ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ 13 Noiembrie: Fericitul şi Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur - Hrisostomul

Fericitul şi Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur - Hrisostomul

În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea celui dintre sfinţi, Părintele nostru Ioan Gură de Aur sau Hrisostomul, arhiepiscopul Constantinopolului.

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sărguiește degrab a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi! Să avem parte de sfintele sale rugăciuni!


SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR sau IOAN HRISOSTOM a fost Patriarh al Constantinopolului. S-a născut la Antiohia, anul nașterii sale fiind plasat între 344 și 354.

A fost botezat la vârsta de 20 de ani și a studiat filosofia, sub îndrumarea lui Andragatiu, iar retorica cu Libaniu. A fost hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Meletie (381), și preot de către Flavian, urmașul lui Meletie (386). După moartea lui Nectarie, Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aura fost ales Patriarh al Constantinopolului, fiind hirotonit de Patriarhul Teofil al Alexandriei, la 28 februarie 398.

Doctrina teologică a Sfântului Ioan poartă amprenta preocupărilor sale majore, și anume, exegeza biblică și activitatea pastorală.

A predicat și a scris un număr impresionant de comentarii la Sfânta Scriptură. A dezvoltat o operă misionară și filantropică impresionantă, rămânând pentru generațiile următoare un model de slujitor al lui Hristos.

Sfântul Ioan Gură de Aur - Sfinte Moaște
URECHEA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR,
care timp de aproape 1600 de ani, nu a putrezit!

Un lucru minunat şi vrednic de luat în seamă legat de capul și urechea Sfântului Hrisostom, ce poate fi pipăită de oricine la modul personal, este nestricăciunea urechii stângi. Această ureche neatinsă de stricăciune, care apare și se vede, are legătură cu o întâmplare menţionată pe larg în viaţa sfântului.

Se spune că ucenicul sfântului Ioan Gură de Aur, care mai târziu a devenit arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Proclu, a dat mărturie că l-a văzut cu ochii lui prin cheia ușii, pe Apostolul Pavel, care era trecut de mult timp la Domnul în ceata sfinților din Împărăția Cerurilor, cum stătea aplecat asupra urechii stângi a sfântului, pentru ai îndruma în tâlcuirea Epistolelor și a Scripturii.

Părticele de Sfinte moaşte ale Sfântului Ioan Gură de Aur se mai află în Sfântul Munte la Mănăstirile Iviron, Dionisiu și Dohiariu.

De asemenea, racla cu rămășițele sfantului se afla la Komani, în Georgia.


 • “Orice treabă s-o începi cerând binecuvântarea lui Dumnezeu şi s-o isprăveşti mulţumind Lui, în tot locul să binecuvânteze sufletul tău pe Domnul.”

 • “Oamenii fac o mare greșeală când se îngrijesc mai mult de vas decăt de floare.”

 • “Nu trupul e frumos, ci alcătuirea și înflorirea cu care sulfletul coloreaza trupul; iubește dar sufletul care face ca și trupul să fie frumos.”

 • “Cel ce își caută fericirea în lucrurile pământești, se va zbuciuma mereu și nu va găsi pacea.”

 • “Adevărata bogăție nu constă în a avea multe, ci în a da mult.”

 • “A iubi înseamnă a dărui totul și a nu cere nimic în schimb.”

 • “Nu putem învăța nimic din ceea ce nu ne provoacă.”

 • “Fiecare om trebuie să fie o carte deschisă, ușor de citit, dar greu de uitat.”

 • “Cel mai mare semn al înțelepciunii este bucuria interioară.”

 • “Când te lupți cu un alt om, lupta nu este împotriva trupului lui, ci împotriva gândurilor și sentimentelor tale.”

 • “Fiecare grijă ar trebui să fie aruncată în mâinile lui Dumnezeu.”

 • “Fericirea nu se găsește în a avea totul, ci în a mulțumi pentru ceea ce ai.”

 • “Marele secret al fericirii este să te concentrezi asupra a ceea ce ai, și nu pe ceea ce îți lipsește.”

 • “În adevărata prietenie, sufletele noastre cântăresc una pe alta.”

 • “Iubirea nu se măsoară prin cât de mult dăruiești, ci prin cât de mult primești.”

 • “Rugăciunea este cheia dimineții și broasca de pe lacul nopții.”

 • “Cei mai buni profesori sunt cei care își învață elevii să se învețe unii pe alții.”

 • “Învață să fii mulțumit cu ceea ce ai, în timp ce urmărești ceea ce visezi să ai.”

 • “Calea către rai este îmbrățișarea suferinței și a durerii.”

