ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Sfântul Isaac Sirul ne oferă 30 de îndemnuri ​despre bucuria smereniei

- Posted in Sfinți și învățături by
 1. Lasă-te răstignit şi nu răstigni.

 2. Lasă-te nedreptăţit şi nu nedreptăţi.

 3. Lasă-te bârfit şi nu bârfi.

 4. Fii blând şi nu zelos şi rău.

 5. Veseleşte-te cu cei ce se veselesc şi plângi cu cei ce plâng. Căci acesta este semnul curăţiei.

 6. Fii bolnav cu cei bolnavi.

 7. Plângi cu cei păcătoşi.

 8. Bucură-te cu cei ce se pocăiesc.

 9. Fii prieten cu toţi oamenii, dar şi singur în cugetul tău.

 10. Fii părtaş la pătimirea tuturor, dar cu trupul tău fii departe de toate.

 11. Nu mustra pe cineva şi nu osândi nici chiar pe cei foarte răi în vieţuirea lor.

 12. Întinde haina ta peste cel ce a greşit şi acoperă-l.

 13. Și dacă nu poţi lua asupra ta greşelile lui şi nu poţi primi certarea şi ruşinea în locul lui, rabdă-l măcar şi nu-l ruşina.

 14. De nu te linişteşti cu inima, linişteşte-te măcar cu limba.

 15. Şi dacă nu poţi pune rânduială în gânduri, pune rânduială măcar cu trupul tău.

 16. Şi de nu poţi lucra cu trupul tău, întristează-te măcar în cugetul tău.

 17. Şi de nu poţi sta la priveghere, priveghează măcar şezând pe patul tău sau chiar întins pe el.

 18. Şi de nu poţi posti două zile, posteşte măcar până seara.

 19. Şi de nu poţi până seara, păzeşte-te măcar să nu te saturi.

 20. De nu eşti curat în inima ta, fii curat măcar în trupul tău.

 21. De nu plângi în inima ta, imbracă-ţi cu jale măcar faţa ta.

 22. De nu poţi milui, vorbeşte măcar ca un păcătos.

 23. De nu eşti făcător de pace, fii măcar neiubitor de tulburare.

 24. De nu te poţi strădui, fă-te măcar în cuget netrândav.

 25. De nu eşti biruitor (asupra păcatelor), măcar să nu te mândreşti faţă de cei vinovaţi.

 26. De nu izbuteşti să închizi gura celui ce bârfeşte pe soţul tău, păzeşte-te măcar să nu te faci părtaş în aceasta cu el.

 27. De iubeşti blândeţea, rămâi în pace.

 28. Şi de te vei învrednici de pace, te vei bucura în toată vremea.

 29. Caută înţelepciunea şi nu aurul.

 30. Îmbracă-te în smerenie şi nu în mătase.

 31. Caută să dobândeşti pacea şi nu împărăţia.

 32. Iată, frate, îndemnul meu: mila să-ţi sporească în suflet până când vei simţi în inima ta aceeaşi milă pe care Domnul Iisus Hristos o are fata de tine.

Sfântul Isaac Sirul – Cuvinte despre sfintele nevoinţe, Filocalia X

✝️ Sfântul Isaac Sirul: Orice ajutor venit din partea oamenilor se dă în urma luminării şi povăţuirii celei de la Dumnezeu

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Isaac Sirul: Orice ajutor venit din partea oamenilor se dă în urma luminării şi povăţuirii celei de la Dumnezeu Foto: ziarullumina.ro

Să fii pregătit să primeşti tot felul de dispreţuiri şi jigniri, osândiri şi ocări din partea tuturor, chiar şi de la cei de la care nu te aştepţi. Să te consideri pe tine însuţi vrednic de ele şi să le primeşti pe toate cu mulţumire şi cu bucurie. Să rabzi orice osteneală şi mâhnire şi primejdie ce vine din partea demonilor, ca unul ce ai împlinit voia lor. Şi să rabzi cu bărbăţie lipsirea celor de trebuinţă, întâmplările neplăcute şi amărăciunile vieţii. Să rabzi, având încredere în Dumnezeu, chiar şi lipsa hranei tale zilnice, care în câteva ceasuri devine gunoi. Iar toate acestea să le rabzi de bunăvoie, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu şi neaşteptând de la altcineva izbăvirea sau mângâierea.

 

Căci orice ajutor venit din partea oamenilor se dă în urma luminării şi povăţuirii celei de la Dumnezeu. Lasă, aşadar, toată grija ta la Dumnezeu şi în toate greutăţile tale osândeşte-te pe tine însuţi, spunându-ţi că tu eşti pricina tuturor relelor, ca unul ce ai mâncat din rodul oprit al pomului şi ai căpătat astfel felurite patimi. Primeşte, aşadar, acum cu mulţumire amărăciunile, care te vor scoate din moleşeala ta şi care te vor face să te îndulceşti de harul lui Dumnezeu.

 

Sfântul Isaac Sirul, cel de Dumnezeu-insuflat, Despre ispite, întristări, dureri şi răbdare, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2007, pp. 47-48