ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🙏🏻 Cuviosul Gavriil Georgianul: Rugăciunile se fac cu frică și cu evlavie!

- Posted in Abecedarul credinței by

Cuviosul Gavriil Georgianul

"Rugăciunile se fac cu frică și cu evlavie! Gândește-te numai înaintea cui stai! Iisus e pururea de față în chip nevăzut. El este în mijlocul nostru!" - Cuviosul Gavriil Georgianul

✝️ Rugăciunea soților (unul pentru altul)

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­­­­zeul nostru, Cel ce ne-ai învățat ca totdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta și ne vom arăta vrednici de mila Ta, caută cu îndurare și păzește de vrăj­mașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dă­ruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-și poată îndeplini datoriile după voia și po­runcile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. În­tărește-l (o) în dreapta credință și în dragoste desă­vâr­șită, ca să lucrăm îm­preună faptele bune și să ne tocmim viața după sfintele Tale așezări și po­runci. Că a Ta este stăpânirea și pu­terea în veci. Amin!

☦️ Starețul Gavriil din Muntele Athos: Vorbește cu Dumnezeu cu propriile tale cuvinte în rugăciune ...

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Starețul Gavriil din Muntele Athos

"Vorbește cu Dumnezeu cu propriile tale cuvinte în rugăciune. Deschide-ți inima pentru El, nevoile tale. Rugăciunea este o conversație, nu o lectură. Pune fiecare secundă din viața ta în rugăciune și vei primi harul, care îți va schimba complet viața." — Starețul Gavriil din Muntele Athos

☦️ Sfântul Luca al Crimeii: Să nu credeți niciodată că la prima rugăciune, la prima cerere veți primi de la Dumnezeu tot ceea ce cereți!

- Posted in Abecedarul credinței by

Sfântul Luca al Crimeii

Să nu credeți niciodată că la prima rugăciune, la prima cerere veți primi de la Dumnezeu tot ceea ce cereți!
Trebuie să le câștigi, să le câștigi prin rugăciune constantă, prin speranță constantă în Dumnezeu, prin credință constantă că Domnul nu te va refuza dacă te rogi la El cu stăruință, neîncetat.
Trebuie să crezi în asta, trebuie să știi că trebuie să te rogi neîncetat lui Dumnezeu, ca această văduvă care l-a rugat pe judecător să o protejeze.
Numai datorită cererii ei neîncetate a primit ceea ce a cerut.
În același mod, vom primi de la Dumnezeu ceea ce cerem doar atunci când vom cere cu multă răbdare, cu nădejde neîncetată.
Este necesar să ne amintim despre sfânta răbdare, că această virtute este mare.
— Sfântul Luca al Crimeei

🙏🏻 Rugăciunea Sfântului Patrick (sec. V)

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Rugăciunea pe care părintele Valerian Pâslaru o recomandă!

“Admir tot, ma smeresc în fața creației lui Dumnezeu!”

Sfântul Patrick

Mă ridic astăzi
întru nemărginita putere, chemarea Treimii –
credinţa în Trei, mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.

Mă ridic astăzi
întru puterea Naşterii lui Hristos, şi Botezul,
puterea Răstignirii Lui, şi Mormântul,
puterea învierii Lui, şi Înălţarea
puterea Pogorârii Lui la Judecata cea nemitarnică.

Mă ridic astăzi
întru puterea cetelor Serafimilor
în ascultarea îngerilor,
în slujirea Arhanghelilor,
în nădejdea învierii întru răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Prorocilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în neprihănirea Fecioarelor Sfinte,
în faptele drepţilor.

Mă ridic astăzi
întru puterea cerului,
lumina soarelui,
strălucirea zăpezii,
frumuseţea focului,
iuţeala fulgerului,
sprinteneala vântului,
adâncimea mării,
statornicia pământului,
tăria stâncilor.

