ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

☦️ PS. Longhin de Bănceni – Scrisoare către Ierarhii ce au semnat în Creta

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

Preasfințiți Arhierei, сu durere-n suflet aș ruga pe toți frații mei să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

Cu orice preț trebuie să ne apărăm și să păstrăm singura noastră credință Ortodoxă Sfântă și mântuitoare, să nu ajungem vânzători ca Iuda.

Nu-i nimic mai presus ca Adevărul în Dumnezeu: nici prietenia, nici pacea, nici viața, nici nimic altceva.

Sinodul din Creta (16 – 27 iunie 2016) este un Sinod al fărădelegii, tâlhăresc, eretic, mincinos și viclean.

Iar voi, frații mei arhierei, cum vă întoarceți înapoi acasă, la Patrie, la Biserică, la neam, la Trupul și Sângele nevinovat al lui Hristos, pe care L-ați vândut?

Cum vă veți apropia de Altarul lui Hristos? Cum veți săvârși tainele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, voi cei fără de har, vânzători și trădători?

Cum vă veți apropia de cele Sfinte, de credința Sfintei noastre Ortodoxii, de Dogme, de Canoane și de hotărârile celor șapte Sinoade ecumenice, care au statornicit tot ce avem nevoie pentru mântuire? Pentru ce apare necesitatea unui Sinod pan-ortodox fără ortodocși? Slujind în duhul Sinodului din Creta, n-ați slujit Adevărului ci duhului mondialismului ocult și dez-bisericirii, care netezesc drumul venirii lui Antihrist! Aceasta ați dorit?!

V-ați făcut vânzători de țară, de neam și de Dumnezeu!

Cum veți privi în fața lui Hristos și a credincioșilor din Sfânta noastră Biserică Ortodoxă? Cât de încercat a fost poporul ortodox și nu a cedat nici ateiștilor, nici comuniștilor, nici ereticilor, prin câte greutăți și încercări a trecut, dar au rămas credincioși Domnului?!

Iar noi astăzi ca niște blestemați ne-am vândut tot ce am avut mai sfânt – credința în Dumnezeu. Nu vă este milă de acest popor pentru care va trebui să dăm răspuns în fața Domnului?!

Cei ce ați lucrat pentru acest Sinod al fărădelegii și ați fost de acord prin semnarea voastră, dar în ultima clipă v-ați oprit, aduceți pocăință în fața lui Dumnezeu și a Bisericii Lui, în fața Sfinților Părinți și a întregului popor ortodox.

Dacă nu veți renunța la toate temele acestui Sinod va veni mânia lui Dumnezeu peste voi, lucrători ai fărădelegii!

N-aveți mustrare de conștiință chiar cei ce ați tăcut?!

L-ați vândut pe Dumnezeu, adunându-vă cu ecumeniștii și îmbrățișând toate ereziile și învățăturile lor.

Voi, toți cei care ați participat la acest Sinod v-ați întors fără de har!!!

Cine sunteți voi mai departe? Mai degrabă nu v-ați fi născut, decât să ajungeți vânzători de cele Sfinte și lepădați de Duhul Sfânt! Chiar nu ne mustră conștiința de ceea ce-am făcut?

Nu ne pare rău că după 2000 de ani iarăși devenim Ane și Caiafe și ne vindem Adevărul Sfânt?! Vă rog și vă îndemn să rămânem copii supuși și ascultători de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Canoane, Dogme și Tradiția ei, pe care le ştim cu adevărat având mărturia atâtor sfinți care s-au mântuit, și a întregului popor ortodox; de ce căutăm să schimbăm și să ne opunem Sfântului Adevăr?

În Ortodoxie nimic nu este irecuperabil, de aceea pocăiți-vă și întoarceți-vă în staulul Turmei lui Hristos, în Biserica cea Una Sfântă, Sobornicească și Apostolească.

Cu dragoste frățească în Hristos, Episcopul Longhin de Bănceni

🛐 Părintele Claudiu Buză: Trădarea (Ortodoxiei) este mai veche decât momentul Creta, 2016. →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

"Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin. După cuvintele papei Ioan-Paul II, efortul ecumenic al Bisericilor-surori din Răsărit şi Apus, bazat pe dialog şi rugăciune, caută o comuniune perfectă şi totală, care să nu fie nici absorbţie, nici fuziune, ci întâlnire în adevăr şi dragoste (cf. „Slavorum Apostoli”, nr. 27)." — Acordul de la Balamand, din anul 1993 (Principii eclesiologice, art. 14).

