ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🎯 Gheorghe Echil: Ce rău este ecumenismul? Este pervertirea iubirii creștine. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Ce păcat are "Sfântul și Marele Sinod din Creta" (auziți denumire!)?

Groaznic.

Pervertirea cuvintelor dumnezeiești ale Domnului Iisus Hristos.

Căci Hristos roagă pe Tatăl ca ucenicii (Biserica) să fie una precum Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt Una sunt.

Ori diavolul în Creta pervertește și se bagă și el ca un spurcat şi pretinde că şi despre el a zis Domnul să fie una cu sfinții.

VĂ DAȚI SEAMA?

Sursa: https://www.facebook.com/share/p/sCEGcYBm8kVJH8DF/

✝️ Starețul Dionisie, Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos: Dacă au înşelat capii Bisericii, sigur … s-a terminat, e sfârșitul

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă au înşelat capii Bisericii, sigur … s-a terminat, e sfârșitul!

– Părintele Dionisie: Uniunea asta Europeană e după Dumnezeu? Ε desăvârşit după Satana. Desăvârşit, sigur. Că după Dumnezeu este numai Biserica. Biserica Ortodoxă e după Dumnezeu.

Dar vedeţi că şi oamenii Bisericii zic că Uniunea Europeană e un lucru bun.

— Părintele Dionisie: S-a terminat. Oamenii Bisericii au alunecat. Fiindcă ăştia, europenii, vezi cât sunt de diplomaţi? Întâi pe capii Bisericii vor să-i înşele. Dacă au înşelat capii Bisericii, sigur… s-a terminat, e sfârşitul. Ei, măi, măi, măi. Vezi ce se lucrează? (2003)

— Părintele Dionisie: Conducătorii omenirii vor să îngenunche adevărul, fiindcă se apropie împărăţia lui Antihrist, şi aceia, cu diplomaţia lor, se osârduiesc să facă lesnicios drumul pentru Antihrist. Şi ca să fie lesnicios drumul, na, fac şărlătăniile lor. Ei, ce să-i faci? Răbdare trebuie, răbdare, şi dacă vom fi aproape de Dumnezeu, ferice de noi că am trăit. Dar dacă te dai după dânşii, asta-i pieirea. (1999)

Starețul Dionisie, Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos

🛐 Părintele Claudiu Buză: EȘECUL SINODULUI UNIONIST DE LA FERRARA - FLORENȚA ȘI "VICTORIA" ECUMENIȘTILOR DE LA KOLYMBARI, CRETA →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

🛐 Părintele Claudiu Buză: EȘECUL SINODULUI UNIONIST DE LA FERRARA - FLORENȚA ȘI "VICTORIA" ECUMENIȘTILOR DE LA KOLYMBARI, CRETA SINODUL DE LA FERRARA - FLORENȚA (1438-1439)

"De îndată ce călătorii păşiră pe ţărm, locuitorii Constantinopolului îi copleşiră pe Episcopi cu întrebări: 《Cum s-a încheiat Sinodul? Am izbândit?》Cei ce fuseseră siliţi la unire sau i se alăturaseră din interes, dar nu erau lipsiţi de conştiinţa nelegiuirii lor, nu ascunseră adevărul. Simţindu-se acum slobozi în pământul de baştină, între fraţii lor ortodocşi, ei răspunseră cu adâncă întristare: 《Ne-am vândut credinţa, am schimbat Ortodoxia cu heterodoxia şi, pierzându-ne credinţa curată de mai înainte, ne-am făcut azimiţi. Tăia-ni-s-ar mâinile ce au semnat nelegiuita hotărâre! Smulge-ni-s-ar limbile ce au rostit învoirea cu latinii!》 Iată dar care au fost întâile cuvinte ale bunilor, dar slabilor Păstori – Antonie al Iracliei, membrii mai vârstnici ai Sinodului şi alţii. Vestea stârni un simţământ de groază poporului ortodox al cetăţii. Toţi îi ocoleau pe noii sosiţi, chiar cei ce nu aveau nimic de-a face cu ei. Clericii rămaşi la Constantinopol nu voiră nici să slujească cu cei ce, căindu-se de învoirea lor la unire, spuneau că fuseseră siliţi să o facă!" (Ivan N. Ostrumov, Istoria Sinodului de la Florenţa).