Mă ridic astăzi
întru puterea lui Dumnezeu, să mă îndrume,
tăria lui Dumnezeu, să mă ţină,
înţelepciunea lui Dumnezeu, să mă călăuzească,
ochiul lui Dumnezeu, să mă vegheze,
urechea lui Dumnezeu, să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu, să-mi grăiască,
mâna lui Dumnezeu, să mă păzească,
calea lui Dumnezeu, să-mi stea înainte,
pavăza lui Dumnezeu, să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu, să mă mântuiască
de cursele dracilor,
de ademenirile păcatelor,
de poftele firii,
de tot cel ce-mi voieşte răul,
fie aproape ori departe,
fie singur ori în mulţime.

Acestea toate le chem astăzi
împotriva a toată puterea vrăjmaşă fără de milă
ce vrea să vie asupra trupului şi sufletului meu:
împotriva descântecelor prorocilor mincinoşi,
împotriva legilor întunecate ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor închinării la idoli,
împotriva vrăjilor femeilor, magilor şi măiaştrilor,
împotriva a toată cunoştinţa oprită sufletului omenesc.

Hristos să mă păzească astăzi
de toată otrava, de ardere,
de înecare, de rană,
ca să mă învrednicesc de multă răsplată.

Hristos cu mine,
Hristos înainte,
Hristos în urmă,
Hristos în mine,
Hristos dedesubt,
Hristos deasupra,
Hristos la dreapta,
Hristos la stânga,
Hristos când mă culc,
Hristos când şed,
Hristos când mă scol,
Hristos în inima a tot cel ce cugetă la mine,
Hristos în gura a tot cel ce vorbeşte cu mine,
Hristos în tot ochiul ce mă vede,
Hristos în toată urechea ce mă aude.

Mă ridic astăzi
întru nemărginita putere, chemarea Treimii –
credinţa în Trei, mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.

A Domnului este mântuirea,
A Domnului este mântuirea,
A lui Hristos este mântuirea.
Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi.

✝️ Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Părintele Arsenie Boca

Mijlocul principal, unic şi mai potrivit pentru dobândirea faptelor ce ţin de mântuire şi de desăvârşirea duhovnicească, este repetarea deasă a rugăciunii, oricât ar fi ea de neputincioasă.

Roagă-te şi gândeşte-te la tot ce vrei şi gândurile tale se vor curăţa prin rugăciune; „roagă-te şi fă ce vrei” şi faptele tale vor fi plăcute lui Dumnezeu, iar pentru tine folositoare şi mântuitoare.

Roagă-te şi nu te teme de nimic, nu te înfricoşa de necazuri, nu te înspăimânta de năpăstuiri, căci rugăciunea le va înlătura. Roagă-te oricum, oricât de neputincios, numai roagă-te mereu, şi nu te nelinişti de nimic; fii vesel şi liniştit cu duhul, căci rugăciunea te va înţelepţi.

— Părintele Arsenie Boca

☦️ Mâine, 18 Decembrie, Părintele Longhin Jar va fi operat pe inimă! Să-l pomenim cu toții în rugăciunile noastre! Doamne Ajută Tuturor!

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Actualizare — 21 Decembrie 2023:

Actualizare

PERSECUTATUL MITROPOLIT LONGHIN A SUFERIT O OPERAȚIE CHIRURGICALĂ LA INIMĂ

Înaltpreasfințitul Mitropolit Longin de Bancheni, ierarh al Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice, venerat în toată Ucraina și în România și Republica Moldova, a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale la inimă.

Mitropolitul a avut o stare de sănătate precară în ultimii ani, agravată de presiunea persecuției statului ucrainean împotriva Bisericii și împotriva sa în mod personal.

Aceasta este a doua oară când mitropolitul, care este și tatăl adoptiv a sute de orfani, este spitalizat de când statul a început campania împotriva sa pentru poziția sa ortodoxă fermă. Preasfinția Sa a suferit un accident vascular cerebral în iulie, iar săptămâna trecută a fost internat în spital cu fibrilație atrială.

Mănăstirea a anunțat mai întâi ieri:

„Frați și surori! Mitropolitul Longin este operat chiar acum. Vă implorăm din toată inima să vă rugați cu sfintele voastre rugăciuni! Fie ca Domnul să ne mântuiască pe toți!!!!”

Câteva ore mai târziu, a adăugat:

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, operația a reușit. Mitropolitul Longin le mulțumește tuturor celor care au adus sfinte rugăciuni Domnului pentru el. Fie ca Domnul să vă mântuiască!”

Deși este recunoscut oficial ca Erou al Ucrainei pentru activitatea sa cu orfanii, statul îl consideră acum un dușman, deoarece rămâne cu fermitate în cadrul Bisericii Ortodoxe. El este acuzat de ‘incitare la dușmănie religioasă’ – aceeași acuzație falsă care este adusă împotriva mai multor ierarhi ortodocși.

Luna trecută, forțe de securitate înarmate au înconjurat și percheziționat mănăstirea sa, speriindu-i pe orfanii care trăiesc acolo.

Sute de credincioși ortodocși, atât din București cât și din Chișinău, s-au adunat în fața ambasadelor ucrainene respective pentru a-l susține pe Mitropolitul Longhin, care este de etnie română.

Postarea inițială - 17 Decembrie 2023:

Mâine va fi o zi grea pentru mine. Eu mă aflu la un institut… 🙏 Vă cer sfintele rugăciuni. Vă rog rămâneți credincioși Bisericii noastre Ortodoxe Ucrainene canonice“.

Pentru că mâine va avea o operație grea, vă îndemnăm să citiți pentru Vlădica Longhin Acatistul Maicii Domnului Grabnic Ajutătoare, al Maicii Domnului de la Boian sau al Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți, sau Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Tuturor Sfinților sau al Sfinților Noi Mucenici din închisori, cu fierbinte cerere să treacă cu bine această încercare!

✝️ Pr. Efrem Filotheitul: Noi pierdem timpul în care am putea să facem rugăciune, această avere prețioasă dăruită de Dumnezeu, ce ni se scurge printre degete.

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

enter image description here

Noi pierdem timpul în care am putea să facem rugăciune, această avere prețioasă dăruită de Dumnezeu, ce ni se scurge printre degete.

Astfel, nu cumpăram lucruri prețioase, folositoare pentru Împărăția lui Dumnezeu, și diavolul râde de noi și ne azvârle afară.

De aceea, cumpăram trândăvie, lipsa de grijă, grăire în deșert, osânda, risipirea minții, cugete nefolositoare, și toate acestea înseamnă cheltuirea timpului prețios al vieții.

Din nefericire, mâine ne vom găsi în acest ceas în care frații s-au găsit cu puțin mai înainte și vom zice:

„Ce-am făcut? Cum mi-am bătut joc de mine si m-am lăsat înșelat? Dar nu m-așteptam să mor atât de repede!“

Să luăm aminte fraților până nu este prea târziu.

Tocmai de aceea, trebuie să fim atenți în toate.

Să avem mare grijă.

Vom trece prin niște încercări înfricoșătoare.

Pr. Efrem Filotheitul

🙏 Preasfăntă Născătoare de Dumnezeu, roagă- te Milostivului Dumnezeu pentru noi!

- Posted in Teologie și Învăţături Ortodoxe by

Intrarea-in-Biserica-a-Maicii-Domnului

De ce a intrat Maica Domnului în templu? Din învățăturile Sf. Grigorie Palama

După Sf. Grigorie Palama, Maica Domnului a intrat în Templu, în Sfânta Sfintelor, la o vârstă atât de fragedă, de 3 ani, ca nu de la oameni să primească învățătura și educația, ci prin darul de sus, de la Părintele luminilor, căci „refuzând cu totul învățăturile oamenilor, a luat bogată înțelepciune de sus.

…şi astfel a primit înţelepciunea cea nestricăcioasă de sus la o vârstă la care părinţii de obicei îi încredinţează educatorilor şi retorilor pe copiii lor – care nu vor aceasta din pricina vârstei fragede-, în vreme ce ea însăşi a fost închinată lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor nepătrunsă ca în nişte minunate palate împărăteşti, unde petrecea ca un tron însufleţit împărătesc, mai înalt decât orice postament, un tron potrivit prin virtuţi cuvenite unui astfel de Împărat care şade pe el”.

