ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

🌺 Sfântul Ierarh Spiridon: Oamenii iubesc pe Dumnezeu, dar trebuie să fie cine să le vorbească de El!

Fiind hramul unei biserici, Sf. Spiridon a intrat într-o biserică, nu a văzut nici preot, nici cântăreț, nici oameni la slujbă, ba, din contră, oamenii munceau pe ogoare, biserica era goală, nemăturată, candelele neaprinse şi îl întreabă pe paraclisier:

– Ce faci singur aici?

– Este hramul bisericii, dar dacă satul este sărac, preotul nu are din ce trăi, untdelemn în candele nu avem, este foamete, nu avem nici prescuri, din ce să faci slujbă? Şi, apoi, lumea nu mai ţine cont de slujbă; lumea se luptă cu foametea şi cu sărăcia.

– Nu se poate aşa! Dumnezeu a înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti în pustie, zice sfântul, şi a hrănit 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Pune un vas sub icoana Maicii Domnului. Şi zice Sfântul Spiridon aşa: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mlădiţă de măslin a lui Dumnezeu, care ai adus pacea şi mântuirea lumii, dă harul peste bisericuța aceasta.”

Şi s-a umplut candela de untdelemn, a curs mult şi s-au umplut toate vasele. Şi a spus sfântul: „Să aveţi ulei pentru slujbă!”

A binecuvântat o pâine veche găsită prin altar şi s-a umplut altarul cu prescuri. Şi-a pus epitrahilul în gât, omoforul pe umeri, a ieşit în faţa amvonului şi să vedeţi minune.

Când a dat drumul la Slujba Vecerniei, singur în biserică, a spus aşa: „Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Şi cine au răspuns din strană? Îngerii…

Atât de frumos cântau îngerii în biserică, încât oamenii care erau pe ogoare s-au oprit din tot ce făceau. Răsuna tot văzduhul de îngeri, în tot satul se auzea slujba de la biserică. Au lăsat sapele, animalele pe ogor şi au fugit toţi şi au umplut biserica.

Iar sfântul, văzând aşa, a spus: Oamenii iubesc pe Dumnezeu, dar trebuie să fie cine să le vorbească de El!


✝️ Rugăciunea Sfântului Spiridon

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Sfântul Ierarh Spiridon

Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie. Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi. Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare. Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor! Amin

✝️ Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei — 12 Decembrie →

- Posted in Rugăciuni, Acatiste, Paraclise by

Troparul, glasul al 1-lea

Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, purtătorule de Dumnezeu Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni, îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Condac 1:

Apărătorului credinței dreptmăritorilor, Cuviosului Părintelui nostru Spiridon, să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

Icos 1:

Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinței noastre, cu umilință te laudă cu cântări ca acestea:

 • Bucură-te, ierarhul Mântuitorului Hristos;
 • Bucură-te, scăparea celor ce năzuiesc către tine;
 • Bucură-te, îndreptătorul credinței;
 • Bucură-te, ajutătorul celor necăjiți;
 • Bucură-te, că mintea păgânilor tu o întuneci;
 • Bucură-te, că și tu ai lucrat strălucirea credinței;
 • Bucură-te, că pe potrivnici vitejește i-ai gonit;
 • Bucură-te, cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruință;
 • Bucură-te, făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului;
 • Bucură-te, cel ce cu blândețe primești la tine pe cei care au greșit;
 • Bucură-te, învățătorul dogmelor creștinești;
 • Bucură-te, care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți;
 • Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

— Citește în continuare: https://acatiste.ortodoxia.ro/2023/12/acatistul-sfantului-ierarh-spiridon-episcopul-trimitundei-12-decembrie

🌺 Sfântul Ierarh Spiridon era sărac, păstor de capre, n-avea bani de veșminte, așa că și-a împletit o mitră din nuiele de papură.

N-avea nici ceară pentru lumânări, așa că doi monahi care aveau grijă de slujbe n-au mai aprins dimineața lumânări. Când a venit Sfântul, i-a întrebat de ce nu le-au aprins. I-au răspuns: păi oricum nu e nimeni în Biserică, și ceara e scumpă.

Atunci ierarhul cel bun i-a chemat în fața Sfintelor Uși. I-a pus să îngenuncheze și și-a pus mâinile peste capetele lor. Atunci ochii sufletelor lor s-au deschis și au văzut miriadele de îngeri, foșnind uriaș din aripi, așteptând în rugăciune Marea Liturghie a Jertfei Mielului lui Dumnezeu. Cei doi au încărunțit într-o clipă. Când sfântul și-a luat mâinile de peste ei, n-au mai văzut decât Biserica goală.