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid034p5LY7c9FaGVPNQMfMMUYtiBsQwhhT4drJQ5cNh5VPuopUo4MkkjbmYB9UnmmEnjl

✝️ Părintele Claudiu Buză — despre trădarea de la Ferrara-Florența vs sinodul tâlhăresc din Creta →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

De ce după trădarea de la Ferrara-Florența pliroma Bisericii a luat atitudine împotriva ierarhiei apostate, iar după sinodul tâlhăresc din Creta, credincioșii urmează pseudoepiscopilor, spunând că nu s-au schimbat Dogme și Canoane, totodată, acceptând un "ecumenism lucid"?! De ce aceia, în secolul al XV-lea, nu au așteptat spunând că "nu s-a întâmplat și nu s-a schimbat nimic prin semnăturile de la Florența" și că "nu s-a ajuns la Potir comun", iar creștinii din vremea noastră, după Kolymbari - Creta așteaptă, pentru a se împotrivi ecumenismului, prezența ereticilor în Biserică, slujirea alături de ei și mult doritul Potir comun?!Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid03bxm732Z4tjhNNBkGY5ZcE2gsA6jnWrWot2WNdmBwLouyXEcgo6QY4iEiFgSPiqrl

🔥Apostazie și hulă împotriva Duhului Sfânt — Știrile Pro TV: Biserica AI din Germania a înregistrat un aflux de credincioși. „Trinitatea este reprezentată de Tatăl, Fiul și AI” →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

În religia creștină, trinitatea e reprezentată de Tatăl, Fiul și de Sfântul Duh. Într-o biserică dintr-un orășel german însă, a apărut o formulă... inedită: Tatăl, Fiul și... Inteligența Artificială.

enter image description here

Aici, predicile și binecuvântările sunt rostite de un avatar virtual care folosește programul de inteligență artificială ChatGPT. Neobișnuitul proiect a provocat controverse printre credincioși, dar e susținut cu fermitate de pastorul bisericii.

Michael Goltz, pastor: „Dragă Inteligență Artificială, spune o scurtă binecuvântare pentru aceste femei care vizitează astăzi biserica din Tating."

Avatar AI: „Domnul să le binecuvânteze pe aceste femei, să le ofere bucurie și să le fie aproape în timpul petrecut în biserica noastră. Amin!"

Sub forma unei imagini digitale, acest avatar proiectat pe un ecran uriaș îi binecuvântează pe vizitatori. Una dintre femei așteaptă câteva cuvinte în memoria fratelui ei decedat.

Avatar AI: „Fie ca Dumnezeu să îi ofere odihnă veșnică, și fie ca lumina eternă să îi lumineze calea. Odihnească-se în pace, iar tu să primești sprijin și alinare."

Ingrid Michaelsen, credincios: „E fascinant, e înfricoșător, nici nu am cuvinte... Mi s-a făcut pielea de găină."

Pastorul este cel care a venit cu ideea.

Michael Goltz, pastor: „Sunt oameni care cred că e ceva foarte rău, și oameni care spun că, în sfârșit, biserica discută și probleme cotidiene.”

Toți se întreabă cine e, de fapt, acest preot virtual.

Avatar AI: „Sunt o inteligență artificială și exist sub forma unui program pe bază de text. Sunt aici ca să răspund la întrebări, să ofer informații și să provoc discuții. Cum vă pot ajuta azi?"

Răspunsurile sunt oferite de ChatGPT, unul dintre cele mai cunoscute programe dotate cu inteligență artificială, care poate să dialogheze la fel ca un om. Însă asta nu e suficient pentru unii credincioși.

Gabi Lindner, credincios: „Mi s-a părut foarte interesant, dar binecuvântarea pe care o oferă e prea abstractă pentru mine.”

Pastorul spune că nu toate părerile sunt negative. Povestește cum o femeie de 80 de ani i-a cerut duhovnicului digital o binecuvântare pentru fiica ei bolnavă.

În ciuda controverselor, pastorul a reușit să-i convingă pe mulți să treacă pragul acestei biserici. În ultimele 4 luni, peste 14.000 de oameni au venit să vadă preotul virtual, mai mulți decât într-un an întreg.

🔥Părintele Claudiu Buză: VREȚI SĂ OPRIȚI RĂZBOIUL ... ?! →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

RAZBOI

Vorbind în urmă cu câteva zile cu un om încercat al lui Dumnezeu, am înțeles că un război nu poate înceta dacă dreapta credință este batjocorită și Adevărul este răstignit.

Am înțeles că schisma ucraineană nu poate fi evitată (nici de BOR!), dacă erezia legiferată la Creta nu va fi condamnată Sinodal. Am înțeles că răul din lume nu poate fi oprit, dacă binele este schimonosit și umilit prin agenți ai întunericului.

Am înțeles că se vor ridica hristoși mincinoși și înșelători care vor amăgi poporul cu false proorocii, cu "minuni" care despart de Hristos, de Adevăr, și că "vor numi răul bine, și binele rău".

