ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Sfântul Ioan Rusul: Trebuie să fie război! Trebuie să fie război! Trebuie să fie război! Pentru că e multă necredință și necuvioșie în lume!

- Posted in Profeții și Proorocii by

Sfântul Ioan Rusul

Mult păcat în lume și multă necuvioșie... Din cauza aceasta trebuie să fie război! Ai auzit ce-ți spun? Trebuie să fie război! Mult păcat, părinte, în lume! Multă necuvioșie, multă necredință!

— Sfinte Ioan, să nu fie război că, na, am 70 de ani. De mic, din Asia Mică, de la 1920, am trecut prin război, prigoană, exil, turci și, iarăși, în Evia, războiul civil, ocupația nazistă, italiană, turci și, na, am scăpat, cu harul lui Dumnezeu. Acuma, la bătrânețe, să am iarăși aceste războaie și situații, dragă Sfinte Ioan...

Trebuie să fie război! Trebuie să fie război! TREBUIE să fie război! Pentru că e multă NECREDINȚĂ și necuvioșie în lume!

Dialogul Sfântului Ioan Rusul (1690-1730) cu Sfântul Iacov Tsalikis (1920-1991)

Sfântul Iacov Tsalikis


NOTĂ: Nu-și dorește NIMENI să fie război, nu interpretați în modul acesta postarea! Sfântul Ioan Rusul a spus acest lucru și altui părinte, Sfântul Evmenie Saridakis: "Trebuie să fie război, căci nu există alt chip prin care să se tămăduiască această lume!"


Viața Sfântului Cuvios Iacov Tsalikis

Sfântul Iacov Tsalikis (1920-1991), starețul Sfintei Mănăstiri a Cuviosului David din Evia, a fost un ieromonah contemporan, nevoitor ca și sfinții cuvioși din primele secole creștine, înzestrat cu multe virtuți si harisme dumnezeiești. Părintele Porfirie spunea despre părintele Iacov: „să știți ca el este unul dintre cei mai mari înainte-văzători din perioada aceasta numai că se ascunde cu grijă ca să nu fie slăvit”, iar Cuviosul Paisie Aghioritul afirma că deținea harismele Sfântului Nectarie.

Sfântul Iacov Tsalikis (1920-1991), starețul Sfintei Mănăstiri a Cuviosului David din Evia, a fost un ieromonah contemporan, nevoitor ca și sfinții cuvioși din primele secole creștine, înzestrat cu multe virtuți si harisme dumnezeiești. Părintele Porfirie spunea despre părintele Iacov: „să știți ca el este unul dintre cei mai mari înainte-văzători din perioada aceasta numai că se ascunde cu grijă ca să nu fie slăvit”, iar cuviosul Paisie Aghioritul afirma că deținea harismele Sfântului Nectarie.

Fericitul părinte Iacov s-a născut în 5 noiembrie 1920, în satul Libisi din Asia Mică. Părinții săi, Stavros si Teodora fiind creștini evlavioși, l-au educat pe calea lui Dumnezeu. În anul 1922 s-a făcut schimbul de populație dintre Grecia si Turcia, iar familia și rudele sale, fiind nevoite să plece în Grecia, au fost trasferați în satul Farakla din Evvia, unde părintele a viețuit până la intrarea sa în monahism. Părintele a arătat încă din fragedă pruncie înclinaţie către cele sfinte, dorea să imite ceea ce făceau preoții la sfintele slujbe, îngrijea bisericuțele din împrejurimi, și se ruga fierbinte sfinților.

Cunoscuții săi, văzând modul său de viețuire, îi spuneau călugărul. Darul vindecărilor l-a dobândit încă de mic. La 9 ani micul Iacov a devenit treptat scăparea locuitorilor simpli și săraci – mai mult a refugiaților, cărora le citea rugăciuni și exorcisme. Așadar, au început să-l cheme ori de câte ori se întâmpla ceva rau.

Între anii 1947-1949 și-a satisfăcut stagiul militar. Întors ascasă, a preluat responsabilitățile familiale, deoarece părinții săi, se mutaseră deja la Domnul. În anul 1951, după ce și-a căsătorit sora, a intrat în mânăstirea Cuviosului David din Evvia, unde Sfântul însuși l-a întâmpinat. Mănăstirea se afla într-o stare deplorabilă şi număra doar trei vieţuitori. Aceștia și locuitorii din zonă au facut tot ce le stătea în putință pentru a-l alunga, chiar l-au amenințat cu moartea, însă fără succes. Părintele Iacov era hotarât să rămână în mănăstire indiferent de ce i se va întâmpla, fiind încredințat în pronia divină.

În anul 1952, în luna noiembrie a fost tuns în monahism, iar în luna următoare a fost hirotonit ieromonah. Postul aspru, multa muncă, slujba îndelungată şi privegherea de fiecare zi, l-au adus într-o stare de mare slăbiciune trupească, însă nu dorea să-și micșoreze nevoința sub nicio formă. Pe deasupra mai veneau şi demonii care-l băteau cumplit, provocându-i și aceștia grele suferințe trupești.

După anul 1970, sporirea duhovnicească a părintelui era direct proporțională cu suferințele sale. Simţea dureri nesfârșite, însă emanația duhovnicească era inepuizabilă. Devenise un înger în trup iar pe chipul său strălucea necontenit nespusa bucurie a învierii. El însuși spunea: „inima mea este o grădină a raiului”.

În anul 1975 a devenit egumen. Tot în același an Mântuitorul nostru l-a învrednicit de a vedea și de a atinge Sângele cel Preasfânt al Său, la Sfânta Proscomidie. Pentru chipul îmbunătățit al vieții sale, veneau la stareț oameni din toată Evvia și din Atena, pentru a-l vedea, a-l asculta, si a se mărturisi, cu toate că părintele Iacov era un om foarte simplu. Absolvise numai ciclu primar.

Cu trecerea anilor, puterile sale fizice se diminuau din ce în ce mai mult, încât dupa anul 1987 putea să moară în orice moment. Suferea de multiple boli de inimă, tromboze, și altele, dar marea sa iubire față de oameni, nu-l lăsa să se gândească deloc la problemele sale personale, ci spovedea si povățuia neîncetat. În ultimul an al vieți sale, trupul său devenise o ruină, era numai piele şi os. Numai fața lui a rămas curată, luminată, dând impresia că este imaterială. Bătrânul duhovnic răspândea în jurul său o pace dumnezeiască.

În data de 21 noembrie 1991, de ziua prăznuirii intrării Maicii Domnului în Biserică, după ce a spovedit un fiu duhovnicesc, părintele Iacov, s-a mutat la locașurile cele cerești.

După adormirea sa, starețul a săvârșit multe minuni dintre care amintim două:

În noaptea de 4 spre 5 aprilie, preotul responsabil al bisericii Sfantului Ioan Rusul l-a vazut pe fericitul stareț în biserică. Starețul i-a cerut să-i aducă racla Cuviosului Ioan ca să se închine. I-au adus-o și s-a închinat cu veselie rostind rugăciuni cu cuvinte deosebit de frumoase, care înveseleau nespus pe cei din jur. La un moment dat, starețul a terminat și a spus: „Luaţi-l pe Cuviosul”. Atunci preotul și alții ce erau cu el s-au plecat să se inchine și ei, iar apoi să ia racla. Dar, uimiţi, au văzut că în raclă era starețul Iacov, iar nu cuviosul Ioan.

Starețul i s-a arătat unei femei credincioase și i-a spus: ,,înainte îl rugam pe Cuviosul David să meargă la Dumnezeu să mijlocească pentru oameni, dar acum mă duc eu însumi”.

🔔 Înainte de finalizarea celor medicale vor începe cele ale războiului, să nu vă temeți și să aveți curaj!

- Posted in Profeții și Proorocii by

Tocmai ce ne-am întors de la Privegheiul sărbătorii Cuviosului Paisios Aghioritul și prima noastră grijă este să vă facem cunoscut ceva ce ni s-a făcut cunoscut înainte de aceasta mare sărbătoare.

Unui părinte care-l cunoștea pe Sfântul Paisie i s-au întâmplat următoarele, așa cum povestește:

M-am dus să mă odihnesc după Sfânta Liturghie de Duminică, când am cinstit-o pe marea noastră Sfântă Mucenică Evfimia, precum și pe Sfântul Sofronie din Essex, mare Părinte și Teolog al Luminii Necreate din zilele noastre, dar și să mă odihnesc pentru Priveghiul care urma pentru Sfântul Paisie Aghioritul.

Eram între somn și trezie, și-l văd pe Sfântul Paisie direct în fața mea și îmi spune:

“Părinte, înainte de a se încheia cele medicale, vor porni cele de război, să aveți curaj, este nevoie de multe rugăciuni, sunt aproape de voi, toate se vor întâmpla brusc! Să vă asigurați resurse alimentare pentru cel puțin câteva luni bune!”

Mesajul din anul 2021 al unui monah (prieten apropiat de-al părintelui Paisie Aghioritul).

enter image description here

Citește:

💥Protoiereul Igor Reabko: Războiul din Israel: De ce? / Cugetările unui preot despre cauzele războiului care a izbucnit în statul Israel. →

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Deja timp de doi ani, atenția lumii este ațintită asupra evenimentelor sângeroase care au loc în Ucraina. Dar s-a întâmplat un alt cutremur – au început acțiunile militare între Israel și Palestina. Lumea urmărește cu mare atenție succesiunea evenimentelor din acest conflict. Cu toate acestea, în publicația mea vreau să explic cititorilor care este problema acestor ciocniri de lungă durată. HAMAS și-a început acțiunile militare cu un apel specific – de a elibera Moscheea Al-Aqsa. De fapt, acest conflict care durează de zeci de ani, este în esență legat de un singur loc – Muntele Templului. Acesta este, după părerea mea, întregul secret al acestui război și aici se ascunde miezul problemei.

Protoiereul Igor Reabko: Războiul din Israel: De ce? / Cugetările unui preot despre cauzele războiului care a izbucnit în statul Israel.

Dar mai întâi vreau să spun câteva cuvinte despre situația mondială în general, deoarece aceasta este direct legată de tot ceea ce se întâmplă cu noi acum. Ceea ce scriu este viziunea mea personală și nu insist să am dreptate.

În ultimul timp, se aud adesea critici la adresa așa-numitei "teorii a conspirației". Eu nu sunt un susținător al acestei teorii. Ce "secret" și "conspirație" poate exista în ceea ce a fost calculat, pronosticat și fundamentat științific cu câteva decenii în urmă? Au fost organizate conferințe și simpozioane, iar întrebarea cum va fi lumea în secolul XXI a fost discutată deschis în cele mai largi cercuri. Era evident pentru toată lumea că era post-capitalistă se apropia de sfârșit. Omenirea intră într-o nouă eră.

Noul format de relațiilor include ingrediente care nu au existat niciodată în istoria lumii: internetul, globalizarea, noi forme de relații economice, politice și sociale. Și dacă adăugați la aceasta sinteza tehnologiilor biomedicale și informatice, precum și problemele deficitului de resurse asociate cu suprapopularea planetei, atunci obținem ceea ce a primit de fapt denumirea științifică de "Noua Ordine Mondială" (NWO).

Principiile și legile de bază ale existenței acestei noi formații universale umane au fost de mult timp prezise și studiate. Numai de ce, dintr-un anumit motiv, acest nou format destul de înțeles, fundamentat științific, al coexistenței umane este acum numit brusc "teoria conspirației" și "conspirologie".

Da, arată destul de neplăcut. De fapt, umanitatea intră într-un sistem de relații în care va trebui să-și ia rămas bun pentru totdeauna de la astfel de fenomene precum democrația, drepturile omului etc. Și nu există niciun secret în faptul că nu mai există nicio lume bipolară sau multipolară. Vor apărea din când în când două mâini care frământă aluatul pentru această Nouă Ordine Mondială, luptându-se între ele, dar vor avea un singur cap. Sângele, suferința și moartea a milioane de oameni vor fi reale. Însă procesul istoric însuși a încetat să mai fie rezultatul spontan al îmbinării diferitelor voințe umane. Totul a devenit planificat și controlat, chiar și atunci când pare a fi ceva haotic.

Nu vom mai fi noi cei care vom decide ce opinii publice și chiar personale ar trebui să persiste. Un singur guvern mondial nu este fantezia unei minți inflamate, ci o consecință logică a dezvoltării civilizației. Nu există vreun secret sau intrigă aici. Mai mult, nu putea fi altfel. La aceasta trebuiau să ducă procesele de globalizare, dezvoltarea comunicațiilor informaționale, concentrarea părții leului din finanțe în mâinile unui număr mic de oameni, "progresul" științific și tehnologic etc. Acum, doar acest cap va decide unde trebuie să fie război și unde să fie pace, unde trebuie să fie foamete și unde să fie abundență, cine să lupte împotriva cui și pentru ce, unde să fie îndreptată ura națiunilor și încotro dragostea, etc.

Înțeleg că aceste cugetări ale mele pot să pară absurde pentru cineva. Nu mă voi opune. Totuși, pot de asemenea să presupun că în această formă de conducere autocratică, vor fi implicați nu doar oamenii. Principalul ideolog al muncii lor și planificatorul lor va fi cel care se autointitulează cosmocrator. Nici aici nu există niciun secret mistic. Oamenii de la putere nu au mai apelat la "constructorul universului" sau "arhitectul lumii" pentru ajutor și sprijin. Numai că în etapa finală a istoriei lumii ei vor deveni conductorii direcți ai voinței sale și ai acțiunii dirijate.

Aceasta este starea generală a lucrurilor și acum să revenim la evenimentele mondiale actuale.

Cauza începerii acțiunilor militare

Militanții HAMAS au atacat "în mod neașteptat" Israelul, trăgând mii de rachete asupra țării. Pregătirea pentru o astfel de operațiune militară necesită o perioadă semnificativă de timp și anumite acțiuni care au avut loc chiar sub nasul serviciilor de informații israeliene.

Mossad-ul este cea mai bună agenție de informații din lume. Specialiștii săi, la orice oră de zi sau noapte, ar putea răspunde la întrebarea: "Ce face musca așezată pe automatul unui palestinian situat la un punct de geolocalizare?". Dar aici voi lăsa deschisă întrebarea de ce Mossad-ul căuta, dar "nu vedea" pregătirea intervenției.

Muntele Templului

Milioane de evrei visează să fie îngropați la poalele Muntelui Templului. De ce acest munte este atât de remarcabil și ce este acolo? În primul rând, se distinge printr-o piatră semnificativă. Evreii îl numesc "Even-ga-Hashṭiyya", în timp ce musulmanii îl numesc "Al-Sakhrah". Traducerea este aceeași –"Piatra de temelie a fundației". Conform tradițiilor evreiești și musulmane, aici Dumnezeu a început crearea lumii pământești. Legenda spune că regele David a așezat Chivotul Legământului pe această piatră. Fiul său Solomon a construit primul templu aici. Peste această Piatră a fost plasată Sfânta Sfintelor, locul prezenței lui Dumnezeu, și în care putea intra doar marele preot evreu o dată pe an.

Primul Templu a stat patru sute de ani până a fost distrus de babilonieni. Construcția celui de-al Doilea Templu a durat aproape cinci secole și a fost finalizată în timpul domniei regelui Irod. Acest templu a fost una dintre cele mai mari structuri ale antichității. Apostolii au exclamat cu admiraţie către Iisus: "Învăţătorule, priveşte ce fel de pietre şi ce clădiri! Dar Iisus a zis: Vezi aceste mari clădiri? Nu va rămâne piatră peste piatră să nu se risipească " (Marcu 13:1–2; Luca 21:5–6). Într-adevăr, templu a fost distrus în anul 70 d.Hr. și chiar și locul a fost arat (conform legilor romane, construcțiile erau interzis pe terenul arat).

Evrei care au supraviețuit s-au împrăștiat în întreaga lume și, ca oraș, Ierusalimul a dispărut. A mai rămas doar un mic sat, o colonie romană numită Aelia Capitolina. În perioada bizantină, când evreilor li s-a permis să se întoarcă în acest loc, au existat încercări slabe de a reconstrui Templul. Potrivit relatărilor contemporanilor, toate s-au încheiat cu eșec.

Voi descrie pe scurt istoria ulterioară a acestui loc, fără a intra în detalii și nuanțe. Cei interesați le pot găsi cu ușurință pe internet.

​Locul Muntelui Templului în tradiția islamică

Când islamul a apărut pentru prima dată în Peninsula Arabică și nu încă devenise o religie mondială, acesta era deja asociat cu Muntele Templului. Conform tradiției islamice, profetul Mahomed a fost transportat în mod miraculos de la Mecca la Piatra de temelie a Muntelui Templului pe un cal de foc numit Al-Burāq. De pe această Piatră, Allah l-a luat pe Profet în sălașul ceresc.

De atunci, Mahomed și adepții săi s-au rugat mereu în direcția Muntelui Templului, unde, conform Coranului, exista "o altă moschee", deși fizic încă nu exista nicio moschee acolo. Construcția moscheii avea să înceapă o sută de ani mai târziu.

În Coran sunt menționate doar două moschei: cea de pe Piatra de temelie și cea din Mecca. Întreaga lume musulmană venerează trei dintre cele mai mari sanctuare ale sale - moscheile din Mecca, Medina și de pe Muntele Templului (această moschee se numește Al-Aqsa). Pentru a recâștiga controlul deplin asupra acestui loc, a început invazia militară a palestinienilor în Israel. Totuși, istoria acestei confruntări nu a început ieri.

Secolele VII – XX

Dacă excludem perioade specifice asociate cu campaniile cruciaților, putem spune că din secolul al VII-lea până în secolul XX, parioadă care durează treisprezece secole, Muntele Templului, Moscheea Al-Aqsa și Piatra de temelie au aparținut lumii musulmane. Pe parcursul întregii perioade de stăpânire musulmană, doar adepții islamici au putut urca pe Muntele Templului.

Nimeni nu a contestat drepturile musulmanilor asupra Muntelui Templului, chiar și după controlul britanic asupra Palestinei după Primul Război Mondial.

Era nouă

Situația s-a schimbat treptat odată cu înființarea noului stat Israel în 1947. Înainte de 1967, Orașul Vechi (partea de est a Ierusalimului) și Muntele Templului erau sub stăpânirea Egiptului. Totuși, după o operațiune militară rapidă de șase zile, aceste locuri au ajuns sub controlul statului Israel.

Conform legii islamice, pe care instanțele internaționale o recunosc și ele, tipul de proprietate de care ține Moscheea Al-Aqsa este considerat inalienabil. Prin urmare, din punct de vedere juridic, evreii nu au drepturi asupra Muntelui Templului. Situația juridică este una, dar realitatea este alta.

Musulmanii au încetat să controleze teritoriul care le aparținea. Situația a ajuns într-un impas.

De ce evreii au nevoie de Muntele Templului

Nu este nevoie să vorbim despre importanța acestui loc pentru evrei. Timp de câteva decenii, evreii au reușit să creeze un stat puternic și dezvoltat. Cu toate acestea, este esențial să ne amintim că, în esență, nu este un stat laic, ci unul religios. Dar acest stat nu are un centru religios.

Templul este inima iudaismului, este scopul și sensul existenței Statului Israel. Timp de două mii de ani, evreii au trăit cu speranța de a reconstrui Templul. Odată cu reînființarea Statului Israel și întoarcerea evreilor în patria lor istorică, mai rămâne un singur pas de făcut. Dar cum? Al Treilea Templu poate fi construit doar într-o locație specifică, locul unde Dumnezeu a început să creeze lumea, unde Creatorul a luat pământul din care L-a făcut pe Adam, unde Adam a adus jertfe lui Dumnezeu, unde Avraam a construit altarul pe care intenționa să-l sacrifice pe Isaac, unde a stat Chivotul Legământului și unde se afla Sfânta Sfintelor a Primului și celui de-al Doilea Templu. Dar și Moscheea Al-Aqsa, unul dintre cele mai mari sanctuare ale islamului, se află tot pe acest loc.

Prin urmare, Muntele Templului a devenit un punct de dispută între două religii, iar situația a ajuns într-un impas. Trebuie găsită o soluție.

Ce înseamnă toate acestea pentru creștini?

Evreii au o profeție că al Treilea Templu va fi construit și va vesti venirea lui Mesia. Creștinii, din cele mai vechi timpuri, au și o profeție că așa va fi, cu excepția faptului că Mesia evreu este considerat antihristul. Deja pe baza acestei profeții, se poate spune cu încredere că partea care va câștiga în acest război este predeterminată. Al Treilea Templu este deja destinat să apară la sfârșitul istoriei omenirii. Începutul construcției sale va însemna că lumea, în forma sa fizică actuală, nu va mai dura mult mult, iar evenimentele descrise în Cartea Apocalipsei de Ioan Teologul se vor desfășura într-un ritm rapid.

Totuși, cel mai important lucru este că Paștele veșnic, bucuria întâlnirii cu Hristos în marea Sa a doua venire, reînnoirea de primăvară a întregii lumi, va fi deja vizibilă la orizont. Și aceasta este o mare bucurie pentru noi. Mai mult, există mărturia Apostolului Pavel: "Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. Şi astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: "Din Sion va veni Izbăvitorul şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov" (Romani 11:25-26). Aceasta înseamnă că evreii trebuie, la un moment dat, să recunoască că Mesia este Hristos și, în esență, să devină creștini. Aceasta este intriga ascunsă în nodul istoric al ultimelor zile ale lumii.

De îndată ce a început războiul din Israel, primul gând care mi-a venit în minte a fost că are o legătură cu construcția celui de-al Treilea Templu. Dacă am dreptate sau, vom înțelege în timp. Dar în orice caz, după cum se spune, "Amin! Vino, Doamne Iisuse!" (Apocalipsa 22:20).

Sursa: https://spzh.news/ro/chelovek-i-cerkovy/76376-vojna-v-izraile-zachem-i-pochemu

😂 The Horror IS REAL

- Posted in Râsu'-plânsu' by

enter image description here
True. No comment.

