ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🟥 Fraților, mai mult ca niciodată, acum este nevoie de multă rugăciune deoarece există foarte mult rău care nu poate fi oprit sau înlăturat decât prin mila lui Dumnezeu doar în măsura în care este chemat în ajutor prin rugăciune.

- Posted in România Profundă by
De aceea există acum atâtea mijloace de distragere a minții de la rugăciune prin atâtea rețele sociale ca să nu mai socializăm real unii cu alții, să nu mai vorbim cu Dumnezeu în rugăciune.

Rugăciunea este acel mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să ne folosim de acestă bogăție ... dar să și ajutăm și noi la rândul nostru.

Suntem distrași cu multe griji si plăceri care ne iau mințile si ne fac dependenți si cu greu ne mai putem revenii - doar cu Mila Domnului prin spovedanie, slujbe, post și citirea Sfintei Scripturi, a Psaltirii și a Cărților Sfinte.

La miezul nopţii trezeşte-te şi laudă pe Domnul Dumnezeul tău.

În ceasul acesta a înviat Domnul nostru şi a lăudat pe Tatăl, drept aceea şi nouă ni s-a poruncit a lăuda pe Domnul la această vreme.

După ce te scoli, mai întâi spune stihul acesta: În miezul nopţii m-am sculat să mă mărturisesc Ţie spre judecăţile dreptăţii Tale” (Ps. 118, 61); după aceea, tăcând puţin, spune psalmul 50 întreg, până la capăt.

Psalmi să citeşti atâţia câţi poţi citi stând în picioare. După fiecare psalm fă rugăciune de taină şi metanie, mărturisind Domnului cu lacrimi păcatele tale şi rugându-L să ţi le lase; iar după fiecare trei psalmi să spui: „Aliluia”.

Spre dimineaţă să citeşti psalmul: "Dumnezeule, Dumnezeul meu, către Tine mânec, însetat-a de Tine sufletul meu" (Ps. 62, 1-2), iar în zori: "Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul (Cântarea celor trei tineri, 34)", şi: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, întru oameni bunăvoire! Lâudâmu-Te, bine Te cuvântăm, ne închinăm Ţie"... şi celelalte.

Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 132-133

✝️ Părintele Arhimandrit Haralambie Țanef — îndemn la rugăciune cu folos: Psaltirea

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

enter image description here

Decât să pierdem timpul în fața televizorului și a telefoanelor pe net, cu tot felul de știri, care ne întristează pe bună dreptate și cu nimica nu ne este de folos, mai bine citim la Psaltire și ne rugăm la Dumnezeu să-i oprească pe aceștia care ne conduc de la rău și să ne pună la conducerea României, și a tuturor statelor și orașelor, și-a tuturor instituțiilor statului conducători vrednici creștini ortodocși români, cu o autentică credință în Hristos Dumnezeu. — Părintele Arhimandrit Haralambie Țanef

☦️ Părintele Zosima (Sokur): Vă rog: nu vă zbateți! Noi ne zbatem mult prea mult, dar nu ne rugăm - și asta e cel mai rău!

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Schiarhimandritul Zosima (Socur)

Problema este că nu ne rugăm, dar dacă am face-o. Eu zic: citiți Psalmii - totul se va prăbuși, totul va trece, iar apoi totul va fi bine! Dacă nu citești, nu te rogi. Au inventat rugăciuni noi, nu am auzit în viața mea astfel de rugăciuni: despre vrăjitorie, împotriva vrăjitoriei.

Nu există nimic mai puternic decât Psaltirea! Vă rugați, adunați-vă douăzeci de persoane, împărțiți Psaltirea, citiți, astfel încât în fiecare zi să citiți toată Psaltirea, câte o catismă fiecare.

Rugați-vă unii pentru alții, pentru sănătate și pentru odihnă, și rugați-vă pentru Biserică - aceasta va fi o rugăciune puternică, acesta va fi ajutorul și harul.

Dar fără rugăciune suntem ca niște politicieni inutili ... totul este doar politicianism: cine ce a spus, unde cine s-a dus, unde cine a plecat - noi trebuie să ne rugăm!

Înțeleg din experiență că rugăciunea poate face multe! Dacă nu ne-am fi rugat - cu mult timp în urmă - Biserica noastră nu ar fi existat, ar fi existat.

Prin rugăciune ne ținem de ziua de azi și ne vom ține până la sfârșitul veacurilor! Este clar?

  • Schiarhimandritul Zosima (Sokur)

Sf. Ioan Gura de Aur: "... Mai bine ar sta soarele în loc, decât să se oprească cititul Pasltirii ..."

- Posted in Sfinți și învățături by

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți. - Părintele Ilie Cleopa

Psaltirea

Sfântul Vasile cel Mare spune că „este mai bine să stea soarele din călătoria sa, decât să rămână Psaltirea necitită în casele creștinilor. Și precum soarele este mai mare între ceilalți luminători, așa este Psaltirea între celelalte cărți insuflate de Duhul Sfânt”.

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, pp. 229-230)