ORTODOXIA

ORTODOXIA este DREAPTA CREDINȚĂ

ORTODOXIA: HRISTOS, ROMÂNIA, PREZENT.

Cu noi este Dumnezeu,

Întelegeți neamuri și vă plecați.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți toate neamurile,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umblă în întuneric,

A văzut luminã mare,

Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme,

Nici ne vom tulbura

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în umbra morții,

Lumina va străluci peste voi.

Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă,

Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu mare stăpânitor, Domn al păcii.

Căci cu noi este Dumnezeu.

✝️ Pământul va arde ...

- Posted in Profeții și Proorocii by

Va începe războiul și va fi o mare mișcare a popoarelor.

Nu vor fi granițe, vor fi îndepărtate pentru ca antihrist să poată trece în siguranță.

Oamenii își vor părăsi casele și vor fugi din loc în loc de frică.

Oamenii vor fi forțați să se întoarcă la condițiile naturale de existență.

Ei vor trăi în peșteri și vor găti mâncare pe foc.

Confortul va dispărea și va trebui să trăim așa cum au trăit strămoșii noștri.

Gazul și electricitatea vor fi oprite, nu va fi benzină.

Aurul va fi aruncat pe drum ca gunoiul.

Va fi foamete, dar pe cei care postesc, Domnul îi va ajuta.

O să fie așa încât iei o bucată de pământ, îi faci Sfânta Cruce și vei fi sătul.

Domnul îi va ține pe credincioși pe o singură anafură.

Mâncați o anafură și timp de o săptămână întreagă nu veți dori să mâncați.

enter image description here

Îmi amintesc o scurtă conversație cu preotul în toamna anului 1999.

A fost în Biserica Vasilyevsky a parohiei Kiril. Părintele spune:

"Știți că sfârșitul vine în curând?"

Și mă gândesc atât de nonșalant: „Știu ce lipsește? Undeva, poate peste 100 de ani. Nu?”

Batiușka, după o pauză, spune cu jale:

„Sfârșitul este aproape, dar tronul este deja gata. Domnul ține frâiele încă puțin acum. Și de îndată ce își dă drumul, totul se va întâmpla cu viteza fulgerului. Nu este nevoie să pleci de la Kiev, aici este sfințenie, sunt Sfintele moaște. Kievul ortodox va fi salvat.”

Batiușka a vorbit mult despre ultimele vremuri. Despre faptul că fratele va merge împotriva fratelui. Și că acest lucru nu este doar ceea ce s-a întâmplat deja în 1918, dar va fi încă un război între popoarele fraterne din Rusia și Ucraina.

Va fi fi înaintea acelui război teribil, când totul va arde, și apoi regele. Mai întâi va fi război, după cum este scris în Evanghelie: frate împotriva fratelui. Și unde mai există popoare atât de fraterne precum Rusia, Ucraina și Belarus? Și atunci va începe marele război.

Toată lumea va fi în acest război. Dar să zicem că nu se vor lupta 30 de țări, ci 2 sau 3, parcă, coaliții.

Pământul va arde...

☦️ Ieromonah Anatolie (1957-2002)

Sursa: Милостивые да помилованы будут. Иеромонах Анатолий», Киев, 2007 год (Cei milostivi să aibă milă. Ieromonah Anatolie, Kiev 2007)

✝️ Părintele Iustin Pârvu: Legalizarea păcatelor atrage urgia lui Dumnezeu

- Posted in Ortodoxie și Actualitate by

Context: Grecia, țară cu o populație majoritar ortodoxă, a legalizat căsătoriile între persoane de același sex, precum și adopția copiilor de către familiile homosexuale.

enter image description here

Dragul meu, este vorba despre viața noastră care a decăzut așa de puternic. Și înainte nu erau așa păcate, de toate nuanțele, nici măcar în dicționar nu exista terminologia aceasta mizeră care e acuma, de homo, lesbianism, nu se știa de unde vin toate lucrurile acestea.