SFÂNTUL ȘI MARELE" SINOD DIN CRETA, 2016

"Cel mai important eveniment al Ortodoxiei din anul 2016 a fost Sfântul și Marele Sinod din Creta. Acesta a avut loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016, sub președinția Sanctitatății sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Daniel a participat la toate lucrările Sinodului. În Sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Marelui Sinod, Patriarhul Ecumenic a consemnat: 《Împreună am scris istorie (oficializarea ecumenismului - n.n)! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!》" — (Basilica).

ÎNTREBARE:

Dacă după Sinodul de la Florența a existat împotrivire din partea pliromei care nu a primit mincinoasa unire, după sinodul din Creta lipsa reacției pliromei pentru respingerea hotărârilor eretice nu conduce implicit spre acceptarea ecumenismului ca fiind credința Bisericii?!

SOLUȚII:

După modelul georgian care a scos BOG din CMB, avem două alternative:

 • Pseudoierarhii să respingă hotărârile eretice ale Sinodului de la Kolymbari, să condamne ecumenismul și să iasă din CMB;

sau

 • Să ieșim din mijlocul ecumeniștilor (nu din Biserică!) și să ne deosebim de ei pentru a nu fi părtași trădării lor.

Georgienii au reușit! Noi...?!

Sursa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1505851330203594&set=a.119992032122871


Comentariul Ortodoxia.RO:

enter image description here

✝️ Încă un părinte mărturisitor din Episcopia Caransebeș îi cere episcopului să renunțe la erezia ecumenistă

- Posted in Ortodoxia în România by

Preasfințite Părinte Episcop,

Subsemnatul, Protosinghel Nectarie Cîșlariu, stareț al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din Băile Herculane, văzând activitatea pastoral-misionară a Preasfinției Voastre de doi ani încoace, am constatat că, deși nu ați semnat hotărârile eretice ale sinodului din Creta, sunteți pro-ecumenist, încercând mai cu zel decât episcopii semnatari ai acelor erezii ecleziologice, care se transpun practic prin ecumenism, să le implementați în eparhia noastră. Nu intru în amănunte spre a descrie toate acțiunile pe care le-ați întreprins public și pe față în acești doi ani și care vă califică a fi pe calea apostaziei, trădând adevărul de credință.

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă este supusă unui asalt din interior, ca să nu mai vorbim de atacurile din afara ei, asalt dat prin instituționalizarea din ce în ce mai mult și normatizarea ei, ajungându-se ca litera, semnătura și ștampila să prigonească trăirea autentică și manifestarea Harului Duhului Sfânt. Aceasta se întâmplă prin episcopii noștri, care s-au rătăcit în învățăturile de tot felul, preluate de la universitățile catolice și protestante din Occident, unde au studiat și au venit de acolo cu acest duh renovaționist ecumenic, duh identic celui care străbate hotărârile nefastului sinod din Creta, care urmărește împlinirea directivelor consiliului mondial al „bisericilor” (CMB), organizație antihristică ce impune membrilor ei relativizarea adevărului de credință și minimalismul dogmatic.

Astfel, mărturisesc că, în conformitate cu hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice și cu învățăturile Sfinților Părinți, Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a adevărului de credință deplin și mântuitor, celelalte așa-zise „biserici” fiind înșelătoare și eretice, și, ca atare, mă dezic și nu primesc sinodul din Creta și învățăturile lui eretizante și resping panerezia vremurilor noastre, ecumenismul, și toate formele lui de manifestare.