Sfântul Ierarh Spiridon

De atunci, și-au făcut slujirea de paraclisieri cu râvna celor ce au văzut raiul odihnindu-se în Liturghie.

— Pr. Ioan Istrati

❤️ Trupul Sfântului Spiridon are o temperatură constantă de 36,6 grade.

- Posted in Taine și Minuni by

Trupul Sfântului Spiridon are o temperatură constantă de 36,6 grade.

 • Îi crește părul și unghiile. Și cel mai ciudat este că hainele pe care le poartă se schimbă la șase luni, pentru că se uzează, de parca ar fi date pe râu.

 • Deținătorul raclei a spus că au existat cazuri când cheia pur și simplu nu a putut deschide încuietoarea raclei. Și atunci preoții știu că sfântul pur și simplu nu este în raclă, el se plimbă pe insulă.

 • Oamenii de știință din întreaga lume au încercat să investigheze fenomenul moaștelor incoruptibile ale Sfântului Spiridon, iar biserica nu le-a împiedicat. Cu toate acestea, biofizicienii și biochimiții, după ce au studiat moaștele sfântului, au aruncat doar mâinile în sus.

 • Nu există altă explicație, cu excepția minunilor, care sunt foarte des văzute de vizitatorii de pe insula Corfu.


Citește:

✝️ Părintele Ilie Cleopa: Ehei și câte minuni nu fac sfintele moaște ale Sfântului Spiridon!

- Posted in Părintele Cleopa Ilie by

Moaștele Sfântului Spiridon

... Când îl cheamă oamenii în rugăciune. Se duce, face minuni și vine înapoi și se culcă la loc în sicriu.

..."Dacă l-ați vedea pe Sfântul Ierarh Spiridon cum arată după o mie sase sute si ceva de ani! Nu i-a căzut un fir din barbă, din mustață, nimic. Mâinile galbene. Sta-n sicriu de aur.

Vai și câte minuni se mai fac! Zilnic, zilnic.

Sub capul lui are o pernă mare cu cordeluțe de mătase înguste. Și am întrebat de ce-i așa. Asta la hramul Sfântului o desfac preoții și taie câte o bucățică mică să dea credincioșilor.

Iar la picioarele lui stau sandalele care le schimbă în tot anul, încălțările lui. Că pe el, când îl cheamă cineva în rugăciune, se duce cu totul noaptea pe jos. Și tocește câte o pereche de încălțări pe an.

În acatistul lui spune: "Bucură-te că încălțările tale stau mărturie!"

I-am văzut încălțămintea uzată. Când îl cheamă oamenii în rugăciune, se duce așa. Se duce, face minuni și vine înapoi și se culca în sicriu.

Vai câte minuni se fac la Sfântul Ierarh Spiridon! În fiecare zi. Armata de trei ori pe an merge, are o șareta minunată, așa, un fel de trăsură. Merg generalii lângă el.

El este patronul armatei grecești, cum este la noi Sfântul Gheorghe. Știi ce mireasma i-acolo? Știi ce frumusețe?...


Moaștele Sfântului Spiridon

Sf. Spiridon este cunoscut ca "sfântul călător" deoarece papucii de mătase de pe tălpile sale se uzează în fiecare an şi sunt înlocuite de praznicul său.

Sf. Spiridon este cinstit de biserică în ziua de 12 decembrie.

Minunea pe care a făcut-o în Corfu împotriva invaziei turce din 1716 este comemorată în 11 august. În prezent, sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon se află într-o biserică din insula Corfu aflată la 100 de metri de Mitropolie, unde se găsesc moaştele Sfintei Împărătese Teodora (prăznuită la 11 februarie).

Spre deosebire de celelalte sfinte moaşte, cele ale Sfântului Spiridon dispar frecvent din raclă, venind la cei care îi cer ajutorul cu credinţă şi cu lacrimi, şi face nenumărate minuni. De aceea, multe spitale îi poartă numele şi au în incinta lor o Biserică cu hramul Sfântului Spiridon. Sfântul Spiridon vine cu sfântul său trup la cei bolnavi, care îi cer ajutorul şi îi vindecă.

Ca dovezi ale plecării Sfântului Spiridon din raclă arătăm următoarele:

 • clericii şi credincioşii văd că, pentru o perioadă scurtă de timp, lipseşte trupul său din raclă;

 • când Sfântul revine în raclă, trupul său este cald şi prăfuit;

 • în fiecare an îi sunt schimbate încălţările, care sunt uzate şi impregnate cu praf şi iarbă; este şi motivul principal pentru care Sfântul Spiridon este ales patron al cizmarilor;

 • în timpul procesiunilor religioase, Sfântul Spiridon este purtat în raclă stând în picioare;

 • în Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, de peste 1600 de ani, credincioşii cântă (Icosul al 6-lea): "Bucură-te, că eşti şi cu oamenii cu trupul petrecător; Bucură-te, al cărui trup săvârşeşte astăzi minuni; Bucură-te, că încălţămintele tale slujesc drept dovadă".