Criza morală, criza spirituală care s-a abătut asupra noastră nu este altceva decât aspra judecată şi mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre.

Dacă traducem cuvântul criză ca judecată, atunci, cu adevărat suntem sub judecata lui Dumnezeu pentru toate fărădelegile noastre.

Pen­tru legea lui Dum­nezeu nu știm să protes­tăm, dar pen­tru mărirea salari­ilor da.

Când mărșălui­esc homo­sex­u­alii, când ni se pun cipuri, când ni se omoară copiii prin vac­cin­uri, nu protestează nimeni, sau foarte putini.

Trebuie să apărăm societatea şi familia de handicapul acesta modern care s-a infiltrat şi la noi în ţară, prin acceptarea incestului şi a prostituţiei şi a altor mari fărădelegi.

Ei încearcă să desfiinţeze valorile naţiei din temelii, şi o face acţionând prin ambele planuri: unul moral, spiritual dar şi cel biologic, virusând familia şi voinţa omului.

Să ne amintim de martirii şi străbunii noştri! Și să nu îngăduim străinilor să ne răpească moştenirea aceasta primită prin harul lui Dumnezeu şi plămădită prin sângele şi sudoarea martirilor noştri.

Să ştiţi că noi putem fi străjerul Europei. O Europă fără o Românie nu poate exista. Ortodoxia noastră românească a rămas cam singura de strajă, în splendoarea ei de demnitate şi prestigiu.

Sigur că da, tocmai că El trimite asupra noastră prigoană şi războaie ca pedeapsă pentru fărădelegi. Şi dacă aceştia de azi nu se vor mântui măcar cei care vor rămâne şi copiii lor vor înţelege din fapte mânia lui Dumnezeu şi se vor întoarce cu pocăinţă spre El. Dumnezeu va îngădui să fim sărăciţi, să fim daţi pe mâna altor popoare, pentru că noi nu am ştiut să cultivăm via acestui neam şi va lua via şi o va da altor lucrători care vor aduce roadă.

La ora actuală, păcatul a luat locul virtuţii. Noi nu trebuie să cultivăm păcatul şi să-l scoatem în evidenţă pentru că asta înseamnă subminarea neamului. Datoria noastră este să modelăm, să dăm o formă nouă structurii noastre creştine opuse vieţii acesteia a desfrâului şi a destrăbălării.

Însă, la ora actuală, problema cea mai mare este desfrâul acesta, pentru care ne va pedepsi Dumnezeu: „Fac ce vreau, spun ce vreau, gândesc ce vreau!”. Nu mai e nicio normă de viață, niciun principiu.

Măi, din felul în care merge omenirea la ora actuală, nu prea văd o întoarcere… Și asta este o metodă de revenire a omului care renaște. Conducătorii de azi vorbesc de criza financiară. Ei vor o refacere financiară. Nu se gândesc la o refacere a lumii în Hristos. Păi, acum considerăm că e pace? Nu vedeți cum sapă gropile astea imorale? După aceea vine persecuția. Cum să mai rămâi creștin când în școală e atâta dezmăț, greutăți și lupte puternice? Nu vedeți acum, la școală, întreabă tu într-un sat, câți vor icoana și câți nu o vor? Nu mai ai oameni care să susțină tema icoanei în clasă. Degeaba îi spui la biserică: „Așa și așa”, că el acasă tot ca la școală face.

Focul acesta este pedeapsa lui Dumnezeu care vine și aduce această pârjolire a noastră, ca în Sodoma și Gomora. Cu cât păcatul este mai mare, mai groaznic, mai înspăimântător, cu atât pedeapsa lui Dumnezeu este mai crudă și mai înfricoșată.

Lumea acum este în pragul unui mare cataclism, de răz­boi. Acesta este un război tehnic, electronic care depă­şeşte limita tuturor războaielor de dinainte. Prin acest război se urmăreşte animalizarea noastră, aduce omul la starea în care să nu mai poată gândi, să nu mai poată simţi şi trăi nimic, decât ceea ce i se comandă, devenind un rob al tehnicii. Şi dacă vorbim de criza economică, să vorbim şi de criza spirituală prin care trece omenirea acum.