Sunt un om păcătos care am fost smerit mult de Dumnezeu pentru răutățile mele, totuși, în milostivirea și dragostea Sa, nu m-a lăsat pe mine, nevrednicul, să cad în această formă de apostazie. Indiferent de ceea ce se va întâmpla, mă încredințez în mâinile lui Dumnezeu și vreau să rămân în sfântă voia Lui, trăind și mărturisind credința cea adevărat ortodoxă.

Cu smerenie și cu durere vă rog să reflectați la cele de mai sus și să mă iertați, dar aceasta este ceea ce simt și cred.

Protos. Nectarie Cîșlariu

Protos. Nectarie Cîșlariu

🛐 Părintele Claudiu Buză: Trădarea (Ortodoxiei) este mai veche decât momentul Creta, 2016. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

"Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin. După cuvintele papei Ioan-Paul II, efortul ecumenic al Bisericilor-surori din Răsărit şi Apus, bazat pe dialog şi rugăciune, caută o comuniune perfectă şi totală, care să nu fie nici absorbţie, nici fuziune, ci întâlnire în adevăr şi dragoste (cf. „Slavorum Apostoli”, nr. 27)." — Acordul de la Balamand, din anul 1993 (Principii eclesiologice, art. 14).

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid034p5LY7c9FaGVPNQMfMMUYtiBsQwhhT4drJQ5cNh5VPuopUo4MkkjbmYB9UnmmEnjl

🛐 Foarte pertinent: Dumitru Dimitrie despre ecumenistul Patriarh Daniel →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Ecumenistul Patriarh Daniel
Ecumenistul Patriarh Daniel

În perioada 1974-1976, Patriarhul Daniel a urmat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, Secția Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, iar apoi și-a continuat studiile în străinătate:

 • doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (Franța) și
 • doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

Patriarhul Daniel deține numeroase funcții pe plan bisericesc:

 • Membru fondator și membru de onoare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (București);
 • Membru al Comitetului Executiv și Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998);
 • Membru al Prezidiului și Comitetului Central al Conferinței Bisericilor Europene (din 1990);
 • Vicepreședinte al celei de-a II-a Adunări în Generale a Conferinței Bisericilor Europene (Graz, 1997).

Un ortodox care să facă cursuri de 2 ani la facultatea de teologie la protestanți și apoi 2 ani la facultatea de teologie la catolici, apoi și membru la organizațiile eretice, mi se pare prea mult și deajuns să ne dăm seama că a fost pus, nu ales, în funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pentru a promova ecumenismul eretic.

Și astfel se împlinesc cuvintele Sfinților Părinți, că "ereticii vor pune mâna pe biserică".

Sursa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JkL3zgeZdhoycMN5z2y9gAPFvuPpocVhs6mYhKEbD6LqcJm6ys7esF9ZkRaE7trcl&id=100008527272282


Comentariul Ortodoxia.RO:

Citiți următorul articol de pe blogul SACCSIV:

Aproape toți ierarhii BOR au fost școliți în occident, au trecut foarte scurtă vreme prin monahism (strict cât să figureze că sunt monahi, căci ierarhi pot fi doar călugarii), au funcții in organismele ecumeniste din occident sau sunt participanți la întrunirile ecumeniste

⚠️ Părintele Claudiu Buză - avertizare: TINERILOR ORTODOCȘI, LUAȚI AMINTE LA ADEVĂRUL LUI HRISTOS! FUGIȚI DE ECUMENISM CA DE FOC! 🔥 →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

La ITO 2023 se citează tinerilor ortodocși din "Sfântul și Marele Sinod" din Creta, în mesajul Patriarhiei Ecumenice, astăzi 1 septembrie 2023!

Așadar, hotărârile sunt perfect valabile pentru cei care le-au receptat (ex. BOR)!