 • “Fiecare dintre noi este o stea și poartă propriul său răsărit în inima sa.”

 • “Nu există mai mare bucurie decât să împărtășești cu alții ceea ce ai.”

 • “Cel mai mare dar pe care-l poți oferi cuiva este să-l asculți cu inima.”

 • “Cel care cunoaște arta răbdării, cunoaște arta de a aștepta încrederea.”

 • “Adevărata frumusețe vine din interior, iar zâmbetul este cea mai frumoasă rochie pe care o poți purta.”

 • “Răbdarea este cheia care deschide ușa oricărei reușite.”

 • “Bucuria nu se găsește în a avea totul, ci în a mulțumi pentru ceea ce ai.”

 • “Cel care înțelege căldura zâmbetului va topi inima altora înainte să-i atingă cuvintele.”

 • “O inimă recunoscătoare este o inimă fericită.”

 • “Nu îți pierde niciodată speranța, căci ea este vântul care îți poartă corabia spre țărmul fericirii.”

 • “Fii întotdeauna blând cu tine și cu ceilalți, căci blândețea este un semn al puterii, nu al slăbiciunii.”

 • “Cel mai mare dar pe care îl poți oferi cuiva este să-i oferi timpul tău.”

 • “Cea mai frumoasă rugăciune este mulțumirea.”

 • “A-I mulţumi lui Dumnezeu când vântul este prielnic pe mare nu este ceva deosebit; a-I mulţumi însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoştinţă.”

 • “Nimic nu ne aduce mai aproape de Dumnezeu decât dragostea.”

 • “Cel ce iubeşte, niciodată nu poate urî, chiar de ar fi orişice împrejurare, şi aceasta este tocmai cel mai mare bun al dragostei.”

 • “Fii bun cu ceilalți, chiar dacă nu te întorc la fel. Fii bun cu tine, chiar dacă nimeni altcineva nu este.”

 • “Cel care își cunoaște inima, își cunoaște pe Dumnezeu.”

 • “Cea mai mare înțelepciune este să înveți din greșelile altora.”

 • “Cel care își poate controla gândurile, își poate controla viața.”

 • “Învață să accepți trecutul, să-ți trăiești prezentul și să-ți construiești viitorul.”

 • “Când viața îți oferă un motiv să plângi, arată-i că ai un motiv să zâmbești.”

 • “Cei mai buni lideri sunt cei care își conduc prin exemplu, nu prin autoritate.”

 • “Cel mai frumos cadou pe care poți să-l oferi cuiva este să-l asculți cu adevărat.”

 • “În viață, nu câștigăm întotdeauna, dar întotdeauna învățăm.”

 • “Fii bun cu ceilalți, fii bun cu tine însuți, căci în bunătate se află cheia fericirii.”

 • “Cea mai frumoasă lumină este cea care vine dinăuntru.”

 • “Dragostea este cea mai puternică forță din univers.”

 • “Înțelepciunea nu constă în a ști multe, ci în a înțelege lucrurile cu adevărat importante.”

 • “Fii mereu recunoscător pentru ceea ce ai, în loc să te plângi pentru ceea ce nu ai.”

 • “Nu trebuie să fii perfect pentru a fi iubit.”

 • “O familie nu e o formulă. Nu, nu! O familie e o ţesătură adâncă, făcută din cele mai tari fire, mai fierbinţi şi mai nevăzute: din fire de sânge.”

Amin

✝️ Sfântul Ioan Gură de Aur — Problemele Vieții: De ce nu primim de la Dumnezeu ceea ce cerem?

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Ioan Gură de Aur — Problemele Vieții: De ce nu primim de la Dumnezeu ceea ce cerem?

"De ce nu primim de la El ceea ce cerem? Vă mai spun încă o dată: pentru că, de obicei, Îi cerem lucruri vătămătoare pentru noi, crezând că sunt bune şi că ne sunt de folos. Nu ştii, tu, omule, care ţi-e interesul. Dar Cel Care ştie nu îţi ascultă rugăciunea, pentru că are mai multă grijă decât tine, de mântuirea ta. Părinţii, uneori, nu dau copiilor lor ceea ce ei le cer, nu pentru că nu-i iubesc, ci pentru că-i iubesc foarte mult. Cu atât mai mult la fel va proceda şi Dumnezeu, Care ne iubeşte mult mai mult decât părinţii noştri şi ştie mai bine decât oricine ce este spre binele nostru. De aceea, atunci când te osteneşti rugându-te, iar Dumnezeu nu te ascultă, să nu te plângi. Pe de altă parte, adu-ţi aminte de câte ori nu ai auzit pe câte un sărac cerându-ţi ajutor, şi nu l-ai băgat în seamă. Tu ai făcut aşa din neînduplecarea inimii tale, pe când Dumnezeu face din iubire de oameni. Tu nu vrei să fii judecat, deşi din pricina neînduplecării inimii nu ai ascultat cererea semenului tău. Atunci de ce-L judeci pe Dumnezeu, Care din iubire de oameni nu te ascultă?"Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele Vieții, Editura Egumenița, p. 190.