Ca să fie nevăzută de ochii omenești

„După cum nevăzută și neapropiată este Lumina în care locuiește Dumnezeu”, așa și Maica Domnului a fost ferită de ochii oamenilor, spre curăție și neprihănire, ca ceea ce avea să Îi pregătească sălaș Domnului Celui Preaînalt.

„aşadar, nu trebuia să aibă întreaga petrecere a vieţii văzută de toţi, cortul în care s-a sălăşluit pe pământ Cel Preaînalt, Sfânta Sfintelor, cortul numelui Dumnezeiesc, cum o numeşte David ( Ps. 73:7) a fost adus să fie sălaş, din copilărie încă pentru Maica Domnului. Căci unde era mai potrivit cu adevărat să sălăşluiască decât în Sfânta Sfintelor? Căci unde în altă parte ar fi fost mai bine ca să fie pus adevăratul cort al lui Dumnezeu? Şi cum nu s-ar fi pus cortul cel adevărat în cortul care a preînchipuit-o?”.

Maica Domnului, isihasta

„Căci dacă Sfânta Sfintelor este nevăzută privirilor tuturor şi desăvârşit închisă pentru toţi oamenii şi este separată printr-un perete de toţi şi de toate şi este înconjurată de catapetesme şi la porţile din faţă acoperită cu văl şi cu acoperăminte şi nimănui deschise, afară numai arhiereului după rânduială, dar şi acestuia o dată pe an, când el se punea înaintea lui Dumnezeu, făcându-L milostiv pentru sine însuşi şi pentru toţi cei de afară; cum oare cea care este masa purtătoare a hranei celei îngereşti şi ţarina cea pururea roditoare şi, mai mult decât atât, ţarina pomului veşnic, jertfelnicul de obşte al întregului neam omenesc la care o singură dată în toţi vecii a intrat cel mai dumnezeiesc arhiereu şi „singurul pe care se cuvenea să-l avem” după cuvântul Apostolului (Evr. 6:20; 7:26) şi prin care S-a făcut Mijlocitor şi în chip nedespărţit a unit pe Dumnezeu cu oamenii, cum oare această comoară feciorelnică nu ar fi fost ţinută în cele mai ascunse petrecând o viaţă nevăzută tuturor oamenilor?”.

Dacă pustnicilor și asceților, Dumnezeu le-a rânduit peșteri, munți și alte locuri aspre de nevoință, Fecioarei Maria i-a rânduit însăși Sfânta Sfintelor, ca una ce este mai presus de orice pustnic și sihastru.

Maica Domnului, mai mare decât Sfânta Sfintelor și hrănită de îngeri

„Dar oare, într-un chip diferit, nu este mai strălucitoare [ca aurul] frumuseţea feciorelnică, de care Dumnezeu Însuşi este îndrăgostit? Sau voiţi mai curând să vedeţi un semn din cer al celor grăite? Chipuri de îngeri îmbrăcaţi în aur stăteau împrejurul chivotului, umbrindu-l (Ex. 25:19). Dar în jurul adevăratului chivot [care e Maica Domnului] nu stau chipuri de îngeri, ci înşişi îngerii şi ceea ce este încă mai mult, e faptul că nu doar umbresc, ci slujesc, pregătind cele rânduite pentru hrană, hrană care nu se poate grăi în ce fel era, într-atât era de minunată, încât covârşea vestita mană şi hrana adusă lui Ilie ( III Regi, 17:6).

Şi mărturie pentru aceasta stă însuşi faptul că mana pe care a purtat-o văzduhul când a fost ninsă din cer, venind prin poruncă dumnezeiască – „pâine cerească a mâncat omul”- (Ps. 77:25) este pomenită în Psalmi de David care o spune, cântând dumnezeiască cântare, dar şi prin faptul că prin aceasta a văzut mai dinainte hrana cu adevărat cerească a Fecioarei acesteia. Pe de o parte, avem mana care pogora din cer prin văzduh în fiecare dimineaţă, pe de altă parte, cea adusă de înger în fiecare zi, ca una mai tainică şi mai desăvârşitoare şi proprie Lui şi de o fire cu El, şi de o fire mai bună ca mana, pe cât este îngerul mai bun ca văzduhul.