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02Ym3JLAVTzbgiS889gdxhKwao9GN1WVwuDBXG13QsFMwuMn1PrKFNvksz5ADDMsWkl

🛐 Părintele Claudiu Buză: Nu este nicio diferență între pseudo-episcopii care ascund prezența ereziei și silnic s-au făcut stăpâni pe Biserică, și minciuno-medicii care ascund adevărul și introduc dictatura medicală în societatea în care trăim. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

NU ESTE NICIO DIFERENȚĂ ÎNTRE MINCIUNO-MEDICII PLANDEMIEI ȘI PSEUDO-EPISCOPII SINODULUI TÂLHĂRESC DIN CRETA

enter image description here

Ca să-mi dau seama că mă pot îmbolnăvi trupește din cauza alimentației, stresului, sedentarismului, aerului poluat, vaccipării etc, nu trebuie să fiu medic. E suficient să știu că aceștia sunt factori ai îmbolnăvirii și că trebuie să fiu atent la viața mea pentru a-mi păstra sănătatea (în măsura în care reușesc acest lucru prin cele ce țin de mine). Destul este să cunosc că medici responsabili pot pune un diagnostic corect și că pot trata cauzele (nu simptomele) unor eventuale boli.

La fel și în cele ale sufletului. Știm și simțim, la nivelul întregii noastre ființe, că lucrarea patimilor și pervertirea puterilor sufletești, îmbolnăvesc sufletul omului. Mai cunoaștem faptul că erezia este cea mai cumplită boală a sufletului, atunci când ea este acceptată de mintea și inima omului. Erezia este asemenea cancerului care poate duce la metastază duhovnicească pe omul care părăsește adevărul lui Hristos și îmbrățișează învățătura înșelătoare, străină de Dumnezeu. Acest lucru îl afectează nu numai în viața de aici, dar și în viața veacului ce va să fie.

Nu trebuie să fii teolog că să cunoști această realitate. E suficient să fii creștin ortodox, mădular viu al Bisericii lui Hristos ca să rămâi în învățătura sănătoasă și mântuitoare, pe care Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat-o tuturor: preoți și mireni. De aceea, plecând de la această premisă și cunoscând puterea pierzătoare de suflet a ereziei, nu putem să stăm nepăsători și să așteptăm ca aceasta să ne îmbolnăvească. Este nevoie de informare corectă, prevenție și izolare (îngrădire), pentru ca mintea să nu se întunece, iar inima să nu fie biruită de erezie.

Cei care ar trebui să fie doctori în Biserică (nu cei cu doctorate, ci cei care dețin știința de vindecare a sufletelor), nicidecum nu trebuie să altereze învățătura primită de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii, și nu trebuie să dezinformeze pe credincioși că nu există motive de îngrijorare atunci când se propovăduiește erezia ecumenismului legiferat la Creta. Fiindcă această minciună îl poate lipsi pe om de mântuire. Cei care mint, dezinformează și liniștesc conștiințele cu faptul că sinodul tâlhăresc din Creta nu produce efecte dezastruoase în viața duhovnicească a mădularele Bisericii, se aseamănă doctorilor mincinoși din plandemie care au susținut că restricțiile și vacciparea au ajutat pe cei care au făcut ascultare de ei. Nu este nicio diferență între pseudo-episcopii care ascund prezența ereziei și silnic s-au făcut stăpâni pe Biserică, și minciuno-medicii care ascund adevărul și introduc dictatura medicală în societatea în care trăim.

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid023tdQZT4HCH9gsVMN4BG8ieAm95VefwdPxLo7WJZ9Z9zmpG1mcD5b2wWPApyixjbil


Comentariu Ortodoxia.RO:

Ascunderea ereziei de către pseudo-episcopii participanți la trădarea parafată la pseudo-sinodul din Kolymbari - Creta 2016 are repercursiuni mult mai grave asupra întregii societăți și a ortodoxiei deoarece este vorba de mântuirea sufletului unui întreg popor: după acceptarea ereziei urmează demonizarea.

🛐 Părintele Claudiu Buză: CEI CARE ACCEPTĂ HOTĂRÂRILE ERETICE ALE MINCIUNO-SINODULUI DIN CRETA NU SE MÂNTUIESC →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă Gheron Gavriil, unul dintre cei mai importanți Bătrâni din Sfântul Munte ne spune, după șapte ani de la Sinodul din Creta, că ierarhii care au semnat hotărârile eretice de la Kolymbari nu se mântuiesc și merg în adâncul iadului, ar trebui să luăm în serios această realitate și să avem înțelegerea luminată de Duhul Sfânt, pentru că poate fi și pentru noi o problemă de mântuire.