🔥Părintele Claudiu Buză: VREȚI SĂ OPRIȚI RĂZBOIUL ... ?! →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

RAZBOI

Vorbind în urmă cu câteva zile cu un om încercat al lui Dumnezeu, am înțeles că un război nu poate înceta dacă dreapta credință este batjocorită și Adevărul este răstignit.

Am înțeles că schisma ucraineană nu poate fi evitată (nici de BOR!), dacă erezia legiferată la Creta nu va fi condamnată Sinodal. Am înțeles că răul din lume nu poate fi oprit, dacă binele este schimonosit și umilit prin agenți ai întunericului.

Am înțeles că se vor ridica hristoși mincinoși și înșelători care vor amăgi poporul cu false proorocii, cu "minuni" care despart de Hristos, de Adevăr, și că "vor numi răul bine, și binele rău".

Nu trebuie să uităm că în spatele acțiunilor omenești, străine de voia lui Dumnezeu, stă vrăjmașul mântuirii noastre. El știe că doar Harul lui Dumnezeu poate apăra lumea și pe cei ce locuiesc în ea. Știe că Pronia dumnezeiască conduce omul spre cunoașterea Adevărului și moștenirea unei Împărății cerești, nu a unei existențe vremelnice și înșelătoare. De aceea, diavolul lucrează răul în lume prin cei ce îl ascultă și îl urmează. Astfel, cei ce păcătuiesc și nu se pocăiesc, vor suferi consecințele alegerii lor la nivel personal. Atunci când, însă, păcătuiește un popor întreg sau o lume întreagă, prin apostazie și legi împotriva firii și a voii lui Dumnezeu, atunci întregul popor, sau întreaga lume, se osândește sau se pedepsește pedagogic și curățitor pentru a ajunge la simțul pocăinței și pentru a reveni la lucrarea cea după fire, plăcută și voită de Dumnezeu.

Așadar, vrem pace în lume? Să fim activiști duhovnicești și următori ai Adevărului! Altfel, întuneric mare se va așterne peste lume. Să nu fie!

Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid05RtFgGrDvCWxXxgr4BdsWuQfesHeCdZ5MoY33efgkEi9NoASzLwDHZMPy5eMC1JXl

💥 Peste 900 de morți în urma bombardării de către Israel a Spitalului baptist din Gaza. Corpuri de femei și copii împrăștiate în toată zona. Cel mai mare atac mortal israelian din ultimele 5 războaie cu palestinienii.

- Posted in Politică și Guvernare by

enter image description here

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza, condus de Hamas, afirma inițial că cel puțin 500 de persoane au fost ucise într-o explozie asupra Spitalului din Gaza care, potrivit acestuia, a fost provocată de un atac aerian israelian, a transmis într-o Alertă Media DailyMail.

Noutăți: Armata israeliană susține că explozia s-ar datora unei rachete Hamas sau a Jihadului Isalmic care ar fi scăpat de sub control

Înregistrări Twitter contrazic aserțiunea

Abbas anulează întâlnirea cu Biden de la Amman, unde arde ambasada Israelului

Erdogan condamnă atacul israelian @ Manifestații de amploare la Istanbul și Ankara

Se cere expulzarea ambasadorului evreu @ Tel Aviv transmite cetățenilor israeliani aflați în Turcia să părăsească țara

Numărul morților din Gaza crește vertiginos

OMS protestează oficial față de atacul inacalificabil

Rusia și Emiratele Arabe Unite au solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate

La Tel Aviv, cancelarul german Olaf Scholz și delegația sa au fost puși pe burtă pe aeroport după un atac Hamas cu rachete asupra orașului

Arabia Saudită și Egiptul condamnă vehement atacul israelian asupra spitalului baptist din Gaza

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a calificat atacul drept un „masacru” și o „rușine pentru umanitate”

Proteste la Bagdad, Teheran, Beirut, Rabat, Tunis, Amman, Ierusalimul de Est

Ministrul palestinian al Sănătății a susținut o conferință de presă din mijlocul cadavrelor

Hezbollah anunță o zi de „furie fără precedent” în urma măcelului de la spitalul baptist Al-Ahli

Lumea islamică e în clocot

💥 Asediul Gazei e strict interzis ⛔️ de Convenția de la Geneva📃

- Posted in Politică și Guvernare by

Iată ce prevede Protocolul adițional nr. 1 din 10 iunie 1977 la convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate internationale:

Articolul 51 — Protectia populatiei civile

 1. Populatia civila şi persoanele civile se bucura de o protecţie generală contra pericolelor rezultind din operaţiile militare. În scopul de a face aceasta protecţie efectiva, regulile urmatoare, care se adauga celorlalte reguli de drept international aplicabil, vor trebui să fie respectate în toate imprejurarile.

 2. Nici populatia civila ca atare, nici persoanele civile nu vor trebui sa faca obiectul atacurilor. Sînt interzise actele sau amenintarile cu violenta al caror scop principal este de a raspindi teroarea în populatia civila.

 3. Persoanele civile se bucura de protectia acordată de către prezenta secţiune, în afară de cazul cînd participa direct la ostilitati şi numai pe durata acestei participari.

 4. Atacurile fără discriminare sînt interzise. Prin expresia atacuri fără discriminare se înţeleg: a) atacuri care nu sînt indreptate împotriva unui obiectiv militar determinat; b) atacuri în care se folosesc metode şi mijloace de lupta care nu pot fi indreptate împotriva unui obiectiv militar determinat, sau c) atacuri în care se folosesc metode sau mijloace de lupta ale caror efecte nu pot fi limitate după cum le prescrie prezentul protocol, şi care sînt în consecinţa, în fiecare din aceste cazuri, capabile sa loveasca, fără deosebire, obiective militare şi persoane civile sau bunuri cu caracter civil.

 5. Vor fi, între altele, considerate ca efectuate fără discriminare urmatoarele tipuri de atacuri: a) atacurile prin bombardament, oricare ar fi metodele sau mijloacele utilizate, care trateaza ca un obiectiv militar unic un anumit numar de obiective militare net distantate şi distincte, situate într-un oras, sat sau în orice zona continind o concentraţie analoaga de persoane civile sau de bunuri cu caracter civil; b) atacurile de la care se poate astepta ca sa cauzeze incidental pierderi de vieti omenesti la populatia civila, ranirea de persoane civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau o combinaţie a acestor pierderi şi pagube, care ar fi excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct asteptat.

 6. Sînt interzise atacurile indreptate cu titlu de represalii împotriva populatiei civile sau a persoanelor civile.

 7. Prezenta sau miscarile populatiei civile sau ale unor persoane civile nu pot fi utilizate pentru a se pune anumite puncte sau anumite zone la adapost de operaţiunile militare, mai ales pentru a incerca să se puna obiectivele militare la adapost de atacuri sau sa acopere, sa favorizeze sau să efectueze operaţiunile militare. Părţile la conflict nu trebuie să dirijeze miscarile populatiei civile sau ale persoanelor civile pentru a incerca sa puna obiectivele militare la adapost de atacuri sau sa acopere operaţiunile militare.

Articolul 54 — Protectia bunurilor indispensabile supravietuirii populatiei civile

 1. Este interzisa infometarea civililor ca metoda de razboi.

 2. Este interzis de a se ataca, a se distruge, a lua sau a scoate din uz bunuri indispensabile supravietuirii populatiei civile, cum ar fi proviziile alimentare şi zonele agricole în care acestea se produc, recoltele, vitele, instalatiile şi rezervele de apa potabila şi lucrarile de irigatii, în scopul de a lipsi, ca urmare a valorii lor de subzistenta, populatia civila sau partea adversa, oricare ar fi motivatia de la care se porneste, fie pentru a infometa persoanele civile, a provoca deplasarea acestora, sau pentru oricare alt motiv.

Articolul 70 — Acţiuni de ajutor

 1. Atunci cînd populatia civila dintr-un teritoriu sub controlul unei părţi în conflict, altul decit un teritoriu ocupat, este insuficient aprovizionata cu materiale şi alimente menţionate în art. 69, vor fi intreprinse acţiuni de asistenţa cu caracter umanitar şi impartial şi fără nici o diferentiere cu caracter defavorabil, sub rezerva consimtamintului părţilor vizate de către aceste acţiuni de asistenţa. Ofertele de asistenţa indeplinind condiţiile de mai sus nu vor fi considerate nici ca un amestec în conflictul armat şi nici drept acte ostile. Cu ocazia distribuirii de colete cu ajutoare va fi acordată prioritate persoanelor care, asa cum sînt copiii, femeile insarcinate sau lehuze şi mamele care alapteaza, trebuie, conform convenţiei a IV-a sau prezentului protocol, sa faca obiectul unui tratament privilegiat sau al unei protectii deosebite.

 2. Părţile la conflict şi fiecare înaltă parte contractantă vor autoriza şi vor facilita trecerea rapida şi fără piedici a tuturor trimiterilor, a echipamentelor şi a personalului de ajutor oferite în conformitate cu prevederile acestei secţiuni, chiar dacă acest ajutor este destinat populatiei civile a părţii adverse.

 3. Părţile la conflict şi fiecare înaltă parte contractantă, autorizînd trecerea de ajutoare, echipamente şi personal în conformitate cu paragraful 2: a) vor dispune de dreptul de a stabili reglementarile tehnice, inclusiv verificările, la care este supusă o asemenea trecere; b) vor putea sa condiţioneze autorizatia de trecere de obligaţia ca distribuirea asistentei să fie efectuata la faţa locului, sub controlul unei părţi protectoare; c) nu vor deturna în nici un fel trimiterile de ajutoare de la destinaţia lor şi nici nu vor intirzia trimiterea, cu excepţia cazurilor de necesitate urgenta, în interesul populatiei civile vizate.

 4. Părţile la conflict vor asigura protectia trimiterilor de ajutoare şi vor facilita distribuirea rapida a acestora.

 5. Părţile la conflict şi fiecare înaltă parte contractantă interesata vor incuraja şi vor facilita o coordonare internationala eficienta a acţiunilor de asistenţa menţionate în paragraful 1. De asemenea, și Protocolul nr. 2 din 10 iunie 1977 prevede:

Articolul 14 — Protectia bunurilor indispensabile pentru supravietuirea populatiei civile

Este interzis să se recurga, ca mijloc de lupta, la infometarea populatiei civile. În consecinţa, se interzice să se atace, să se distruga sau să se faca inutilizabile, în acest scop, bunurile indispensabile pentru supravietuirea populatiei civile, asa cum sînt produsele alimentare şi zonele agricole care le produc, recoltele, animalele, instalatiile şi rezervele de apa potabila şi lucrarile de irigatii.


Încălcarea Convențiilor de la Geneva, care stabilesc normele și principiile privind tratamentul prizonierilor de război, persoanelor aflate sub ocupație și a persoanelor afectate de conflicte armate, poate avea grave consecințe la nivel internațional și pentru cei responsabili de aceste încălcări. Persoanele sau entitățile responsabile de încălcarea gravă a Convențiilor de la Geneva pot fi supuse răspunderii penale internaționale. Aceasta poate implica urmărirea penală de către instanțele internaționale, precum Curtea Penală Internațională (CPI). Individual, inclusiv lideri politici și militari, pot fi acuzați de crime de război sau crime împotriva umanității.

Statele care încalcă Convențiile de la Geneva pot fi obligate să plătească compensații sau reparații victimelor încălcărilor.

Statele care încalcă Convențiile de la Geneva pot să se confrunte cu izolarea internațională, inclusiv sancțiuni economice și politice din partea altor state sau organizații internaționale.

— Bogdan Tiberiu Iacob

Sursa: https://www.ziuanews.ro/editorial/bibi-risc-acuza-ia-de-crim-de-r-zboi-asediul-gazei-e-strict-interzis-de-conven-ia-de-la-geneva-1579140

✝️ Va rândui Domnul ca astfel să se întoarcă mulţi dintre păgâni la Ortodoxie.

- Posted in Părintele Iustin Pârvu by

Neamul nostru nu a dus niciodată războaie de cotropire, noi doar am fost siliţi să folosim arma împotriva celuilalt, ca să ne apărăm pământul şi valorile date nouă de Dumnezeu. Noi nu am avut cutezanța să atacăm şi să deranjăm alte popoare. Acum doar la comanda marilor puteri, suntem puşi în situaţia de a lupta ca aliaţi în alte state, dar nu din iniţiativa noastră, ci tot la porunca stăpânitorilor lumii.

enter image description here

Sigur că şi noi vom fi implicaţi, pentru că statele acestea mari își protejează întotdeauna teritoriul şi nu deschid un câmp de luptă pe terenul lor. Îl deschid pe la români, pe la bulgari şi alte state mai puţin însemnate în ochii lor. Ei intervin doar când au un interes anume. Să nu credem că ne vrea cineva binele, să ne ocrotească pe noi vreun stat. Păi, cât de greu s-a făcut unitatea aceasta a noastră, a românilor, că ne-au sfâşiat şi ungurii şi ruşii? Ei nu au niciun interes ca noi să fim independenţi şi puternici.

Ei fac acest război în numele păcii, ca tot ei să pară salvatorii lumii şi ca după război tot ei să îşi culeagă roadele şi laurii, să îşi împartă teritoriile cum vor ei. Dar să ştiţi că şi pe aceste mari puteri le va smeri Dumnezeu. Le va da o palmă când nu se vor aştepta şi vor pierde. Ce a ajuns Italia cu Mussolini? Ce a ajuns Germania cu Hitler? Pe toți i-a dezmembrat Dumnezeu şi i-a lăsat smeriţi. Dumnezeu vrea să îi aducă şi pe aceştia la pocăinţă, nu doar popoarele creştine… Va rândui Domnul ca astfel să se întoarcă mulţi dintre păgâni la Ortodoxie.

Forţa satanică a stăpânilor lumii va fi învinsă de blândeţea şi smerenia creştinilor. Tehnica lor se va risipi ca fumul, dar principiile morale creştineşti nu vor putea fi distruse niciodată. Nu există o forţă materială care să doboare credinţa creştinilor.

fragment din cartea „Ne vorbește Părintele Justin, vol. IV”

🔥Iurie Roșca: Mamona a devenit canonic sau Idioții utili ai războiului total împotriva Ortodoxiei

- Posted in România Profundă by

Mamona a devenit canonic sau Idioții utili ai războiului total împotriva Ortodoxiei

Iurie Roșca

✝️ Starețul Stefan Karulsky a avut darul clarviziunii - adesea le spunea oamenilor ce le va urma.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Starețul pustnic spunea mereu că nu trebuie să-ți fie frică de nimic, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. "Oamenilor le este frică de două rele: Boală și război".

Starețul Stefan Karulsky

Odată după un uragan, când am târât copaci căzuți, m-am îmbolnăvit tare. Capul îmi era fierbinte, și spun: "Slavă Ție, Doamne!" Și totul a trecut. Și pentru boală și pentru moarte - pentru orice trebuie sa multumești.

 • Iată America tot timpul a invidiat enormitatea Rusiei.
 • La începutul secolului, francmasonii americani au dat Japoniei bani pentru războiul cu Rusia.
 • În timpul bătăliilor, mulți au văzut cum îngerii duceau sufletele creștinilor morți în rai.
 • În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când ateii au luptat, nu a fost așa cazuri.

Mărturisește-te, împărtășește-te și nu te teme de nimic. Spovedania este cheia Împărăției Cerurilor.

💥 SUA solicită bombardarea industriei semiconductoarelor din Taiwan... repetarea la indigo a sabotajului de tip "Nord Stream" →

- Posted in Politică și Guvernare by

Taiwanul a fost obligat să dea foarte de curând aliatului său american un avertisment extraordinar: nici măcar nu vă gândiți să aruncați în aer industria noastră de semiconductori. Avertismentul vine în urma apelurilor din ce în ce mai insistente ale politicienilor și analiștilor militari americani care consideră că Washingtonul ar trebui să distrugă sectorul tehnologic vital al insulei pentru a nu permite Chinei să obțină controlul asupra exporturilor profitabile și ca o modalitate de a deteriora economia Chinei. Congresmanul Seth Moulton este cea mai recentă voce americană care popularizează o acțiune atât de drastică. Referindu-se la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Moulton a spus că SUA ar trebui „să le explice foarte clar chinezilor că, dacă invadadează Taiwanul, noi vom arunca în aer TSMC”.

TMSC

TMSC este cel mai mare producător de semiconductori din lume. Este un furnizor major pentru China continentală de cipuri de înaltă tehnologie care sunt, la rândul lor, critice pentru o gamă largă de industrii de producție și export din China. Anterior, a fost raportat că Colegiul de Război al Armatei S.U.A. a sugerat că Washingtonul ar trebui să planifice tactici de „pământ pârjolit” care ar putea face Taiwanul „nu doar neatractiv dacă vreodată ar fi capturat cu forța, ci și costisitor de întreținut”. Taiwanul a reacționat cu furie la aceste apeluri unilaterale americane la sabotaj. Șeful de apărare al teritoriului insulei, Chiu Kuo-cheng, a criticat poziția dură a SUA, spunând că „forțele armate taiwaneze nu vor tolera distrugerea niciunei instalații din Taiwan”. Atentatul proiectat asupra industriei vitale a semiconductoarelor din Taiwan este doar o repetare a modului în care SUA au aruncat în aer gazoductul Nord Stream în septembrie anul trecut. Conducta de sub Marea Baltică a fost parțial deținută de Germania și Rusia, pentru a furniza gaze naturale pentru a alimenta economiile germane și europene.

Decizia de a sabota Nord Stream a fost luată de Președintele american Joe Biden, potrivit unui raport de investigație excelent al lui Seymour Hersh. Scopul acelui act de terorism a fost de a tăia Germania și Europa de la exporturile rusești de energie, pentru a fi înlocuite cu gaz american mai scump. Acest obiectiv strategic de a îndepărta Rusia de pe piața energetică a Europei a fost o problemă recurentă pentru administrațiile succesive ale SUA de-a lungul multor ani.

Cu câteva luni înainte ca rețeaua de conducte din Marea Baltică să fie aruncată în aer de scafandrii marinei americane, Biden se lăudase că instalația va fi desființată. El nu a precizat cum, dar a promis că „ Nord Stream nu va merge înainte”. Biden a făcut amenințarea flagrantă în fața cancelarului german Olaf Scholz în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă. Evident, aliatul NATO al Americii, Germania, nici măcar nu a fost consultat cu privire la planul de sabotaj. O atitudine similară arogantă este acum afișată față de un alt aliat al Americii, Taiwanul. În mod evident, Washingtonul se joacă cu ideea de a arunca în aer industria tehnologică a insulei ca o modalitate de a dăuna intereselor Chinei continentale.

La fel ca Germania, Taiwanul se arată a fi nimic mai mult decât un pion în mașinațiunile geopolitice ale americanilor. Distrugerea rolului principal al Taiwanului în industria globală a semiconductoarelor ar avea avantajul suplimentar de a pune companiile americane în poziția de lider. Aparent, SUA au promis în repetate rânduri să „apere” Taiwanul de ceea ce ei numesc „agresiunea Chinei”. Washingtonul a pompat în insula arme americane de miliarde de dolari sub pretextul că o „protejează” de pretențiile de suveranitate ale Chinei. Conform legislației internaționale și americane, Taiwanul este recunoscut ca parte integrantă a Chinei în cadrul așa-numitei politici "O singură Chină". Cu toate acestea, Washingtonul se amestecă în suveranitatea Chinei prin fermentarea continuă a politicii și atitudinilor separatiste din Taiwan.

Președintele Chinei Xi Jinping a avertizat SUA că Taiwan este „principala sa linie roșie” care nu trebuie depășită. Beijingul își rezervă dreptul de a folosi forța militară pentru a unifica pe deplin teritoriul dacă Washingtonul continuă să alimenteze tensiunile și să promoveze o declarație la Taipei a independenței Taiwanului.

La baza pretențiilor aparent cavalerești ale Americii de „apărare” Taiwan se află interese geopolitice egoiste. Administrația Biden a impus interdicții fără precedent de export a tehnologiei semiconductoare în China. SUA doresc să reducă economia Chinei pentru propriul lor câștig și să împiedice dezvoltarea unei economii globale multipolare. Dominația SUA și hegemonia dolarului sunt amenințate de puterea economică în creștere a Chinei. Distrugerea industriei semiconductoarelor din Taiwan este evident considerată o modalitate de a paraliza China, care se bazează pe exporturile acestei tehnologii esențiale pentru industriile sale.

Analogia cu Germania și gazoductul Nord Stream este că Washingtonul urmărește să deterioreze un rival, Rusia, precum și aliații săi europeni pentru propriul beneficiu strategic. Sabotarea comerțului energetic ruso-european a dus la impacturi economice grave asupra Germaniei și a restului Europei. Unii comentatori se referă la „dezindustrializarea” Europei cauzată de pierderea ieftinului si accesibilului combustibil rusesc. Acest tratament de șoc a fost impus „aliaților” europeni de presupusul „protector” american. Războiul din Ucraina și escaladarea dramatică a ostilității față de Rusia din partea guvernelor europene a servit intereselor strategice americane prin vânzarea de arme și gaze scumpe, precum și oferind Washingtonului o dominație reînnoită asupra relațiilor europene.

Aceeași aroganță nesăbuită și criminală de a arunca în aer conducta Nord Stream din Germania este arătată iarăși în felul în care americanii vorbesc deschis despre aruncarea în aer a industriilor tehnologice vitale ale Taiwanului. Ar trebui să fie evident că Washingtonul nu are aliați, ci doar interese. Când jetoanele sunt jos, ca să spunem așa, aliații Americii vor fi aruncați fără ceremonie "sub un autobuz" sau, mai rău, aruncați într-un infern al războiului. Taiwanul se confruntă cu blestemul de a fi un aliat al "Unchiului Sam", în același mod în care îl fac și Germania și restul Europei.