Iar lui Ilie i-a slujit un corb (III Regi 17:6) care este o zburătoare ce-şi urăşte puii, de aceea se şi spune despre ea că este un simbol al celor lipsiţi de dragoste pentru cei de acelaşi neam cu dânşii.

Lupta cu patimile în Sfânta Sfintelor

Maica Domnului, prin asceză și privarea de plăcerile și frumusețile dinafară, s-a sfințit prin despătimirea de cele trupești. „Şi aceasta, nevoindu-se nu doar o singură dată de dimineaţa până seara, nici pentru rodul vreunui pom (Fac. 3:2-9), ci vreme de mulţi de ani, și cu diferite forme de plăceri pe care stăpânii iadului și întunericului le-au născocit pentru momirea cu viclenie a sufletelor noastre.

Toate aceste plăceri, singură dintre toți, Fecioara, disprețuindu-le desăvârșit la o vârstă atât de fragedă, a primit cu dreptate ca premiu de la cer hrănirea prin înger, prin care a făcut puternică firea ei și a făcut arătată demnitatea cerească a viețuirii ei…

Ducea prin urmare o viață ca în Rai sau, mai adevărat vorbind, ca în ceruri, pentru că acele Sfinte ale Sfintelor erau un tip al cerurilor. A dus o viață lipsită de îngrijorări și împrăștieri, fără întristare, mai presus de patimi și mai înaltă decât orice plăcere nelipsită de durere: trăia doar pentru Dumnezeu, era privită doar de Dumnezeu, era păzită numai de Dumnezeu, Care avea să Se unească cu noi prin Ea. Și ea, la rândul ei, privea doar spre Dumnezeu, numai pe Dumnezeu Îl avea hrană a ei, numai la Dumnezeu era atentă, doar lui Dumnezeu îi era dedicată”.

(Bazat pe traducerea Sf. Nicodim Aghioritul, „Maica Domnului și intrările ei în Templu” – Editura Deisis și „Sf. Grigorie Palama – Omilii, vol III, Editura Anastasia)


"Frate! De-ți este sufletul zdrobit de cumplitele sarcini ale vieții și nimeni nu se apropie de tine pentru ca să ți le ridice, intră în Biserica Domnului și cere de la El izbăvire prin rugăciune. Intră în Biserică precum Maica Domnului și regăsește puterea de a fi om... De-ți simți inima pustie de orice adevărată bucurie, în mijlocul tuturor înșelăciunilor lumii acesteia, vino înaintea Altarului, cazi în genunchi și te roagă. Ești apucat năpraznic de valul deznădăjduirii din pricina oamenilor, care din toate părțile te înconjoară, tu nu sta o clipă cu sufletul nelucrător, ci te roagă. Tot ce strivește, păcatul tău sau al altuia, slăbiciunea, ispita, boala sau sărăcia, numai cu un suflet puternic, luminat prin rugăciune, poate fi înlăturat.

Deci să ne rugăm!

Rugăciunea este pentru sufletul tău aceea ce respirarea este pentru trup, aerul și aripile pentru păsări, apa pentru pești.

Fără de o rugăciune fierbinte, smerită și stăruitoare, nu este cu putință ca să trăim și să biruim durerile în mijlocul lumii. Atâta trăim cât ne rugăm.

De aceea, iubite frate, nu uita că toată ințelepciunea vieții stă cuprinsă în aceste trei cuvinte: "Roagă-te! Roagă-te! Roagă-te!" Și muncește cu spor și cinstit oriunde vei fi orânduit.

Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate trupească și sufletească, belșug și pace." (...)