Ne vorbește Părintele Justin

☦️ Cuviosul Gurie Chezlov din Rusia — despre foamete: Antrenați-vă dinainte prin post

- Posted in Profeții și Proorocii by

Dacă nu veți lua documentele noi cu simboluri satanice și nu veți accepta pecetea lui Antihrist, va fi mai ușor să suportați foametea, dar dacă cineva va lua atât documentele, cât și pecetea, pofta de mâncare va crește de șapte ori și va mânca cadavre (deși se va închina și va primi mâncare)Acest lucru a fost prezis și de Nil Athonitul.

enter image description here

Părintele Gurie ne-a spus că ar fi bine să începem să postim treptat, timp de 3-7 zile; și s-a dat pe sine însuși ca exemplu că organismul său a început să se vindece după o săptămână de post.

Pentru pecetluirea mai multor oameni, conducerea va crea o foamete artificială. Trebuie să puneți deoparte ceva de mâncare. Dar nu este necesar să se acumuleze, pentru că bandiții care nu vor avea nimic sfânt, vor merge în cele mai apropiate sate, și vor ucide orice persoană pentru o bucată de pâine, toate produsele acumulate vor fi luate. El a spus: rugați-vă Domnului Dumnezeu să vă salveze și să vă ajute.

— Nu vă temeți, turmă mică, Dumnezeu nu vă va părăsi. Până la 10 zile de foamete (create artificial) veți îndura și veți fi salvați. Antrenați-vă dinainte prin post. Cumpărați pământ, acesta vă va salva de foamete. Este mai bine să trăiți cu pământul, adică în sat pe cont propriu. Independența față de autorități este foarte importantă. La oraș totul se va accepta când vor spune: "Altfel vă vom opri încălzirea, lumina, gazul, canalizarea, telefonul". În curând vor opri caloriferele. Ar trebui să aveți o sobă acasă.

Citește: ☦️ Egumenul Guriy (Cezlov) din Russia: Trebuie să mergeți la Biserică. Dacă nu puteți merge, atunci târâți-vă. Atâta timp cât mai puteți merge.

✝️ Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis: Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că mucenicii din vremea lui antihrist se vor proslăvi în împărăţia lui Dumnezeu ca cei mai mari Mucenici şi Sfinţi ai tuturor veacurilor.

- Posted in Profeții și Proorocii by

În vremurile lui antihrist, creştinii vor fi supuşi la chinuri dintre cele mai crunte şi feroce, pentru a-i obliga să se dezică de credinţa lor. Din această cauză, înainte de apariţia lui antihrist, pe pământ iarăşi vor veni Sfinții Prooroci Ilie şi Enoh.

În vremurile lui antihrist

Ei vor fi păstori ai turmei lui Hristos, de la ei creştinii vor primi putere pentru a nu-l urma pe antihrist. Apoi antihrist va porni cea mai înfricoşătoare prigoană, dintre toate câte au mai fost asupra creştinilor şi a Bisericii lui Hristos.

Această prigoană e descrisă de Sfântul Evanghelist Ioan Teologul în (Apocalipsa 12, 1-4) cu cele mai relevante cuvinte. Această prigoană nu va fi numai împotriva credinţei Ortodoxe, ci va fi o încercare a antihristului şi a slugilor lui de a schimba semnificaţia vieţii Ortodoxe, va fi o urmărire sângeroasă.

Foarte mulţi creştini vor fi chinuiţi. Aceasta va fi cea mai mare şi ultima prigoană a creştinilor. Părinţii Bisericii spun că nu numai mirenii care au primit pecetea lui antihrist vor permite această prigoană, dar şi preoţimea care a primit pecetea lui.

