ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Sfântul Meletie Galisiotul: SĂ ASCULTĂM DOAR DE CEI CARE DREPT ÎNVAȚĂ CUVÂNTUL ADEVĂRULUI!

Sfântul Meletie Galisiotul

,,Se cuvine celor ce ascultă cuvântul de mântuire şi care sunt învăţaţi în Scriptură să cerceteze cu dreaptă socoteală cele pe care le zic dascălii şi arhiereii; şi câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iară câte sunt neunite să le lepede. Şi să se îndepărteze de cei care rămân întru învăţături greşite.”

„Să nu ascultaţi nici de călugări şi nici de preoţi în cele ce vă sfătuiesc rău. Şi ce zic nici de preoţi? Ci nici la arhierei să nu vă plecaţi, nici să vă supuneţi, când vă sfătuiesc să faceţi, să ziceţi şi să cugetaţi acelea care nu au mărturii din Sfânta Scriptură şi nu sunt de folos sufletelor voastre“.

,,Dacă arhiereul tău este rău după credinţă, adică dacă are dogme eretice şi hulitoare, fugi de dânsul chiar dacă este înger din cer.”

Sfântul Meletie Galisiotul (Mărturisitorul, sec. XIII).


SFÂNTUL MELETIE GALISIOTUL – UN “MAXIM MĂRTURISITORUL AL SECOLULUI XIII”, CĂRUIA TĂINDU-I-SE LIMBA DE ECUMENIŞTII VEACULUI (numiţi atunci “latinocugetători”) PREDICA MINUNAT DOGMELE SFINTEI ORTODOXII

Sfântul Meletie Mărturisitorul este un mărturisitor asemenea cu Sf. Maxim si cu toți sfinții care, în timpuri de prigoana și de învălmășeală în Biserică, au stat curajos în fața minciunii, alegând partea Adevărului. Ca de atâtea ori in istoria Bisericii Răsăritene, din rațiuni politice conducătorul Imperiului Bizantin a obligat conducătorii bisericii să cedeze in privința adevărurilor dogmatice si sa accepte ereziile Romei, în speranța deșartă a vreunei stăpâniri imperiale mai mărețe și mai puternice. Și, ca tot de atâtea ori, s-au găsit mult prea mulți din Biserica ce au cedat si, mai mult, s-au făcut slugarnici împlinitori ai calculelor politice meschine, lepădând chemarea cea curata a Adevăratului Împărat. În astfel de momente, jertfelnicia unor Sfinți precum Meletie Mărturisitorul și Galaction, prigoniți până la a scoaterea ochilor și tăierea limbii, a arătat unde și în cine stă Biserica. Ca și Sf. Maxim Mărturisitorul, pentru “încăpățânarea” sa de a mărturisi Crezul ortodox și de a nu primi inovația Filioque, Sfântului Meletie i-a fost, așadar, tăiată limba, intr-o incercare josnică de a opri glasul adevărului.