Termeni și Condiții

- Posted in by - Permalink

CINE SUNTEM

Informațile prezente pe acest suport electronic aparțin site-ului Ortodoxia.RO.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Prin accesarea site-ului web aflat la adresa www.ortodoxia.ro vă calificaţi în calitate de utilizator.

Statutul de utilizator se păstrează pe toată durata navigării printre paginile site-ului mai sus menţionat.

În acest sens vă obligaţi să respectaţi următoarele condiţii de utilizare:

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & GDPR

Cum vor fi utilizate informaţiile introduse de dumneavoastră?

Informaţile trimise nu vor utlizate în următoarele cazuri

Informaţiile de tip anonim Reprezintă acele informaţii ce nu pot fi asociate în mod direct cu un individ şi se referă la colecţia de date, colectată automat de către calculator/server în momentul vizitării unui site. Aceste informatii sunt: adresa de IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, etc.

Regulamentarea 2016/679/UE

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. La intrarea în vigoare a GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Asociația Decent și organizația pentru găzduirea site-ului, Hosterion SRL se aliniază la standardele europene prevăzute.

Tinând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informam ca datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a site-ului Ortodoxia.RO, fiind obtinute în mod direct ca urmare a înregistrării sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact” pe siteul gestionat de Ortodoxia.RO.

Deoarece site-ul Ortodoxia.RO prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In cazul în care NU mai doriti să fiți informat despre serviciile și evenimentele site-ului Ortodoxia.RO, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa admin [@] ortodoxia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.

Pentru a vă oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit Politica de confidențialitate în mai multe capitole. În fiecare capitol, descriem tipul de date cu caracter personal avem deținute și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal? Site-ul Ortodoxia.RO este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Site-ul Ortodoxia.RO nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde vă stocăm datele? Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe site-ul de găzduire www.datahost.ro Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră? Site-ul Ortodoxia.RO va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afară de site-ul Ortodoxia.RO. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta site-ul Ortodoxia.RO care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori site-ul Ortodoxia.RO vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de site-ul Ortodoxia.RO.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Site-ul Ortodoxia.RO nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: înseamnă dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: înseamnă dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca site-ul Ortodoxia.RO să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere si obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa contact [@] ortodoxia.ro, menționând în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că site-ul Ortodoxia.RO vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Site-ul Ortodoxia.RO îşi rezervă dreptul de modifica prezenta politica de confidenţialitate, în prelabil cu o notificare prezentă pe site. Ultima modificare a avut loc în data de 12-Decembrie-2023


România Ortodoxă

Tags:

Termeni și Condiții

CINE SUNTEM

Informațile prezente pe acest suport electronic aparțin site-ului Ortodoxia.RO.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Prin accesarea site-ului web aflat la adresa www.ortodoxia.ro vă calificaţi în calitate de utilizator.

Statutul de utilizator se păstrează pe toată durata navigării printre paginile site-ului mai sus menţionat.

În acest sens vă obligaţi să respectaţi următoarele condiţii de utilizare:

 • Navigarea prin paginile site-ului nostru nu vă este restricţionată sub nici o formă cu excepția paginilor de administrare a site-ului;

 • Completarea formularelor prezente pe site nu are carcater obligatoriu însă anumite rubrici nu pot fi lăsate goale. În acest sens nu vă vom obliga să furnizaţi anumite date iar dacă nu doriţi trimiterea lor, utilizati un simbol de genul „-” pentru a completa câmpul respectiv;

 • Ortodoxia.RO nu este proprietarul tuturor elementelor ce compun acest site web. Astfel anumite secvenţe din interiorul site-ului sunt de tip Open Source adică utilizatorul lor (în cazul de faţă site-ul Ortodoxia.RO) are dreptul de a utiliza şi/sau modifica pachetul software fără a contacta autorul. În acest sens nu ne declarăm proprietari al acestor elemente ci utilizatori lor. Pentru mai multe informaţii privind conceptul de open source, puteţi accesa următorul link iar pentru o copie a licentei GNU General Public Licence accesaţi acest link – conţintul paginilor aflate la cele două adrese web de mai sus este în limba engleza;

 • Utilizarea imaginilor după descărcarea lor, copierea anumitor secvenţe de text sau a altor elemente media sau fişiere este după cum urmează:

  • Liberă în scopul utilizării personale, fără a fi prezente în publicaţii de orice natură (web site-uri, ziare, reviste, cărţi, etc), tipărituri şi fără drept de a fi retransmise prin metode de copiere pe suport magnetic, reţea, prin intermediul http, ftp, etc.