Preoțimea îl va ajuta pe antihrist, după cum menţionează părintele Haralamb Vasilopoulos în cartea sa despre antihrist, prin faptele lor omeneşti şi duhovniceşti pe care le vor oferi antihristului. Ei vor deveni aliaţii lui antihrist în prigoanele asupra episcopilor credincioşi, asupra preoţilor şi mirenilor.

Cu ajutorul autorităţilor bisericeşti, predicile vor fi folosite în scopul pregătirii membrilor Bisericii pentru acceptarea lui antihrist. Şi cei care nu se vor supune ordinelor lui antihrist vor fi supuşi unor chinuri groaznice.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că mucenicii din vremea lui antihrist se vor proslăvi în împărăţia lui Dumnezeu ca cei mai mari Mucenici şi Sfinţi ai tuturor veacurilor.

☦️ Arhimandritul Nectarie Moulatsiotis

💥 Un judecător maghiar l-a condamnat pe Mihai Tîrnoveanu pentru că a zis pe Facebook că maghiara nu este limbă de stat în România. →

- Posted in Lupta cea bună by

Un ordin de ministru subminează caracterul limbii române de unică limbă oficială în stat, acest fapt aducând atingere noțiunii de stat național, prevăzută în Legea Fundamentală a Statului Român. enter image description here

Este vorba de decizia ministrului Educației si Cercetării de a interzice universităților sa verifice cunoașterea reală a limbii române de către tinerii care au studiat în limba minorităților până la examenul de admitere la facultate. Pe termen mediu si lung măsura presupune existența unei mase critice de absolvenți de studii superioare care nu au nicio legătură cu abilitatea de a vorbi măcar la modul elementar limba română. Mergând pe această logică antinațională, ministerul educației crează posibilitatea teoretică ca pe viitor un student de etnie maghiară sau romă, să reclame la CNCD sau să acționeze direct în justiție, oricare facultate din Universitatea Bucuresti spre exemplu, pentru faptul că nu-i asigură cadre didactice cunoscătoare a limbii minorității maghiare sau rome.

Vor spune că sunt ”discriminați”. ”Dreptul” lor de a se exprima în orice împrejurare, oriunde, în limba minorității respective va fi deasupra regulamentelor firesti ale universităților, deasupra Constituției României care prevede că singura limbă oficială în stat este limba română. Aceasta este ”portița” spre statul multietnic pe care ministerul educației o deschide, ”portiță” care devine o poartă largă dacă o coroborăm cu Ordonanța de Urgență prin care a fost adoptat anul trecut Codul Administrativ.

Cadrul legal pentru desființarea conceptului de stat național din Constituție a fost creat. Unii vor spune că dacă cei care au studiat spre exemplu exclusiv în limba maghiară de la grădiniță pâna la terminarea liceului, reusesc să ia examenul de admitere la o facultate, cunosc de fapt si limba română. Fals. Simpla completare a unui test tip grilă, mai ales la științele exacte, nu certifică faptul că te poti exprima cel puțin decent, în limba oficială a statului român; în Covasna, Harghita, Mureș, Satu-Mare, majoritatea elevilor de etnie maghiară studiază exclusiv în limba maghiară, iar în familii si societate vorbesc deasemenea aproape exclusiv în limba maghiară.

Nu mai pomenesc insistent despre faptul că din cauza lipsei profesorilor si învățătorilor români, chiar la unele secții cu predare în limba română din cadrul unor unități de învățământ din Covasna si Harghita se predă neoficial, tot în limba maghiară. La UMF Târgu Mures am avut colegi din Covasna si Harghita care se exprimau cu mare greutate în limba română. Ei aveau încă de pe atunci, de fapt imediat după 1989, posibilitatea să urmeze cursurile la secția de limbă maghiară. În fine, această situație o stiu deja multi dintre noi. Se pare că nu o stiu insă conducătorii României din ultimii 30 de ani, care din cauza lipsei de conștiință națională, cedează, indiferent de apartenența politică, suveranitatea națională. Cedează Educația și Resursele. Ei rup nu numai pagini întregi din Constituție, ci si Cărțile Istoriei în care sângele jertfei martirilor si eroilor a scris că Aici este România, de la Începutul Timpului, prin voia Lui Dumnezeu.