Sursa: https://telegra.ph/SUA-solicit%C4%83-bombardarea-industriei-semiconductoarelor-din-Taiwan-repetarea-la-indigo-a-sabotajului-de-tip-Nord-Stream-05-17

📢 Războiul din Ucraina - Știre: Kitul hipersonic rusesc "Kinzhal" / "Dagger"/ "Pumnal" a lovit sistemul american de apărare antiaeriană "Patriot" de la Kiev astăzi 16-Mai-2023 la ora 2:55 AM

- Posted in Politică și Guvernare by

Aseară, complexul Patriot a tras zeci de rachete în încercarea de a opri un atac masiv cu rachete din partea rușilor care vizau ținte din Kiev.

Acest lucru a fost anunțat de reprezentantul oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse, general-locotenent Igor Konașenkov în timpul unui briefing.

Departamentul militar a notat că partea rusă, cu ajutorul armelor de înaltă precizie, a dat o lovitură concentrată pozițiilor naziștilor ucraineni.

Camera de supraveghere video a orașului a surprins activitatea zonei poziționale de apărare aeriană, precum și lansările de rachete Patriot.

Imaginile arată că, după epuizarea rachetelor la 35 de secunde, are loc o explozie și apoi coloane de fum se ridică.

Patriot este un sistem american de rachete antiaeriene care este în serviciu cu Armata SUA și armatele mai multor alte țări.

Acesta este conceput pentru a se apăra împotriva armelor de atac aerian și face parte dintr-un sistem integrat de apărare antiaeriană și antirachetă.

Kitul hipersonic rusesc "Dagger" a lovit sistemul de rachete antiaeriene Patriot fabricat de americani și furnizat Kievului.

Războiul din Ucraina - Știre: Kitul hipersonic rusesc "Dagger" a lovit sistemul american de apărare antiaeriană Patriot de la Kiev astăzi 16-Mai-2023 la ora 12:55

Atacurile au fost efectuate asupra locurilor de desfășurare ale inamicului, precum și asupra depozitelor cu muniție și echipamente militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Konașenkov a remarcat că toate obiectivele armatei ruse au fost atinse și toate obiectele au fost lovite. În special, echipamentele fabricate în Occident, care au fost furnizate regimului de la Kiev din străinătate, au fost eliminate.

Rusia continuă să desfășoare o operațiune militară specială pentru demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

Șeful Federației Ruse, Vladimir Putin, a informat națiunea despre începutul acesteia pe 24 februarie anul trecut, după ce autoritățile DPR și LPR au făcut apel la țară cu o cerere de a-i ajuta în contracararea agresiunii regimului de la Kiev.

Anterior, 5-tv.ru a scris că aviația rusă a bombardat o brigadă de pușcași motorizați a forțelor armate ale Ucrainei în direcția Kupyansk.

Sursa: https://www.5-tv.ru/news/431800/rossijskij-kinzal-porazil-amerikanskij-zrk-patriot-vkieve/


ACTUALIZARE via DAN DIACONU @ TELEGRAM

 1. Radioactivitatea în Hmelnîțkîi a crescut cu 50% după ce rușii au bombardat acel depozit care nu se știe prea bine ce conținea. grafic-radioactivitate-ucraina Partea frumoasă e că tot „Occidentul Colectiv” a pus batista pe țambal și nu scapă mai nimic prin media despre ce se întâmplă acolo. Oamenii sau liniștiți și când îi lovește câte un cancer spun c-a fost ghinion. Aiurea! Sursa: https://t.me/DanDiaconu/2644

 2. Probabil pentru că au fost certați de „partenerii (n)euroatlantici” că utilizează prea multă muniție, ucrainenii au luat treburile în serios, reușind o optimizare extremă. Astfel, cu ocazia atacului de ieri au raportat că au reușit să dea jos toate cele 61 rachete de croazieră ale rușilor ... cu 20 de rachete. Asta nici Ghost of Kyiv n-o reușise. Și tot din zona chestiunilor extreme: Radu Tudor a ajuns deja la a doua rachetă Kinzhal interceptată de ucraineni. Nu știu dacă interceptorii au fost tot dintre ălea 20 de rachete ale antiaerienei ucrainene, dar nu m-ar mira! Sursa: https://t.me/DanDiaconu/2649

 3. Să-l dea cineva afară pe Radu Tudor! Ucrainenii tocmai ce-au anunțat că au doborât 9 (NOUĂ!!!) rachete Kinzhal . Păi cum, bă, Răducule, tu susții că doar două? Hai, afară cu trădătorul! P.S. Adică sistemele Patriot din Arabia Saudită n-au fost capabile să intercepteze rachetele desculților Houti din Yemen, dar sunt capabile să intercepteze rachetele hipersonice ale rușilor. Trebuie să fii tare idiot să crezi asta! Sursa: https://t.me/DanDiaconu/2647

 4. Încă un depozit strategic răpus de un Kinzhal în Nikoliev. În afară de asta, mai avem un comunicat al rușilor care spun că până acum n-au tras atâte Kinzhal-uri câte pretind ucrainenii că au dat jos cu Patriotul lor. Asta ca să înțelegeți cum e cu propaganda de război. Acum să vă explic logic și de ce ucrainenii mănâncă ****. Computerul cel mai avansat de tragere al Patriot are capacitatea de a atinge o rachetă balistică venind cu o viteză de până la șapte ori viteza sunetului. Asta-i capacitatea lui. Kinzhal, în schimb, în coborâre atinge până la de 12 ori viteza sunetului. Asta e doar o variabilă. Mai avem însă și altceva, anume traiectoria. Kinzhal nu are o traiectorie previzibilă. El își schimbă traiectoria la fiecare nanosecundă după un algoritm aleator. Așadar, pentru a-l prinde, computerul de tragere al Patriot ar trebui să-i intuiască traiectoria și aici e practic marea sa problemă. Chiar dacă știi că rușii au ca țintăn anume obiectiv, la nivel teoretic ai o infinitate de traiectorii până la acel obiectiv. Așadar, chiar dacă Patriot ar reuși o „interceptare” de Kinzhal, aceasta ar fi una absolut întânmplătoare. Ori că pui un orb să tragă, ori c-o faci cu Patriot-ul e fix același lucru. Sursa: https://t.me/DanDiaconu/2651

Agresori vs Agresori

- Posted in Râsu'-plânsu' by

enter image description here

Din culisele războiului din Ucraina - ce nu se spune în media oficială: Forțele Aeriene Ruse au lansat un atac asupra unui centru de comandă NATO, aflat într-un buncăr subteran, lângă Liov / Rachetele hipersonice Kinzhal au pătruns la 120 de metri sub pământ, făcând prăpăd.

- Posted in Politică și Guvernare by

La 2 martie 2023, serviciile secrete ucrainene, în coordonare cu NATO, au efectuat un atac surpriză asupra satelor Lyubechane și Sushany, în regiunea Briansk, din Federația Rusă. Atacul terorist s-a soldat cu victime, cel puțin un copil și un civil au fost uciși de trăgători care au deschis focul dintr-o mașină aflată în mers.

enter image description here

O săptămână mai târziu, pe 9 martie, ca răspuns, Forțele Aeriene Ruse au lansat un atac asupra unui centru de comandă NATO, aflat într-un buncăr subteran, lângă Liov. Rachetele hipersonice Kinzhal au pătruns la 120 de metri sub pământ, făcând prăpăd. Au fost uciși sute de militari ucraineni, polonezi, britanici și americani, printre care mai mulți colonei și generali NATO.

Sursa inițială: https://www.facebook.com/100063561427373/videos/587248273174489


Catalin Berenghi scrie pe contul lui de FB:

Ce nu spune presa globalistă, o voi spune eu.

