ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

☦️ Schiarhimandritul Ioanichii Efimenco din Russia: Acum se apropie al treilea război mondial.

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here

"

 • Mulți oameni vor muri în acest război. Starețul a arătat cinci degete și a spus: „Din aceste cinci degete, doar jumătate din degetul mic va rămâne în viață.

 • Al Doilea Război Mondial în comparație cu al Treilea Război Mondial a fost doar o încălzire...

 • În acest moment, va fi haos, va fi o lovitură de stat, și vor fi deschise toate închisorile și vor fi eliberați 10 milioane de deținuți.

 • Va fi un masacru teribil și anarhie. Nu va fi nimeni care să protejeze pe oameni, și ei vă vor ucide pentru o farfurie de supă.

 • Acest lucru a fost prezis și de schimonahia Nila.

 • Vor începe jafuri groaznice și canibalismul.

 • Va fi foarte greu să supraviețuiești în orașe.

 • Magazinele vor fi închise, nu vor fi bani, nu va fi curent, căldură și apă. Prin urmare, cel care va avea propria sa casă în sat, va fi un om bogat.

 • Poate încălzi soba și poate planta legume în grădină. Ar fi bine să locuiți nu singuri ci în mici comunități și în chilii, și să vă rugați. În așa mod ca Psaltirea sa fie citită 24 de ore pe zi.

 • Numai atunci vă veți salva de jaf și masacru.

 • Acoperământul de rugăciune trebuie să fie întotdeauna, deasupra voastră. Dacă aveți o armă, atunci să nu o predați, ci ascundeți-o.

 • Va salva zeci de vieți și vă va salva casa.

 • Va fi un țar ortodox, dar nu toată lumea va trăi să-l vadă.

Shiarhimandritul Ioanichii (Efimenco) Russia - Sfaturi duhovnicești

☦️ Schiarhimandritul Ioanichii (Efimenco) din Russia: Sfaturi duhovnicești

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Schiarhimandritul-Ioanichii-Efimenco-din-Russia.jpg

Despre păcate, pocăință și împărtășanie.

 • Fericit este robul, al cărui păcate  sunt iertate. Unde sunt păcate mari, acolo sunt și mari necazuri. Mulțumiții Domnului pentru necazuri.

 • Spovediți păcatul iubirii de sine. Care păcat (patimă) vă stăpânește, scrieți întâi de toate. Stăruiți-vă să vă spovediți, la unul și același duhovnic.

 • Să aveți frică să judecați preoțimea, Domnul de la fiecare va întreba.

 • Să vă pară rău, pentru greșalele făcute. Să aveți o puternică intenție, pentru a vă îndrepta.

 • Grăbiți-vă la pocăință. Se grăbesc oamenii să se îmbogățească, dar toate bunurile materiale se vor lua cu moartea. Pe aceste bunuri materiale, este pusă toată atenția voastră. Opriți-vă nebunilor!, veniți - vă in fire, pocăiți-vă, mărturisiți-vă păcatele. Fiți mereu într-o stare, de pocăință continuă. Lăsați totul, și cu sufletul veți intra in veșnicie.

 • Nu vă enervați unul pe altul. Dacă vă rugați mult, dar în același timp vă enervați unul pe altul, atunci rugăciunea voastră nu este nimic.

 • Compătimiți pe aproapele vostru. Unul are unele defecte, celălalt are altele, al treilea altele. "Purtați-vă poverile unii altora și astfel veți împliniți Legea lui Hristos."

 • Întindeți mâna, ajutați-vă unii pe alții. Comunicați, unii cu alții, străini dar ca familiari. Rugăciunea unește dacă sunteți în  Dumnezeu.

 • Țineți limba. Mențineți pacea. Unde este pace și iubire, acolo este și Dumnezeu.

 • Căutați adevărul lui Dumnezeu și în lume - iubire și armonie. Iubește pe toată lumea și fugi de toți (!)

 • Pe cine iubesc, pedepsesc. Credință, dragoste, smerenie - luați asta ca bază.