Citește în continuare pe ActiveNews.ro: https://www.activenews.ro/opinii/Un-judecator-maghiar-l-a-condamnat-pe-Mihai-Tirnoveanu-pentru-ca-a-zis-pe-Facebook-ca-maghiara-nu-este-limba-de-stat-in-Romania.-3000-de-lei-amenda-CNCD.-Mergem-cu-Dumnezeu-inainte-186337

🔥 Prigoana a început: Instanța supremă a UE a decis că autoritățile publice din statele membre pot interzice angajaţilor să poarte cruciulițe →

- Posted in Politică și Guvernare by

Decizia de marți a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind posibilitatea interzicerii simbolurilor religioase în instituțiile publice din blocul comunitar naște temeri privind o aplicare draconică a eventualelor restricții, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Citește postarea de pe site-ul SACCSIV: https://saccsiv.wordpress.com/2023/11/30/instanta-suprema-a-ue-a-decis-ca-autoritatile-publice-din-statele-membre-pot-interzic

☦️ Când vor începe persecuțiile, sfârșitul va fi aproape — Arhimandritul Avramie, le-a dat fiilor săi duhovnicești sfaturi cum trebuie să se pregătească să treacă prin anii ce urmează

- Posted in Profeții și Proorocii by

Duhovnicul Lavrei, arhimandritul Avramie, le-a dat fiilor săi duhovnicești sfaturi cum trebuie să se pregătească să treacă prin anii ce urmează.

Arhimandritul Avramie

Aceste cuvinte au fost rostite de arhimandritul Avramie (24.04.1926 - 20.09.2020), duhovnicul Lavrei Peșterilor de la Kiev, într-o conversație înregistrată cu un an înainte de binecuvântată sa adormire întru Domnul. Starețul știa bine înseamnă a îndura încercări și necazuri. El însuși a băut cu smerenie paharul care i-a fost rânduit și în care a fost dizolvată amărăciunea războiului teribil, sărăcia anilor de foamete, închiderea mănăstirii în 1961, persecuția și prigoana obștii și ostilitatea mediului ateu. Dumnezeu i-a dăruit starețului și mângâiere: el și-a trăit ultimul sfert de secol de viață în Lavră, fiind martor și participant la renașterea și înflorirea ei duhovnicească.

Părintele Avramie a fost un călugăr cu adevărat smerit și extrem de modest, dar mulți știu că rugăciunea lui făcea minuni. El poseda o simplitate autentică și o blândețe copilărească, caracteristică celor care sunt înzestrați cu harul lui Dumnezeu din belșug, adevărați cetățeni ai Împărăției Cerurilor. În ziua binecuvântatei treceri a arhimandritului Avramie la Dumnezeu, s-au împlinit șaizeci de ani de la ziua hirotonirii sale ca preot. Cuvintele duhovnicului Lavrei despre viitoarele încercări ale nevoitorilor mănăstirii și ale tuturor ortodocșilor de astăzi sună profetic. Dar în același timp, ele sunt spuse cu încurajare și credință...

Totul se întâmplă exact conform cuvintelor care au fost scrise în Evanghelie și în Apocalipsă. Vrăjmașul pune plase asupra împărăției sale. Apostolul ne-a avertizat că vor veni vremuri cumplite, înverșunate, când creștinii credincioși lui Dumnezeu vor fi declarați dușmani. Să dea Dumnezeu ca să nu fie ei puși la încercări, căci scris este: va fi atunci foarte cumplit și greu. Pentru că satana se va mânia foarte tare, mai ales pe creștinii ortodocși care nu vor să-l asculte, și îi va supune unei persecuții severe pentru aceasta.

Când va începe persecuția – atunci deja ultimul punct va fi aproape, atunci dacă nu vei avea o înțelegere cu autoritățile, vei fi lipsit de tot, nu vei avea dreptul la nimic. Nicio lege nu te va ajuta, pentru că ele vor fi aceleași pentru toți și nu va există o altă opțiune.

