ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

☦️ Sfântul Teofan Zăvorâtu: Esențial ca să nu cădem în erezii și în schisme este să avem smerită cugetare, și să nu vrem ca oamenii să ne urmeze neapărat pe noi, ci să li se descopere adevărul.

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sfântul Teofan Zăvorâtul

Este esențial să discutăm având la bază învățătura Sfinților Părinți, Sfânta Tradiție, să nu schimbăm nimic, nici din literă, nici din duh, cercetând duhurile, pentru a socoti totul în lumina Sfinților Părinți, însuflați de Duhul Sfânt, așa cum au făcut și Sfinții Apostoli când a fost întemeiată Biserica. - Sfântul Teofan Zăvorâtu

☦️ Sfântul Teofan Zăvorâtul: Când citești dumnezeieștile Scripturi, să nu ai în vedere doar să citești filă cu filă, ci pătrunde cu cugetarea fiecare cuvânt și, atunci când unele cuvinte te vor face să te adâncești în sine sau vor trezi în tine mișcări de căință, sau vor umple inima ta de bucurie duhovnicească și dragoste, oprește-te la ele.

- Posted in Sfinți și învățături by

Sfântul Teofan Zăvorâtul

  • Când citești dumnezeieștile Scripturi, să nu ai în vedere doar să citești filă cu filă, ci pătrunde cu cugetarea fiecare cuvânt și, atunci când unele cuvinte te vor face să te adâncești în sine sau vor trezi în tine mișcări de căință, sau vor umple inima ta de bucurie duhovnicească și dragoste, oprește-te la ele. Prin acelea Dumnezeu se apropie de tine, deci primește-L smerit cu inimă deschisă, așa precum El Însuși dorește să te împărtășești de El.

  • Dacă din această pricină nu-ți vei duce la sfârșit acea lucrare duhovnicească (adică cititul), nu te tulbura pentru aceasta, căci țelul tuturor nevoințelor duhovnicești este să te învrednicești de împărtășirea cu Dumnezeu, iar când aceasta este dăruită, nu are rost să mai zăbovești la mijloacele care duc la ea.

  • Asemenea și când cugeți la un anume subiect dumnezeiesc, mai ales asupra vreunui moment al pătimirii Domnului nostru Hristos care îți aduce umilință, oprește-te și rămâi cu atenția mai multă vreme la el, ca să prelungești simțământul acesta sfânt.

  • Una din marile piedici în păstrarea păcii dinăuntru este să te legi pe tine, ca și cu o lege de neschimbat, cu hotărârea de a citi în fiecare zi atâtea catisme din Psaltire, atâtea capitole din Evanghelii sau din Epistolele apostolilor.

  • Cei care își hotărăsc lor asemenea pravile se grăbesc de obicei să citească tot, neîngrijindu-se dacă inima le este mișcată de cele citite și dacă în mintea lor se nasc sau nu gânduri duhovnicești și contemplații.

  • Iar când nu reușesc să citească tot, se tulbură și se îngrijorează nu pentru că s-au lipsit de roadele duhovnicești ale celor citite, spre zidirea omului lor lăuntric, ci pentru că nu au citit tot.

  • Ia seama bine de cele ce ți-am spus, pentru că sunt mulți oameni duhovnicești care se lipsesc de roadele mântuitoare ale păcii, date de lucrările lor duhovnicești, prin aceea că stăruie în ele, părându-li-se că suferă pagubă dacă nu le duc până la capăt, având credința falsă, bineînțeles, că în aceasta constă desăvârșirea duhovnicească.

  • Urmând astfel voii lor, ei mult se ostenesc și se chinuiesc pe sine, dar nu dobândesc odihna adevărată și pacea lăuntrică, întru care cu adevărat locuiește și Se odihnește Dumnezeu.

Sfântul Teofan Zăvorâtul