 • Smerenia este calea de a urca la Dumnezeu. Smeriți-vă sufletele. O persoană umilă se predă în întregime voinței lui Dumnezeu. El nădăjduiește în Dumnezeu, și nu în sine și în oameni.

 • Fiți milostivi, chiar și cu un cuvânt, dacă nu puteți oferi și ajuta financiar.

 • Compătimiți pe cei bolnavi, și pe cei slabi. Dați milostenie in ascuns. Faceți bine peste tot. Răsplătiți răul cu binele.

 • Grăbește-te să faci fapte bune cât ești în viață. Forțați-vă, indiferent cum de mult nu v-ar împiedica vrăjmașul. Îngerul Păzitor vă va proteja în timpul încercărilor, și la trecerea vămilor văzduhului, și vă va arăta toate faptele voastre bune. Și când o persoană se curăță, atunci Duhul Sfânt locuiește în el.

 • Toate faptele, gândurile tale etc. dacă le faceți fără iubire, atunci toate acestea nu vor conta nimic. Cine iubește mult, mult li se iartă.

 • Cine spune primul "Iartă-ma" adună primul premiile.

 • Păstrați pacea acasă. Îmbogățește-te în cer. Din deșertăciune vei culege deșertăciune.

 • Stingeți scânteia iritației. Dacă vi se adresează neplăcut cu iritare, cereți iertare și plecați.

 • Cereți iertare de multe ori de la cei care v-au jignit - și vrăjmașul se va retrage.

 • Cereți Domnului cea mai importantă virtute – iubirea față de Dumnezeu și de aproapele vostru.

 • Fă totul de dragul lui Hristos, fără să murmuri sau să te îndoiești. Cu numele Domnului, totul va fi așa cum vrea Dumnezeu. Dacă trăiți în Domnul, veți străluci ca o lumină.

 • Fiți mereu cu Dumnezeu. Cereți: "Întărește-ne, Doamne, în credința ortodoxă". Ai credință și nu te îndoi. Petru sa îndoit în timp ce mergea pe apă și a început să se înece.

 • Unde este cel mai sigur loc în care poți să te salvezi? În fiecare loc al stăpânirii Sale! Rămâi unde ești și ai răbdare. Omul născut din Dumnezeu nu păcătuiește, se ține mereu în pază, iar cel rău nu se atinge de el.

 • Crucea este putere și victorie, tămăduitoare și distrugătoare de demoni și de toate duhurile necurate. Faceți cruce pe sacoșa cu mâncare. Citiți „Tatăl nostru..”, „Fecioara Maria” și însemnați totul cu sfânta cruce. Nu pune nimic în gură care să nu fie însemnat cu semnul sfintei crucii. Dacă sunteți în ospeție, cu ochii însemnați masa. Mereu și pretutindeni însemnați totul cu semnul sfintei cruci.

 • Însemnați cu semnul sfintei cruci, cât mai des gura copiilor, vor vorbi ce este spre folos.

 • Acum este o astfel de mâncare, care cu timpul își va da rezultatatele sale, care va ajunge până la întunecarea minții, și omul va devine uituc.

 • Citește "Tatăl nostru ..." și "Născătoare de Dumnezeu  Fecioară..."

 • Înainte de a mânca să însemnați totul cu semnul sfintei crucii. Mâncarea va fi sfințită, iar cei otrăvit va deveni sănătos. Puterea lui Dumnezeu este mai mare.

 • Acum se adaugă substanțe psihotrope în alimente, și mâncându-le nici măcar o mamă nu își poate purta copiii! Însemnați masa cu semnul sfintei cruci (cel puțin cu o privire). Aceste adausuri psihotrope nu vor avea așa efect puternic asupra organismului.

 • Domnul nu ne-a binecuvântat să ne frământăm, pentru că aceasta nu va avea sfârşit. Concentrați-vă pe mijloc. Ai puțin și e de ajuns. La urma urmei, cu cât ai mai mult, cu atât ai nevoie de mai mult. Una  atrage pe alta, iar alta implică pe a treia... Și nu va fi sfârșit.