☦️ Sfaturile Cuviosului Serghie Șevici: Cum să scapi de tristețe, deznădejde și depresie

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

enter image description here

 1. Amintește-ți că „nu-i om care să se simtă în largul său pe acest pământ. Asta ne e crucea!”

 2. „Nu crede că eşti rob pe viaţă păcatului! Nădăjduieşte cu tărie în mila lui Dumnezeu. Că la El e multă milă şi iertare. De-I cerem, pe dată ne iartă şi ne izbăveşte.”

 3. „Să nu deznădăjduieşti, nicicând, pentru greşelile din zilele trecute. Ia-ţi viaţa, în orice zi, de la început! Şi socoteşte ziua de azi ca pe cea din urmă. Altminteri, după cuvântul părintesc, e timp pierdut.”

Cuviosul Serghie Șevici

Părintele Serghie Sevici s-a născut în ziua de 21 iulie 1903, pe când mama lui își vizita părinții, aflați în orașul Haga, în Olanda, și a trecut la cele veșnice în ziua de 25 iulie 1987. Cuvintele sale duhovnicești, încărcate cu mare putere, ni-l arată a fi fost un mare duhovnic și trăitor al rugăciunii de toată vremea. Este recunoscut ca un sfânt contemporan, mare tămăduitor al bolilor psihice și sufletești.

Câteva cuvinte duhovnicești:

 • Fii blând și bun cu toți, că toți sunt în nevoi, bolnavi cu toții. Nu-i nimeni sănătos la suflet.

 • Rugăciunea „uneltește” iubirea de oameni, o ține vie, o sporește și o arată.

 • Rugăciunea leagă sufletul de suflet

 • Căinţa nu cere doar iertarea de păcate, ci îşi cunoaşte încă neputinţa şi nimicnicia în faţa lui Dumnezeu.


Stareţul Serghie pomeneşte adesea despre patima deznădejdii, care la creştin se poate naşte din conştiinţa acută a unui păcat comis sau din starea lui păcătoasă. Stareţul preconizează mai multe feluri de a ieşi din această stare duhovnicească nu doar patologică, dar şi periculoasă.

 1. Nu trebuie niciodată să ne credem starea de păcat iremediabilă ci, dimpotrivă, să fim siguri că există întotdeauna iertare pentru orice greşeală. Să fim siguri că este de ajuns să cerem iertarea lui Dumnezeu, pentru a o primi.

 2. Trebuie să evităm să fim sub dependenţa păcatelor noastre şi a stărilor noastre păcătoase de mai înainte.

Pentru aceasta, trebuie să evităm să ne amintim greşelile în detaliu şi să le „rumegăm”. De asemenea, trebuie să începem fiecare zi ca şi cum ar fi o nouă zi, să luăm totul de la zero, să nu ne întoarcem spre trecut, ci spre prezent şi spre viitor.

 1. Să lăsăm păcatul. În timp ce diavolul urmăreşte să ne identifice cu păcatul nostru, sugerându-ne: „Tu eşti aceasta”, tocmai pentru a ne împinge spre deznădejde, trebuie să înţelegem că păcatul şi patimile sunt profund străine firii şi persoanei noastre, că ele sunt ca nişte bube care s-au adăugat din întâmplare, care ne-au parazitat pielea, dar care nu fac parte din ea.

Mai simplu spus, când constatăm în noi tendinţe spre rău, nu trebuie să pierdem timp întrebându-ne asupra originii lor – ce anume a putut să le creeze în noi sau să le provoace. Mai ales, nu trebuie să credem că ele fac parte din noi, că descoperă un aspect ascuns al personalităţii noastre. Există un mare pericol de a ne solidariza astfel cu răul, de a-l considera ca făcând parte din noi. Trebuie să ştim că tendinţele rele care se manifestă în noi sunt ispite care ne vin de la demoni. Aceştia caută să ne facă să credem că ei nu există şi că tot răul care se iveşte în noi vine de la noi şi face parte din noi.