Când insula Corfu a aparţinut veneţienilor (catolici), aceştia l-au cinstit pe Sfântul Spiridon cu evlavie, pentru ajutorul dobândit de la el.

Într-o zi i-au schimbat hainele arhiereşti cu un veşmânt cusut cu fire de aur. Sfântului Spiridon nu i-au plăcut însă straiele aurite, pe care a doua zi veneţienii le-au găsit lângă sfânta raclă, iar Sfântul Spiridon era din nou îmbrăcat în straiele sale arhiereşti smerite.

La Ierusalim există o Biserică cu hramul Sfântului Ierarh Spiridon. Într-o zi, când preotul a intrat în Biserică, l-a văzut pe Sfântul Spiridon uitându-se pe fereastră. După ce Sfântul Spiridon a plecat, a rămas impregnat pe geamul ferestrei chipul său. Această minune se poate vedea şi astăzi.


Citește: ✝️ Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (12 decembrie)

✝️ Viaţa celui între sfinţi Părintelui nostru Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni (12 decembrie)

enter image description here
Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născîndu-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescînd, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmînd lui David în blîndeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osîrdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume atît de mult a plăcut lui Dumnezeu, încît s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca tot felul de boli, din cele cu anevoie de vindecat şi izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvîntul. Pentru aceasta a fost ales episcop al cetăţii Trimitundei, care era o cetate vestită a Ciprului, în împărăţia marelui Constantin şi a lui Constantie, fiul său, unde făcea minuni preaslăvite.

✝️ Sfântul Ierarh Spiridon este cinstit de biserică în ziua de 12 decembrie și este este cunoscut ca "sfântul călător" deoarece, tălpile papucilor de mătase cu care este încălţat, se uzează pe parcursul unui an şi sunt înlocuiţi de cei care veghează la racla sa.

Minunea pe care a făcut-o în Corfu împotriva invaziei turce din 1716 este comemorată în 11 august.

În prezent, sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon se află într-o biserică din insula Corfu aflată la 100 de metri de Mitropolie, unde se găsesc moaştele Sfintei Împărătese Teodora (prăznuită la 11 februarie):

Spre deosebire de celelalte sfinte moaşte, cele ale Sfântului Spiridon dispar frecvent din raclă, venind la cei care îi cer ajutorul cu credinţă şi cu lacrimi, şi face nenumărate minuni. De aceea, multe spitale îi poartă numele şi au în incinta lor o Biserică cu hramul Sfântului Spiridon.

Sfântul Spiridon vine cu sfântul său trup la cei bolnavi, care îi cer ajutorul şi îi vindecă.

Ca dovezi ale plecării Sfântului Spiridon din raclă arătăm următoarele:

• clericii şi credincioşii văd că, pentru o perioadă scurtă de timp, lipseşte trupul său din raclă;

• când Sfântul revine în raclă, trupul său este cald şi prăfuit;

• în fiecare an îi sunt schimbate încălţările, care sunt uzate şi impregnate cu praf şi iarbă; este şi motivul principal pentru care Sfântul Spiridon este ales patron al cizmarilor;

• în timpul procesiunilor religioase, Sfântul Spiridon este purtat în raclă stând în picioare;

• în Acatistul Sfântului Ierarh Spiridon, de peste 1600 de ani, credincioşii cântă (Icosul al 6-lea): "Bucură-te, că eşti şi cu oamenii cu trupul petrecător; Bucură-te, al cărui trup săvârşeşte astăzi minuni; Bucură-te, că încălţămintele tale slujesc drept dovadă".

Când insula Corfu a aparţinut veneţienilor (catolici), aceştia l-au cinstit pe Sfântul Spiridon cu evlavie, pentru ajutorul dobândit de la el.

Într-o zi i-au schimbat hainele arhiereşti cu un veşmânt cusut cu fire de aur. Sfântului Spiridon nu i-au plăcut însă straiele aurite, pe care a doua zi veneţienii le-au găsit lângă sfânta raclă, iar Sfântul Spiridon era din nou îmbrăcat în straiele sale arhiereşti smerite.

