ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

💥 Teofil Creangă: Fanarul își creează propriul Exarhat, în Lituania — o altă schismă realizată de Fanar →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Patriarhia Constantinopolului își creează propriul exarhat în Lituania, relatează LRT.

enter imagedescription here

Jurnaliștii îl citează pe preotul Gintaras Sungailo, potrivit căruia șeful exarhatului, clericul estonian al Fanarului, Justinus Kiviloo, va sosi în Lituania în viitorul apropiat.

Sungailo a mai spus că Exarhatul Fanarului din Lituania va fi înregistrat ca organizație religioasă în conformitate cu legislația seculară.

Lituania este teritoriul canonic al Patriarhiei Moscovei. Biserica Lituaniei operează în această țară.

În mai 2022, Mitropolitul Inochentie al Lituaniei a făcut apel la Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu o cerere de a acorda Bisericii Ortodoxe din Lituania statutul de Biserică autonomă.

La 16 martie 2023, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a discutat acordarea statutului de "Biserică autonomă" în Lituania.

Biserica Rusă a promis că va lua în considerare această problemă la Sinodul Episcopilor, fără a specifica când se va întâmpla acest lucru.

Între timp, în martie 2023, Patriarhul Bartolomeu și prim-ministrul Lituaniei au semnat un document privind crearea Exarhatului Fanar.

Acesta va include 5 foști clerici ai Bisericii Lituaniene a Patriarhiei Moscovei, pe care Mitropolitul Inochentie i-a caterisit, dar Fanarul a fost repus în funcție prin decizia sa.

Sursa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1577058246393357&set=a.945020452930476

🛐 Teofil Creangă: Elemente de erezie postpatristică în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

În „Cartea de rugăciuni" (vezi imaginile), editată cu binecuvântarea IPS Calinic al Sucevei și Rădăuților, întâlnim rugăciuni noi precum:

 • Rugăciunea actorului
 • Rugăciunea cântărețului
 • Rugăciunea informaticianului
 • Rugăciunea politicianului
 • Rugăciunea omului de afaceri
 • Rugăciunea psihologului
 • Rugăciunea sportivului

etc., rugăciuni pentru meserii păcătoase (chiar interzise de sfintele canoane) sau mai puțin păcătoase, într-un efort de adaptare la timpurile noastre.

enter image description here

Conducerea noastră bisericească, în loc să urmeze exemplul Sfinţilor noştri Părinţi în păstrarea Ortodoxiei, ca singura posibilitate de mântuire a omului şi a societăţii, face tocmai inversul: amestecând Ortodoxia cu erezia în limitele ecumenismului, aduce după sine tocirea criteriilor poporului ortodox, privând atât poporul credincios, cât şi lumea de posibilitatea mântuirii.

Tocmai în această direcţie se vădeşte demonică intervenţia aşa-numitei „Teologii postpatristice” care oferă acoperire teologică şi sprijin în isteria ecumenistă şi în demolarea temeliilor patristice şi tradiţionale.

Este neliniștitor și periculos faptul că această erezie postpatristică află puternici susținători și înlăuntrul Bisericii noastre Ortodoxe și este prezentată ca – chipurile – utilă și indispensabilă pentru pretinsa mărturie a Ortodoxiei în lumea contemporană.

Un exemplu semnificativ al acestei tendințe este simpozionul care a fost organizat de către Academia de Studii Teologice din Volos cu tema „Sinteza Neo-patristică sau teologia post-patristica. Revendicarea teologiei contexuale în Ortodoxie.”