Dar acesta va fi ultimul punct al luptei, când satana va merge împotriva oamenilor credincioși. Aici, fiecare să se pregătească să decidă singur, pentru că le vor găsi imediat vina dacă nu vor recunoaște puterea lor. Iar omul trebuie să se roage, să citească, să cunoască, să raționeze și să înțeleagă ce se întâmplă și care este scopul final. Și nu fiți membri ai acestei companii care merge împotriva lui Dumnezeu!

Se duce o luptă, înțelegeți? Și în țările ortodoxe sunt de cei care vor înclina spre stânga. Depinde de fiecare din ei cui și unde să se închine, pentru aceasta o să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Doamne ferește de aceasta ispită... Deși acum au venit cu astfel de tehnologii care-l înfășoară pe om în totalitate. Încă vor mai fi situații când vor avea loc expulzări și alte persecuții – ca sub conducerea sovietică. Atunci, dacă nu mergeai la gospodăria colectivă, la kolhoz, îți luau pământul și te duceau în exil. Ceva de genul acesta se va întâmpla din nou.

Dumnezeu îi va conduce pe credincioși pe astfel de căi spinoase. Pe fiecare pe calea sa. Și pe noi ne așteaptă o cale spinoasă. Dragii mei, creștinii trebuie numaidecât să-și poarte crucea.

După cum Domnul Și-a purtat crucea Golgotei, așa vom avea și noi o cruce. De altfel, vom ajunge într-o direcție opusă și vom pierde totul. Și așa strig: "Doamne, ajută-mă!".

Să cerem ajutor doar de la Dumnezeu. Și să nădăjduim în El nu așa, cumva, formal, ci cu toată nădejdea noastră! Determinarea sufletului este un lucru serios! Dumnezeu să dea tărie și putere fiecărui credincios pentru a nu cădea în jugul lui antihrist, care este pregătit de stăpânitorii lumii. Fie ca planurile lor să se destrame! Și planurile lor sunt deja scrise de mult timp. Recurg la o mare viclenie, aruncă mreaja peste oameni. Și mulți oameni nu înțeleg ce se întâmplă. Ei spun: "Ce este rău în aceasta? Acum așa este timpul și așa trebuie să fie. Așa a fost cândva, dar acum este ceva nou. Atunci au fost ispite și persecuții, dar așa ca acum nu a existat nimic niciodată.

Dar credincioșii nu trebuie să se teamă. Dumnezeu le va purta de grijă și îi va sătura pe credincioșii Săi cu o fărâmitură de pâine, pe cei care nu îl vor accepta pe antihrist. Iar cei care se vor îmbuiba cu ceea ce va fi aruncat de dânsul, nu se vor sătura.

Spre aceasta merg toate. Care este cauza "libertăţii" declarate şi permisiunea relaţiilor libere, adică vicioase? Duhul antihrisților le-a permis deja total – ca înainte de potop. Păcatele sunt legalizate în mod deschis, iar păcatele strigă împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce a pierit lumea antică și Dumnezeu a spălat-o de pe fața pământului? Pentru păcate. Trăiau ca vitele. Doar opt suflete, familia lui Noe, au păstrat fidelitatea. Când Noe a construit Arca, Dumnezeu a văzut că nu are rost să mai păstreze lumea, a trimis o ploaie timp de patruzeci de zile, care a inundat și i-a nimicit pe toți. A rămas doar familia lui Noe, pe care Dumnezeu a păstrat-o ca pe niște răsaduri bune. Și lumea păcatului a fost toată inundată în apă. Și un nou popor a pornit de la Noe spre vremea noastră, până când oamenii au ajuns din nou la acea stare care era înainte de potop...