  • Condiţiontă de acordul în prealabil al site-ului Ortodoxia.RO dacă informaţile vor face obiectul unor publicaţii, caz în care se va menţiona şi adresa www.ortodoxia.ro, şi un link direct către site-ul nostru (ultimul caz referindu-se la publicaţii online). În cazul imaginilor publicate, se va adauga, în interiorul pictogramei, sau lângă, un text conţinand numele firmei sau un link de forma www.ortodoxia.ro;

  • Strict interzisă în scopul utilizării comerciale (vânzarea imaginilor, a anumitor secvenţe de text copiate explicit din paginile site-ului nostru, elemente media sau alte fisiere), în denigrarea numelui site-ului Ortodoxia.RO, a obiectului de activitate, a serviciilor prestate, a clienţilor săi sau a altor forme de punere în lumină nefavorabilă persoana juridică şi/sau legăturile sale cu terţii;

  • Informaţiile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul acestui site au scop informational fiind oferite asa cum apar. Site-ul Ortodoxia.RO nu este şi nu va fi responsabilă pentru corectitudinea unor informaţii prezente şi nu oferă nici o garanţie asupa modului de utilizare a acestora;

  • Informaţiile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul acestui site pot fi scoase din uz şi/sau modificate fără vreun anunt în prealabil, doar de către personalul administrativ al site-ului Ortodoxia.RO;

  • Informaţiile trimise de catre utilizatori, precum şi alte fisiere vor fi considerate proprietatea site-ului Ortodoxia.RO (dacă nu a fost speficată alta condiţie de mediere, de către site-ul Ortodoxia.RO, un terţ sau client) fără costuri sau comisioane, cedând toate drepturile de proprietate intelectuală asupra informaţilor şi/sau fisierelor trimise;

  • Site-ul Ortodoxia.RO nu va putea fi acuzată în cazul defectării anumitor componente/sisteme complete/telefoane mobile sau a altor mijloace de navigare pe Internet, dacă evenimentul a avut loc în momentul navigării pe site-ul nostru, descărcării anumitor imagini sau elemente media, completării anumitor formulare. Pentru orice altă formă de defectare sau funcţionare necorespunzătoare, în momentul navigării pe site sau pe un link ce conduce la un alt site, ce nu ţine in mod direct şi explcit de site-ul Ortodoxia.RO, nu ne considerăm responsabili sub nici o formă;

  • Sunteţi de acord cu orice altă măsură legala, impusă de legislaţia română;

  • Site-ul Ortodoxia.RO îşi rezerva dreptul de modifica prezentele termeni si condiţii de utilizare, în prealabil cu o notificare prezentă pe site. Ultima modificare a avut loc în data de 21 Iunie 2022.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE & GDPR

 • Site-ul Ortodoxia.RO este unicul deţinător al informaţilor trimise de dumneavoastră, protectia datelor ocupând un loc important în politica noastră în calitate de site-web.

 • Prezenţa dumneavoastră pe acest site web, utilizarea anumitor formulare sau a altor elemente de pe www.ortodoxia.ro presupune acceptarea acestei politici de confidenţialitate.

Cum vor fi utilizate informaţiile introduse de dumneavoastră?

 • Ca şi mijloc de contact între site-ul Ortodoxia.RO şi dumneavoastră;

 • În cazuri extreme dacă legislaţia în vigoare cere acest lucru;

Informaţile trimise nu vor utlizate în următoarele cazuri

 • Fără acordul în prealabil între site-ul Ortodoxia.RO şi client;

 • În încurajarea sau exercitarea politicii de spam;

 • În denigrarea numelui clientului;

 • Alte forme de natură distructivă sau de punere în lumină nefavorabilă a identitaţii clientului;

Informaţiile de tip anonim Reprezintă acele informaţii ce nu pot fi asociate în mod direct cu un individ şi se referă la colecţia de date, colectată automat de către calculator/server în momentul vizitării unui site. Aceste informatii sunt: adresa de IP, tipul de browser utilizat, sistemul de operare, etc.

Regulamentarea 2016/679/UE

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. La intrarea în vigoare a GDPR, Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Asociația Decent și organizația pentru găzduirea site-ului, Hosterion SRL se aliniază la standardele europene prevăzute.

Tinând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informam ca datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a site-ului Ortodoxia.RO, fiind obtinute în mod direct ca urmare a înregistrării sau ca urmare a colectării lor la secțiunea ”Contact” pe siteul gestionat de Ortodoxia.RO.

Deoarece site-ul Ortodoxia.RO prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

In cazul în care NU mai doriti să fiți informat despre serviciile și evenimentele site-ului Ortodoxia.RO, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa admin [@] ortodoxia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi.

Pentru a vă oferi informații mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, am împărțit Politica de confidențialitate în mai multe capitole. În fiecare capitol, descriem tipul de date cu caracter personal avem deținute și cum le folosim. De asemenea, am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum ne puteți solicita să nu mai utilizăm datele dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal? Site-ul Ortodoxia.RO este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Site-ul Ortodoxia.RO nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde vă stocăm datele? Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate pe site-ul de găzduire www.datahost.ro Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră? Site-ul Ortodoxia.RO va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite date cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afară de site-ul Ortodoxia.RO. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta site-ul Ortodoxia.RO care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori site-ul Ortodoxia.RO vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de site-ul Ortodoxia.RO.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Site-ul Ortodoxia.RO nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: înseamnă dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: înseamnă dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca site-ul Ortodoxia.RO să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

 • dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, site-ul Ortodoxia.RO va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

 • dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, site-ul Ortodoxia.RO trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

 • dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 • dacă site-ul Ortodoxia.RO nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere si obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa contact [@] ortodoxia.ro, menționând în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că site-ul Ortodoxia.RO vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Site-ul Ortodoxia.RO îşi rezervă dreptul de modifica prezenta politica de confidenţialitate, în prelabil cu o notificare prezentă pe site. Ultima modificare a avut loc în data de 12-Decembrie-2023


România Ortodoxă