După care s-a cerut caterisirea Mitropolitului Ignatie al Dimitriadei și cenzurarea poziţiilor eretice ale Academiei Teologice de la Volos, care a produs mare sminteală și tulburare în biserica Greciei prin 2011, dar care a fost primit anul acesta (august) cu cu mult fast în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Atunci au luat poziție împotriva sa mai mulți mitropoliți, printre care și Serafim de Pireu, care l-a criticat de asemenea, pe acest Ignatie și de poziția sa pro papistașă

Poziţiile Academiei Mitropolitului Dimitriadei asupra teologiei postpatristice şi contextuală sunt periculoase pentru Biserica Ortodoxă, conduc la sincretism şi pun la îndoială delimitarea credinţei pe care au făcut-o Sfinţii Părinţi ai Bisericii.

În esenţă, prin poziţiile Academiei, se pun la îndoială Sinoadele Ecumenice şi prin extindere deciziile acestora şi întreaga teologie pe care au elaborat-o.

Întrebări:

În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se introduc deliberat și intenționat elemente de erezie postpatristică sau din neștiință?

Cum de a venit și Mitropolitul Dimitriadei (unul dintre promotorii acestei erezii) și a fost primit atât de bine în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților?


Comentariul Ortodoxia.RO:

Această practică de "diotorisire" a cărților liturgice și a celor de rugăciuni face parte din politica papistă numită "aggiornamento" care înseamnă actualizare sau modernizare. Toate aceste inovații în domeniul cărților de cult și a celor de rugăciuni țin de acestă practică ecumenistă de a desacraliza prin continua "actualizare" și "modernizare" a resurselor bisercești oricare ar fi acestea.

Sursa: https://www.facebook.com/100022675903641/posts/pfbid037qARYAGWSo8WEFspFHcHTujZH3snSdcLyoCAg5AbNebg1ibbfuxsnWQxpJSvWCHEl/

🔥 Teofil Creangă: Fanarul își arogă puteri papale - Nu vom supune deciziile noastre judecății altor Biserici →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

enter image description here

Patriarhul Bartolomeu a spus că nu va convoca nici Sinodul, nici Sinaxa Întâistătătorilor "pentru a rezolva problema Bisericii Ucrainene".

Șeful Bisericii Constantinopolului, Patriarhul Bartolomeu, a declarat că nu va da socoteală instanței altor Biserici decizia sa de a acorda Tomosul BOaU, relatează site-ul fosfanariou.gr.

La 1 septembrie 2023, într-un discurs cu ocazia sosirii lui Epifanie Dumenko la Fanar, Patriarhul Bartolomeu a spus că el și Biserica sa fac ceea ce "considerăm corect".

"Diferite Biserici surori ne cheamă și cer Patriarhiei Ecumenice să reconvoace o conferință pan-ortodoxă sau o sinaxă a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe pentru a examina problema bisericii ucrainene", a spus Patriarhul Bartolomeu.

Cu toate acestea, potrivit lui, "Patriarhia noastră respinge aceste propuneri, deoarece nu dorește ca alte Biserici să judece actul canonic pe care l-a efectuat pe cont propriu".

"Și spun "act canonic" pentru că acordarea autocefaliei Bisericii Ucrainei, care numără 44 de milioane de credincioși, a fost efectuată în cadrul drepturilor și îndatoririlor oficiale ale Patriarhiei Ecumenice", a spus Bartolomeu. Șeful Fanarului a declarat că "cu excepția vechilor Patriarhii ale Răsăritului, toate cele mai noi Biserici Ortodoxe, dintre care prima a fost Biserica Rusă, au primit autocefalie de la Constantinopol".

"De ce nu ar trebui Ucraina să-l primească? Aceasta este întrebarea, foarte simplă și foarte clară", spune Bartolomeu.

El a subliniat că nu va convoca "nici Sinodul Panortodox, nici Sinaxa Întâistătătorilor, deoarece nu dorim să supunem deciziile și inițiativele Patriarhiei Ecumenice judecății unei noi ecleziologii".

Anterior, UJO a scris că la Fanar, Bartolomeu a discutat probleme legate de Ucraina cu Dumenko.