Până la Revoluție a fost făcută o proorocie că Dumnezeu în ultimele zile, când va veni antihrist, va duce la Rai Marea Biserică a Lavrei. Toată Biserica Maicii Domnului are un preț. Lavra, desigur, îndeosebi. Dar Biserica înseamnă oameni. Vor fi duși în Rai. Cei care vor rămâne fideli și nu vor fi supuși influenței statului, care îi va obliga să accepte prescripțiile anticreștine.

Pe oamenii demni care nu se vor supune satanei, Dumnezeu îi va răpi. Să dea Dumnezeu ca să fim și noi părtași la aceasta și Maica Domnului să-și facă milă de noi. Ca să nu ne disprețuiască, că va fi o rușine, Doamne ferește.

Principalul lucru pentru noi este să ne mântui, ceea ce înseamnă să rămânem credincioși lui Hristos până la sfârșit.

☦️ Arhimandritul Efrem Filofteiul: [...] Dar cel care va merge la mucenicie de bună voie pentru Domnul Iisus Hristos va fi mare!

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here

Vom fi în pericol direct de lepădare, pentru că de data aceasta chinul va fi cu mult mai mare din cauza mijloacelor pe care știința și tehnologia le vor avea la dispoziție. Iar Satana o va manipula cu multă pricepere și fără milă.

Desigur, cei care vor fi mântuiți în vremurile din urmă vor fi luminați mai mult decât soarele! Mai mult decât primii Sfinți! Căci va fi suferință foarte mare, iar credința este slabă, este mult rău, de aceea cei care vor lupta cu Satana vor fi poporul ales al lui Dumnezeu.

Înainte, credința era, să spunem, cu manifestarea forțelor divine, minuni săvârșite de Sfinți, Apostoli, etc. Și s-au făcut minuni peste minuni. A fost mai puțin rău, suferința nu a fost atât de activă și evidentă, așa cum va fi acum.

Astăzi, credința este foarte slabă, există mult rău, mult păcat, mult întuneric, puțini lideri, o persoană spirituală este o raritate. Suntem într-un fel de stare spirituală mizerabilă, o comă spirituală.

Dar cel care va merge la mucenicie de bună voie pentru Domnul Iisus Hristos va fi mare! Pentru întărirea lui i se va da putere de Sus, va deveni un mare om, fericit, care va dobândi slava și demnitatea primilor Sfinți.

Luptați până la capăt și nu numai că veți moșteni Împărăția cea veșnică, dar veți fi și cinstiți de Domnul Dumnezeu în veci vecilor. Amin!

Arhimandritul Efrem Filofteiul

✝️ Părintele Serafim Rose: pentru a rezista acestor încercărilor din vremurile din urmă ... trebuie să trăim nelumește

- Posted in Profeții și Proorocii by

Ieromonah Serafim Rose

Încercările psihologice ale celor ce vor trăi în vremurile din urmă vor egala încercările fizice ale mucenicilor. Dar, pentru a rezista acestor încercări, trebuie să trăim nelumește.

  • Părintele Serafim Rose, 1934-1982 / "Letters from Father Seraphim" [Scrisori de la Părintele Serafim - Din corespondența de 12 ani a ieromonahului Serafim Rose cu părintele Alexey Young] - 2001

enter image description here

☦️Mitropolitul Longhin de la Bănceni: 16 Octombrie 2023 - prima zi de proces →

- Posted in Mitropolitul Longhin de la Bănceni by

filmarea este de astăzi de la proces

Mitropolitul Longhin Jar din cadrul Eparhiei Cernăuțiului și Bucovinei, care ține de Biserica Ortodoxă Ucraina canonică, va fi judecat sub acuzația de încălcare a egalității cetățenilor în funcție de convingerile lor religioase.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii regionale din Cernăuți, ca urmare a investigațiilor, ierarhul ar fi folosit în discursurile sale publice cuvinte menite să stârnească ura religioasă între credincioșii Bisericii Ortodoxe Ucrainene (canonice) și ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale (necanonice), ofensând sentimentele religioase ale celor din urmă (aflată în strânsă comuniune cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol).