Nu trebuie să uităm că în spatele acțiunilor omenești, străine de voia lui Dumnezeu, stă vrăjmașul mântuirii noastre. El știe că doar Harul lui Dumnezeu poate apăra lumea și pe cei ce locuiesc în ea. Știe că Pronia dumnezeiască conduce omul spre cunoașterea Adevărului și moștenirea unei Împărății cerești, nu a unei existențe vremelnice și înșelătoare. De aceea, diavolul lucrează răul în lume prin cei ce îl ascultă și îl urmează. Astfel, cei ce păcătuiesc și nu se pocăiesc, vor suferi consecințele alegerii lor la nivel personal. Atunci când, însă, păcătuiește un popor întreg sau o lume întreagă, prin apostazie și legi împotriva firii și a voii lui Dumnezeu, atunci întregul popor, sau întreaga lume, se osândește sau se pedepsește pedagogic și curățitor pentru a ajunge la simțul pocăinței și pentru a reveni la lucrarea cea după fire, plăcută și voită de Dumnezeu.

Așadar, vrem pace în lume? Să fim activiști duhovnicești și următori ai Adevărului! Altfel, întuneric mare se va așterne peste lume. Să nu fie!

Părintele Claudiu Buză

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid05RtFgGrDvCWxXxgr4BdsWuQfesHeCdZ5MoY33efgkEi9NoASzLwDHZMPy5eMC1JXl

🛐 Părintele Claudiu Buză: CEI CARE ACCEPTĂ HOTĂRÂRILE ERETICE ALE MINCIUNO-SINODULUI DIN CRETA NU SE MÂNTUIESC →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă Gheron Gavriil, unul dintre cei mai importanți Bătrâni din Sfântul Munte ne spune, după șapte ani de la Sinodul din Creta, că ierarhii care au semnat hotărârile eretice de la Kolymbari nu se mântuiesc și merg în adâncul iadului, ar trebui să luăm în serios această realitate și să avem înțelegerea luminată de Duhul Sfânt, pentru că poate fi și pentru noi o problemă de mântuire.

Mai mult decât atât, părinții din chiliile Athosului sunt, în cea mai mare parte, nepomenitori sau împotriva minciunosinodului din Creta.

Oricine urmează acelor apostați care au semnat sau au acceptat ereziile de la Creta se face părtăș trădării credinței.

Totodată, tăcerea înseamnă necredință, este a treia formă de ateism (Sfântul Grigorie Palama) și dușmănie cu Dumnezeu.

Nu vă mai lăsați mințiți de cei care spun că la sinodul tâlharesc din Creta nu s-a întâmplat nimic și că hotărârile eretice nu au efecte dogmatice și canonice în plan bisericesc.

pseudo-sinodul din Creta

La Kolymbari, Creta, s-a trădat credința ortodoxă, prin legiferarea sinodală a ecumenismului, ratificându-se premisele eclesiologice eretice ale Declarației de la Toronto (Doc. 6, art. 19). Trebuie știut că hotărârile de la Kolymbari nu pot fi anulate decât printr-un alt Sinod, panortodox. Altfel, acestea rămân noua eclesiologie ce deschide calea mult doritei "unități în diversitate" a ecumeniștilor.

Nu vă lăsați înșelați! Este vremea mărturisirii! Dumnezeu cunoaște inimile noastre și știe dacă suntem sau nu suntem cu Adevărul.

Soluții? Mărturisirea publică și/sau îngrădirea de erezie prin nepomenirea celor care au trădat Ortodoxia și au adus ecumenismul în Biserică.

Sursa: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid02YUS2stcovwfFQQZoZG5siwciMUgdM1u7gZ6W8Qkf2SGiJeQCBCgupHJsv3eMd3gml

🛐 Părintele Claudiu Buză pune o întrebare la care trebuie să reflectăm: Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ 🏳️‍🌈, ați fi de acord? ... →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Dacă v-ar numi cineva, pe nedrept, membrii ai comunității LGBTQ, ați fi de acord?

Dar că sunteți membrii ai CMB, împotriva voinței voastre, nu vă deranjează?!

CMB - LGBTQ

Sursa postării: https://www.facebook.com/claudiu.buza.75/posts/pfbid0wrpC5YXpvUyv1m9iYkB2VcUAE4aGTSDsKCQT9T2PuB7jYwhCWLpYKe9w42uwpN2Ml


Comentariu Ortodoxia.RO:

După ce răspundem la această întrebare trebuie să și acționăm:

  • să facem tot ce putem să avem o viață plăcută lui Dumnezeu după învățătura Creștin Ortodoxă autentică;

  • să ne disociem de ierarhii și preoții ecumeniști - vezi site-ul: Mărturisirea Ortodoxă > Lupta antiecumenistă;

  • să cerem Sinodului BOR ieșirea din CMB și condamnarea și retragerea semnăturilor documentelor adoptate la sinodul tâlhăresc din Creta - Kolymbari din 2016.

enter image description here

❗Preot Matei Vulcănescu: La Sinodul din Creta a fost introdusă o noua dogmă

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Sunt voci ca cea a Patriarhului Daniel care spun că la Creta nu s-a schimbat nimic.