Însă, cu adevărat, lor trebuie să li-l atribuim, iar nu nouă. Trebuie să ştim că răul este într-adevăr străin firii noastre, deşi intră adesea în contact cu ea şi caută să se grefeze pe propriile noastre tendinţe. Totuşi, faptul că demonii ne propun adesea ispite care nu corespund cu tendinţele noastre, cu dorinţele şi gusturile noastre, care nu ne privesc şi pentru care nu avem nicio atracţie este semnul evident că răul care se manifestă în noi îşi are în ele originea profundă.

Toate acestea nu exclud pocăinţa de păcatele noastre şi de starea noastră de păcătoşenie. Dimpotrivă, pocăinţa odată apărută, unită cu atitudinile precedente şi cu rugăciunea este unul dintre principalele moduri de a ieşi din deznădejde şi de a o evita.

☦️ Părintele Zosima (Sokur): Vă rog: nu vă zbateți! Noi ne zbatem mult prea mult, dar nu ne rugăm - și asta e cel mai rău!

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Schiarhimandritul Zosima (Socur)

Problema este că nu ne rugăm, dar dacă am face-o. Eu zic: citiți Psalmii - totul se va prăbuși, totul va trece, iar apoi totul va fi bine! Dacă nu citești, nu te rogi. Au inventat rugăciuni noi, nu am auzit în viața mea astfel de rugăciuni: despre vrăjitorie, împotriva vrăjitoriei.

Nu există nimic mai puternic decât Psaltirea! Vă rugați, adunați-vă douăzeci de persoane, împărțiți Psaltirea, citiți, astfel încât în fiecare zi să citiți toată Psaltirea, câte o catismă fiecare.

Rugați-vă unii pentru alții, pentru sănătate și pentru odihnă, și rugați-vă pentru Biserică - aceasta va fi o rugăciune puternică, acesta va fi ajutorul și harul.

Dar fără rugăciune suntem ca niște politicieni inutili ... totul este doar politicianism: cine ce a spus, unde cine s-a dus, unde cine a plecat - noi trebuie să ne rugăm!

Înțeleg din experiență că rugăciunea poate face multe! Dacă nu ne-am fi rugat - cu mult timp în urmă - Biserica noastră nu ar fi existat, ar fi existat.

Prin rugăciune ne ținem de ziua de azi și ne vom ține până la sfârșitul veacurilor! Este clar?

 • Schiarhimandritul Zosima (Sokur)

✝️ Sfântul Paisie Aghioritul: în aceşti ani grei, rugăciunea este o asigurare, este comuniunea cu Dumnezeu

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Paisie Aghioritul

"Să nu neglijăm rugăciunea în aceşti ani grei, căci ea este o asigurare, este comuniunea cu Dumnezeu. Aţi văzut ce spune Avva Isaac? „Dumnezeu nu ne va întreba pentru ce n-am făcut rugăciune, ci de ce n-am avut legătură cu Hristos şi ne-a chinuit diavolul."Sfântul Paisie Aghioritul

✝️ Sfântul Varsanufie de la Optima: Din tăcere se naște liniștea, iar din liniște, rugăciunea.

- Posted in Sfinți și învățături by

enter image description here

Frică de lume şi de viaţa lumească este o frică mântuitoare. Fugiţi de acest monstru înfricoşător, adică de lume! Dumnezeu să vă ajute să fugiţi de ea cu totul. Să vă temeţi numai de păcat.

 

Domnul ne-a făgăduit că ne va ierta păcatele dacă ne pocăim, iar nu că vom trăi şi mâine. De aceea, este absolut necesar ca în oricare din situaţii, bune sau rele, să păzim poruncile şi datoriile noastre, fără să uităm vreodată cuvintele: “Iată, ACUM este  vremea potrivită, iată, ACUM este vremea mântuirii”.