 • Mai multe orașe Ukrainene au fost atacate ieri si azi cu rachete, care nu au putut fi interceptate de catre Ukraina, sistemele NATO sau cele Americane (sistemele de interceptare NATO, nu au ce cauta în Ukraina, pentru că această țară nu este membră!).

 • Doua elicoptere Black Hack, se pare ca au fost doborate, se pare, de către rusi.

 • Rachetele hipersonice, nu sunt interceptabile, deoarece au o viteza mult prea mare, 14.300 - 15.000 k/h (Baza de la Deveselu, este fosta baza militara rusă de rachete, în perioda Tratatului de la Warsovia).

P.S.

 1. În timp ce voi sunteti preocupati de "PLX-urile vietii" 145 si 147 și alte aberații, ROMÂNIA, a fost tranzitată de zeci de garnituri de tren, care transportau blindate și armament spre Republica Moldova.

 2. A observat cineva cele 3 elicoptere Black Hawc, care survoleaza in ultimele 3 zile Bucurestiul si imprejurimile ?

💥 Sf. Ioan Rusul și Sf. Iacov Tsalikis: O să fie război!

- Posted in Profeții și Proorocii by

Auziți pe Sfântul Iacov Tsalikis cum povestește o serie de descoperiri pe care i le-a făcut Sfântul Ioan Rusul, printre care și cea conform căreia o să fie război.

Sfântul Iacov și Sfântul Ioan nu insistă atât asupra faptului în sine, cât asupra cauzelor care duc la aceasta.

Când spune Sfântul Iacob Tsalikis: „O să fie război!” nu dorește senzaționalul și panica ci pocăința noastră a tuturor.

Coloana sonoră este originală cu vocea sfântului Iacob de la o predică ținută unor închinători înainte de moartea sa. Montajul video este realizat de Mănăstirea Mesa Potamou (Cipru).

Notă: în coloana sonoră, Sfântul Ioan Rusul vorbește Sfântului Iacov despre faptul că se plimbă printre „săteni”. Este vorba despre oamenii din satul Prokopi – locul unde se află moaștele sfântului.

Mai jos aveți transcriptul


Sfântul Iacov Tsalikis

Sfinte Ioan al meu… de Sfântul Ioan Rusul, vorbesc… îl iubesc de 25 de ani…

Sfinte Ioan al meu… multă lume vine la harul tău!

„Lasă părinte,” îmi zice, „multă lume vine la harul meu, însă puțini sunt fiii mei, puțini sunt credincioși. Foarte puțini sunt cei credincioși.”

Este vorba în principal de cei care vin pe la hramuri și nu de voi care veniți să vă închinați cu evlavie și seriozitate.

Sfântul pleacă din raclă Mai spune: „Oamenii cred că eu dorm în raclă. Însă eu sunt viu! Ei nu cred și nu văd, însă eu pe toți îi văd și îi aud ce vorbesc. De multe ori plec chiar și din raclă și m-am dus la câțiva săteni din Prokopi care făceau grevă – ei nu mă văd și nu mă aud, însă eu îi văd și îi aud ce vorbesc. Cu ei mă învârt prin sat.”

Ca dovadă că sfântul pleacă, racla e goală.

Deci trebuie să avem credință căci sfântul este viu.

Sfântul este viu „Mulți vin la mine însă puțini sunt fiii mei. Credincioșii sunt foarte puțini. E, de acolo încolo, preoți, lume după cum vine fiecare”.

Era o cunoștință care era rudă cu mama mea, care în urmă cu mulți ani zicea Sfântului: „Sfinte Ioan, să-miajuți copii!” E, s-a ridicat Sfântul din raclă, după cum ne trezim noi și a binecuvântat pe copiii pe care dorea.

Și zice Sf. Ioan: „Femeia asta??? E o blasfemiatoare! Asta care blestemă??”

Într-adevăr, femeia înjura și-și blestema copiii. „Să fie blestemați…”. Din cauza asta nu mergeau deloc binelucrurile în casa ei.

Dacă harul este pâinea zilnică, blestemul este moarte pentru om.

„Asta ce blestemă, blasfemiatoarea asta!!” a zis din nou sfântul și s-a culcat la loc.

„Las-o, nu-i da atenție!” a mai zis Sf. Ioan Rusul. Din cauza aceasta trebuie să fim atenți cu smerenie după cum în parabola Vameșului și Fariseului, când mergi să te rogi să ceri har.

Cum spunea sfântul: „Mulți vin, dar puțini sunt credincioși!”

Rugăciune la Sfântul Ioan M-am rugat seara și i-am zis: „Sfinte Ioan al meu, ce-i situația asta? Că m-am dus la epitropi și le-am zis:„Măi copiii, puneți un mic anunț care să interzică pantalonii scurți, fustele scurte”.

Mi-au răspuns: „Părinte noi am zis, însă ne-au interzis.”

– Bine, măi copii, și dacă o să piardă instituția bani închinătorilor, n-o să se întâmple nimic.

Nu e vorba de bani – mă iertați! Banii îi aduce Dumnezeu.

Corbii care nu se pricep la afaceri ca noi vorbesc către Dumnezeu și au o bucățică de mâncare. La fel și noi o să avem o bucățică de pâine ca să mâncăm.

Ei insistau pe ale lor. Deci m-am rugat la Sf. Ioan:

„Sfinte Ioan, vezi și tu, ajută-mă! Nici nu pot să dorm, însă – iertați-mă! – nici nu doresc vedenii, fantezii și basme.” …și așa îl văd pe Sf. Ioan Rusul.

Nu mă întrebați cum l-am văzut.

Trebuie să fie război!

Zice: „Mult păcat, părinte, în lume! Multă necuvioșie, multă necredință! Pe mine nu mă văd – îmi zice – însă tu mă vezi pentru că tu ești omul meu și om credincios. Acum mă plimb printre săteni printre oamenii din lume. Ei nu mă văd, însă eu îi văd și îi aud ce spun. Mult păcat în lume și multă necuvioșie… Din cauza aceasta trebuie să fie război! Ai auzit ce-ți spun??… mi-a spus. Trebuie să fie război!”.

Zic „Sfinte Ioan, să nu fie război că, na, am 70 de ani. De mic, din Asia Mică, de la 1920, am trecut prin război, prigoană, exil, turci și, iarăși, în Evia, războiul civil, ocupația nazistă, italiană, turci și, na, am scăpat, cu harul lui Dumnezeu. Acuma, la bătrânețe, să am iarăși aceste războaie și situații, dragă Sfinte Ioan..”

…și ce-mi zice? „Trebuie să fie război!”. „Trebuie să fie război!”, de trei ori: „TREBUIE să fie război! Pentru că e multă NECREDINȚĂ și necuvioșie în lume!”

E mult păcat în lume

I-am spus-o preotului regiunii noastre și a predicat-o în biserici și au început să mă întrebe diferiți oameni din Atena, preoți, arhierei etc. și am zis ce mi-a spus Sf. Ioan Rusul.

[din audiență] „O să fie cu Turcia?”

– E, cu Turcia, e formă de război, nu-i așa? Cum o să fie, aceasta Dumnezeu o știe.

În orice caz, însă, a spus Sf. Ioan Rusul că trebuie să fie război pentru că e mult păcat în lume, impietate, necuvioșie, necredință. Nu vedeți ce se întâmplă?

Să ajute bunul Dumnezeu…


Sursa: www.chilieAthonita.ro

 


 

Page 1 of 2