Sursa: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1509174289848420&set=a.945020452930476

🔥 Teofil Creangă: Mesaj către IPS Calinic, protopopii și clerul cu funcții de conducere a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților →

- Posted in Apostazie și Ecumenism by

Schismă și ecumenism în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ?

Înalt Preasfințiți Părinți și cler ecumenist din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, încotro păstoriți turma încredințată de Arhiereul ceresc?

O bogată și pompoasă activitate ecumenistă prinde contur sub oblăduirea și îndrumarea sfințiilor voastre.

Când vă închinați sfântului și marelui mucenic Ioan cel Nou, nu vă întrebați ,,este bine ce facem?" ?!

Nu vedeți că o mare superficialitate și nepriceperea teologică și dogmatică înveșmântată în haina mândriei transpare din colocviile, conferințele, întâlnirile, proiectele, hramurile, taberele și activitățile pe care le organizați?

Din păcate, ecumenismul este în floare!

În afară de slujbele în care se coboară harul dumnezeiesc, restul, cam apă de ploaie, activități fără consistență duhovnicească.

Pare că cinstiți pe sfinți, dar învățătura lor și sfintele canoane le călcați în picioare.

Iar căderea pornește de la relativizarea sfintelor canoane și merge până la încălcarea lor, deși ați făgăduit la hirotonie să le respectați.

Sub înșelătoare cuvinte și cu ,,binecuvântare" ați implicat recent (16 - 19 august a.c.) Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în dialogul cu ereticii catolici ai Universității pontificale din Chile.

Ba vă mai și mândriți cu participarea sectorului cultural la astfel de conferințe, pe care le numiți, ,,conferințe internaționale de studii patristice", unde de fapt, în două cuvinte, vă vindeți credința.

Oare ce ar zice Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou despre această activitate cu ereticii catolici ?

Pentru că faceți contrar celor făcute de el.

El i-a demonstrat ereticului Reiz (catolic) că a sa credință este greșită, iar voi, de bunăvoie, trădați ortodoxia și pe sfinții noștri la aceste întâlniri.

Apoi, postați public aceste trădări ca mari succese ale arhiepiscopiei.

Astfel, sfințiile voastre, nu mai aveți credința curat ortodoxă, ci o corcitură între ortodoxie și erezie.

Iar la finalul acestor întâlniri cu ereticii îi poftiți cu amabilitate să ne viziteze și ei.

Și astfel faceți din mănăstirile Putna, Voroneț, Sf Ioan etc. adevărate oaze ecumeniste.

Totul e o distracție și o voie bună pe meleagurile însorite ale Moldovei, cu serbărele și filmări, care să îngroașe portofoliul sectorului cultural.

Și, desigur, vor urma rugăciunile în comun cu ereticii, așa cum se obișnuiește în alte părți.

Poate aveți în plan, după modelul mai marelui vostru, mitropolitul Teofan, să-l primiți și pe Papa (căpetenia ereticilor - ferească Dumnezeu !!!) cu pupături și îmbrățișări în centrul Sucevei spurcând spațiul moldav ?!

Acest mitropolit Teofan este renumit pentru trădările sale ecumeniste și pentru prigonirea credincioșilor ortodocși, în special de la Schit Orășeni, care nu-l pomenesc din pricina semnării ereziei la sinodul tâlhăresc din Creta.

Acești credincioși au mers canonic cu întreruperea pomenirii, dar sunt prigoniți la sânge de acest mitropolit care uzează inclusiv de autoritățile statului.

Mai nou, ați primit cu fast, o delegație din Grecia în frunte cu Mitropolitul Ignatie al Demetriadei.

Nu știți că Biserica Greciei a recunoscut oficial, în 2019, biserica schismatică din Ucraina, și astfel, conform sfintelor canoane, a devenit schismatică ?

Bineînțeles, în afară de puținii ierarhi care s-au opus.

Canoanele 10 apostolic și 11 apostolic interzic cu strictețe comuniunea cu schismaticii, în special comuniunea de rugăciune sau cea liturgică.