 

Mintea se luminează atunci când se îndeletniceşte cu cercetarea Scripturilor şi cu rugăciunea. În timp ce, afundându-se în cele pământeşti se face grea şi neputincioasă să înţeleagă cele duhovniceşti. De asemenea este absolut necesar să cercetăm cărţile duhovniceşti ca să ne ajute să ne luptăm şi să biruim patimile. Iar patimile le biruim uşor atunci când sunt numai în gând. Când trec în cuvinte şi în fapte, se înrădăcinează. Atunci dezrădăcinarea lor este foarte grea, dacă nu chiar imposibilă. Toată viaţa monahului este o luptă cu gândurile sale şi de aceea este nevoie de Rugăciunea lui Iisus. Cine nu s-a unit cu Domnul Iisus aici, nu se va uni cu El niciodată, spune Sfântul Simeon Noul Teolog. Cuvinte înfricoşătoare! Să păziţi TĂCEREA cât puteţi de mult. Dar când sunteţi întrebaţi, chiar şi în biserică, să răspundeţi fără să vă întărâtaţi sau să vă posomorâţi.

  

Când te tulbura gânduri de frică pentru mâhnirile ce vor urma, să nu începi să vorbeşti cu ele, ci să spui simplu: Facă-se voia Domnului! Şi asta te va umple de linişte. Toate faptele noastre cele bune trebuie să fie încercate, adică probate dacă sunt cu adevărat după Dumnezeu. Toate, chiar şi credinţa noastră. Încercarea se face prin amărăciuni şi suferinţe Mândria este urmată la fiecare pas de desfrânare. Aşadar este bine să ne osândim pe noi înşine şi să ne smerim. Mulţi urca spre cer, ducând cu ei multe osteneli şi izbânzi, dar nu vor să se smerească.

 

Gândurile îndoielii, precum şi cele ruşinoase şi de hulă, trebuie să le dispreţuiţi. Să nu le daţi nici o importanţă! Dispreţuiţi-le! Şi atunci vrăjmaşul diavol nu va mai rezistă, ci va fugi. Diavolul nu rezistă dispreţului, deoarece a fost călcat. Dar dacă începeţi totuşi acest dialog cu gândurile (nu uitaţi că gândurile aceste nu sunt ale voastre, ci ale vrăjmaşului, venite din afară), diavolul vă va aduce atâtea gânduri, încât vă vor încovoia şi aşa vă vor “întuneca”. Să nu daţi importanta faptului că după Sfânta Împărtăşanie vă vin multe gânduri urâte şi dorinţe rele. Satana va lupta mai tare în această zi, ca să vă pierdeţi folosul ce l-aţi primit. (…) Şi să nu spuneţi niciodată: “Mâine mă voi împărtăşi“, ci: “Dacă Domnul se va milostivi şi mă va învrednici, mă voi împărtăşi“.

 

Când intri în biserică, să-ţi aduci aminte că ea este casa lui Dumnezeu. Să stai în ea cugetând neîncetat în mintea ta că te afli în casa Lui. Şi să nu laşi nici o clipă să fugă din mintea ta gândul că Dumnezeu Se afla alături de tine. Şi să nu-ţi îngădui niciodată, sub nici un motiv, vreo libertate şi vreun confort în mişcările tale, cât timp te afli înlăuntrul bisericii.

 

Cu cât trăieşti mai atent şi mai aspru, cu atât mai sălbatic te ataca vrăjmaşul. Încearcă să te tragă în păcat mai ales în sărbători. Să le aştepţi pe toate. Să fii pregătit pentru toate… Domnul este îndurător. Sărbătorile pricinuiesc daruri. Şi voi veţi lua ceva şi vă veţi încredinţa de asta după mulţi ani, poate chiar după 40 de ani… Atunci veţi înţelege ce dar v-a trimis Domnul în sărbătoarea cutare.

Sfântul Varsanufie de la Optima

✝️ Rugăciune pentru mântuirea celor adormiți

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Pomenirea celor adormiți

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!


Citește și ✝️ Rugăciunea Sfintei Cruci

🌞 ÎPS Justinian Chira: Sufletul fără rugăciune nu știe ce-i fericirea!

- Posted in Gânduri și Cugetări Ortodoxe by

"Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este trudă sfântă." - IPS Justinian Chira (1921 - 2016)

 


 

Page 1 of 2