Mai mult decât atât, părinții din chiliile Athosului sunt, în cea mai mare parte, nepomenitori sau împotriva minciunosinodului din Creta.

Oricine urmează acelor apostați care au semnat sau au acceptat ereziile de la Creta se face părtăș trădării credinței.

Totodată, tăcerea înseamnă necredință, este a treia formă de ateism (Sfântul Grigorie Palama) și dușmănie cu Dumnezeu.

Nu vă mai lăsați mințiți de cei care spun că la sinodul tâlharesc din Creta nu s-a întâmplat nimic și că hotărârile eretice nu au efecte dogmatice și canonice în plan bisericesc.

pseudo-sinodul din Creta

La Kolymbari, Creta, s-a trădat credința ortodoxă, prin legiferarea sinodală a ecumenismului, ratificându-se premisele eclesiologice eretice ale Declarației de la Toronto (Doc. 6, art. 19). Trebuie știut că hotărârile de la Kolymbari nu pot fi anulate decât printr-un alt Sinod, panortodox. Altfel, acestea rămân noua eclesiologie ce deschide calea mult doritei "unități în diversitate" a ecumeniștilor.

Nu vă lăsați înșelați! Este vremea mărturisirii! Dumnezeu cunoaște inimile noastre și știe dacă suntem sau nu suntem cu Adevărul.

Soluții? Mărturisirea publică și/sau îngrădirea de erezie prin nepomenirea celor care au trădat Ortodoxia și au adus ecumenismul în Biserică.

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02YUS2stcovwfFQQZoZG5siwciMUgdM1u7gZ6W8Qkf2SGiJeQCBCgupHJsv3eMd3gml

🛐 Părintele Claudiu Buză pune o întrebare la care trebuie să reflectăm: Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ 🏳️‍🌈, ați fi de acord? ... →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ, ați fi de acord?

Dar că sunteți membrii ai CMB, împotriva voinței voastre, nu vă deranjează?!

CMB - LGBTQ

Sursa postării: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0wrpC5YXpvUyv1m9iYkB2VcUAE4aGTSDsKCQT9T2PuB7jYwhCWLpYKe9w42uwpN2Ml


Comentariu Ortodoxia.RO:

După ce răspundem la această întrebare trebuie să și acționăm:

 • să facem tot ce putem să avem o viață plăcută lui Dumnezeu după învățătura Creștin Ortodoxă autentică;

 • să ne disociem de ierarhii și preoții ecumeniști - vezi site-ul: Mărturisirea Ortodoxă > Lupta antiecumenistă;

 • să cerem Sinodului BOR ieșirea din CMB și condamnarea și retragerea semnăturilor documentelor adoptate la sinodul tâlhăresc din Creta - Kolymbari din 2016.

enter image description here

☦️ Un alt părinte care a profețit despre Sinodul din Creta este Părintele Selafiil (cel orb) din Basarabia.

- Posted in Profeții și Proorocii by

Părintele Selafiil l-a cunoscut pe Sfântul Kukşa al Odesei când era tânăr. Sfântul l-a primit, deși era târziu (și in mod normal nu se mai întâlnea cu nimeni la acea oră), spunându-i să se roage pentru el.

Parintele-Selafiil-cel-orb-de-la-Manastirea-Noul-Neamt-din-Basarabia

Părintele spunea că vremea este aproape: "O să înceapă mare învălmășeală în Biserică, eu n-o s-o prind, dar voi o s-o prindeți."

Mai spunea că "e aproape timpul cînd cărţile ortodoxe vor fi nesemnate şi se vor răspîndi din mînă în mînă".

Atunci vor propovădui femeile, ca pe vremea sfinţilor apostoli, deoarece preoţii nu o vor putea face.