În afara Bisericii sunt și vor fi cei care se află în comuniune cu schisma ucraineană.

Și nu se poate face o pomenire liturgică a acelor ierarhi care recunosc această ,,biserica" autocefală și schismatică a Ucrainei.

Or voi ați primit cu mult fast această delegație schismatică, ba au și participat la slujbe, au ținut predici, antrenând în aceste activități schismatice mulțime de popor și pe unii reprezentanți ai autorităților.

De asemenea, mitropolitul Ignatie al Demetriadei, este cunoscut și pentru abateri eretice, cum ar fi teologia post-patristică (vezi Academia teologică de la Volos a Sfintei Mitropolii a Demetriadei), care a produs mare sminteală și tulburare în biserica Greciei prin 2011, când s-a propus și caterisirea acestui mitropolit.

Atunci au luat poziție împotriva sa mai mulți mitropoliți, printre care și Serafim de Pireu care l-a criticat, de asemenea, pe acest Ignatie și pentru poziția sa pro papistașă.

Or în conștiința istorică a Bisericii Ortodoxe, Papismul este o erezie înfricoșătoare cu mai multe capete, adeverită de mai multe sinoade ortodoxe.

Nu mai intru în detalii.

Trendul în care ați început să vă înscrieți cei din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este unul schismatic și pro papistaș.

Lucrurile sunt clare:

 1. Fanarul, în frunte cu patriarhul eretic Bartolomeu (un Arie al zilelor noastre și care se vrea și papă peste Răsărit) a făcut intruziune în teritoriul canonic al Bisericii ruse, rupând o parte din ea și creând schisma ucraineană;

 2. Apoi, a atras de partea sa, în schismă, bisericile Greciei, Ciprului și Alexandriei, făcându-le și pe acestea să recunoască schisma din Ucraina;

 3. Ca urmare (corect canonic), Biserica Rusiei a întrerupt comuniunea cu toții arhiereii acestor biserici care au acceptat schisma ucraineană;

 4. Și așa cum Patriarhia Constantinopolului a invadat spațiul canonic al Bisericii ruse, tot așa și Patriarhia română a făcut în Moldova, creând o structură schismatică care este ,,mitropolia Basarabiei";

 5. Fanarul își continuă activitatea persistentă și activă de promovare a schismei ucrainene negociind cu bulgarii și macedonenii;

 6. Fanarioții fac presiuni și asupra BOR de a recunoaște schisma ucraineană.

 7. Prețul acestei recunoașteri este Moldova, adică procesul de transferare a Bisericii Moldovei la ,,Mitropolia Basarabiei".

 8. Lumea ortodoxă este ruptă în două; pe de o parte Biserica rusă (cea mai mare ca mărime), iar pe cealaltă parte Patriarhia Constantinopolului care este schismatică, atrage de partea ei și alte biserici și se îndreaptă cu pași repezi spre erezie, spre unire cu Vaticanul.

Și, din păcate, noi românii, conduși de arhieriile voastre, ne-am poziționat greșit, alături de cine nu trebuie, de Constantinopol, lucru care, dacă nu vă treziți, ne va duce mai întâi în schismă, iar mai apoi în erezie.

Să nu fie !!!

Activitățile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se înscriu pe această linie schismatică și eretică arătată mai sus.

De ce nu realizați activități împreună cu Biserica Rusiei sau a Bulgariei sau a Georgiei sau a Bisericii Canonice a Ucrainei.

De ce nu luați exemplu Bisericilor Georgiei și Bulgariei care au ieșit din CMB?

De ce luați numai ce este rău de la alții și vă împrieteniți cu vrăjmașii lui Hristos?

Voi luați lumină de la apus, de unde vin toate răutățile, ereziile, depravările și sodomiile.

Apus care are tot interesul să-l sprijine pe Bartolomeu și Fanarul, pentru a lovi în Rusia și în Biserica ortodoxă rusă.