✝️ Sfântul Ioan Gură de Aur numește sinagoga evreilor, sălaș al dracilor, bordel și teatru, culcușul tâlharilor

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

sinagoga evreilor

,,Deci, dacă iudeii nu L-au cunoscut pe Tatăl, dacă ei L-au răstignit pe Fiul, dacă s-au lepădat de ajutorul Duhului, cine să nu ia îndrăzneala ca să spună deschis că SINAGOGA ESTE SĂLAȘ AL DRACILOR ?

Dumnezeu nu este slăvit acolo...

Aici se adună laolalta ucigătorii lui Hristos, crucea este scoasă de aici, aici Dumnezeu este hulit, aici Tatăl este nesocotit, aici Fiul este ucis, aici Duhul nu este primit.

Nu vine din acest loc un rău mai mare fiindcă iudeii sunt demoni?

Hristos i-a spus femeii canaaneence:

Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor.

Dar iată cum pe urmă s-a schimbat ordinea: ei au ajuns câini iar noi am ajuns copii.

Dar sinagoga nu este numai bordel și teatru; este și culcușul tâlharilor și sălaș pentru animalele sălbatice.

Ei L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu; ai tu îndrăzneală să intri cu ei sub acelasi acoperiș ?"

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia I – împotriva evreilor, fragment

✝️ Evanghelia după Sf. Ap. Matei Cap. XIX, Vers. 16-26: Tânărul bogat. Predica Sfântului Ioan Gură de Aur

- Posted in Sfânta Scriptură by

Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?

Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.

El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb;

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte?

Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi.

Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor.

Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă camila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu.

Auzind, ucenicii s-au uimit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască?

Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.

enter image description here

Predica Sfântului Ioan Gură de Aur

Si iata venind un tanar la El, I-a zis: “Invatatorule bune, ce sa fac pentru ca sa mostenesc viata de veci?” (Matei 19, 16)

“Unii il defaima pe tanarul acesta, spunind ca era viclean si rau, ca a venit la Iisus spre a-L ispiti; eu insa nu voi sta la indoiala sa spun ca era un iubitor de argint, un om biruit de averi, pentru ca si Hristos tot aceasta mustrare i-a facut. Nu-l socotesc deloc viclean. Si e primejdios sa indraznesti sa te pronunti asupra unor lucruri pe care nu le cunosti, mai cu seama atunci cind ai de gind sa invinuiesti. De altfel si evanghelistul Marcu inlatura banuiala ca tinarul acesta ar fi un ispititor. El spune: “A alergat la El si ingenunchind inaintea Lui, il ruga” (Marcu 10, 17); Si: “Cautind la el Iisus, l-a iubit” (Marcu 10, 21).

Tirania banilor este mare; dovada, tinarul acesta. De-am savirsi toate virtutile, dragostea de bani le prihaneste pe toate. Pe buna dreptate a spus Pavel ca este radacina tuturor relelor: „Iubirea de argint este radacina tuturor relelor“. (I Tim. 1, 10).

Sfântul Ioan Gură de Aur: Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul!

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur: Aveţi un ban? Cumpăraţi cerul!

Sf. Ioan Gura de Aur: "... Mai bine ar sta soarele în loc, decât să se oprească cititul Pasltirii ..."

- Posted in Sfinți și învățături by

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți. - Părintele Ilie Cleopa

Psaltirea

Sfântul Vasile cel Mare spune că „este mai bine să stea soarele din călătoria sa, decât să rămână Psaltirea necitită în casele creștinilor. Și precum soarele este mai mare între ceilalți luminători, așa este Psaltirea între celelalte cărți insuflate de Duhul Sfânt”.

Să aveți Psaltirea ca pe un cozonac bun. Când ți-e foame, mai tai o felie, mai mănânci, mai faci treabă, apoi mai citești o catismă, două-trei, cât poți.

(Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, pp. 229-230)

Sfântul Ioan Gură de Aur: "... despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei ..."

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur - citat despre un altfel de post

Când cineva îți va zice: "Eu am ținut tot postul", răspunde-i: "Eu aveam un dușman și m-am împăcat cu el, obișnuiam să bârfesc și m-am oprit, înjuram și m-am lăsat."

Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur