această carte pentru că îi deranjează pe alții?

— Ascultă, dar o citesc pentru mine, nu cu voce tare! Cum poate deranja fata asta?

Toți pasagerii din vagon le-au ascultat conversația. Erau la fel de surprinși ca și domnul Pandelis și nu puteau înțelege de ce fata necunoscută striga furioasă la acest pasager aparent inofensiv.

Fata a sărit de pe scaun și s-a mutat într-un alt vagon, până la capătul trenului. Și atunci domnul Pandelis, întorcându-se către colegii săi de călătorie a spus:

— Până astăzi, eu  și cu voi nici nu bănuiam ce mare putere aveau psalmii profetului David. Și acum, după acest incident, mi-am amintit un lucru. Psaltirea poate fi comparată cu o „ Bâtă  ” care alungă toate duhurile rele (demonii) de la noi înșine și de la cei care sunt în apropiere.

☦️ Scutul de Rugăciune — Psalmii: 26, 50, 90 🔥

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Psalmii: 26, 50, 90

☦️ Schiarhimandritul Vitaly (Sidorenko)

Părintele sfătuia dimineața, la ieșirea din casă, să se citească Psalmii 26, 50 și 90, iar între ei, la început și la sfârșit, o singură rugăciune:

"Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te Ceea ce ești plină de har Marie, Domnul este cu tine, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe, Mântuitorul sufletelor noastre”.

După aceea, Starețul a spus:

"Dacă in apropiere va cădea o bombă💣 sau un glonț sau va avea loc un incendiul 🔥, nici un necaz nu te va atinge."

☦️ Starețul Ioan de la (Optina)

Luați sfatul meu de regulă: citiți dimineața și seara înainte de pravila voastră acești psalmi - al 26-lea și al 90-lea, și înaintea lor "Nascatoare de Dumnezeu Fecioară ..." Dacă faceți acest lucru, nici focul🔥 nu te va arde, nici apa💧 nu te va îneca, nici bomba 💣 nu te va distruge"

☦️ Schiegumenul Savva (Ostapenko)

Viața este pentru patrie, sufletul este pentru Dumnezeu — aceste cuvinte nu ar putea caracteriza mai pe deplin viața și faptele amiralului flotei ruse Feodor Ushakov. Pe navele lui F.F. Ushakov, a fost înființat un ordin monahal, corăbiile purtau nume de sfinți și sărbători creștine. Înaintea luptei admiralul îndruma pe marinari: Când mergeți în luptă, citiți Psalmul26. Psalmul 50 și Psalmul 90, și a adăugat: și nici un glonț, nici o sabie nu te va lua.

Este bine să citiți zilnic Psalmii 26, 90 și 50; de trei ori pe zi: dimineața, la prânz și seara.

La amiază, omul este atacat de demonul desfrânării, iar acești psalmi îl alungă departe.

☦️ Sfânta Pelaghia din Rezani: Psalmul 26 este cel mai puternic din toată Psaltirea.

 • Psalmul 26 - ca să rezistați in lupta duhovnicească cât și împotriva vrăjitoriei și a orice ispite: Cine o citește de trei ori pe zi, Domnul îl va călăuzi prin apă ca pe uscat!.

 • Psalmul 90 - că să ai de la Domnul putere de a birui râul.

☦️ Sfaturile Starețului din Tashla

Cine citește mult Psalmul 26, la figurat vorbind, va fi ca și cum ar merge pe un tanc printre vrăjitori. După ce ai vorbit cu oameni care sunt străini cu duhul, (nu ortodocși n.r) redă-ți puterea citind Psalmul 26.

Psalmul 26

 1. Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?
 2. Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?
 3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;
 4. Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.
 5. De s-ar rîndui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea.
 6. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.
 7. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
 8. Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.
 9. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;
 10. Pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.
 11. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.
 12. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.
 13. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta.
 14. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău;
 15. Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.
 16. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.
 17. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
 18. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.
 19. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii.
 20. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.

Psalmul 50

 1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
 2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
 3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
 4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
 5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
 6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
 7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
 8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
 9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
 10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
 11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
 12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
 13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
 14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
 15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
 16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
 17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
 18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
 19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
 20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Psalmul 90

 1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
 2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
 3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
 4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
 5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
 7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
 9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
 10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
 11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
 12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
 13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
 14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
 15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
 16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".

Sf. Ioan Gura de Aur: "... Mai bine ar sta soarele în loc, decât să se oprească cititul Pasltirii ..."

- Posted in Sfinți și învățături by

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți. - Părintele Ilie Cleopa

Psaltirea

Sfântul Vasile cel Mare spune că „este mai bine să stea soarele din călătoria sa, decât să rămână Psaltirea necitită în casele creștinilor. Și precum soarele este mai mare între ceilalți luminători, așa este Psaltirea între celelalte cărți insuflate de Duhul Sfânt”.

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, pp. 229-230)