Apus care vine cu chipul binelui spre a vă înșela.

Acel Apus care întreține și războiul din Ucraina, schisma din Ucraina, mândria Fanarului și ruperea ortodoxiei.

Ce ușor sunteți de înșelat!

Pățiți exact cum au pățit regii păcătoși din Vechiul Testament care erau înșelați de prorocii mincinoși.

Schisma din Ucraina nu va învinge.

Recent, la 24 august 2023, de Ziua Independenței, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a rugat pentru pace în Catedrala Sfânta Sofia din Kiev împreună cu șefii schismaticilor și BGCU, catolici, evrei, musulmani și protestanți.

Cărui dumnezeu s-au rugat ei?

S-au rugat exact așa cum s-au rugat și prorocii mincinoși din timpul Sfântului Ilie.

Și de asta, nu va trece mult timp și Dumnezeu îi va pierde.

Despre acestea a prorocit Sfântul Lavrentie de Cernigov:

„Aşa precum nu poate fi despărţită Preasfânta Treime, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, care este Unul Dumnezeu, la fel nu pot fi despărţite Rusia, Ucraina şi Bielarusia.

Împreună ele constitue Sfânta Rusie.

Să ştiţi aceasta, ţineţi minte şi nu uitaţi!

În oraşul Kiev niciodată nu a existat Patriarh."

El mai spunea:

”Când va apărea puţină libertate, bisericile, mănăstirile se vor deschide şi vor fi restaurate, atunci toate învăţăturile înşelătoare vor ieşi la suprafaţă împreună cu dracii şi ateiştii tainici (catolicii, uniaţii, ucrainenii-de sine sfinţiţi şi alţii) şi în Ucraina, cu mare îndârjire, se vor năpusti asupra Bisericii Ortodoxe Ruse, împotriva unităţii şi sobornicităţii ei.

Aceşti eretici vor fi sprijiniţi de puterea cea fără de Dumnezeu, iar apoi vor lua cu de-a sila de la ortodocşi bisericile şi-i vor bate pe cei credincioşi.

Atunci Mitropolitul Kievului (nu este vrednic de acest nume) împreună cu adepţii săi – arhiereii şi iereii – foarte puternic vor zdruncina Biserica Rusă.

Lumea întreagă se va uimi de nelegiuirea lui şi se va înspăimânta. El se va duce în veşnica pierzare, precum Iuda.

Însă toate aceste defăimări şi învăţături înşelătoare vor dispărea din Rusia şi va fi Una singură Biserică Ortodoxă Rusă”.

Părintele Lavrentie vorbea insistent şi cu severitate:

,,Rusia Kieveană a fost dintotdeauna împreună cu Marea Rusie.

Kievul fără Marea Rusie şi separat de Rusia este de neînchipuit în nici o situaţie şi în nici un caz."

Părintele a prevăzut ,,că sfârşitul lor va fi rușinos şi adepții lor vor primi pedeapsa cerească de la Domnul Împăratul puterilor”.

El îi preîntâmpina pe ucenicii săi să rămână credincioşi Patriarhiei Moscovei şi în nici un caz să nu adere la nici un fel de dezbinare.

Deci, atenție mare Înalt Preasfințiile Voastre, în ce tabăra vă situați și ce faceți cu acest popor și unde îl duceți !

Cu Fanarul, Grecia, Cipru, Alexandria, schismaticii ucraineni și Vaticanul, sprijiniți și împinși în prăpastia iadului de occidentul satanizat sau cu bisericile care urmează tradiția patristică?

Răspunderea sfințiilor voastre este înfricoșătoare.

Sursa: https://www.facebook.com/100022675903641/posts/pfbid02HrkeZC5UEiKzbUXKC2YMRoMAJfNaBzLGkNc2vES9tkxAbriCt58f9LWPvn4zRHKDl/