Dreapta credinţă va fi păstrată prin epistole răspândite printre credincioși, deoarece partea oficială a Bisericii nu va mai propovădui adevărul. Cu toate acestea, părintele spunea "să mergem aşa înainte, fără să ne rupem de episcopi."

Parintele Selafiil de la Noul Neamț, “Dragostea care nu cade niciodată”, Editura Cathisma


Părintele este un Sfânt! A murit în 2005, iar marea învălmășeală de care vorbește este pseudo-sinodul de la Creta.

Deja la magazinul Mitropoliei se găsesc cărți cu autori anonimi (nesemnate)!

Asta nu înseamnă să nu trebuie să criticăm abaterile și rătăcirile ierarhilor și să nu luăm atitudine ... din contră, suntem datori să mărturisim Adevărul ... că de nu o vom face noi, atunci pietrele vor vorbi!


Bătrînul Selafiil a fost o comoară du­hov­nicească de nepreţuit pentru obştea de la Noul Neamţ, alcătuită iniţial nu­mai din călugări tineri. Prin sfaturile şi pil­da sa de viaţă, alături de ceilalţi cîţiva bă­trîni care au revenit după prigoana co­munistă, părintele Selafiil a restabilit con­tinuitatea, după ruptura de treizeci de ani produsă în monahismul basa­ra­bean. La rugăciunile bătrînului mulţi fraţi s‑au iz­băvit de pa­timile şi gîndurile care îi chi­nuiau, iar alţii pot povesti cazuri mi­nu­nate pe care Dumnezeu le‑a săvîrşit prin smeritul pă­rinte. Odată părintele i-a măr­turisit unui ucenic de chilie: „Viaţa mea s‑a terminat demult, dar Dumnezeu mă mai lasă să trăiesc pentru alţii”.

❗Preot Matei Vulcănescu: La Sinodul din Creta a fost introdusă o noua dogmă

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sunt voci ca cea a Patriarhului Daniel care spun că la Creta nu s-a schimbat nimic.

Adevărul este cu totul diferit față de ceea ce spun aceste voci.

La Creta, textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" introduce o dogmă nouă, schimbând Crezul în mod viclean.

În acest filmuleț veți afla noua dogmă eretică.

Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=XIyOdWL3WX0

✡️ Trădătorii ortodoxiei - Ierarhii români care au participat la sinodul tâlhăresc din Creta, Kolymbari

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

🛐 Părintele Claudiu Buză: SINODUL DIN CRETA PRODUCE EFECTE ÎN VIAȚA BISERICEASCĂ →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Problema cea mai mare, după Kolymbari (2016), este că nu avem în BOR reacție și atitudine printre preoți, monahi și mireni (cu foarte mici excepții).

Kolymbari (2016

Parcă toți se complac în această stare care tinde să devină un mod de existență pregătitor panereziei ecumenismului - prin tăcere și indolență. Mai ales că sunt mulți teologi care știu că sinodul din Creta produce efecte în viața bisericească. Ceea ce se întâmplă acum în biserici este rezultatul clătinării de pe urma apostaziei care se lucrează în Biserică.

Georgienii și-au dat seama că statutul de membru al CMB este incompatibil cu Ortodoxia. Ieșind din CMB (1997), au avut și tăria să refuze participarea la Kolymbari - Creta. Acum duc o luptă corectă și nu există nimic care să-i scoată din Ortodoxie.

La noi puterile sufletești slăbesc și măsurile de (ne)siguranță lumești se înmulțesc.

Acesta este rezultatul apostaziei!

Gândul îmi spune că apostazia nu se va opri până ce credincioșii nu vor înțelege că trebuie să ridice zidul nepomenirii, singurul care poate opri erezia să se întindă în Trupul Bisericii.

Sursa: https://www.facebook.com/100023362241083/posts/pfbid029s1iMrJMDTmowwbVN4ieSsoHSHkD6r9PFQH1gzD1dtdN5KiLUFKmFKR1AgMeskPRl/

 


 

Page 1 of 2