Conform legislației, pedeapsa pentru această infracțiune poate fi o amendă de la peste 3 mii de grivne la aproape 9 mii de grivne, restricționarea libertății pentru până la 5 ani sau închisoarea până la 3 ani.

Ce se știe despre acuzațiile aduse mitropolitului Longin

La data de 22 mai, starețului mănăstirii Bănceni, Longhin Jar, i s-a adus acuzația de incitare la ură interreligioasă. Potrivit informațiilor SBU (Serviciul de Securitatea al Ucrainei), în timpul slujbelor religioase, ierarhul de origine română ar fi făcut remarci jignitoare la adresa Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale, numind-o „biserica lui Antihrist” și „satanistă”. Pentru a confirma sau infirma acuzațiile de incitare la ură religioasă, s-a efectuat o expertiză lingvistică.

Pe pagina de Facebook a Eparhiei Cernăuțiului și Bucovinei s-a menționat că Longin a fost chemat la audieri pentru a fi intimidat și presat. La data de 21 mai, pe pagina Telegram a eparhiei a fost publicată o declarație a lui Mitropolitului Longin Jar, în care acesta afirmă că a fost convocat de poliție.

La 22 mai, în jurul orei 13:00, zeci de persoane s-au adunat în fața sediului poliție din Cernăuți pentru a-l susține pe Mitropolitul Longin și pentru a protesta împotriva acțiunilor autorităților.

În data de 11 septembrie 2023, Mitropolitul Longhin Jar a declarat într-un filmuleț publicat pe YouTube că ancheta în cazul său s-a încheiat și că a fost pus sub acuzare, iar dosarul său a fost trimis în instanță.

Mitropolitul a subliniat că nu este conștient pe ce motive se bazează acuzația și a accentuat că singura sa vină constă în dorința de a sluji „Bisericii sale” și „Dumnezeului său”, având drepturi constituționale în acest sens.

Vorbind despre pregătirea pentru proces și interogatorii, ierarhul a menționat: „Ei îmi fură foarte mult timp, timp pe care ar trebui să-l dedic copiilor, timp pe care ar trebui să-l dedic pregătirii pentru iarnă”.

Mitropolitul Longin din Bănceni a exprimat regretul că în Ucraina nu a fost găsit nimeni care să atragă atenția asupra încălcării drepturilor credincioșilor ucraineni și a Constituției. În opinia sa, o astfel de situație ar putea deveni un precedent pentru întreaga lume. Referindu-se la acuzațiile aduse, arhiepiscopul a subliniat: „Iubesc țara mea și voi trăi întotdeauna în ea”.

Mitropolitul Longin din Bănceni

ACTUALIZARE:

Stând de rugăciune în sprijinul Mitropolitului Longin în ziua ședinței de judecată 16.10.2023

☦️ Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) din Russia: Întregul pământ este acoperit cu puroi de la copiii uciși în pântece. Iar aerul este plin de blasfemie.

- Posted in Profeții și Proorocii by

enter image description here Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) din Russia

"Întregul pământ este acoperit cu puroi de la copiii uciși în pântece. Iar aerul este plin de blasfemie. De aceea, înainte era mai ușor să te rogi - erau mai puține blasfemii. Iar acum demonul aproape că intră în altar, iar când Preotul face proscomidie, se aruncă pe el ca să-l doboare, ca să nu pomenească pe nimeni. Sau cel puțin să-i ia memoria."

Pe vremea aceea, când încă nu era permisă rugăciunea deschisă, ne coboram în pivniță ca să cântăm. Voiam să cântăm, dar ne era frică. O întrebam: "Maică, când se va termina?!" Iar ea spunea: "Nu fiți amărâți. Când va veni vremea, vor deschide biserici și mănăstiri. Îi vor convinge chiar să se roage lui Dumnezeu, iar toată lumea își va pune cruci. Dar pentru o vreme - și atunci nu va fi mai puțină persecuție decât acum." (P.S. a spus probabil înainte de 1948)

— Schimonahia Mihaila Sarycheva (1891-1976) Russia