Adevărul este cu totul diferit față de ceea ce spun aceste voci.

La Creta, textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" introduce o dogmă nouă, schimbând Crezul în mod viclean.

În acest filmuleț veți afla noua dogmă eretică.

Sursa video: https://www.youtube.com/watch?v=XIyOdWL3WX0

✡️ Trădătorii ortodoxiei - Ierarhii români care au participat la sinodul tâlhăresc din Creta, Kolymbari

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Ierarhii români care au participat la sinodul tâlhăresc din Creta, Kolymbari

☦️ Părintele Theodoros Zisis: ECUMENISMUL, DUPĂ SINODUL DIN CRETA (2016), DISPUNE DE ACCEPTARE SINODALĂ

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

ECUMENISMUL, DUPĂ SINODUL DIN CRETA (2016), DISPUNE DE ACCEPTARE SINODALĂ

(Să nu ne amăgim că acest sinod nu este valabil pentru cei care au acceptat și au semnat hotărârile lui, sau că a fost doar o întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Locale...)

enter image description here

,,Patriarhul de astăzi Bartolomeu a întrecut pe Atenagora în devieri și fapte eretice fără o reacție pe potrivă datorată din partea episcopatului și preoțimii. A acordat valoare sinodală panereziei ecumenismului la pseudo-sinodul din Creta (2016) prin recunoașterea ereziilor drept biserici, prin încuviințarea participării Bisericii la așa-numitul «Consiliu Mondial al Bisericilor», adică al ereziilor, și prin acceptarea lăudată a textelor eretice pe care le-au produs Dialogurile Teologice cu ereticii eterodocși.

Ecumenismul, înainte de pseudo-sinod era susținut de persoane izolate, era rătăcire și erezie a unor persoane, pe care o respingeau și o condamnau majoritatea clericilor, teologilor și credincioșilor. Totuși acum se îngâmfă și-și înalță capul pentru că dispune de acceptare sinodală, pe care se silește să o impună pliromei Bisericii. Cei care au luat parte la pseudo-sinod sau au susținut deciziile s-au făcut vinovați și responsabili, pasibili de cele prevăzute în canoanele Bisericii pentru eretici și propovăduitorii de erezii noi.

Acesta a fost motivul întreruperii pomenirii numelor episcopilor lor de către destui clerici și monahi. Ecumeniștii au reacționat, au proferat persecuții, au forjat cleveteli și au ținut procese. Unii s-au înfricoșat să mărturisească, alții au tăcut cu pudoare, recunoscând pe tăcute sau chiar lăudând îndrăzneala, totuși alții au găsit pretexte din păcate și mai ales teologice ca să îndreptățească înfricoșarea și lipsa lor de îndrăzneală și de pregătire să facă față la izolarea lumească, la inconveniențe și suferințe. Au susținut că întreruperea pomenirii episcopilor, adică îngrădirea, provoacă schismă, te pune în afara Bisericii, ca și cum ar fi atât de neînvățați și neteologi, încât să creadă că atâția Sfinți și episcopi contemporani și Părinți care au întrerupt pomenirea ereticilor și celor ce propovăduiesc o erezie sigur nu au fost schismatici, nici nu s-au găsit în afara Bisericii.

Deci au fost schismatici Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Marcu Eugenicul, toți Părinții celebri care s-au luptat împotriva ereziilor și a nu au avut nici o comuniune cu ereticii, Marele Atanasie, Marele Vasile, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Teodor Studitul și toți Sfinții mărturisitori? A fost posibil vreodată ca un Sinod recunoscut și validat, ca cel I-II din vremea Sf. Fotie, de care am pomenit, din 861, să sfătuiască la întreruperea pomenirii, adică la îngrădire, și să te facă schismatic și în afara Bisericii?"

Părintele Theodoros Zisis

Părintele Iulian de la Prodromu - Ierarhii care au semnat în Creta nu mai pot fi pomeniți

- Posted in Duhovnici - Cuvinte de folos by

Părintele Iulian de la Prodromu - Ierarhii care au semnat în Creta nu mai pot fi pomeniți

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=jZu5NUGWfcw

Semnăturile ierahilor BOR care au semnat erezia din 2016 de la pseudo-sinodul din Creta Semnăturile ierahilor BOR care au semnat erezia din 2016 de la pseudo-sinodul din Creta