La Ierusalim există o Biserică cu hramul Sfântului Ierarh Spiridon. Într-o zi, când preotul a intrat în Biserică, l-a văzut pe Sfântul Spiridon uitându-se pe fereastră. După ce Sfântul Spiridon a plecat, a rămas impregnat pe geamul ferestrei chipul său. Această minune se poate vedea şi astăzi.

enter image description here

Sfântului Spiridon i se fac slujbe şi ceremonii, cu scoaterea sfintelor sale moaşte, în următoarele zile:

• în sâmbata lui Lazăr, zi în care i-a scapat de foamete pe locuitorii din Corfu, prin aducerea de vapoare cu grâu;

• în duminica Floriilor, pentru vindecarea celor bolnavi;

• în ziua de 11 august, când i-a alungat pe turcii care voiau să cucerească oraşul;

• în prima duminică din luna noiembrie, când îi vindecă pe suferinzii de boli grele.

✝️ Părintele Cleopa Ilie spunea: Când sosește ziua Sfinților Nicolae și Spiridon, să fiți cu mare atenție, că aceștia-s Mari Făcători de Minuni.

Decembrie - luna Sfinților dragi nouă, Mari Făcători de Minuni: †) Spiridon, episcopul Trimitundei și †) Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Ierarh Spiridon

Părintele Cleopa Ilie spunea:

"Când sosește ziua Sfinților Nicolae și Spiridon, să fiți cu mare atenție, că aceștia-s Mari Făcători de Minuni. Și avem și alte mii de Sfinți, dar aceștia sunt din cei mai Mari Făcători de Minuni ai creștinătații".

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Spiridon și Nicolae, Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. AMIN!


Sfântul Nicolae a făcut minuni chiar din timpul vieţii sale.

În timpul călătoriei spre Ţara Sfântă, o furtună puternică i-a speriat pe cei din corabie, crezând că vor muri, dar Sfântul Nicolae i-a îndemnat pe toţi să se roage lui Dumnezeu, iar furtuna s-a oprit.

Tot atunci, Sfântul Nicolae a înviat un tânăr corăbier care căzuse de pe catarg şi se înecase.

De asemenea, în Alexandria, Sfântul Nicolae a vindecat mulţi bolnavi şi demonizaţi.

Sfântul Ierarh Nicolae a salvat Mira Lichiei de foamete, arătându-se în vis unui negustor italian pe care l-a îndemnat să vină să-şi vândă grâul în cetatea Mirei.

Se spune că un tată sărac avea trei fete şi, atunci când acestea au crescut, părinţii s-au gândit că o viaţă "uşoară" ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau.

Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele, pe rând, punându-le la fereastră câte o pungă cu bani.

Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu, prin rugăciune, niște marinari, iar de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor.

Despre Agricola se ştie că a căzut în mare şi era să se înece, fiind salvat de Sfântul Nicolae.

Mai este o minune legată de împăratul Constantin şi trei tineri guvernatori care au fost acuzaţi pe nedrept de complot împotriva împăratului.

Erau închişi şi urmau să fie decapitaţi. Dar seara, Sf. Nicolae i-a apărut în vis împăratului, spunându-i că sunt nevinovaţi. Înspăimântat de această viziune, împăratul i-a eliberat.

Aproape în toate aceste intervenţii ale Sfântului Nicolae se vede că cei ajutaţi sunt persoane tinere şi probabil din acest motiv Sf. Nicolae a fost tratat şi cinstit ca un mare ajutător al tinerilor.

Părintele Dan Sandu

Rugăciune către Sfântul Nicolae

O preabunule părinte Nicolae, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguieşte degrabă a le ajuta. Izbăveşte turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea şi toate părţile creştineşti le ocroteşte şi le păzeşte, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală şi de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbaţi care şedeau în temniţă şi i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa ne miluieşte şi pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul şi cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor şi ne izbăveşte de mânia lui Dumnezeu şi de chinul cel veşnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viaţă liniştită şi fără de păcat, ca să vieţuim în veacul acesta, şi de partea stării de-a stânga să ne izbăvească şi în partea de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să ne învrednicim. Amin.

👀 În fiecare an la data de 13 iulie locuitorii insulei Corfu sărbătoresc prima minune săvârșită de către Sfântul Ierarh Spiridon în Corfu.

- Posted in Taine și Minuni by

În 1456, la 3 ani de la căderea Constantinopolului, sfintele moaște ale Sf. Spiridon au fost aduse pe insula Corfu.

3-iulie-prima-minune-savarsita-de-Sf-Ier-Spiridon-in-Corfu

Un băiat orb, cu o credință mare, pe nume Thedoros, a mers pe jos pentru a se închina la Sfântul Spiridon.

În momentul în care s-a atins de sfintele moaște a început să vadă.

Aceasta și este esența minunilor, să crezi cu toată ființa, fără îndoială și minunea cu siguranță din Mila lui Dumnezeu se va produce.

Sfinte Ierarh Spiridon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!